Dr. Andrew J. Wakefield odpovedá na obvinenia + DOPLNENÉ video so slovenskými titulkami

21.06.2016 00:12

Vaxxed13.V.2016Dr. Andrew Jeremy Wakefield, MB, BS, FRCS, FRCPath

 

    Pôvodný článok (textový prepis video-záznamu) Dr. Andrew Wakefield Deals With Allegations
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Doplnené: článok bol pôvodne vydaný 15.VI.2016 o 1321 a následne bolo 21.VI.2016 o 012 pôvodné video nahradené videom so slovenskými titulkami.

 

1. Pozadie — 0:00

fotografia: Dr. Andrew J. Wakefield + upútavka na film „Vaxxed“    Som lekárom. Lekársku fakultu som absolvoval v roku 1981. Vykonával som lekársku prax ako chirurg s obzvláštnym záujmom o zápalové ochorenia čriev. Potom som sa stal akademikom, ktorý mal na starosti skupinu 19 ľudí, skúmajúcich zápalové ochorenia čriev, a v priebehu 10 rokov som zverejnil okolo 130–140 vedeckých prác na túto tému. 17.V.1995, ten dátum sa mi vryl hlboko do pamäti, mi zavolala istá matka:

„Moje dieťa sa vyvíjalo úplne normálne, potom bolo očkované MMR vakcínou a upadlo do autizmu.“

    Povedal som:

„Som gastroenterológ, tak ako Vám môžem pomôcť?“

    Odpovedala:

„Moje dieťa má strašné žalúdočno-črevné problémy a nikto ich neberie vážne.“

    Tento príbeh bol tak závažný a táto matka bola tak výrečná, popísala to tak jasne, povedala:

„Dr. Wakefield, rodičov ako ja je veľmi veľa, čo majú deti s presne tým istým zdravotným problémom ako to moje.“

    Zobrali sme to veľmi vážne. To bol začiatok úchvatnej cesty.

 

2. Spojitosť medzi autizmom a MMR vakcínou — 1:24

    Spojitosť medzi syndrómom, ktorý sme skúmali, a MMR vakcínou vyvstala z rozprávania rodičov. Rodičia hovorili:

„Nebol(a) som proti očkovaniu. Zobral(a) som moje dieťa na očkovanie MMR vakcínou načas.“

    V tom čase sa MMR vakcína vo Veľkej Británii podávala samostatne, takže bolo ľahké poukázať na ňu ako na domnelú príčinu. Od očkovania dostali ich deti veľmi vysoké horúčky, kŕče, dlhý spánok, po ktorom sa zobudili a už nikdy neboli také ako predtým. Stratili reč a jazyk, interakciu so sú­rodencami a vážne ochoreli.

    Spôsob, akým sa ľudské chorobné syndrómy popisujú, či už ide o autizmus, Crohnovu chorobu alebo Aspergerov syndróm, pozostáva zo zozbierania niekoľkých pacientom, niekedy nie viac než 4, niekedy až 15, ktorí majú tak podobné zdravotné ťažkosti a zistenia na klinike sú tiež tak podobné, že si to zaslúži zverejnenie vo vedeckom časopise. To sa nazýva rad prípadov (angl. case series). To je spôsob, ktorým sú najprv popisované ľudské chorobné syndrómy. Následne to vedie k ďalším štúdiám, ktoré testujú hypotézu o príčine syndrómu. Boli rozprávania rodičov pravdivé? Naozaj die­ťa upadlo do autizmu po MMR vakcíne a bola MMR vakcína príčinou tohto problému?

    Môžete sa opýtať:

„Dobre, ale nie každé dieťa, čo je očkované MMR vakcínou, sa stane autistom, tak aké je riziko? Prečo tieto deti a nie iné deti?“

    Jedna z našich hypotéz bola o veku, v ktorom boli deti očkované. Čím mladšie, tým väčšie riziko. Vytiahli sme to preto, lebo čím mladšie je dieťa, čo dostane osýpky, tým väčšie je riziko vážneho poškodenia zdravia. Ak dostanete osýpky do prvých narodenín, riziko vážnych komplikácií osýpok je oveľa vyššie, než keby ste dostali osýpky až po prvých narodeninách.

 

3. Bezpečnosť MMR vakcíny — 3:28

    V tomto štádiu som ako výskumník veľmi podrobne preskúmal štúdie bezpečnosti MMR vakcíny. Začal som si robiť vážne starosti z toho, že tieto štúdie boli úplne nedostatočné. Pritom to nie je len môj názor, pretože následne vyšiel prehľad štúdií bezpečnosti MMR vakcíny od Cochrane Collaboration, čo je jeden zo zlatých štandardov lekárskej literatúry, a ten tvrdil to isté, t.j. že štúdie bezpečnosti MMR vakcíny pred jej schválením boli hrubo nedostatočné, obzvlášť v porovnaní so štúdiami samostatných vakcín. Inými slovami: štúdie bezpečnosti samostatných vakcín boli lepšie.

    Keby som napr. šiel do FDA (Food and Drug Administration = Úrad na kontrolu potravín a liečiv v USA), mal by som tri rôzne lieky na zníženie vysokého tlaku (antihypertenzíva) a povedal by som:

„Mám tieto tri lieky. Dostal som povolenie na každý liek samostatne, ale chcem ich zmiešať spolu do jednej tabletky. Stačí, aby som len tieto tri povolenia dal do jedného šanónu, ktorý vám odovzdám a vy mi schválite kombinovaný liek?“

    Okamžite by ma vyrazili z dverí. Povedali by:

„Vráťte sa, keď vypracujete porovnávaciu štúdiu všetkých týchto liekov v kombinácii a porovnáte ich nežiaduce účinky s nežiaducimi účinkami samostatného lieku.“

    To sa malo stať aj u MMR vakcíny, ale nestalo sa. O bezpečnosti tejto vakcíny bolo vyslovených mnoho nepreukázaných predpokladov a domnievam sa, že deti dnes doplácajú na tieto predpoklady.

 

4. Štúdia, zverejnená v časopise The Lancet v roku 1998 — 5:05

    Štúdia z Lancetu vyvstala z vyšetrení mnohých takýchto detí s rovnakými príznakmi. Normálny vývoj, úpadok a diagnóza poruchy autistického spektra, žalúdočno-črevných príznakov a zápalu čriev. Bolo to len o zhrnutí týchto prípadov do jedného balíka:

„Tu je prvých 12 detí, ktoré sme vyšetrili. Toto sme zistili. Toto je pozoruhodné. Zhoduje sa to. Poukazuje to na vzostup nového ľudského chorobného syndrómu. Rodičia hlásia v mnohých prípadoch úpadok po MMR vakcíne. To je hypotéza, ktorú treba teraz otestovať. Treba vykonať ďalšie štúdie, ktoré by túto hypotézu potvrdili alebo vyvrátili.“

    Toto sme zverejnili ako štúdiu radu prípadov v Lancete v februári 1998. Na žiadosť dekana le­kárskej fakulty sme k tomu usporiadali tlačovú konferenciu, kde sme tieto zistenia vysvetlili.

 

5. Konflikt záujmov — 6:13

    Vo Veľkej Británii prebiehal súdny spor o odškodnenie detí, vedený proti výrobcom MMR vak­cín. Do tohto sporu som sa zapojil. Aj pacienti, popísaní v našej štúdii, sa doň zapojili. Akonáhle dostali diagnózu a boli presvedčení, že to spôsobila MMR vakcína, pripojili sa k žalobe. Tvrdilo sa, že naša štúdia bola vypracovaná za účelom žaloby o odškodnenie, že bola dokonca zaplatená právnikmi žalobcov. To ale vôbec nie je pravda. Jednoducho nebola. Súhlasil som s úlohou súdneho znalca a cítil som povinnosť konať ako súdny znalec na strane poškodených, pretože druhá strana mala k dispozícii ľubovoľný počet lekárov, ktorí by sa nechali platiť ako znalci, čo by sa zastávali farmaceutického priemyslu, ale poškodených detí sa nemal kto zastať.

