Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 10. Hra na ruskú ruletu s očkovaním proti chrípke

23.07.2012 08:50

17.II.2012Taťjana Obuchanyč, PhD.

 

       Pôvodnú kapitolu „Playing Russian Roulette with Flu Shots“
       z knihy Vaccine Illusion — How vaccination compromises our natural immunity and what we can do to regain our health
       z angličtiny s dovolením autorky preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< Skoč na predchádzajúcu kapitolu       Skoč na obsah       Skoč na nasledujúcu kapitolu >>>

 

10. Hra na ruskú ruletu s očkovaním proti chrípke

       Protilátky majú nezvyčajnú vlastnosť: ich účinok na imunitný systém je rôzny podľa toho, či sa naviažu na bielkovinu alebo na zložitú časticu. Ak sa už predtým jestvujúce protilátky naviažu na bielkovinu, spôsobia, že imunitný systém začne vyrábať viac protilátok proti danej bielkovine. Tento jav sa nazýva protilátkami sprostredkované vystupňovanie (alebo „boost“) imunitnej odpovede. Je základom imunologickej pamäte alebo senzitivizácie voči bielkovinám v hliník obsahujúcich očkovacích látkach, čo je popísané v kapitole 5 a kapitole 6.

Predná strana obálky knihy „Vaccine Illusion“       Keď sa však už predým jestvujúce protilátky naviažu na zložitú časticu (napr. virión alebo baktériu), účinkujú opačne: potláčajú imunitnú odpoveď na danú časticu. Tento jav sa nazýva protilátkami sprostredkované potlačenie imunitnej odpovede.

       Protilátkami sprostredkované potlačenie bráni zbytočnému vybičovaniu tvorby protilátok po tom, čo bola dosiahnutá ich dostatočná hladina. Tento mechanizmus však môže spôsobiť vážny problém — fenomén, zvaný pôvodný antigénový hriech. Ten nastáva, keď predtým jestvujúce neutralizujúce protilátky krížovo reagujú, ale nie celkom dokonale sadnú, na prichádzajúci patogén, čoho dôsledkom je ich nízka väzobná kapacita (nízka afinita) na daný patogén (vírus alebo baktériu). Táto krížová reaktivita dovoľuje týmto protilátkam potlačiť imunitnú odpoveď proti prichádzajúcemu patogénu, ale ich nízka afinita im bráni zvládnuť ho. Pôvodný antigénový hriech zastaví imunitný systém, dovolí danej nákaze bez zábran sa rozšíriť a pomáha patologickému (chorobnému) stavu.

       Pretože kmene chrípkového vírusu sa rýchlo vyvíjajú, vopred jestvujúce protilátky proti chrípkovým vírusom majú schopnosť vytvoriť podmienky pre vážne ochorenie na chrípku vyvolaním stavu pôvodného antigénového hriechu. To sa mohlo stať v roku 2009. Nezvyčajnými vlastnosťami vírusu prasacej chrípky boli extrémna závažnosť a vysoká úmrtnosť u inak zdravých dospelých, teda u skupiny, čo zvyčajne nemá riziko komplikácií chrípky. Zaujímavé je, že epidemiologická štúdia v Kanade doložila zvýšené riziko lekármi ošetrovanej prasacej chripky u tých, čo boli rok predtým očkovaní proti sezónnej chrípke, oproti tým, čo neboli (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20386731). Navyše k tomu bol pôvodný antigénový hriech voči vakcinačnému vírusu prasacej chrípky experimentálne doložený u ľudí, zaočkovaných predchádzajúcu sezónu proti sezónnej chrípke, už tri mesiace pred začiatkom očkovania proti prasacej chrípke (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21813667). Preto očkovanie proti sezónnej chrípke v roku 2008 mohlo prispieť k vzniku stavu pôvodného antigénového hriechu voči prasacej chrípke.

       Očkovanie proti chrípke sa vykonáva každoročne za účelom predchádzania chrípke. Účinnosť je však sotva 30% v porovnaní s placebom u detí nad 2 roky a na úrovni placeba u detí do 2 rokov (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18425905). Keď zvážime, že očkovanie proti chrípke môže vytvoriť stav pôvodného antigénového hriechu voči novému kmeňu chrípkového vírusu, očkovanie proti chrípke je podobné ruskej rulete. V najlepšom prípade môže len veľmi málo pomôcť v predchádzaní sezónnej chrípke. V najhoršom prípade môže v imunitnom systéme vytvoriť podmienky, ktoré z najbližšej chrípky urobia smrteľnú chorobu. Je neprijateľné, že každoročné očkovanie proti chrípke je odporúčané pre deti od 6 mesiacov života a povinné pre zdravotníkov, ak nechcú prísť o prácu. Je to snáď neprijateľné, ale vlastne vôbec nie prekvapujúce.

 

<<< Skoč na predchádzajúcu kapitolu       Skoč na obsah       Skoč na nasledujúcu kapitolu >>>

 


Preklad a zverejnenie tejto kapitoly zabrali prekladateľovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.