Dotazník o očkovaní, ktorý detským lekárom rozposlal prof. Dluholucký

07.06.2012 06:35

Vážená pani doktorka / doktor,

 

       Určite nám dáte za pravdu pri konštatovaní, že vakcinológia zaznamenáva v súčasnom období veľmi dynamický rozvoj a zmeny prakticky po všetkých stránkach. Zatiaľ čo v nedávnej minulosti bol rozsah povinného očkovania detí relatívne stabilný a malý, distribúcia a hradenie vakcín centrálne a samotné očkovanie "bezproblémové", v súčasnosti pribudol celý rad vakcín, zmenili sa podmienky v distribúcii, financovaní, zmenila sa aj epidemiologická situácia. Okrem názorov podporných sa objavili predtým takmer neznáme antivakcinačné aktivity, operujúce radom údajov o nevýhodách očkovania.

       Očkovanie už nie je to, čo predtým...

       Ústrednou postavou v realizácii očkovania detí - povinného aj voliteľného - ste Vy, všeobecný lekár pre deti a dorast. Ste v realizácii tejto významnej úlohy, je v spektre Vašich profesionálnych povinností. S očkovaním detí a všetkým, čo s ním súvisí, máte priame vlastné skúsenosti. Od nich sa v konečnom dôsledku odvíja rad takých významných ukazovateľov, ako je epidemiologická situácia u nás, výskyt jednotlivých ochorení, postoje verejnosti k očkovaniu. Cieľom tejto štúdie je čo najobjektívnejšie zmapovať názory na široký okruh otázok súvisiacich s problematikou očkovania u Vás - priamych realizátorov tejto úlohy. Dotazník, ktorý Vám predkladáme, by nám mal prezentovať celú šírku odpovedí na položené aktuálne otázky. Mal by zmapovať Vaše ničím neskreslené názory, ktoré môžu byť východiskom k riešeniu aktuálnych nastolených problémov. Dotazník je prísne osobne anonymný a údaje budú spracované štatistickou analýzou a formou, ktorá znemožní ich akékoľvek zneužitie. Hodnota výsledkov tejto aktivity bude závisieť od úprimnosti a pravdivosti Vašich odpovedí.

       Prosíme Vás, vyplňte predložený dotazník pravdivo a prezentujte svoje osobné názory. Nájdite si čas na túto činnosť - v pohode, doma, pri kávičke... V otázkach, dávajúcich možnosti odpovede, označte tú, ktorá sa najviac približuje Vášmu stanovisku. Ak je priestor na vlastný komentár, napíšte ho heslovitou formou - nie prednáška. Dotazník nepodpisujte.

       Ďakujeme Vám za spoluprácu. Výsledky budú predmetom zdelení v odborných časopisoch.

 

       S úctou a pozdravom

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,
člen imunizačnej komisie MZ,
člen výboru SPS,
dekan fakulty zdravotníctva SZU

 

Dátum: 28.V.2012


 

D o t a z n í k
Vakcinácia detí očami očkujúcich

 

A. Respondent

 

1. odbornosť (označ krúžkom - ako voľby)

a) VLDD v plnom úväzku
b) VLDD a špecialista (napr. nefrológ, alergológ, ai.)
c) VLDD a nemocničný pediater
d) nemocničný pediater
e) iné zaradenie (uviesť) ................................

 

2. vek v rokoch:

a) 24-30
b) 31-40
c) 41-50
d) 51-60
e) nad 60

 

3. pohlavie

a) žena
b) muž

 

4. pracovisko

a) mesto
b) vidiek

 

5. okres

vypíš názov ...............................

 

 

B. Názor na očkovanie

 

1. očkovanie ako celok

a) zásadným spôsobom prispelo k zdraviu detí a znížilo úmrtnosť
b) je prospešné, ale k zdraviu detí prispeli viac iné zásahy (hygiena, lieky, antibiotiká)
c) prínos očkovania sa zveličuje - v niečom v minulosti pomohlo, dnes už ani nie
d) sú aj iné možnosti ochrany a podpory imunity ako očkovanie (krúžkuj)

 

2. záťaž očkovaním

a) počet vakcín je už neúnosný pre zrenie imunity - zvýšila sa alergizácia detí
b) napriek zvýšeniu počtu vakcín počet antigénov a záťaž klesla
c) vôbec nemožno hovoriť o záťaži - očkované deti majú menej alergií

 

3. povinnosť očkovať dieťa

a) povinné očkovanie je nevyhnutné, aby nedošlo k zásadnému poklesu zaočkovanosti
b) očkovanie by sa malo stať povinným inou cestou (žiadať očkovanie v škôlke ap.)
c) mal by sa zredukovať rozsah povinného očkovania
d) očkovanie by malo byť len odporúčané - ako v iných štátoch sveta
e) povinnosť očkovania je prežitok, treba nechať rozhodnutie na rodičoch

 

4. spektrum povinného očkovania
(klasifikuj od 1 do 5 vo vyjadrení:
1 = absolútne nevyhnutné
2 = nevyhnutné (bude cestovať, migranti...)
3 = je dobré byť zaočkovaný...
4 = dnes v našich podmienkach už nie
5 = neaktuálne, nemá význam - len v riziku)

TBC (BCG) 1 2 3 4 5  
Diftéria 1 2 3 4 5  
Tetanus 1 2 3 4 5  
Pertussis 1 2 3 4 5  
Polio 1 2 3 4 5  
Hemofilus B 1 2 3 4 5  
Hepatitis B 1 2 3 4 5  
Pneumokok 1 2 3 4 5 (ktorá? PCV7 PCV10 PCV13)
Morbilli 1 2 3 4 5  
Mumps 1 2 3 4 5  
Rubeola 1 2 3 4 5  

 

5. v nepovinnom očkovaní
podobne klasifikujem so zmenou: 1 = vhodné zaradiť do povinného očkovania (krúžkuj)

Varicella 1 2 3 4 5
Chrípka 1 2 3 4 5
HPV (CA krčku) 1 2 3 4 5
Meningokok 1 2 3 4 5
Rotavírusy 1 2 3 4 5
Kliešť. Encef. 1 2 3 4 5

Iné ........................................................... navrhuj

 

 

C. Nežiadúce účinky a kontraindikácie

 

1. Súčasné vakcíny sú - podľa môjho názoru

a) podstatne bezpečnejšie a účinnejšie ako v minulosti
b) tak isto účinné aj bezpečné ako predtým, okolo dnešných je väčší cirkus
c) sú rizikovejšie, pretože je v nich veľa zložiek a majú prídatné látky

 

2. Počet miestnych reakcií po očkovaní

a) pribúda
b) je rovnaký
c) klesá

 

3. Mám zato, že kontraindikácie očkovania proti pertussis z titulu neurologických ochorení (DMO, encefalopatia, epilepsia, kŕče)

a) sú nadsadené a očkovať je možné aj tieto deti
b) riadim sa odporúčaniami detských neurológov
c) vyžadujem stanovisko v regionálnej poradni pre očkovanie detí s komplikáciami

 

4. Prídavné látky (aditíva) a thiomerzal vo vakcínach

a) majú svoj význam a sú neškodné
b) pri rozširovaní počtu očkovaní vzniká potenciálne riziko škodlivosti
c) sú príčinou nežiadúcich účinkov, o ktorých sa moc nechce písať

 

 

D. Antivakcinačné názory

 

1. Mám zato, že antivakcinačné aktivity

a) tu boli vždy a netreba im venovať pozornosť
b) zásadným spôsobom odrádzajú ľudí od očkovania
c) ide o šírenie nepravdivých poplašných správ a treba s nimi niečo robiť
d) asi vychádzajú z objektívnych údajov a treba s nimi spolupracovať

 

2. Myslím si, že autizmus, diabetes, náhle úmrtie - SIDS, či obrny

a) sú v príčinnej súvislosti s očkovaním
b) jedná sa o náhodnú časovú zhodu, príčinná súvislosť bola vylúčená
c) nemožno túto súvislosť v určitých prípadoch vylúčiť

 

3. V mojom obvode

a) nie sú žiadne problémy s týmito názormi a očkovanie riadim v pohode
b) mám problémy s narastajúcim odporom voči očkovaniu
c) mám zato, že situácia je taká, že antivakcinačné nálady ohrozujú zaočkovanosť

 

 

E. Distribúcia vakcín

 

Najviac mi vyhovuje zabezpečiť dodávky očkovacích látok pre povinné očkovanie do mojej ambulancie:

a) Na žiadanku v lekárni, úhrada typu "A", očkovacie látky si vyberie lekár alebo sestra, fakturácia z verejnej lekárne
b) Objednávka u distribútora, dodávka do ambulancie, fakturácia od distribútora
c) Obstaranie očkovacích látok zdravotnou poisťovňou a lekár alebo sestra si ich vyberie na RÚVZ, bez finančných nákladov pre ambulanciu
d) Obstaranie očkovacích látok zdravotnou poisťovňou a ZP zabezpečí dodávku očkovacích látok až do ambulancie podľa dohodnutého harmonogramu, bez finančných nákladov pre ambulanciu
e) Na recept v lekárni, úhrada typu "V", očkovacie látky si vyberie lekár alebo sestra vo verejnej lekárni
f) Iný systém: uviesť aký

 

 

PROSÍME, ODOŠLITE TENTO KOMPLETNÝ DOTAZNÍK DO TÝŽDŇA V PRILOŽENEJ OBÁLKE NA ADRESU:

Dekanát
Fakulta zdravotníctva
Slovenská zdravotnícka univerzita
Sládkovičova 21
97405 Banská Bystrica

 


Pravopisné chyby, bohemizmy apod. sú zachované tak, ako boli uvedené v pôvodine. Zmenená bola len grafická úprava a opravené boli len typografické chyby.

Prepis a zverejnenie tohto dotazníka zabral šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Dotazník o očkovaní, ktorý detským lekárom rozposlal prof. Dluholucký

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

fastest delivery of cialis | 06.11.2021

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis with dapoxetine overnight to</a> generic cialis

cialis price cialiswithdapoxetine.com

generic cialis | 04.10.2021

cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20 mg</a>

Chedgegypewen bileq

arettapeutt | 21.09.2020

casino online https://onlinecasinouse.com/# free online slots <a href="https://onlinecasinouse.com/# ">casino online slots </a> play slots online

spolupracujúci pediatri

Ing. Marián FILLO | 01.07.2012

Ja by som ešte pre istotu dodal (aj keď to už mnohí asi pochopili aj sami), že o tomto dotazníku vieme a získali sme ho vďaka (pre istotu) nemenovaným spolupracujúcim pediatrom, ktorí si o očkovaní myslia svoje - teda niečo, čo je na míle vzdialené tomu, čo hlása prof. Dluholucký. Nedovolím si povedať, či to len hlása, alebo tomu aj verí, lebo by ma asi dosť prekvapilo, keby človek s tromi titulmi naozaj veril takým nezmyslom, ale nechávam si aj túto možnosť otvorenú. Každopádne, to, že vyslovuje vyslovene lživé tvrdenia, je nado všetku pochybnosť preukázateľné.

:)

Peter | 12.06.2012

Neuveriteľné koľko neistoty a nedôvery v to, čo robí, dokázal pán profesor týmto dotazníkom odhaliť. Priznanie v priamom prenose- nemajú ani potuchy, čo vlastne ich vakcíny "dokážu".

Re::)

Ing. Marián FILLO | 13.06.2012

Alebo je to snaha zistiť, ktoré neortodoxné názory sú medzi lekármi najčastejšie, aby vedeli, na "vyvracanie" čoho sa majú zamerať na najbližších vakcinacistických brain-washing podujatiach, ako je IV. slovenský vakcinacistický kongres, XVIII. vakcinacistický deň, neviem-koľké Červenkove dni apod.
:-)

Svetozár Dluholucký alias Josef Mengele

Frantisek | 10.06.2012

Som taky nahnevany a prekvapeny drzostou pana Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., ze mu prajem iba jedno, konstruktibnu debatu v miesnostio velkosti m2 z mojou malickostou, potom by sme pokracovali pichanim vsetkych tych *neskodnych * vakcinin do jeho cteneho zadku. Taketo praktiky hranicia z gestapackimi metodami. Hajzel jeden. 3 tituly a v hlave to ma nasrate, zjavne na hodinach daval pozor ako sa prizivovat a klamat ludi, parazit jeden odporny.

ja tomu dotazníku nerozumiem

Lucia M. | 09.06.2012

odkedy je očkovanie vecou názoru ? ved aj proočkovacia loby zaviedla očkovanie na základe nejakých akože faktov , nie názorov. Týmto celým popierajú samých seba, serú si do huby. Pomooc

Anketa nie je studia, len aby to tak potom neprezentovali

Roman | 08.06.2012

len aby to nebolo ako s Facebookom. Ludia v dobrej viere povedzme aj napisu co si myslia, a potom sa budu cudovat, ked im naraz zacne vrchnost hadzat polena pod nohy. Ako dalsi vedlajsi produkt bude samozrejme spominany clanok, kde vacsina pediatrov povie, ze ockovanie je v poriadku.

