Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 11. Vyhrávať bitky ale prehrať vojnu

24.07.2012 00:34

17.II.2012Taťjana Obuchanyč, PhD.

 

       Pôvodnú kapitolu „Winning Battles but Losing the War“
       z knihy Vaccine Illusion — How vaccination compromises our natural immunity and what we can do to regain our health
       z angličtiny s dovolením autorky preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< Skoč na predchádzajúcu kapitolu       Skoč na obsah       Skoč na nasledujúcu kapitolu >>>

 

11. Vyhrávať bitky ale prehrať vojnu

       Prečo sa bojíme vírusových ochorení? Bojíme sa akútnych príznakov, ktoré vyvolávajú — horúčky, bolestí, kašľa, vyrážok či zdurených uzlín? Tieto príznaky sú prechodné a aj keď nie sú príjemné, nie sú ani smrteľné a drvivej väčšine z nás nespôsobia trvalé škody. Vírusové ochorenia môžu viesť k smrteľným komplikáciám len u bábätiek bez materskej imunity a u jedincov závažne podvýživených alebo so závažne oslabenou imunitou. Avšak očkovanie živou oslabenou alebo inaktivovanou vírusovou vakcínou neznamená nutne vyhnutie sa komplikáciám. Tieto vakcíny môžu vyvolať Guillain-Barrého syndróm, kŕče, encefalopatiu (poškodenie mozgu) atď., ktoré sú podobné prípadným komplikáciám, čo môžu sprevádzať prirodzené ochorenie u podvýživených alebo imunitne oslabených jedincov (viď Prílohu pre zdroje o bezpečnosti očkovania). Navyše, keďže očkovanie nedáva doživotnú imunitu, riziko ochorenia napriek očkovaniu alebo riziko ďalšej dávky očkovacej látky s rovnakým potenciálom komplikácií tu zostáva.

Predná strana obálky knihy „Vaccine Illusion“       Vážny problém, ktorý môže nasledovať po vírusovom ochorení alebo samovoľne sa objaviť, je invazívne bakteriálne ochorenie, ako napr. pneumónia (zápal pľúc), meningitída (zápal mozgových blán) či encefalitída (zápal mozgu). A o týchto bakteriálnych ochoreniach by sme mali vedieť, ako sa im vyhnúť.

       Môžeme si očkovaním zabezpečiť ochranu pred invazívnymi bakteriálnymi ochoreniami? Koniec koncov, proti-bakteriálne vakcíny výborne potláčajú tie kmene baktérií, proti ktorým sú navrhnuté. Problém je, že pokrývajú len malý zlomok veľkého množstva rôznych kmeňov baktérií. Keď sú vakcinačné kmene baktérií odstránené, iné kmene obsadia uvoľnené miesto. Napr. po zavedení očkovania proti baktérii Haemophilus influenzae typu b (Hib) nastal pokles výskytu invazívnych ochorení, spôsobovaných Hib, ktorý je jediným terčom vakcíny proti Hib. Tento pokles ochorení, spojených s Hib, bol sprevádzaný nárastom invazívnych ochorení spôsobovaných inými typmi H. influeanzae (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10982068 a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12508153). Očkovaním proti baktériám vyhrávame bitky, ale prehrávame vojnu.

       Ďalším príkladom spackaného vojenského ťaženia proti baktérii je čierny kašeľ. V USA bol v predchádzajúcich desaťročiach čierny kašeľ na ústupe, keď sa používala celobunková vakcína proti čiernemu kašľu (wP). Tá však bola na tom dosť zle s bezpečnosťou, a tak bola v polovici 90. rokov 20. storočia (na Slovensku až okolo roku 2007 — pozn. prekl.) nahradená za acelulárnu vakcínu proti čiernemu kašľu (aP). Po prechode na aP sa čierny kašeľ v USA začal znovu objavovať aj napriek vysokej zaočkovanosti (https://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/TSincidenceByCountry.cfm?C=USA).

       Vakcína aP obsahuje izolované bielkoviny baktérie Bordetella pertussis. Jestvuje však aj iná baktéria, ktorá môže spôsobiť čierny kašeľ: Bordetella parapertussis. Nová aP vakcína chráni len pred B. pertussis, nie však pred B. parapertussis, zatiaľčo stará wP vakcína chránila pred obomi baktériami (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15121300). Preto môže byť návrat čierneho kašľa v USA po prechode k aP vakcíne spôsobený selektívnym odstránením B. pertussis, čo dovolilo očkovaniu odolnej B. parapertussis obsadiť uvoľnené miesto.

       Nákaza B. parapertussis zvyčajne vedie k miernemu čiernemu kašľu. Avšak u pokusných zvierat, ktorým bola podaná aP vakcína a ktoré boli následne nakazené B. parapertussis, bola pozorovaná 40x väčšia infekcia v porovnaní so zvieratami, ktoré tiež boli nakazené B. parapertussis, ale neboli očkované aP vakcínou (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20200027). Inými slovami: aP vakcína poškodila imunitnú odpoveď očkovanej osoby a napomohla infekcii namiesto toho, aby jej predišla.

       Ak sa B. parapertussis stala v posledných 10 rokoch dominantným kmeňom čierneho kašľa v USA, tak možno pomocou aP vakcíny meníme mierny čierny kašeľ, spôsobovaný B. parapertussis, na vážnu chorobu. Mimochodom, odpoveďou predstaviteľov verejného zdravotníctva na rastúcu epidémiu čierneho kašľa v Kalifornii v roku 2011 bolo zavedenie ďalšej posilňovacej (booster) dávky pre deti nad 12 rokov i pre dospelých za účelom „ochrany“ mladých. Keď niečo nefunguje, robme to ešte viac a dúfajme, že to začne fungovať.

 

<<< Skoč na predchádzajúcu kapitolu       Skoč na obsah       Skoč na nasledujúcu kapitolu >>>

 


Preklad a zverejnenie tejto kapitoly zabrali prekladateľovi približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.