Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 7. Vyhýbavá definícia bezpečnosti očkovania

20.07.2012 06:34

17.II.2012Taťjana Obuchanyč, PhD.

 

       Pôvodnú kapitolu „Evasive Definition of Vaccine Safety“ 
       z knihy Vaccine Illusion — How vaccination compromises our natural immunity and what we can do to regain our health
       z angličtiny s dovolením autorky preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< Skoč na predchádzajúcu kapitolu       Skoč na obsah       Skoč na nasledujúcu kapitolu >>>

 

7. Vyhýbavá definícia bezpečnosti očkovania

       Čo sa týka bezpečnosti očkovania vo všeobecnosti, prečo sú nežiaduce účinky očkovania sledované nanajvýš 2–3 týždne? Je to náhoda, že väčšina prenosných ochorení má inkubačnú dobu taktiež 2–3 týždne?

Predná strana obálky knihy „Vaccine Illusion“       Mnohé očkovacie látky sa vyrábajú s pozmenenými vírusmi. Keď sa chorobu spôsobujúci vírus izoluje, tak je oslabovaný metódou pokusov a omylov pre účely výroby očkovacej látky. Keďže oslabovanie je náchylné na chyby, je tu riziko, že očkovací vírus zostane dostatočne nebezpečným na to, aby vyvolal samotnú chorobu. Napr. živá orálna (ústami podávaná) očkovacia látka proti detskej obrne (OPV) spôsobuje detskú obrnu (poliomyelitídu) v približne jednom z 500.000 podaní. Akonáhle výskyt očkovaním spôsobenej detskej obrny prekročí výskyt, spojený s divokým vírusom detskej obrny, použitie OPV už nie je obhájiteľné.

       Z tohto dôvodu bola v USA v roku 1987 (na Slovensku až v roku 2005 — pozn. prekl.) OPV nahradená očkovacou látkou s inaktivovaným (usmrteným) vírusom detskej obrny (IPV) — aby sa predišlo očkovaním spôsobeným prípadom detskej obrny. IPV zostala v detskom očkovacom kalendári v USA dodnes, hoci divoký vírus detskej obrny sa v Amerike (Severnej, Strednej i Južnej) nevyskytuje už takmer 20 rokov. Staršia OPV sa stále používa v krajinách, kde nebol divoký vírus detskej obrny úplne vyhubený a kde je IPV očividne neúčinná. Mimochodom, účinnosť IPV v predchádzaní detskej obrne nebola nikdy testovaná.

       Všimnite si, že nie všetky očkovacie látky obsahujú živé oslabené vírusy. Mnohé pozostávajú z izolovaných vírusových alebo bakteriálnych zlúčenín (bielkovín alebo polysacharidovo-bielkovinových zlepencov) a z hliníkového adjuvantu. Časti patogénov (vírusov alebo baktérií) — s výnimkou niektorých bakteriálnych toxínov (jedov) — nie sú schopné vyvolať chorobu, ktorú vyvoláva daný patogén, keď je živý. Preto keď sú rodičia ubezpečovaní napr. že očkovanie proti žltačke (hepatitíde) typu B je veľmi bezpečné, myslí sa tým len toľko, že nemôže spôsobiť samotnú žltačku typu B. A to je naozaj pravda, pretože očkovacia látka neobsahuje celý vírus, ale len časti vírusu, vyrábané geneticky modifikovanými kvasnicami. Napriek tomu viaceré bábätká po očkovaní proti žltačke typu B zomreli (https://thinktwice.com/hepb.htm a https://iansvoice.org/default.aspx). Podobne aj vakcína Silgard/Gardasil® (vakcína s časťami ľudského papilómového vírusu = HPV) nemôže spôsobiť genitálne bradavice, aké spôsobuje živý HPV. Podľa toho by Silgard/Gardasil® bol tiež veľmi bezpečnou očkovacou látkou. Predsa však mnohé dospievajúce dievčatá zomreli alebo utrpeli strašné neurologické poškodenia po sérii očkovaní vakcínou Silgard/Gardasil® (https://truthaboutgardasil.org/).

       Potenciálne nebezpečenstvo očkovacích látok s obsahom hliníka (vrátane vakcíny proti žltačke typu B a vakcíny Silgard/Gardasil®) je inej povahy než nebezpečenstvá vakcín so živým oslabeným vírusom (o ktorých bude reč v 11. kapitole), a preto ich bezpečnosť treba hodnotiť inak. Vakcíny s hliníkom predstavujú nebezpečenstvo senzitivizácie, čo je tichý proces bez okamžite pozorovateľných príznakov. Posilňovacia dávka však u náchylných jedincov môže vyvolať alergiu či dokonca auto-imunitnú reakciu s doživotnými následkami. Náchylnosť na očkovaním spôsobené vážne poškodenia zdravia môže byť genetickej povahy alebo môže vyplývať zo stravy. Ak by vedci dostali príležitosť študovať očkovaním spôsobené poškodenia zdravia, mohli by v budúcnosti byť schopní predpovedať náchylnosť na ne a predchádzať im. Pokým však budú vakcíny s hliníkom prehlasované za bezpečné na základe nesprávne uplatneného bezpečnostného štandardu, štát neposkytne nijaké prostriedky na financovanie takého výskumu (viac k financovaniu výskumu v Doslove).

 

<<< Skoč na predchádzajúcu kapitolu       Skoč na obsah       Skoč na nasledujúcu kapitolu >>>

 


Preklad a zverejnenie tejto kapitoly zabrali prekladateľovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.