Dr. Andrew Wakefield žaluje BMJ za tvrdenie, že jeho štúdia je podvodom

07.01.2012 03:55

Doplnené: Článok bol pôvodne vydaný 6.I.2012 o 003 a doplnený 7.I.2012 o 355 o odkaz na plný text žaloby.

 

The Guardian - 5.I.2012Ian Sample

 

       Pôvodný článok "Andrew Wakefield sues BMJ for claiming MMR study was fraudulent"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Dr. Andrew Wakefield medzi ľuďmi protestujúcimi proti jeho odsúdeniu
GMC v roku 2010 vyhlásila Dr. Wakefielda za vinného z vážneho profesionálneho zlyhania po obvineniach, týkajúcich sa jeho výskumu.
Fotograf: Anthony Devlin/PA

       Dr. Andrew J. Wakefield, lekár, ktorý bol vymazaný z lekárskeho registra po vyvolaní obáv spojujúcich autizmus s očkovaním MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam a ružienke - pozn. prekl.), zažaloval šéfredaktorku britského lekárskeho časopisu British Medical Journal (BMJ) za ohováranie.

       V žalobe, ktorú zaslal na istý okresný súd v Texase, právnici Dr. Wakefielda tvrdia, že články, úvodníky a iné vyjadrenia zverejnené v BMJ boli "nepravdivé a obsahovali hanlivé tvrdenia" o tomto lekárovi.

       V žalobe sa spomínajú konkrétne Fiona Godlee, šéfredaktorka BMJ, a britský investigatívny novinár Brian Deer, ktorý písal o kauze očkovania MMR vakcínou, ktorá viedla k poklesu zaočkovanosti proti osýpkam, príušniciam a ružienke na nebezpečne nízke percentá.

       Dokumenty, odoslané súdu, hovoria, že trestný čin nastal sčasti zverejnením článku Briana Deera v BMJ z 5.I.2011 (presne pred rokom - pozn. prekl.), nazvaného "Secrets of the MMR scare: how the case against the MMR vaccine was fixed" ("Tajomstvá obáv z MMR vakcíny: Ako bola obžaloba MMR vakcíny sfalšovaná"), a sprievodného úvodníka od Fiony Godlee.

       V žalobe sa uvádza, že tieto články obviňujú Dr. Wakefielda z "podvodu a podvodného úmyselného zmanipulovania a sfalšovania údajov a diagnóz". Žaloba bola podaná v Austine, v štáte Texas (USA), kde teraz Dr. Wakefield žije, pretože tieto obvinenia sa týkajú jeho práce v Austine.

       BMJ a Brian Deer vyhlásili, že očakávali žalobu, ale stoja si za spomínanými článkami a dali pokyn právnikom, aby ich tvrdenia energicky obhajovali.

       Dr. Wakefield už v minulosti Briana Deera obžaloval, spolu s televíziou Channel 4 a spoločnosťou 20/20 productions, ohľadne dokumentárneho filmu z roku 2004 o MMR vakcíne, ale neskôr stiahol žalobu a súhlasil s úhradou súdnych trov.

       Prípad Dr. Wakefielda riešila GMC (General Medical Council = Všeobecná lekárska rada; správny orgán, rozhodujúci vo Veľkej Británii o profesionálnych priestupkoch lekárov - pozn. prekl.) 217 dní, čím je zatiaľ najviac v dejinách tohto správneho orgánu. GMC vyhlásila Dr. Wakefielda za vinného z vážneho profesionálneho zlyhania v máji 2010 po niekoľkých obvineniach ohľadne jeho výskumu 12 autistických detí, zverejneného v lekárskom časopise Lancet vo februári 1998.

       GMC povedala, že Dr. Wakefield zneužil svoje postavenie, podrobil tieto deti invazívnym zákrokom, ktoré neboli oprávnené ani schválené etiskou komisiou a poškodil dobré meno svojho povolania. Štúdia, ktorá spojila očkovanie MMR vakcínou s autizmom a ochorením čriev, bola z časopisu Lancet vo svetle rozsudku GMC stiahnutá.

       Strach z možnej spojitosti medzi MMR vakcínou a autizmom viedol k podstatnému poklesu zaočkovanosti touto vakcínou. V roku 2004 ňou bolo zaočkovaných iba 80% detí vo Veľkej Británii, čo je hlboko pod 95%, potrebnými na dosiahnutie "kolektívnej imunity", ktorá chráni spoločnosť pred epidémiami.

       BMJ vyhlásil:

"BMJ zaznamenal žalobu zo strany Dr. Andrewa Wakefielda, nie v Londýne, ako by sa normálne dalo očakávať, keďže sa týka primárne anglického časopisu, ale v Texase v USA, kde teraz Dr. Wakefield žije.

       Po zisteniach britskej GMC a po minulých nepodložených žalobách zo strany Dr. Wakefielda by akákoľvek žaloba proti BMJ a Brianovi Deerovi v Londýne bola okamžite napadnuteľná a zamietnutá ako zneužívanie súdu.

       Napriek zisteniam GMC a napriek tomu, že spoluautori Dr. Wakefielda sa dištancovali od interpretácie, ktorá bola predložená v článku v časopise Lancet, že MMR vakcína môže spôsobovať autizmus, z podanej žaloby sa zdá, že Dr. Wakefield si stále stojí za presnosťou údajov, zverejnených v jeho článku v časopise Lancet, a za svojím záverom o príčinnej súvislosti MMR vakcíny s autizmom, čím sa chce vyrovnať s obvinením z profesionálneho zlyhania.

       Zatiaľčo očakávame predvolanie pred súd, nie je prekvapením, že BMJ a Brian Deer si stoja za materiálom, zverejneným v BMJ a ďalšími svojimi tvrdeniami a potvrdzujú, že poverili právnikov, aby ich tvrdenia energicky obhajovali."

 

Text žaloby na stiahnutie:

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 1 hodinu a 20 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.