Dr. Srećko Sladoljev: Niektorí zaočkovaní ľudia budú trpieť auto-imunitnými ochoreniami!

18.04.2016 23:02

Slobodna Dalmacija7.IV.2012Saša Jadrijević Tomas

 

    Pôvodný článok Dr. Srećko Sladoljev: Dio cijepljenih će oboljeti od opasnih autoimunih bolesti!
    z chorvátčiny preložila Ing. Ivana Župan
    a preklad upravil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia: Dr. Srećko Sladoljev    Srećko Sladoljev, biológ a imunológ, ktorý bol vyrazený z Imunologického ústavu (Imunološki Zavod), pretože sa odvážil kritizovať vedenie ústavu za (ako tvrdil) netransparentné a škodlivé praktiky ohľadne nákupu a predaja vakcín a následne varoval, že vakcína proti prasacej chrípke môže byť krajne nebezpečná pre mladých a zdravých ľudí, sa napokon pred pár dňami právomocným rozhodnutím súdu vrátil na svoje pôvodné miesto. Sladoljev bol obvinený zo šírenia poplašnej správy a znepokojovania verejnosti, ale obvinenia boli nakoniec zamietnuté a prasacia chrípka, ako vidíme, nezabila tisíce ľudí.

    Poľsko malo podobne odvážnu Ewu Kopacz — ministerku zdravotníctva, ktorá odmietla skloniť hlavu pred farmaceutickým priemyslom a objednať nepreverené vakcíny — a Chorvátsko Sladoljeva, ktorý síce nezastupoval výkonnú moc, ale svojimi mediálnymi vystúpeniami informoval o podvode farmaceutického priemyslu. Podľa Sladoljeva, ktorý sa celý svoj profesionálny život zaoberá výrobou a výskumom vakcín, je svet strašený epidémiou globálnych rozmerov, a to len preto, aby národy kupovali neodskúšané vakcíny a jednotlivci zhrabli miliardy. V Chorvátsku sa — napriek jeho varovaniam a varovaniam ďalších lekárov — nechalo zaočkovať niečo medzi 5 až 10 tisícmi ľudí. Pýtali sme sa Sladoljeva, či tým títo ľudia riskovali svoje zdravie a či im hrozia autoimunitné ochorenia v budúcnosti.

 

Chorí vojaci

„Súvislosť môžem hľadať s chorobnosťou veteránov z vojny v Perzskom zálive, ktorí boli očkovaní rovnako navrhnutými vakcínami. Celkovo ochorelo 200.000 (teda 25%) vojakov na niektorú z dvoch desiatok chorôb, ktoré majú súvis s automimunitou! Chorobnosť určite nie je dôsledkom vojny, pretože štatisticky podobne ochoreli aj vojaci, ktorí neboli vo vojne. Jediné, čo spája tieto dve skupiny, sú vakcíny. Z vojny v Perzskom zálive sa určite vyvodili určité závery: pokiaľ ide o USA, ich obyvatelia boli očkovaní proti pandemickej chrípke bez zosilňovačov imunitnej odpovede (adjuvantov) a podobne konali aj Nemci. Svojich vojakov (Bundeswehr) a politikov (Bundestag) zaočkovali bez adjuvantov. Zistilo sa, že mladí a zdraví ľudia, ktorých imunitný systém môže silne odpovedať, a dlho provokujúce vakcíny sú „smrtonosnou“ kombináciou, ktorú je ľahké zaznamenať.“

hovorí Sladoljev a dodáva, že britský úrad pre kontrolu liečiv už v roku 2010 odhalil príčinnú súvislosť pandemickej vakcíny s výskytom autoimunitných ochorení.

    „Prekvapila ma rýchlosť prejavenia sa tejto choroby. Očakával som, že sa následky dostavia až neskôr. To dokazuje, že tieto vakcíny sú oveľa nebezpečnejšie, než som si myslel“

hovorí Sladoljev a dodáva, že na začiatku roku 2010 sa s ním spojila jedna žena, ktorej matka trpí autoimunitným ochorením, spôsobeným vakcínou.

    „Spojila sa so mnou po tom, čo sa jej matka nechala zaočkovať a začala mať zdravotné problémy. Podľa príznakov som mal podozrenie na ALS (amyotrofická laterálna skleróza). Niekoľko mesiacov nato jej matka zomrela. Ako príčina smrti bola uvedená ALS v dôsledku pandemickej vakcíny. ALS je extrémne zriedkavé ochorenie, ktoré sa vyvíja aj 20 rokov. Pacient zvyčajne vie 10 rokov dopredu, že má túto chorobu a ako zomrie. Rozdiel v priebehu prírodnej a „očkovaním vyvolanej“ ALS je obrovský.“

hovorí Sladoljev. ALS inak začína slabosťou svalov, pokračuje kŕčmi a potom veľmi rýchlo znemožňuje pohyb, postihuje všetky svaly, sťažuje reč a prehĺtanie a človek nakoniec prestáva dýchať. Dochádza k úplnému ochrnutiu, pričom mozog stále bezchybne pracuje.