    Jedným z obvinení proti mne je, že som konal na podnet právnikov, bol som právnikmi zaplatený, aby som vypracoval štúdiu z Lancetu. V skutočnosti som bol platený z vládou financovaného odškodňovacieho programu, aby som konal ako lekársky súdny znalec. So štúdiou z Lancetu to nemalo vôbec nič spoločné — bola zaplatená britskou Štátnou zdravotníckou službou (angl. National Health Service = NHS; britské štátne zdravotníctvo). Platba od Rady pre právnu pomoc (angl. Legal Aid Board = LAB) nebola platbou mne osobne. Bola to platba lekárskej fakulte za vypracovanie štúdie, ktorá mala hľadať známky osýpkového vírusu v chorých črevách týchto detí. Presne toto bo­lo jej účelom. Šéfredaktor Lancetu o tom vedel takmer rok pred zverejnením našej štúdie. Od právnikov dostal dokumenty, v ktorých sa píše:

„Spolupracujeme v tejto záležitosti s Dr. Andrewom Wakefieldom.“

    Vedel o tom (alebo mal o tom vedieť), ale príhodne na to „zabudol“, keď prišiel pod prísahou vydať svedectvo pred Všeobecnou lekárskou radou (angl. General Medical Council = GMC; orgán britskej lekárskej komory pre dohľad nad činnosťou lekárov — pozn. prekl.). Až dodatočne bolo zverejnené, že o tom celý čas vedel.

 

6. Krivé obvinenia voči Dr. Wakefieldovi — 8:21

    Keď hrozilo, že bude musieť byť vyplatené veľké odškodné, začala sa veľmi tvrdá hra. Novinár na voľnej nohe menom Brian Deer, pracujúci pre News International (mediálne impérium Ruperta Murdocha), šiel po mne a vymyslel si príbeh, farbistú rozprávku o tom zlom lekárovi, ktorý žije vo svojom zámku a pustoší zdravie detí po celom svete za účelom osobného zisku a aby zo seba vytvoril legendárnu postavu v dejinách medicíny. Zobral môj životný príbeh a prekopal ho. Bola to stratégia, úmyselná stratégia, dá sa povedať „stratégia vzťahov s verejnosťou“ (angl. Public Relations = PR):

„Zdiskreditujeme tohto muža. Izolujeme ho od jeho spolupracovníkov. Zničíme jeho le­kársku kariéru. Potom povieme ostatným lekárom, ktorí by sa odvážili strkať nos do tejto veci, že sa im stane to isté.“

    Je to veľmi smutné, pretože dobrí a čestní lekári povedali:

„Andy, viem, že máš pravdu. Viem, že robíš správnu vec.“

    Napísali to a interná komunikácia potvrdzuje toto ich presvedčenie.

    Keď však došlo na to, aby aj oni urobili správnu vec, zrazu to už nebolo niečo, čo by osožilo ich kariére, a tak z toho odskočili. Táto stratégia teda mala požadovaný účinok. Či si myslím, že toto krivé obvinenie mojej osoby vzišlo od farmaceutického priemyslu? Áno, myslím si to. Prečo práve ja? Naša štúdia mala 13 autorov a mnohí z nich boli tými najlepšími odborníkmi vo svojich odbo­roch. Deer a jeho sponzori však šli po mne, pretože som prijal úlohu súdneho znalca v súdnom spo­re o odškodnenie a napísal som spolupracovníkom, že nemôžem viac podporovať používanie MMR vakcíny. Budem s vervou podporovať používanie samostatných vakcín proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke, ale nemôžem podporiť používanie troj-vakcíny. Myslím, že práve preto, že som takto verejne vyjadril tento svoj postoj, začali ísť hlavne po mne.

    Ďalším obvinením voči mne bolo, že som vo svojom horskom brlohu tajne vyvíjal samostatnú vakcínu, ktorá bola konkurentom MMR, že som chcel vyradiť MMR vakcínu z trhu, zničiť jej povesť a potom prísť na trh so svojou vlastnou vakcínou a zabrať celý trh. To bol nápad Briana Deera. V tom čase podkladal svoje tvrdenie patentom, ktorý však bol patentom lekárskej fakulty, nie mo­jím. Bol to patent na niečo, čo sa nazýva Transfer Factor (prenosový činiteľ). Je to v prírode sa vyskytujúca látka, doplnok výživy, nachádzajúca sa napr. v materskom mlieku, ktorá posilňuje imunitnú odpoveď. Či skutočne funguje alebo nie, je iná otázka. Chceli sme ju vyskúšať a zistiť. Posilňuje imunitnú odpoveď na nákazy, ako sú napr. osýpky. Nemôže však zabrániť ochoreniu na osýpky, takže jej účinok sa vôbec nepodobá na účinok MMR vakcíny. Môže však pomôcť telu zvíťaziť nad vírusom, keď už je nakazené. Nikdy by nemohla byť konkurentom MMR vakcíny. Nikdy, pretože nefunguje takým spôsobom.

    To bolo Brianovi Deerovi podrobne vysvetlené, ale on to úplne ignoroval. Trval naďalej na tom, že to bol konkurent MMR vakcíny a že ja som sa len jednoducho chcel nabaliť, prísť s touto látkou na trh. Prepojenie Briana Deera s výrobcom vakcín SmithKline Beecham, ktorý sa neskôr stal GlaxoSmithKline-om (GSK), bolo veľmi úzke a dôverné. Deer bol pôvodne kritikom lieku AZT od GSK, ale GSK mu dal výnimočné práva na prístup k údajom o nežiaducich účinkoch liekov od GSK výmenou za istú dohodu. Domnievam sa, že od tohto bodu sa Deer stal svojho druhu útočným psom GSK. Ako by osamotený novinár dokázal to, čo dokázal Brian Deer, tak účinne? Bola to vôľa vlády a vôľa farmaceutického priemyslu, ako aj vôľa oznamovacích prostriedkov (médií).

    V tom čase bol syn Ruperta Murdocha James Murdoch v správnej rade GSK ako riaditeľ bez výkonných právomocí. Jeho úlohou v tejto rade bolo chrániť dobrú povesť tohto výrobcu vakcín v oz­namovacích prostriedkoch. Celé toto tajné spolčenie vlády, oznamovacích prostriedkov a priemyslu chcelo, aby som bol odsúdený. Všetci to chceli a proti nim som stál ja sám. Stačí výskumníka obvi­niť z podvodu v priebehu 30 sekúnd a zaberie mu celý zvyšok života, aby sa s tým vysporiadal, a oni to vedia. Vedia, akí zraniteľní sú lekári. Pritom obvinenia z podvodu sú úplne lživé, ale nemusíte mi to veriť.

    Medzitým bolo vykonané podrobné vyšetrovanie a preskúmanie pôvodných údajov, použitých v štúdii z Lancetu starším vedcom z Ministerstva životného prostredia USA (angl. Environmental Protection Agency = EPA), ktorý je už dnes na dôchodku, Dr. Davidom Lewisom. Nikdy predtým som sa s ním nestretol. Zobral si všetky pôvodné spisy, preskúmal ich a jednoznačne a s konečnou platnosťou preukázal, že som vôbec nebol účastný akéhokoľvek podvodu, ale že podvod spáchal Brian Deer a britský lekársky časopis British Medical Journal (BMJ). Podvodným spôsobom dezinterpretovali našu prácu v Slobodnej kráľovskej nemocnici (angl. Royal Free Hospital), aby dosiahli to, čo nakoniec dosiahli, tzn. celosvetovo rozšírené vnímanie, že naša štúdia bola vykonštruovaným podvodom, hoci toto tvrdenie nie je absolútne nijak podložené.

 

7. Vzorky krvi — 14:25

    Ku vzorkám krvi na narodeninovej oslave môjho syna: Aby sme študovali autistické deti, skúma­li sme vzorky ich krvi. Pre porovnanie sme potrebovali vzorky krvi zdravých detí. V nemocnici sa však, pochopiteľne, nevyskytujú zdravé deti, ale len deti, ktoré sú choré. Preto moja žena navrhla, že by sme pri nadchádzajúcej narodeninovej oslave nášho syna mohli získať vzorky krvi našich detí a ich rovesníkov. Myslel som si, že to je rozumný nápad. Vykonali sme to s plne informovaným súhlasom detí aj ich rodičov. Plne informovaným. Bolo to úplne etické. Rozhodne to nie je horšie než zájsť do lekárne a nechať sa tam očkovať proti chrípke. Skôr naopak, je to oveľa lepšie. Krv odobral skúsený všeobecný lekár, nie ja. Neboli s tým teda vôbec žiadne ťažkosti.

