Dr. Paul Offit o alternatívnych očkovacích kalendároch a výnimkách z očkovania

30.08.2012 13:50

International Medical Council on Vaccination26.VIII.2012Dr. Paul Offit

 

       Pôvodný textový prepis krátkeho videa
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

fotografia: Dr. Paul Offit       Dobrý deň!

       Moje meno je Paul Offit. Hovorím k Vám zo Vzdelávacieho strediska o očkovaní pri Detskej nemocnici vo Philadelphii (Vaccine Education Center at the Children's Hospital of Philadelphia).

       Dnes by som rád hovoril o článku, ktorý nedávno vyšiel v časopise Pediatrics pod názvom „Ako často ľudia používajú alternatívny očkovací kalendár v oblasti veľkomesta“ („Frequency of Alternative Immunization Schedule Use in a Metropolitan Area“). Autorom článku je Steve Robison a kol. z Portlandu, štát Oregon, USA. Títo autori sa pozreli na rozhodnutia rodičov z oblasti veľkomesta Portland rozdeliť, oddialiť, odmietnuť alebo časovo roztiahnuť očkovanie svojich detí v rokoch 2003 až 2009. Zistili 4-násobný nárast z okolo 2,5% na 10% rodičov, ktorí sa tak v priebehu týchto rokov rozhodli. Rodičia takéto rozhodnutia robili, pretože mohli. V tomto článku pojednávam o výnimkách z očkovania.

       Sú 3 druhy výnimiek z očkovania. Prvým je lekárska výnimka, napr. ak niekto má kontraindikáciu očkovania. Niektorí ľudia sú alergickí na želatínu. Želatína sa používa ako stabilizátor vo vakcíne proti ovčím kiahňam a v intranazálnej (do nosa vstrekovanej) vakcíne proti chrípke. To by bol rozumný dôvod, prečo sa nedať zaočkovať.

       Druhý spôsob je tzv. filosofická výnimka alebo výnimka z dôvodu osobného presvedčenia. 20 štátov USA dovoľuje takýto druh výnimky. Podľa mňa sú tieto výnimky nesprávne pomenované. Predovšetkým, predstava, že očkovanie je „filosofiou“, je nepresná. „Philo“ znamená lásku, „sophos“ znamená múdrosť. Kde už je len múdrosť v tvrdení, že je lepšie nedať sa zaočkovať než dať sa zaočkovať?

       Výraz „osobné presvedčenie“ taktiež nie je správny, pretože očkovanie nie je otázkou presvedčenia. Náboženstvo je vecou presvedčenia. Náboženstvo je založené na viere. Veda a medicína sú založené na dôkazoch. Sú to systémy, založené na údajoch, nie na presvedčení. Ak chcete mať lepší pocit z očkovania, myslím, že stačí pozrieť sa na zhruba 20.000 štúdií, ktoré hodnotili bezpečnosť a účinnosť očkovania, alebo na stovky štúdií, ktoré skúmali, čo sa stane, keď kombinujete vakcíny a podáte ich v tom istom čase, aby ste sa uistili, že v skutočnosti máme údaje, ktoré podporujú takéto rozhodnutie.

       Tretím spôsobom sú tzv. náboženské výnimky z očkovania. 48 štátov USA ich povoľuje. Podľa mňa ani tieto výnimky nedávajú veľký zmysel.

       Prvou očkovacou látkou bola vakcína Edwarda Jennera z roku 1796. Nový Zákon bol napísaný okolo roku 100, Starý Zákon medzi 1400 a 400 pred Kristom, Korán okolo roku 600. Všetky tieto texty boli napísané pred vznikom prvých vakcín, takže neprekvapuje, že sa o vakcínach nikdy nezmienili ani ich nepredpovedali.

       Taktiež si myslím, že nedáva zmysel, keď niekto povie: „Mojím náboženským presvedčením je, že moje dieťa nebude očkované.“ a dieťa potom bude podľa zákona ponechané s menšou ochranou. 14. dodatok Ústavy USA, takzvané Ustanovenie o rovnakej ochrane, hovorí, že dieťa (alebo ktokoľvek iný) má byť rovnako chránené, z čoho vyplýva, že to je nezávislé na presvedčení rodičov. Ak je dané dieťa vystavené určitému riziku, malo by mať rovnakú ochranu. Napr. ak rodič — Svedok Jehovov — povie: „Nechcem, aby moje dieťa dostalo život zachraňujúcu transfúziu krvi“, tak takýto rodič nemá slobodu náboženského vyznania na niečo také — kvôli 14. dodatku Ústavy USA.

       Čo je zaujímavé — a myslím si, že väčšina ľudí to nevie — v dvoch štátoch USA nemajú náboženské výnimky z očkovania: v Mississippi a v Západnej Virginii. Možno by ste neuhádli že práve v týchto dvoch. Dôvod, prečo tieto štáty nemajú náboženskú výnimku z očkovania, je ten, že najvyššie súdy oboch týchto štátov rozhodli, že by náboženská výnimka z očkovania bola porušením Ustanovenia o rovnakej ochrane zo 14. dodatku Ústavy USA.

       Myslím, že by sme mali tieto výnimky nazvať tak, aby to zodpovedalo tomu, čím v skutočnosti sú. Neprikrášľujme si túto voľbu. Mali by sme ich nazvať výnimkami z očkovania typu „Nechcem sa dať zaočkovať, lebo som čítal o očkovaní veľa desivých príbehov a bojím sa, že by mohlo uškodiť môjmu dieťaťu, a nie som si istý/istá, či verím farmaceutickým spoločnostiam a zdravotníckym úradom tohto štátu, takže nechcem dať svoje dieťa zaočkovať“. To by bolo, myslím, oveľa čestnejšie označenie.

       Ďakujem za vašu pozornosť.

 

       Viď tiež komentár "Namiesto v Boha veríme v očkovanie? (Ad: Dr. Paul Offit o alternatívnych očkovacích kalendároch a výnimkách z očkovania)".

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi vyše 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Dr. Paul Offit o alternatívnych očkovacích kalendároch a výnimkách z očkovania

nuz...

ela | 02.09.2012

kazda liska svoj chvost chvali...

nechápem úctu k doktorom

Jožo | 30.08.2012

Sto let zdravotnického fašismu ve Spojených státech: https://www.reformy.cz/zpravy/sto-let-zdravotnickeho-fasismu-ve-spojenych-statech/

Mosambik: Nové pokrokové metody ve zdravotnictví: https://www.outsidermedia.cz/Mosambik-Nove-pokrokove-metody-ve-zdravotnictvi-1.aspx

dieta ma byt chránné..

BuG.ToM | 30.08.2012

Ano, má byť..ale, ak ma chránit vakcina, tak to musi byt najprv dokazané, že chráni. To, ale dokazané nie je...
Neexistuje jediná vedecká dvojito zaslepená placebom kontrolovana štúdia, ktorá dokazuje, že každá jedna konkrétna vakcina pre danú chorobu chráni pred tou chorobou.
Takže, odvolávat sa na nepreskumanu vakcinu, je ako odvolavat sa na kyselinu sírovu, že nedat detom deci tejto chemikalie, bude nezodpovednost, nakolko mozu ochoriet na nejaku chodobu a podla dodatku 14. ich treba chrániť a to sa dá zabezpecit jedine vypitim kyseliny sirovej..

Re:dieta ma byt chránné..

Ing. Marián FILLO | 30.08.2012

Heh, však počkaj na komentár Dr. Suzanne Humphries.
Snáď zajtra sa podarí ho preložiť & zverejniť.

Pridať nový príspevok