 

Na čom zakladá Dr. Sladoljev svoje predpoklady?

„Na základe teoretických aj praktických vedomostí o činnosti imunitného systému a na všeobecnej fyziológii a biológii.“

hovorí odborník, ktorý sa vyjadril aj k téze, podľa ktorej epidemiológovia nájdu súvislosť vakcín a rôznych ochorení.

„Určite nájdu, už dnes je to možné. Nech porovnajú výskyt roztrúsenej sklerózy pred 40 rokmi a dnes s povinnými koktejlami vakcín vtedy a dnes a dostanú odpovede.“

hovorí imunológ a dodáva vysvetlenie toho, čo vakcína proti „prasacej chrípke“ spôsobuje telu, keď sa podá do svalu:

„Vytvorí špecifickú imunitu proti „prasacej chrípke“. Avšak, dlhotrvajúce a silné dráždenie imunitného systému vytvára predpoklad pre to, aby imunitný systém v tomto neprirodzenom procese začal svoje vlastné bunkové tkanivá považovať za cudzie. Tým vstúpime do choroby, z ktorej niet návratu. Problém je v silnom podnecovaní imunitného systému očkovacou látkou v spojení s adjuvantom, ktoré sú spolu zabalené v injekcii, aby sa vyrobilo ložisko (depot) na zlom mieste“

dodáva s tým, že samotná choroba, proti ktorej sa očkovalo, t.j. chrípka, sa vyskytuje sporadicky.

„Začalo to ako sporadické ochorenie, a tak to aj skončilo. K tomuto záveru možno ľahko prísť vzhľadom na to, že sme „pandémiu“ privítali nechránení. Keby bolo zaočkované vysoké percento ľudí, „vakcinačná“ lobby by si pripísala zásluhy a tlačila nás k tomu, aby sme to spravili aj na budúci rok. Vo Fínsku sa nechalo zaočkovať 70% ľudí a u nás len pár percent, ale vo Fínsku zomrelo viac ľudí. Fíni očividne očkovaním získali iba riziko možných vedľajších účinkov, ale žiadnu ochranu“

hovorí Sladoljev s tým, že sa predajom vakcín proti prasacej chrípke po celom svete zarobilo 27 miliárd dolárov.

 

Ako sa ochrániť pred farmaceutickým priemyslom?

„Farmaceutický priemysel by mal byť začlenený do neziskového verejného zdravotného sektoru, ale to je utópia. Keď sa americkí prezidenti snažili vrátiť tlačenie dolárov pod štátnu kontrolu, všetci do jedného boli zavraždení. Peniaze v Amerike tlačí súkromná banka. Výroba liekov a výroba peňazí majú veľa spoločného.“

uzatvára Sladoljev.

 

Lidija Gajski: „Závažné nákazy“

    Spojili sme sa aj s Lidijou Gajski, špecialistku-internistku, ktorá hovorí:

„Ak počítame s predĺženým pozitívnym účinkom vakcín, musíme čeliť aj možnosti, že časom dôjde aj k poškodeniu zdravia. Osobitnú pozornosť kritikov očkovania priťahuje aj nárast výskytu autoimunitných chorôb — cukrovky 1. typu, roztrúsenej sklerózy, reumatoidnej artritídy, systémového lupusu, Crohnovej choroby a pod., rovnako ako astmy a alergií. Vakcíny sú podozrivé kvôli schopnosti vplývať na činnosť imunitného systému. Mnoho lekárov a imunológov, ako je napríklad v USA Robert Mendelsohn a u nás Srećko Sladoljev, upozorňuje, že pretrvávajúce opakované očkovanie cudzieho antigénu môže nakoniec viesť k nadmernému dráždeniu imunitného systému a môže podnietiť výrobu protilátok proti bunkovým tkanivám vlastného tela. Opakované očkovanie môže podľa niektorých spôsobiť opačný proces — vyčerpanie obranného systému, čo znamená vytváranie podmienok pre zvýšenú náchylnosť na závažné nákazy a na vznik nádorových ochorení.“

hovorí Lidija Gajski a dodáva, že počet chorôb, proti ktorým sa očkuje neustále rastie — v chorvátskom povinnom očkovacom kalendári je zahrnutých 10 chorôb s celkovým počtom 45 dávok vakcín.