    Jediným problémom bolo, že sme na to nemali povolenie nemocničnej etickej komisie. Tým sa to ale nestáva neetickým. Udialo sa to po plne informovanom súhlase dieťaťa i jeho rodiča. A to je celé. Či to ľutujem? Áno. Nie však preto, že by to bolo neetické, lebo nebolo, ale preto, lebo to dalo GMC dôvod na to, aby mi zrušili povolenie vykonávať lekársku prax. Bola to chyba a keby som to mal urobiť znovu, získal by som vopred príslušné povolenie etickej komisie, a preto to ľutujem. Bo­lo to však v akomkoľvek ohľade neetické? Nie, nebolo.

 

8. Stiahnutie štúdie z časopisu The Lancet — 16:12

    Naša štúdia bola z časopisu Lancet stiahnutá na základe dvoch obvinení:

    1. Skúmané deti boli vyšetrované postupne, teda jedno za druhým, v poradí, v akom sa objavili v RFH. Znamená to, že nemožno povedať:

„Zobrali sme jednoducho tie deti, čo sme chceli, pretože nám rozpovedali taký príbeh, aký sme chceli počuť, a vynechali sme ostatné deti.“

    Keď ich berieme postupne, tak berieme všetky deti. Vyhneme sa tým skresleniam. To je správny spôsob, ako sa to má robiť.

    2. Brian Deer a následne aj GMC tvrdili, že sme na samotnú štúdiu nemali žiadne povolenie etickej komisie, čo v USA zodpovedá povoleniu rady pre výskum alebo dozornej rady. Bola to klinická štúdia. Nepotrebovala povolenie etickej komisie, ale rozbor vzoriek odobratých z čriev ho potrebo­val. A na ten sme povolenie etickej komisie mali. Deer ho mal v rukách, keď vzniesol toto obvinenie, pričom túto informáciu pred GMC úmyselne zatajil. Bola to súdna obštrukcia.

 

9. Povolenie na výkon lekárskeho povolania — 17:21

    GMC je úradom, ktorý vydáva povolenia na výkon lekárskeho povolania lekárom vo Veľkej Británii (UK). Súdia vás vaši kolegovia z lekárskych kruhov a podobní ľudia. Pred GMC boli traja obžalovaní:

  1. prof. John Walker-Smith, v tom čase svetovo uznávaný pediatrický gastroenterológ, veľmi skúsený lekár bez akýchkoľvek disciplinárnych prehreškov, s bezchybnou kariérou;
  2. jeden z jeho žiakov, Dr. Simon Murch;
  3. a ja.

    Všetkých troch nás uznali za vinných. Simon Murch neprišiel o povolenie, ale ja a Walker-Smith sme prišli o povolenie na výkon lekárskeho povolania. Walker-Smith potom dostal peniaze na žalobu proti GMC u Najvyššieho súdu UK. Ja som tiež podal žalobu, ale pokračovanie v súdnom spore som finančne neutiahol a nebolo mojím hlavným cieľom získať toto povolenie späť. Mal som dôle­žitejšie veci na práci.

    Prof. Walker-Smith teda podal žalobu a následne sa tento prípad konečne po prvýkrát dostal pred poriadneho sudcu. Tento sudca následne úplne zmietol zo stola rozhodnutie GMC. V podstate povedal, že sú neschopní. Neboli schopní správne posúdiť predložené dôkazy, urobili rôzne chyby, nesprávne si vyložili predložené skutočnosti, dezinterpretovali písomnosti a — čo je zo všetkého najhoršie — boli zaujatí. Od začiatku boli presvedčení, že sme vinní. Tento sudca úplne zvrátil rozhodnutie GMC a povedal, že niečo také sa už nikdy nesmie opakovať. Walker-Smith bol tým pádom úplne rehabilitovaný a všetky obvinenia voči nemu boli nakoniec zamietnuté. 90% obvinení proti Walker-Smithovi sa zhoduje s obvineniami voči mne. Rovnako tak mala byť rehabilitovaná naša štúdia. Napriek tomu to však šéfredaktor Lancetu odmietol urobiť, aby ochránil svoju povesť a svoje pracovné miesto. Dostalo sa to vôbec do novín? Len stručne, v jedných novinách. Veľký príbeh, ale len veľmi málo zmienok o ňom. Dnes o tom nepočuť. Počuť len o tom, že sme boli zdiskreditovaní, prišli sme o povolenia na výkon lekárskeho povolania a že naša štúdia bola stiahnutá. Skutočný príbeh ešte len čaká na to, aby bol prerozprávaný.

 

10. Dôsledky — 19:56

    Nuž, je to veľmi zaujímavé, pretože v tom čase som odporúčal rodičom, aby žiadali o samostatné vakcíny. Inými slovami: aby chránili svoje deti pred týmito chorobami, ale aby mali na výber, ako to urobia. V tom čase boli v UK i USA dostupné samostatné vakcíny, takže rodičia mali na výber:

„Nepáči sa mi MMR vakcína, ale chcem dať svoje dieťa očkovať, preto budem žiadať samostatné vakcíny.“

    Chránia pred chorobou (napr. pred osýpkami) veľmi dobre. Rodičia si mohli zvoliť túto možnosť. Neodporúčal by som im to, keby tú možnosť nemali. O 6 mesiacov neskôr však vláda v UK zrušila povolenie na dovoz samostatných vakcín. V USA o pár rokov neskôr Merck jednostranne prestal predávať samostatné vakcíny.

    Vyrábajú ich samostatne a potom ich len zmiešajú do MMR vakcíny, ale prestali samostatné vak­cíny dodávať na trh, takže to bolo buď MMR alebo nič. Ber alebo nechaj tak. Tým obrali rodičov o možnosť voľby. Rodičia sa stále obávali MMR vakcíny, takže radšej nedávali deti vôbec očkovať a osýpky sa vrátili. Bola to výlučne chyba vlády UK. Ako hovorím aj vo filme „Vaxxed“ („Zaočkovaní“), pýtal som sa staršieho úradníka z Ministerstva zdravotníctva UK:

„Prečo ste to urobili? Ak chcete chrániť deti pred vážnou prenosnou chorobou, prečo ste rodičom zobrali jednu z možností, ako to urobiť?“

    Odpovedal:

„Pretože keby sme rodičom dali na výber, pochovali by sme tým náš MMR program.“

    Inými slovami: chránili svoj program a nie zdravie detí. To bola ale katastrofálna chyba. Osýpky sa vrátili. Bola to len a len ich zodpovednosť, ale — samozrejme — obvinili z toho mňa. Keď citujú údaje o poklese zaočkovanosti MMR vakcínou v UK, prečo necitujú zároveň aj údaje o recipročnom náraste zaočkovanosti samostatnými vakcínami pred tým, ako boli stiahnuté z trhu?

 

11. Vyhliadky — 21:48

    Nebudem vôbec predstierať, že to pre mňa bolo ľahké. Zdravotné dôsledky sú úplne neúprosné. Kedykoľvek mi začne byť čo len trochu ľúto seba samého kvôli nespravodlivosti zo strany GMC voči mne alebo kvôli tomu, že niekto niečo povedal v oznamovacích prostriedkoch, tak stačí aby som sa iba pozrel na ďalšie autistické dieťa, aby mi došlo, že v skutočnosti to nie som ja, kto má problém. Mám štyri zdravé deti, nádhernú rodinu. V našej rodine niet žiadneho autizmu. Keď sa pozriem na ďalšie autistické dieťa, pomyslím si, že problém má toto dieťa, nie ja, takže vzchop sa, Andy, rozdýchaj to a dokonči prácu, ktorú si započal!

 

K tomu viď články:

 

Pôvodné video (po anglicky + slovenské titulky):