Drobné zamyslenie sa nad efektivitou očkovania proti chrípke (Ad: VZP nabízí všem očkování proti chřipce zdarma)

03.10.2013 12:04

Ing. Marián Fillo

 

       Z krátkej správy na stránke Parlamentní listy.cz sa dozvedáme nasledujúce údaje:

 • Česká Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) má cca 6 miliónov poistencov.
 • V Česku sa proti chrípke dáva očkovať asi 5% ľudí, tzn. ak predpokladáme rovnomerné rozdelenie, tak spomedzi poistencov VZP to je 300.000 ľudí.
 • Vakcína stojí cca 150 Kč, aplikácia vakcíny tiež cca 150 Kč, spolu 300 Kč na osobu.
 • Ročne má chrípku 80.000 poistencov VZP.
 • Z toho 1.200 bolo hospitalizovaných.
 • Náklady na jedného chorého sú 650 až 1.100 Kč pri ambulantnej liečbe a 8.000 až 35.000 pri nemocničnej liečbe.

       Zoberme teda do rúk kalkulačku a skúsme (aspoň približne) vypočítať, či sa očkovanie proti chrípke oplatí.

       V prípade, že by si všetci lekári a všetky nemocnice vykazovali maximálne možné čiastky, tak v súčasnosti sú náklady VZP na chrípku:

 • Na vakcíny: 300.000 x 300 Kč = 90.000.000 Kč = 90 miliónov Kč.
 • Na hospitalizovaných pacientov: 1.200 x 35.000 Kč = 42.000.000 = 42 miliónov Kč.
 • Na ambulantných pacientov: (80.000 - 1.200) x 1.100 Kč = 78.800 x 1.100 Kč = 86.680.000 Kč = 86,68 milióna Kč.
 • SPOLU: 218.680.000 Kč = 218,68 milióna Kč.

       Predstavme si teraz, že VZP zaplatí očkovanie všetkým svojím poistencom, všetci sa s radosťou dajú zaočkovať, vakcína bude mať dokonalú účinnosť, takže absolútne nikto očkovaný neochorie na chrípku. Je to úplne nereálna predstava, ale dajme tomu, že by to tak bolo. Potom bude mať VZP náklady na chrípku:

 • Na vakcíny: 6.000.000 x 300 = 1.800.000.000 Kč = 1,8 miliardy Kč.

       Netreba asi veľmi veľké IQ na to, aby človek pochopil, čo sa viac oplatí — či zaplatiť poistencom liečbu chrípky, alebo zaplatiť im očkovanie proti chrípke. A podčiarkujem, že som použil maximálne možné ceny za hospitalizáciu i ambulantnú liečbu, pričom som predpokladal dokonalú účinnosť vakcíny. Reálne teda náklady na ľudí chorých na chrípku (aktuálny stav) sú oveľa nižšie, pričom náklady na plošné očkovanie by reálne boli oveľa vyššie, keďže mnohí očkovaní by dostali chrípku napriek očkovaniu (v skutočnosti očkovanie chráni podstatne menej než 100% očkovaných) a mnohí by dostali nežiaduce účinky očkovania, ktorých liečba tiež stojí nemalé peniaze (napr. Guillainov-Barrého syndróm).

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.