 

prof. Dr. Ivo Lušić: „Nejestvujú žiadne presné ukazovatele“

    Čo sa týka neurológie a autoimunitných chorôb, nejestvujú presné ukazovatele, pomocou ktorých by sme mohli nájsť súvislosť medzi očkovaním a poruchami centrálneho a periférneho nervového systému, hoci sú aj lekári, čo majú opačný názor a prezentujú, ako oni tvrdia, izolované vedecké poznatky a názory, ktoré by to mali potvrdiť. Čo sa týka Dr. Sladoljeva, on najlepšie vie, o čom hovorí, zaoberá sa konkrétnymi otázkami a nechcel by som to bližšie komentovať.“

hovorí prof. Dr. Ivo Lušić z Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice KBC Split.

 

Rodičia nechcú očkovať svoje deti

    Sladoljev sa vyjadril aj k téme rodičov, ktorí nechcú očkovať svoje deti.

Slobodna Dalmacija: „V Európe, vrátane Chorvátska sa objavuje hnutie rodičov, ktorí odmietajú očkovať svoje deti proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, detskej obrne, osýpkam, ružienke, príušniciam či vírusovej hepatitíde typu B. Je ich postup nebezpečný?“

Dr. Srećko Sladoljev: „Neviem, či je ich postup nebezpečný, ale poukazuje na odvahu a starosti rodičov o svoje deti. Nie je možné odmietať očkovať svoje deti a nesnažiť sa predtým zistiť, o čo ide. Takíto rodičia majú postoj, ktorý dokážu obhájiť. Oni prevzali zodpovednosť, zatiaľ čo sa lekári držia zákonníka, za ktorým sa vždy budú môcť schovať, keď sa niečo stane. Môžete sami posúdiť, kto to má ťažšie.“

Slobodna Dalmacija: „Veríte novým vakcínam proti vírusu HIV, žltačky typu C, rakovine…?“

Dr. Srećko Sladoljev: „Verím vakcínam proti nádorom. Vo Fínsku som mal možnosť stretnúť sa s konceptom, ktorý má štatisticky dobré výsledky. Rád by som dostal príležitosť podieľať sa na ich vývoji v Chorvátsku.“

Slobodna Dalmacija: „Sám tvrdíte, že nie ste proti očkovaniu, ale že ste v tomto prípade a priori proti? Prečo?“

Dr. Srećko Sladoljev: „V zásade som proti všetkým vakcínam v injekčnej forme. Také očkovanie je útokom na telo. Spôsoby podania vakcíny je potrebné prispôsobiť spôsobu šírenia nákazy. Na to sú ideálne spreje a kapsulky. Imunologický ústav vyvíjal inhalačnú vakcínu proti chrípke už pred 30-timi rokmi. Fungovalo to a bolo to bezpečnejšie vzhľadom na výskyt alergických nežiaducich účinkov, výroba bola lacnejšia kvôli zníženej potrebe prečisťovania atď. Avšak globalizácia má rada injekcie, pravdepodobne kvôli kontrole. Osobne som po mnoho rokov trpel na dôsledky pretrvávajúcej nákazy močových ciest baktériou Escherichia coli, ktorú som získal počas vojny. Kvôli tejto baktérii som skončil asi 10x v nemocnici, 2x to bolo kritické. Vyzdravel som až po podaní orálnej vakcíny proti E. coli.“

 

Autoimunitné choroby

    Autoimunitné choroby, o ktorých hovorí Sladoljev, vznikajú ako dôsledok straty imunologickej tolerancie, takže telo nerozozná vlastné štruktúry a podnecuje sa imunitná odpoveď proti antigénom vlastných tkanív. To vedie k masívnemu poškodeniu tkaniva, zdravotnému postihnutiu a vo vážnych prípadoch k smrti. Sú známe prípady, kedy vakcína v roku 2010 zapríčinila prípady náhleho výskytu Guillain-Barrého syndrómu, ktorý napáda nervy, spôsobuje ochrnutie a môže skončiť aj smrťou. Práve na to upozornila aj Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA (angl. Centers for Disease Control and prevention = CDC) s tým, že sa v období očkovania v roku 1976 zvýšil výskyt o 500 prípadov a 25 ľudí zomrelo. Najväčšie podozrenie však vyvoláva fakt, že mnohé krajiny zbavili farmaceutické spoločnosti zodpovednosti za smrť aj ochorenia pacientov po očkovaní, ako aj to, že pacienti v niektorých štátoch podpisujú súhlas s očkovaním a zbavujú zdravotnícke úrady zodpovednosti, ak sa im niečo stane.