Dotazník o očkovaní, ktorý detským lekárom rozposlal prof. Dluholucký

07.06.2012 06:35

Vážená pani doktorka / doktor,

 

       Určite nám dáte za pravdu pri konštatovaní, že vakcinológia zaznamenáva v súčasnom období veľmi dynamický rozvoj a zmeny prakticky po všetkých stránkach. Zatiaľ čo v nedávnej minulosti bol rozsah povinného očkovania detí relatívne stabilný a malý, distribúcia a hradenie vakcín centrálne a samotné očkovanie "bezproblémové", v súčasnosti pribudol celý rad vakcín, zmenili sa podmienky v distribúcii, financovaní, zmenila sa aj epidemiologická situácia. Okrem názorov podporných sa objavili predtým takmer neznáme antivakcinačné aktivity, operujúce radom údajov o nevýhodách očkovania.

       Očkovanie už nie je to, čo predtým...

       Ústrednou postavou v realizácii očkovania detí - povinného aj voliteľného - ste Vy, všeobecný lekár pre deti a dorast. Ste v realizácii tejto významnej úlohy, je v spektre Vašich profesionálnych povinností. S očkovaním detí a všetkým, čo s ním súvisí, máte priame vlastné skúsenosti. Od nich sa v konečnom dôsledku odvíja rad takých významných ukazovateľov, ako je epidemiologická situácia u nás, výskyt jednotlivých ochorení, postoje verejnosti k očkovaniu. Cieľom tejto štúdie je čo najobjektívnejšie zmapovať názory na široký okruh otázok súvisiacich s problematikou očkovania u Vás - priamych realizátorov tejto úlohy. Dotazník, ktorý Vám predkladáme, by nám mal prezentovať celú šírku odpovedí na položené aktuálne otázky. Mal by zmapovať Vaše ničím neskreslené názory, ktoré môžu byť východiskom k riešeniu aktuálnych nastolených problémov. Dotazník je prísne osobne anonymný a údaje budú spracované štatistickou analýzou a formou, ktorá znemožní ich akékoľvek zneužitie. Hodnota výsledkov tejto aktivity bude závisieť od úprimnosti a pravdivosti Vašich odpovedí.

       Prosíme Vás, vyplňte predložený dotazník pravdivo a prezentujte svoje osobné názory. Nájdite si čas na túto činnosť - v pohode, doma, pri kávičke... V otázkach, dávajúcich možnosti odpovede, označte tú, ktorá sa najviac približuje Vášmu stanovisku. Ak je priestor na vlastný komentár, napíšte ho heslovitou formou - nie prednáška. Dotazník nepodpisujte.

       Ďakujeme Vám za spoluprácu. Výsledky budú predmetom zdelení v odborných časopisoch.

 

       S úctou a pozdravom

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,
člen imunizačnej komisie MZ,
člen výboru SPS,
dekan fakulty zdravotníctva SZU

 

Dátum: 28.V.2012


 

D o t a z n í k
Vakcinácia detí očami očkujúcich

 

A. Respondent

 

1. odbornosť (označ krúžkom - ako voľby)

a) VLDD v plnom úväzku
b) VLDD a špecialista (napr. nefrológ, alergológ, ai.)
c) VLDD a nemocničný pediater
d) nemocničný pediater
e) iné zaradenie (uviesť) ................................

 

2. vek v rokoch:

a) 24-30
b) 31-40
c) 41-50
d) 51-60
e) nad 60

 

3. pohlavie

a) žena
b) muž

 

4. pracovisko

a) mesto
b) vidiek

 

5. okres

vypíš názov ...............................

 

 

B. Názor na očkovanie

 

1. očkovanie ako celok

a) zásadným spôsobom prispelo k zdraviu detí a znížilo úmrtnosť
b) je prospešné, ale k zdraviu detí prispeli viac iné zásahy (hygiena, lieky, antibiotiká)
c) prínos očkovania sa zveličuje - v niečom v minulosti pomohlo, dnes už ani nie
d) sú aj iné možnosti ochrany a podpory imunity ako očkovanie (krúžkuj)

 

2. záťaž očkovaním

a) počet vakcín je už neúnosný pre zrenie imunity - zvýšila sa alergizácia detí
b) napriek zvýšeniu počtu vakcín počet antigénov a záťaž klesla
c) vôbec nemožno hovoriť o záťaži - očkované deti majú menej alergií

 

3. povinnosť očkovať dieťa

a) povinné očkovanie je nevyhnutné, aby nedošlo k zásadnému poklesu zaočkovanosti
b) očkovanie by sa malo stať povinným inou cestou (žiadať očkovanie v škôlke ap.)
c) mal by sa zredukovať rozsah povinného očkovania
d) očkovanie by malo byť len odporúčané - ako v iných štátoch sveta
e) povinnosť očkovania je prežitok, treba nechať rozhodnutie na rodičoch

 

4. spektrum povinného očkovania
(klasifikuj od 1 do 5 vo vyjadrení:
1 = absolútne nevyhnutné
2 = nevyhnutné (bude cestovať, migranti...)
3 = je dobré byť zaočkovaný...
4 = dnes v našich podmienkach už nie
5 = neaktuálne, nemá význam - len v riziku)

