Doplňujúce otázky, na ktoré RÚVZ Nitra neodpovedal ani po roku a pol

16.09.2013 22:40

Ing. Marián FILLO

 

logo RÚVZ Nitra       V článku Odpoveď-neodpoveď ŠÚKLu na pár otázok ohľadne očkovania sme oprášili prípad istého pána z rajónu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Nitra, ktorý chcel od (akože) kompetentných odpovede na svoje legitímne otázky k povinnému očkovaniu. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) odpovedal mizerne a na väčšinu otázok takmer vôbec. RÚVZ Nitra síce odpovedal, ale veľmi neuspokojivo, preto mu spomínaný pán poslal nižšie uvedené doplňujúce otázky už 19.XII.2011, avšak doposiaľ sa nedočkal odpovede.


 1. ako sú chránené chladničky v lekárni a ambulancii pediatra proti výpadku prúdu?
 2. ako sa kontroluje teplota v izotermickom vozidle napr. v lete pri 35 °C alebo v zime pri -20 °C, keď si šofér zájde na hodinku na obed? Kto konkrétne to kontroluje? Klasické chladiace vozidlá totiž pri vypnutom motore nechladia, ak nie sú napájané z elektrickej siete. Obdobne nezohrievajú v prípade vonkajšej teploty nižšej než je požadovaná vnútri chladeného priestoru.
 3. ako je možné, že úmrtnosť na osýpky je vraj 1 z 1000, keď od začiatku roka bolo v Európe hlásených 21000 prípadov osýpok, ale len 7 úmrtí, tzn. len 0,3333 z 1000, tzn. 3x menej než 1 z 1000? Podobne vo Francúzsku 5 úmrtí zo 14500 prípadov v  roku 2008 činí 0,3448 z 1000, nie 1 z 1000. Od októbra 2010 do konca marca 2011 bolo vo Francúzsku 9000 potvrdených prípadov osýpok (a kto-vie-koľko nepotvrdených?), ale len 2 úmrtia na osýpky, tzn. 0,22 z 1000. To je 4,5x menej než 1 z 1000!!! Prečo nafukujete úmrtnosť na osýpky, keď v rámci toho istého listu poskytujete údaje, svedčiace o výrazne nižšej úmrtnosti?
 4. na jednej strane píšete, že 87% chorých na osýpky nebolo očkovaných. Na druhej strane píšete, že najviac bolo ochorení do 1. narodenín, čiže u detí, ktoré nielenže očkované neboli, ale očkované ani NEMOHLI BYŤ, pretože očkovacia látka proti osýpkam (a mumpsu a ružienke) má preskripčné obmedzenie OD UKONČENÉHO 1. ROKA. Keby ste však uviedli koľko % chorých na osýpky bolo očkovaných primerane svojmu veku (tzn. do 1. narodenín je primeraných 0 dávok MMR vakcíny), vyšlo by úplne iné číslo. Čo sledujete touto demagógiou?
 5. navyše to, že najviac ochorení bolo u detí do 1 roka, ktoré neboli (a ani nemohli byť) očkované, svedčí buď o tom, že tieto deti neboli dojčené (alebo boli dojčené príliš krátko) a teda nemali protilátky od matky, alebo matka protilátky ani nemala, keďže ani neprekonala osýpky, ani vakcínou vyvolané protilátky zrejme už nemala alebo nie dosť na to, aby to stačilo pre bábätko na ochranu pred osýpkami. Pred cca 60 rokmi boli osýpky u detí do 1 roka veľmi zriedkavé, keďže jednak drvivá väčšina matiek osýpky prekonala a zároveň aj dojčila deti aspoň rok. Za to, že deti do 1 roka majú teraz zo všetkých vekových kategórií najviac osýpok, teda v plnej miere môže ako očkovanie, tak aj nedostatočné dojčenie.
 6. na osýpky ešte aj dnes umierajú státisíce ľudí ročne, avšak drvivá väčšina ich je hlavne zo zaostalých štátov Afriky. Pritom tieto štáty sú častokrát zaočkované rovnako dobre, ak nie dokonca ešte lepšie než Švajčiarsko či Francúzsko, kde sa počet úmrtí dá spočítať na prstoch. Očkovanie resp. zaočkovanosť teda očividne nie je kľúčovým faktorom úmrtnosti na osýpky.
 7. píšete, že od roku 2008 bol výskyt ružienky na Slovensku nulový. