Dvojičky zomreli pár minút po očkovaní proti osýpkam

20.10.2010 00:12

Mercola.com - 13.X.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Twins Die Minutes after Measles Vaccination"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       9-mesačné dvojičky v Ghaziabade v Indii zomreli pár minút po očkovaní proti osýpkam. Avika a Anika Sharma boli zaočkované v súkromnom zdravotnom stredisku Dr. Satyaveerom Singhom. Do 15 minút obe dievčatká zomreli. Dr. Singh zmizol krátko po tomto nešťastí, ktoré sa práve vyšetruje. Podľa Indian MSN News:

"Predseda miestnej pobočky Zväzu indických lekárov Dr. Santosh Aggrawal, ktorý navštívil nemocnicu po tomto nešťastí, potvrdil, že zdravie dvojičiek sa zhoršilo po zaočkovaní.

'Lekár mal čerstvú dodávku očkovacej látky. Aj tak však mohla byť vadná výrobná dávka očkovacej látky. Podobné úmrtia boli hlásené z Kanpuru a Lucknowa,' dodal Dr. Aggrawal."

       Podľa podobných správ mala Austrália svoje vlastné problémy, keď predstavitelia verejného zdravotníctva nedávno potvrdili, že Fluvax - očkovacia látka proti sezónnej chrípke - spôsobila kŕče u 99 detí. Početnosť kŕčov bola 50x vyššia než by sa normálne dalo očakávať.

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu:

       Mnoho rodičov si nerozmyslí dvakrát, či dá alebo nedá svoje deti zaočkovať podľa očkovacieho kalendára, keďže očkovanie je neoddeliteľnou a tvrdo presadzovanou časťou hlavno-prúdovej zdravotnej starostlivosti. Ale toto rozhodnutie sa ukazuje byť otázkou života a smrti u viac detí, než by ste si mohli pomyslieť.

       V septembri 2010 umreli 9-mesačné dvojičky dievčatá náhle, len 15 minút po očkovaní proti osýpkam. Rodina nedostala žiadne vysvetlenie a oficiálne vyšetrovanie tohto nešťastia je doposiaľ skúpe na informácie. Lekár, ktorý vykonal očkovanie, zmizol, klinika, na ktorej očkovanie prebehlo, je nateraz zatvorená, a miestny predseda Zväzu indických lekárov je bezradný. Oznámil však, že aj keď dotyčný lekár mal "čerstvú dodávku očkovacej látky ... mohla byť vadná výrobná dávka ..." Údajne boli hlásené podobné úmrtia v dvoch iných regiónoch.

       Táto šokujúca a tragická správa ako taká však nie je ničím mimoriadnym.

       V auguste 2010 zomreli štyri deti v indických dedinách počas bežného pravidelného očkovania. Rovnako ako vo vyššie uvedenom prípade, vyšetrovatelia boli skúpi na vysvetlenia a skonštatovali len: "Toto je prípad nežiadúceho následku očkovania ... Nie je to nový fenomén ..."

 

Každé očkovanie môže spôsobiť poškodenie zdravia a smrť

       Nie je to "nový fenomén", že deti umierajú alebo vážne ochorejú po očkovaní, lebo každé očkovanie je riskantné. Nanešťastie, rodičia nie sú s touto skutočnosťou oboznámení, takže nemôžu urobiť skutočne informovaný súhlas či nesúhlas s očkovaním.

       Ak by ste vedeli, že smrť alebo trvalé poškodenie zdravia je možným nežiadúcim účinkom, možno by ste si dvakrát rozmysleli, či dáte svoje dieťa zaočkovať, obzvlášť proti chorobám, ktoré majú v detskom veku mierny a bezproblémový priebeh, ako napr. ovčie kiahne, chrípka, či rotavírusové ochorenia - alebo proti chorobám, ktorými sa Váš novorodenec prakticky nemá šancu nakaziť, ako napr. nákazlivá žltačka typu B.

       Ako nedávno povedala Barbara Loe Fisher, zakladateľka NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa objektívne informovať o očkovaní - pozn. prekl.):

"Pravdou je, že nikto nevie, koľko obetí očkovania v USA je, koľko z detí s poruchami učenia (každé 6. dieťa v USA), alebo z astmatikov (každé 9. dieťa v USA), alebo autistov (každé 100. dieťa v USA), alebo diabetikov (každé 450. dieťa v USA), dokáže vystopovať svoje chronické zápaly, choroby či ťažké poškodenie zdravia až k nežiadúcemu účinku očkovania, ktorý bol zamietnutý predstaviteľmi verejného zdravotníctva a lekármi ako 'jednoducho náhoda.'"

       Rýchle prehľadávanie Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA) odhalí takmer 1.000 úmrtí v USA po rôznych očkovaniach. VAERS sleduje reakcie na vyše 70 očkovacích látok. Je to výborný nástroj, ktorý môže pomôcť ľahko zistiť, ktoré očkovacie látky sú spojené s najväčším počtom nežiadúcich účinkov.

       Treba však vedieť, že len malý zlomok nežiadúcich účinkov je skutočne nahlásený. Štúdie odhadli, že menej než 10%, ba možno len 1% nežiadúcich účinkov je nahlásených, takže skutočný počet nežiadúcich účinkov a úmrtí po očkovaní je OVEĽA vyšší než hovoria štatistiky.

       Je dôležité, aby ste Vy - ako rodičia alebo pri rozhodovaní o očkovaní Vás samotných - boli vedomí tejto informácie.

 

Austrálske deti utrpeli kŕče po očkovaní proti chrípke

       Tvárou v tvár nadchádzajúcej chrípkovej sezóne v USA (i na Slovensku - pozn. prekl.) môžeme uviesť do očí bijúci príklad rizika nežiadúcich účinkov "bežného" očkovania z Austrálie. Austrálske Ministerstvo zdravotníctva práve potvrdilo, že hlavná očkovacia látka proti sezónnej chrípke (Fluvax) "príčinne súvisí" s horúčkami a kŕčmi u 99 detí len za rok 2010.

       Analýza vypracovaná Heathom Kellym, vedúcim epidemiológie v štátnom laboratóriu pre prenosné ochorenia v Melbourne, ďalej odhalila, že dať sa zaočkovať Fluvaxom bolo v skutočnosti horšie, než nakaziť sa chrípkou, keďže táto očkovacia látka spôsobila 2 až 3 hospitalizácie kvôli kŕčom na každú jednu hospitalizáciu, ktorej sa očkovaním predišlo.

       Táto očkovacia látka je veľmi podobná tej, ktorá sa používa teraz v USA, pričom rodičia nie sú vôbec nijak varovaní!

 

Aké veľké riziko ste ochotní zniesť?

       Túto otázku si potrebujete položiť pri veľmi dôležitom rozhodovaní o očkovaní.

       Štúdie postojov rodičov k očkovaniu opakovane predviedli, že rodičia si stále radšej zvolia úmrtie ich dieťaťa na skutočnú chorobu než úmrtie ako nežiadúci účinok očkovania.

       To je jedným z dôvodov, prečo rastúci počet rodičov odmieta očkovania. V roku 2008 odmietlo alebo na neskôr odložilo očkovanie svojich detí 39% rodičov oproti iba 22% rodičov v roku 2003. Medzi najčastejšie sa vyskytujúcimi zdôvodneniami boli:

  • 27% povedalo, že je odporúčaných priveľa očkovaní
  • 26% pochybuje o skutočnej účinnosti očkovania
  • 25% sa obáva, že očkovanie môže spôsobiť autizmus
  • 24% sa obávalo nežiadúcich účinkov očkovania
     

       Médiá Vás chcú presvedčiť, že tí, čo odmietajú očkovanie, sú ignoranti, ale keď preskúmate skutočný stav veci, zistíte, že matky s vysokoškolským vzdelaním a vyššími príjmami v skutočnosti MENEJ očkujú svoje deti než tie s nižším vzdelaním.

