Dr. Diane M. Harper: Hliník možno spôsobuje dlhodobé poškodenia zdravia

22.12.2012 08:30

Dirty Little Secret - 8.XI.2012 - prof. Dr. Diane M. Harper, Bert Ehgartner

 

       Pôvodný článok "Diane M. Harper: „Es kann sein, dass von Aluminium ein Langzeitschaden ausgeht“"
       z nemčiny preložila Mgr. Katarína Kráľová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia - Dr. Diane M. Harper       Americká profesorka medicíny Dr. Diane M. Harper (USA) sa zúčastnila vo vedúcej pozícii na schvaľovacích štúdiách oboch očkovacích látok proti HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus; vírus, ktorý má (okrem iného) podiel na vzniku rakoviny krčka maternice – pozn. red.) – Gardasil (na Slovensku sa predáva pod značkou Silgard – pozn. red.) i Cervarix. Obzvlášť Gardasil – výrobok firmy Merck (na Slovensku vystupuje pod skratkou MSD = Merck, Sharp & Dohme – pozn. red.) – sa stal kasovým trhákom po celom svete. Avšak od ich schválenia sa tieto očkovacie látky často objavujú na titulkách novín, keďže dovtedy zdravé dievčatá a ženy po očkovaní Cervarixom alebo Gardasilom ťažko ochorejú, či dokonca zomrú. Aktuálna analýza VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém pre hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA – pozn. red.) ukazuje, že Gardasil v tej vekovej skupine, v ktorej sa najčastejšie očkuje proti HPV, môže byť zodpovedný za viac než polovicu ťažkých nežiaducich účinkov a trvalých poškodení zdravia u dievčat a mladých žien.

       V rozhovore s prof. Diane Harper som sa pýtal obzvlášť na jej odhad bezpečnosti týchto očkovacích látok, predovšetkým na adjuvanty (látky, posilňujúce imunitnú odpoveď), ktoré v oboch vakcínach obsahujú novodobé zlúčeniny hliníka.

 

Bert Ehgartner: Vieme dosť o účinkoch zlúčenín hliníka na imunitný systém? Aký je váš názor?

Dr. Diane Harper: Myslím si, že by sme tomu mali venovať našu pozornosť. Adjuvanty boli veľmi dlhý čas jednoducho prehliadané. Je pravda, že ľudia, ktorí pracujú s očkovacími látkami, nad adjuvantami dlho nepremýšľajú. Namiesto toho sa venujú radšej antigénom – čiže účinným látkam, ktoré sú v nich používané. Avšak pre vedcov je nesmierne dôležité klásť si otázky a nevyhýbať sa ani háklivým veciam, ktoré boli v minulosti považované za nedotknuteľné. Vieme, že sa stali zlé veci ľuďom, ktorí boli zaočkovaní. Nie vždy vieme, prečo sa také niečo vyskytne a možno je naozaj za to zodpovedný adjuvant s hliníkom. Je možné, že z hliníka, ktorý sa časom v tele hromadí, vznikajú dlhodobé poškodenia zdravia. Vieme, že tu je epidémia demencie a príbuzných chorôb, ktorými je postihnuté prvé pokolenie baby boomu, ktoré sa teraz dostáva do dôchodkového veku. Vieme, že toto pokolenie patrí k najviac očkovaným pokoleniam v dejinách ľudstva. Bolo by hlúpe, keby pred tým veda zavrela oči. Zaťaženie hliníkom zo všetkých zdrojov – vrátane hliníka z očkovania – by malo byť vyhodnotené. Musíme si klásť dôležité otázky a asi ich nebudeme vedieť zodpovedať na základe jednej štúdie. Bude treba celé pokolenie vedcov, ktorí budú musieť zbierať údaje, aby sa zmenila prax v medicíne. Ale ak s tým nikdy nezačneme, nikdy to nedosiahneme.

 

Bert Ehgartner: Úrady nepredpisujú toho času žiadne vlastné testy bezpečnosti pre ľudí týkajúce sa novodobých adjuvantov, obsahujúcich hliník. Nie je to vrcholne nedbanlivé?

Dr. Diane Harper: Samozrejme, úrady by si mali robiť starosti aj o bezpečnosť adjuvantov a nielen bez dôkazu predpokladať, že snáď nespôsobia žiadne škody.

 

Bert Ehgartner: Ešte raz späť k schvaľovacím štúdiám Gardasilu: Ako v očkovanej skupine, tak aj v kontrolnej skupine sa vyskytli u presne 2,3% účastníčok „nové choroby s potencionálne autoimunitným pozadím“. Tieto nežiaduce účinky mohli byť spôsobené hliníkom, ktorý dostali aj dievčatá z kontrolnej skupiny. Označili by ste to za dobrú štúdiu, keď sa takto maskujú vedľajšie účinky?

Dr. Diane Harper: Je pravda, že aj placebo-skupine bol vstreknutý adjuvant s obsahom hliníka. Nešlo o placebo so slanou vodou. Ak spôsobil hliníkový adjuvant tie 2,3% nežiaducich účinkov, tak by sme to skutočne videli v oboch skupinách. Niet dôkazu, že to bolo hliníkom, ani dôkazu, že to hliníkom nebolo. V skutočnosti nejestvuje štúdia, ktorá by sa akýmkoľvek spôsobom zaujímala o účinok hliníka. Mali sme ako placebo použiť slanú vodu.

