Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 8. Falošný dôkaz imunity

21.07.2012 10:17

17.II.2012Taťjana Obuchanyč, PhD.

 

       Pôvodnú kapitolu „False Proof of Immunity“
       z knihy Vaccine Illusion — How vaccination compromises our natural immunity and what we can do to regain our health
       z angličtiny s dovolením autorky preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< Skoč na predchádzajúcu kapitolu       Skoč na obsah       Skoč na nasledujúcu kapitolu >>>

 

8. Falošný dôkaz imunity

       V predchádzajúcich kapitolách sme sa venovali hliník obsahujúcim očkovacím látkam a dôsledkom imunologickej pamäte, ktoré vyvolávajú. Inou skupinou sú vakcíny so živými oslabenými alebo inaktivovanými (usmrtenými) vírusmi, ktoré hliník neobsahujú: MMR (osýpky/príušnice/ružienka), varicella (ovčie kiahne), rotavírusy, OPV/IPV (živá orálna resp. inaktivovaná vakcína proti detskej obrne) a v neposlednom rade aj vakcína proti chrípke. Tieto vakcíny neobsahujú hliník, pretože vírusy sú zložitými časticami, ktoré nepotrebujú pridať žiadny adjuvant na vyvolanie tvorby protilátok. Tieto očkovacie látky pracujú inak než očkovacie látky s obsahom hliníka.

Predná strana obálky knihy „Vaccine Illusion“       Oslabené alebo inaktivované vakcíny proti vírusom vyvolajú tvorbu protilátok proti príslušným divokým vírusom. Zistenie protilátok proti príslušnému vírusu v sére oficiálne predstavuje sérologický „dôkaz“ imunity voči príslušnj chorobe. Tento „dôkaz“ je však tak-trochu zavádzajúci, keďže vytvára ilúziu očkovaním vytvorenej ochrany. Pozitívny sérologický test je dôkazom imunity len ak daný človek nebol očkovaný. U očkovaných osôb je sérologický test imunity biologicky zbytočný.

       U neočkovaného človeka by pozitívny výsledok sérologického testu mohol byť považovaný za dôkaz imunity. V takom prípade totiž prítomnosť protilátok proti určitému vírusu znamená, že v minulosti došlo k prirodzenej nákaze daným vírusom (s alebo bez klinicky pozorovateľnej choroby). Keďže prirodzená nákaza zvyčajne vedie k celoživotnej imunite, príznak, že k nákaze došlo, je veľmi pravdepodobne zároveň aj známkou skutočnej imunity.

       Prečo však pozitívny výsledok sérologického testu po očkovaní imunitu nezaručuje? U pokusných zvierat, očkovaných vírusom vezikulárnej stomatitídy (VSV), ktorý bol oslabený UV žiarením, boli vírus neutralizujúce (ochranné) protilátky proti živému VSV vyrábané oveľa kratší čas než špecifické protilátky proti danému vírusu (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11069289). Tento nesúlad medzi trvaním tvorby protilátok, špecifických pre vírus, a tvorby protilátok, neutralizujúcich vírus, dokazuje, že nameranie pre vírus špecifických protilátok po očkovaní neznamená nutne ochranu proti divokému vírusu.

       Sérologické testy, ktoré „dokazujú“ imunitu u ľudí, nie sú stavané na zhodnotenie schopnosti protilátok neutralizovať vírus. Merajú len hladinu protilátok, špecifických pre daný vírus. Preto tieto testy nemôžu zistiť, kedy očkovaním vytvorené neutralizujúce protilátky zmiznú a kedy ochrana proti chorobe vyprchá.

       Takzvané „očkovaním preventabilné“ vírusové ochorenia môžu nastať u plne zaočkovaných jedincov už 3–5 rokov po očkovaní. Ja som dostala osýpky v 11 rokoch života navzdory očkovaniu proti osýpkam v 2. a 5. roku života. Stránka Inside Vaccines („Vakcíny pod kapotou“) poskytuje ďalšie príklady ďalekosiahlych klinicky zdokumentovaných zlyhaní plošného očkovania detí vakcínami s oslabenými vírusmi, ako napr. MMR alebo ovčie kiahne, v predchádzaní epidémiám u mladistvých.

       Očkovanie nás nechráni na celý život, ako sme sa možno kedysi domnievali. Očkovanie len posunie náchylnosť na príslušné ochorenia, ale neodstráni túto náchylnosť úplne. Keď sú deti očkované napr. proti ovčím kiahňam, stanú sa náchylnými ochorieť na ne znovu po vyprchaní ochranného účinku očkovania. V tom čase už budú dospievajúcimi alebo dospelými a v tom veku sú už ovčie kiahne oveľa častejšie sprevádzané komplikáciami. Aj ďalšie mierne detské choroby, ak sú posunuté do dospelosti, môžu mať hrozné následky. Príušnice (mumps) sú nebezpečné pre mužov po puberte, lebo môžu spôsobiť neplodnosť, a ružienka je nebezpečná pre tehotné ženy, lebo môže spôsobiť vrodené poškodenia zdravia u bábätka. Hovoria nám však lekári pred očkovaním našich detí o dôsledkoch očkovaním spôsobeného posunu náchylnosti ochorieť na vírusové ochorenia?

 

<<< Skoč na predchádzajúcu kapitolu       Skoč na obsah       Skoč na nasledujúcu kapitolu >>>

 


Preklad a zverejnenie tejto kapitoly zabrali prekladateľovi približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.