       Štúdie tiež ukázali, že čím vyššie majú rodičia vzdelanie a príjmy, tým menšie je riziko, ktoré je pre nich prijateľné.

       Napr. aby sa dosiahla 90%-ná prijateľnosť (typický cieľ odporúčaných detských očkovaní), neprijmú rodičia ročne viac než 1.794 prípadov ťažkostí pri vstrebávaní potravy (problém v črevách, kedy sa jedna časť čreva zasunie do druhej), spôsobených očkovaním proti rotavírusom.

       Tento počet zodpovedá 359 chirurgickým operáciám a 14 úmrtiam, z ktorých 11 by mohlo súvisieť s očkovaním proti rotavírusom.

       Znie to Vašim ušiam ako prijateľné riziko?

       Lebo pre mňa je to otrasne vysoké riziko, obzvlášť keď zvážime, že rotavírusové ochorenia sú zvyčajne mierne u drvivej väčšiny detí v USA, dajú sa úplne vyliečiť podávaním dostatočného množstva tekutín a odpočinkom, a prirodzené prekonanie choroby poskytuje trvácnejšiu imunitu voči ďalším nákazám touto chorobou.

       Takže takéto riziko by som ja osobne NEBOL ochotný prijať.

       Ale dokonca aj keď je riziko u niektorých očkovacích látok malé, po poriadnom preskúmaní štúdií očkovacích látok zistíte, že prínosy mnohých očkovacích látok sú takmer nulové, čo znamená, že nie je dôvod u nich akceptovať AKÉKOĽVEK riziko.

       Za posledný rok napr. vyše 1.000 ľudí "ľahlo" po nákaze príušnicami, a takmer všetci boli proti tejto chorobe zaočkovaní! Takže MMR vakcína (proti osýpkam, príušniciam a ružienke - pozn. prekl.) očividne nefunguje vždy tak, ako hovorí reklama, čo znamená, že riskujete vážne nežiadúce následky bez získania akéhokoľvek osohu.

       Takýto druh analýzy rizík a prínosov by ste si mali vypracovať pred každým jedným očkovaním Vášho dieťaťa. Nenechajte Vaše deti očkovať hlava-nehlava, keďže v stávke je ich život a to je veľmi vysoká stávka.

 

Vedeli ste, že bezpečnostné štúdie neboli nikdy vypracované?

       Federálni predstavitelia verejného zdravotníctva v USA odporúčajú očkovať deti spolu 69 dávkami očkovacích látok proti 16 chorobám počnúc dňom narodenia až po dosiahnutie 18 rokov. Mali by ste vedieť, že bezpečnosť tohto očkovacieho kalendára nebola nikdy preukázaná.

       Neboli vykonané nijaké štúdie, ktoré by preskúmali, či prínosy tohto nevídaného počtu očkovaní vyvážia riziká, takže je to v podstate veľmi veľký nekontrolovaný experiment, na ktorom by sa malo zúčastniť aj Vaše dieťa (ak žijete v USA - pozn. prekl.).

       FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad na kontrolu potravín a liečiv v USA - pozn. prekl.) predpokladá, že nie je rozdiel, či dieťa zaočkujete jednou, piatimi, desiatimi či štrnástimi očkovacími látkami naraz. Jednoducho vedome ignorovali skutočnosť, že očkovať viacerými očkovacími látkami naraz je v skutočnosti veľmi odlišné od očkovania jedinou očkovacou látkou.

       Tiež sa rozhodli ignorovať skutočnosť, že "predpísané" očkovanie je rovnaké pre všetky deti v USA, aj keď je dobre známe, že všetky deti nie sú biologicky rovnaké - a niektoré deti nebudú schopné prežiť v súčasnosti odporúčaný očkovací kalendár bez toho, že by utrpeli vážne poškodenie zdravia.

       Je to Vaše dieťa, takže je na Vás, aby ste učinili informované rozhodnutie. Ak hľadáte pravdu o očkovaní, môžete pokračovať vo svojej ceste za poznaním prezretím si tejto stránky a tiež návštevou dôveryhodných spoľahlivých zdrojov ako napr. NVIC.