V prvom rade si treba uvedomit, ze je to len dotaznik a anketa. Cize ziadna zavazna studia, ktora bude vychadzat z realnych cisiel a zdravotnych dokumentacii. Problem nastane presne vo chvili, ked sa vysledky tejto ankety zacnu prezentovat akoze su to vysledky nejakej studie. Vtedy sa treba naplno ozvat.

Dlhuludsky je proste genius

Nedlouholudsky | 07.06.2012

PROSÍME, ODOŠLITE TENTO KOMPLETNÝ DOTAZNÍK DO TÝŽDŇA V PRILOŽENEJ OBÁLKE NA ADRESU:

NO PROSTE JE TO GENIUS SOCIALNEJ PRACE........... a posta prijme co i len obycajny list bez spatnej adresy?

tomu sa povie ANONYMITA :-))))))))))))))))

proste genius..........vo vsetkom

Re:Dlhuludsky je proste genius

ela | 08.06.2012

... ano, posta prijme obyc. list bez spatnej adresy :) v tom sa vynimocne Dluholuďak nemylil

Re:Re:Dlhuludsky je proste genius

Ing. Marián FILLO | 08.06.2012

Obyčajný list áno, doporučený nie.

Re:Re:Re:Dlhuludsky je proste genius

irena | 08.06.2012

Nik nebude skúmať či je adresa odosieľatela pravá alebo úplne vymyslená dnes sa dá manipulovať a prispôsobovať úplne všetko keď sa chce.

Re:Re:Re:Re:Dlhuludsky je proste genius

Ing. Marián FILLO | 01.07.2012

To je tiež dobrý nápad - uviesť ako odosielateľa samotného prof. Dluholuckého.
:-))))))))))))))))))))

Re:Re:Dlhuludsky je proste genius

NeDlouholudsky | 08.06.2012

ano to je taky list, ktory postar moze okamzite otvorit a zahodit :-) .....cize anonymita je zase len nulova

postar vidi ze tento list bez spatnej adresy je nevystopovatelny a nevymozitelny a nedokazatelny ze ho niekto vobec odoslal, cize tak :-)

Chedgegypewen bileq

arettapeutt | 21.09.2020

casino online https://onlinecasinouse.com/# free online slots <a href="https://onlinecasinouse.com/# ">casino online slots </a> play slots online

odpovede

NeDlouholudsky | 07.06.2012

a) mile doktorky, ste sice slepice a tak mi zakruzkujete len to co vam vymielaju v hlavach s prispenim RUVZ, ale zato tomu zaiste sami verite (musite verit!).....ako v pink floyd sa vraciame na uvod....mile doktorky ste sice......

b) ajtak si to upravime ako chceme, ale potrebujeme aby ste si mysleli ze udaje pochadzaju od vas

c) ja som legenda, som dluholucky!!! som vas guru, mentalny vodca, ziadneho ineho nebudete mat nikdy ani predo mnou ani po mne, amen

Re:odpovede

Ing. Marián FILLO | 01.07.2012

Možno naraz zakrúžkovať aj viac než jednu voľbu?
:-)