TBC (BCG) 1 2 3 4 5  
Diftéria 1 2 3 4 5  
Tetanus 1 2 3 4 5  
Pertussis 1 2 3 4 5  
Polio 1 2 3 4 5  
Hemofilus B 1 2 3 4 5  
Hepatitis B 1 2 3 4 5  
Pneumokok 1 2 3 4 5 (ktorá? PCV7 PCV10 PCV13)
Morbilli 1 2 3 4 5  
Mumps 1 2 3 4 5  
Rubeola 1 2 3 4 5  

 

5. v nepovinnom očkovaní
podobne klasifikujem so zmenou: 1 = vhodné zaradiť do povinného očkovania (krúžkuj)

Varicella 1 2 3 4 5
Chrípka 1 2 3 4 5
HPV (CA krčku) 1 2 3 4 5
Meningokok 1 2 3 4 5
Rotavírusy 1 2 3 4 5
Kliešť. Encef. 1 2 3 4 5

Iné ........................................................... navrhuj

 

 

C. Nežiadúce účinky a kontraindikácie

 

1. Súčasné vakcíny sú - podľa môjho názoru

a) podstatne bezpečnejšie a účinnejšie ako v minulosti
b) tak isto účinné aj bezpečné ako predtým, okolo dnešných je väčší cirkus
c) sú rizikovejšie, pretože je v nich veľa zložiek a majú prídatné látky

 

2. Počet miestnych reakcií po očkovaní

a) pribúda
b) je rovnaký
c) klesá

 

3. Mám zato, že kontraindikácie očkovania proti pertussis z titulu neurologických ochorení (DMO, encefalopatia, epilepsia, kŕče)

a) sú nadsadené a očkovať je možné aj tieto deti
b) riadim sa odporúčaniami detských neurológov
c) vyžadujem stanovisko v regionálnej poradni pre očkovanie detí s komplikáciami

 

4. Prídavné látky (aditíva) a thiomerzal vo vakcínach

a) majú svoj význam a sú neškodné
b) pri rozširovaní počtu očkovaní vzniká potenciálne riziko škodlivosti
c) sú príčinou nežiadúcich účinkov, o ktorých sa moc nechce písať

 

 

D. Antivakcinačné názory

 

1. Mám zato, že antivakcinačné aktivity

a) tu boli vždy a netreba im venovať pozornosť
b) zásadným spôsobom odrádzajú ľudí od očkovania
c) ide o šírenie nepravdivých poplašných správ a treba s nimi niečo robiť
d) asi vychádzajú z objektívnych údajov a treba s nimi spolupracovať

 

2. Myslím si, že autizmus, diabetes, náhle úmrtie - SIDS, či obrny

a) sú v príčinnej súvislosti s očkovaním
b) jedná sa o náhodnú časovú zhodu, príčinná súvislosť bola vylúčená
c) nemožno túto súvislosť v určitých prípadoch vylúčiť

 

3. V mojom obvode

a) nie sú žiadne problémy s týmito názormi a očkovanie riadim v pohode
b) mám problémy s narastajúcim odporom voči očkovaniu
c) mám zato, že situácia je taká, že antivakcinačné nálady ohrozujú zaočkovanosť

 

 

E. Distribúcia vakcín

 

Najviac mi vyhovuje zabezpečiť dodávky očkovacích látok pre povinné očkovanie do mojej ambulancie:

a) Na žiadanku v lekárni, úhrada typu "A", očkovacie látky si vyberie lekár alebo sestra, fakturácia z verejnej lekárne
b) Objednávka u distribútora, dodávka do ambulancie, fakturácia od distribútora
c) Obstaranie očkovacích látok zdravotnou poisťovňou a lekár alebo sestra si ich vyberie na RÚVZ, bez finančných nákladov pre ambulanciu
d) Obstaranie očkovacích látok zdravotnou poisťovňou a ZP zabezpečí dodávku očkovacích látok až do ambulancie podľa dohodnutého harmonogramu, bez finančných nákladov pre ambulanciu
e) Na recept v lekárni, úhrada typu "V", očkovacie látky si vyberie lekár alebo sestra vo verejnej lekárni
f) Iný systém: uviesť aký

 

 

PROSÍME, ODOŠLITE TENTO KOMPLETNÝ DOTAZNÍK DO TÝŽDŇA V PRILOŽENEJ OBÁLKE NA ADRESU:

Dekanát
Fakulta zdravotníctva
Slovenská zdravotnícka univerzita
Sládkovičova 21
97405 Banská Bystrica

 


Pravopisné chyby, bohemizmy apod. sú zachované tak, ako boli uvedené v pôvodine. Zmenená bola len grafická úprava a opravené boli len typografické chyby.

Prepis a zverejnenie tohto dotazníka zabral šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Dotazník o očkovaní, ktorý detským lekárom rozposlal prof. Dluholucký

Re:takže DMO

Ing. Marián FILLO | 07.06.2012

To je v zásade vec toho, na akého neurológa natrafíte.
Ak chcete poradiť, napíšte na sloboda.v.ockovani@gmail.com

Záznamy: 26 - 26 zo 26
<< 1 | 2

Pridať nový príspevok