Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — Príloha

28.07.2012 00:00

17.II.2012Taťjana Obuchanyč, PhD.

 

       Pôvodnú kapitolu „Appendix“
       z knihy Vaccine Illusion — How vaccination compromises our natural immunity and what we can do to regain our health
       z angličtiny s dovolením autorky preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< Skoč na predchádzajúcu kapitolu       Skoč na obsah

 

Príloha

 

Vedecké a lekárske databázy

 

PubMed

Predná strana obálky knihy „Vaccine Illusion“       https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

       Databáza abstraktov (zhrnutí) biomedicínskych článkov a vedeckých prehľadov Federálnej lekárskej knižnice v USA (US National Library of Medicine). Môžete v nej nájsť s očkovaním súvisiace články vložením príslušných kľúčových slov.

 

Google Scholar

       https://scholar.google.com/

       Google Scholar zahŕňa PubMed i ďalšie zdroje vedeckých informácií. Je to ľahko použiteľná alternatíva k PubMed-u.

 

Klinické skúšky

       https://clinicaltrials.gov/

       Oficiálna stránka amerických klinických skúšok. Skúšky vakcín možno nájsť vložením príslušných kľúčových slov. Môžete tu nájsť podrobnosti o skúškach vakcín: ktoré veličiny sú skúmané, kritériá pre stanovenie kontroly placebom, počet účastníkov atď.

 

Analýza vakcín (webové stránky a knihy)

 

Inside Vaccines (Pozadie vakcín)

       https://insidevaccines.com/wordpress/

       Blog, ktorý podrobne skúma skúšky vakcín a s očkovaním spojené články, komentuje (ne)platnosť záverov o bezpečnosti, účinnosti a potrebnosti očkovania.

 

Beyond Conformity (Neísť s davom)

       https://www.beyondconformity.org.nz/

       Webová stránka, zasvätená poskytovaniu širších informácií o očkovaní a zdravotníctve, než nás konvenčné lekárske zdroje sú ochotné informovať.

 

Ian Sinclair: „Vaccinations: the Hidden Facts“ („Utajené fakty o očkovaní“)

       Ian Sinclair odhaľuje historické dôkazy o štatistikách prenosných ochorení a ich manipulácii predstaviteľmi verejného zdravotníctva. Jeho kniha vrhá veľký tieň pochybnosti na bežné presvedčenie o účinnosti očkovania pri vykynožení chorôb.

 

Raymond Obomsawin, Ph.D.: „Immunization graphs: natural infection disease declines; immunization effectiveness; and immunization dangers“ („Grafy o očkovaní: prirodzené poklesy prenosných ochorení, účinnosť očkovania a riziká očkovania“)

       https://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/Immunization%20Graphs%20PPT%20-%20RO%202009.pdf

       Tento dokument obsahuje grafy niektorých štatistík prenosných chorôb z čias pred očkovaním, korelácií medzi úmrtnosťou na choroby a nedostatočnou výživou, ako napr. skorbut, nedostatočnej účinnosti niektorých vakcín a vyššom výskyte chronických degeneratívnych chorôb u očkovaných v porovnaní s neočkovanými.

 

Zákony o očkovaní, výnimky z očkovania a bezpečnosť očkovania

 

Louise Habakus, Mary Holland: „Vaccine Epidemic“ („Epidémia očkovania“)

       Táto kniha bola napísaná mnohými odborníkmi na právo, medzinárodné vzťahy, medicínu a rodičmi. Odhaľuje protiústavnosť povinného očkovania v USA a predstavuje osobné príbehy obetí očkovania. Louise Habakus a Mary Holland sú tiež spoluzakladateľkami Strediska pre osobné práva (Center for Personal Rights), organizácie, ktorá podporuje individuálnu voľbu v očkovaní (https://www.centerforpersonalrights.org).

 

Vaccination Liberation (Oslobodenie od očkovania)

       https://www.vaclib.org/exemption.htm

       Táto stránka poskytuje podrobné informácie o súčasných možnostiach uplatniť si výnimky z očkovania v tom-ktorom štáte USA.

 

National Vaccine Information Center (NVIC; Federálne informačné centrum o očkovaní v USA)

       https://www.nvic.org/

       NVIC poskytuje aktuálne informácie o bezpečnosti očkovania a zákonoch, súvisiacich s očkovaním (týka sa len USA).

 

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS; Systém pre hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA)

       https://www.medalerts.org/

       Databáza VAERS je založená na dobrovoľných hláseniach nežiaducich účinkov očkovania. Odhaduje sa, že len menej než 10% nežiaducich účinkov je hlásených. Táto databáza predstavuje celú škálu možných nežiaducich účinkov spojených s očkovaním. Niektoré vážne nežiaduce účinky sú uvedené aj na príbalových letákoch vakcín.

 

Homeopatia a výživa

 

Amy Lansky, Ph.D.: „Impossible Cure“ („Nemožná liečba“)

       Táto kniha poskytuje základný úvod do rozsahu a cieľov homeopatického prístupu ku zdraviu a opisuje cestu jednej rodiny k prekonaniu choroby pomocou homeopatie.

 

Miranda Castro, R.S.Hom.: „The Complete Homeopathy Handbook“ („Kompletná príručka homeopatickej liečby“)

       https://www.dary-zivota.sk/dary-zivota/eshop/0/3/5/17-Kompletni-prirucka-homeopaticke-lecby

       Dôležitou zásadou pri predpisovaní homeopatík je výber jediného lieku, ktorý najlepšie zodpovedá zdravotnému stavu pacienta. Tento výstižný praktický sprievodca pomáha vybrať správny liek ako prvú pomoc a na liečbu akútnych chorôb.

 

Weston A. Price Foundation (Nadácia Westona A. Pricea)

       https://www.westonaprice.org

       Weston Price, zubár a antropologický výskumník, skúmal tradičnú výživu mnohých primitívnych a modernizovaných kultúr po celom svete. Jeho výskum ho viedol k formulovaniu zásad výživy, ktoré majú za následok dobré zdravie ľudí. Nadácia Westona A. Pricea (WAPF) je studnicou jeho hodnotného poznania.

 

Ramiel Nagel: „Healing Our Children“ („Uzdravovanie našich detí“)

       Táto kniha vysvetľuje princípy výskumu Westona A. Pricea slúži ako praktický sprievodca pre výber výživných potravín pre rodičov a deti.

 

O autorke

       Dr. Taťjana Obuchanyč získala titul Ph.D. v oblasti imunológie na Rockefellerovej univerzite v New Yorku a robila postgraduálny výskum na Lekárskej fakulte Harvardskej univerzity v Bostone. Po niekoľkých rokoch prestávky v kariére, ktorú si vyžiadal pôrod a starostlivosť o jej malé dieťa, pokračovala v postgraduálnom výskume na Lekárskej fakulte Stanfordskej univerzity v Stanforde v Kalifornii.

       Vyučuje o prirodzenej imunite a očkovaní v miestnej komunite rodičov malých detí.

 

<<< Skoč na predchádzajúcu kapitolu       Skoč na obsah

 


Preklad a zverejnenie tejto kapitoly zabrali prekladateľovi približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.