 

Bert Ehgartner: Vy ste predsa bola prominentnou účastníčkou týchto štúdií. Prečo ste to nepožadovala?

Dr. Diane HarperNa design štúdie som nemala žiadny vplyv. To sa dohadovalo medzi farmaceutickou firmou Merck a úradmi pre kontrolu liečiv. Práve tieto úrady z USA i EÚ mali trvať na kontrole placebom so slanou vodou. Potom by sa tak aj stalo. V súčasnosti sa však úrady vôbec nestarajú o adjuvanty a chcú len vedieť, či antigény spôsobujú lokálne začervenania a opuchy.

 

Bert Ehgartner: Neboli to taktické dôvody, že by nevyznelo dobre v prospech očkovania, keby mali byť porovnané jeho účinky s účinkami neutrálneho vodného roztoku? Potom by bol asi rozdiel medzi nežiaducimi účinkami značne vyšší.

Dr. Diane HarperÁno. Veľa štúdií ukazuje, že injekcia s hliníkom spôsobuje o poznanie viac lokálnych nežiaducich účinkov než injekcia so slanou vodou.

 

Bert Ehgartner: Úrady teda pripustili falošné placebo, ktoré skrylo negatívne účinky adjuvantov. Konzumenti chcú ale vedieť, aké vedľajšie účinky má celé očkovanie, a nie len antigény.

Dr. Diane HarperTo je správne. Bolo by zaujímavé vedieť to. Ale nemáme žiadnu šancu sa to dozvedieť.

 

Bert Ehgartner: Myslíte si, že má Merck príliš úzke vzťahy s úradmi? Je tu príliš málo kontroly?

Dr. Diane Harper: Dr. Julie Gerberding bola niekdajšou riaditeľkou CDC (Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA – pozn. red.) a teraz je vedúcou divízie očkovacích látok firmy Merck. Merck vo všeobecnosti rád zamestnáva ľudí z vedúcich miest štátnych úradov.

 

Bert Ehgartner: V posledných rokoch ukazujú niektoré štúdie, obzvlášť štúdie dánskej výskumnej skupiny pod vedením Petra Aabyho zo Západnej Afriky, že očkovacie látky, obsahujúce hliník, môžu ohrozovať zdravie detí. Vieme toho dosť o takýchto účinkoch?

Dr. Diane Harper: Práca Petra Aabyho je nesmierne dôležitá! V súčasnosti nemáme dostatok dobre urobených štúdií, aby sme to mohli zodpovedať. Táto oblasť je ešte veľmi mladá a musíme povzbudiť sponzorov, aby umožnili dôkladný výskum na tomto poli. Musíme povzbudiť aj vlády a zdravotné poisťovne, aby podporovali takýto výskum. Jestvuje dostatok dôkazov o vážnych reakciách, pravdepodobne spôsobených hliníkom.

 

Bert Ehgartner: Úrady už dlhé roky odporúčajú očkovacie látky, ktoré obsahujú hliník ako pomocnú látku. Vy ste v tomto ohľade na jednej lodi s výrobcami vakcín a zožali by ste enormnú kritiku, keby vyšlo najavo, že hliník predstavuje nebezpečenstvo.

Dr. Diane Harper: To by sa stalo. Nedá sa však večne schovávať za tým, čo bolo a čo sa raz urobilo. Preto by mali byť odvážni a urobiť krok vpred – tieto otázky musíme čo najrýchlejšie zodpovedať a musíme sa pozrieť aj na staré očkovacie kalendáre a zistiť, čo z toho bolo dobré a čo zlé.

       Poznáte filmy o Harry Potterovi? Zdravotnícke úrady by sa nemali správať ako Dolores Umbridgeová s jej doktrínou: „Nespochybňuj moju autoritu, zostane to tak, ako to vždy bolo!“ Dúfam, že úrady majú chrbtovú kosť, aby venovali nepredpojatý pohľad tejto téme a spracovali všetky doteraz známe fakty. V každom prípade je treba povzbudzovateľov a ľudí, ktorí kladú otázky, aby sa pokolenie mladých vedcov rozhodlo ujať sa tejto úlohy a objasniť tieto otázky. Bude na to treba veľké odhodlanie – prijať túto výzvu a nebáť sa konfliktov, ktoré so sebou prinesie.

 

prof. Dr. Diane M. Harper

       je profesorkou medicíny a nositeľkou dvoch magisterských titulov – v oblasti verejného zdravotníctva a v oblasti prírodných vied. Je vedúcou výskumného oddelenia na Univerzite Kansas City v štáte Missouri (USA). Jedno z  ťažísk jej práce je v oblasti prevencie gynekologických rakovinových ochorení. Zaoberala sa HPV a jeho pôsobením na chorobné zmeny na krčku maternice. Od r. 1997 sa zúčastnila ako „vrchný výskumník“ („principle investigator“) na schvaľovacích štúdiách oboch očkovacích látok proti HPV – Gardasil i Cervarix. Výskumný team, ktorí Diane Harper viedla, skúmal okolo 3000 dievčat a žien ako účastníčok štúdie.

 

       Tento rozhovor bol zverejnený v aktuálnej knihe Berta Ehgartnera „Dirty Little Secret - Die Akte Aluminium“.

 


Zverejnenie tohto rozhovoru (korektúra prekladu + grafická úprava) zabrali šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, keď našu činnosť podporíte.