Dr. Brezina obhajoval 8.II.2012 v Novinách o 12:00 na TV JOJ zrušenie povinného očkovania proti tuberkulóze

10.02.2012 23:34

Ing. Marián Fillo

 

       V stredu 8.II.2012 v Novinách o 12:00 v TV JOJ doc. MUDr. Martin Brezina, CSc., hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu, v rozhovore s moderátorom Jánom Mečiarom obhajoval zrušenie povinného očkovania BCG vakcínou proti tuberkulóze (TBC).

       Dr. Brezina sa nevyhol ani vtipnej otázke, či (on sám) nie je členom "anti-vakcinačnej lobby". Na plné ústa hovorí o nežiaducich účinkoch BCG vakcíny, ako aj o ignorovaní povinného očkovania v rómskych osadách, a tiež o nevyhnutnosti úplného zahojenia chráničky po BCG očkovaní pred akýmkoľvek ďalším očkovaním, čo sa v poslednom čase zoširoka nedodržiavalo. Počet komplikácií BCG vakcíny odhadol na stovky ročne, z toho ťažkých komplikácií na 150-200 ročne. Nezdráha sa povedať, že očkovanie proti TBC sa stalo väčším zlom než samotná TBC.

       Niekoľko-minútový rozhovor rozhodne stojí za pozretie:

 


Napísanie tohto článku (vrátane spracovania videa) zabralo autorovi necelú 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.