jednoduchy dotaznik

Denka | 07.06.2012

So vsetkou uctou k zostavovatelom dotaznika, ale tento je zbuchany ako na kolene. Uvody dotaznikov su obvykle vecne, bez zbytocnych emocii ("ockovanie uz nie je co byvalo...to je ako na smutocnom obrade). Aj instrukcie by mali byt vecne. Odpovede na jednotlive otazky sa mi javia nedostatocne, nedavaju dostatocnu moznost vyberu, v niektorych castiach navadzaju na zakruzkovanie vseobecne ocakavanej odpovede. Napriklad v casti o neziaducich ucinkoch si moze lekar mysliet, ze vakciny su rizikovejsie pre vacsie mnozstvo antigenov v nich pritomnych, ale nie pre pridavne latky (alebo naopak), odpoved vsak nezakruzkuje, pretoze neodraza jeho objektivne stanovisko. Tak si vyberie z moznosti a/ alebo b/. Rovnako mi v casti o ockovani chyba moznost povinne ockovanie rizikovych skupin.
Okrem toho pred uvedenim dotaznika do sirokeho obehu sa tie zvyknu testovat na vzorke ludi, aby sa vychytali pripadne chyby, z rovnakeho dovodu sa dotazniky zvyknu konzultovat aj s psychologom.
Celkovo by som tento dotaznik hodnotila ako velmi jednoduchy (nechcem pouzit slovo primitivny). Lekari su predsa vysokoskolsky vzdelani ludia, radi sa tym prezentuju, tak by zvladli aj o nieco narocnejsi produkt. V kazdom pripade tento dotaznik podla mojho nazoru nebude svojimi vysledkami objektivny. Pokial sa z takychto dotaznikov vyvodzuju zavery, mam strach, ci je u nas vsetko v poriadku.

Re:jednoduchy dotaznik

O. | 07.06.2012

no... pisany profesorom soc. prace...

Re:Re:jednoduchy dotaznik

Ing. Marián FILLO | 01.07.2012

to "soc." znamená "sociálnej" či "socialistickej"?
Alebo jedno aj druhé zároveň?

Odpovede na kruzkovanie

Tatiana | 07.06.2012

Zaujimavy vyber odpovedi na kruzkovanie. zrazu sa spominaju aj kontraindikacie, alebo skodlivost pridavnych latok vo vakcinach. odkial maju take moznosti odpovedi. ked doteraz zatracuju rodicov, ktori nieco podobne spomenu. a zaujimava je aj odpoved, ci sa nemaju zacat zaoberat udajmi, ktore im predstieraju antivakcinacne skupiny - citujem "asi vychádzajú z objektívnych údajov a treba s nimi spolupracovať". len sa objasnuje, ze vedia celu pravdu, ale budu mlcat!

NO, UZ VIDIM TEN CLANOK V ODBORNOM CASOPISE...

anett | 07.06.2012

NO, UZ VIDIM TEN CLANOK V ODBORNOM CASOPISE, kde budu ucelovo vyzdvihnute pozitiva ockovania a to, ze napr.: „Drviva vacsina pediatrov si myslí, ze ockovanie zasadnym sposobom prispelo k zdraviu deti a znizilo umrtnost.“ a pod. Titulok bude mat urcite podobny nadych...
A kto zaruci dostatocnu anonymitu, ked je tam vek, pohlavie, specializacia, okres a aj info mesto-vidiek – co ak si vytipuju lekarov s mensinovym nazorom a „posvietia si na nich“? a kludne sa mozu aj niektore pre nich „nevhodne“ dotazniky „stratit“ a budu sa tvarit, ze im prisiel mensi pocet dotaznikov naspat-nie od vsetkych-tym padom „vysledky“ si mozu skreslit tak ako im bude vyhovovat a vzhladom na pana profesora a firmu Pfizer vieme, ake vysledky chcu dosiahnut a co chcu v casopise prezentovat... Ta otazka 2 s odp.C je uplny vysmech – "ockovane deti maju menej alergií..." – to co je?? Vsak pediatri nemaju ani s cim porovnavat...No, urcite ich najviac zaujima ot.5 – co by bolo vhodne este zaradit do povinneho ock.kalendara-to by bola pre nich „vhodna“ info do odborneho casopisu. No sama som zvedava co za clanok potom vyfabrikuju, ak ho uz nemaju nahodou aj napisany minimalne ako koncept :-) :-) :-)

Re:NO, UZ VIDIM TEN CLANOK V ODBORNOM CASOPISE...

ela | 07.06.2012

presne! vysledkom ,,prieskumu,, bude, ze 105 lekarov zo 100 ockovanie odporuca...

Re:Re:NO, UZ VIDIM TEN CLANOK V ODBORNOM CASOPISE...

NeDlouholudsky | 07.06.2012

a 5 sa len pozabudlo na WC, hned su tu tiez

Záznamy: 1 - 25 zo 30
1 | 2 >>

Pridať nový príspevok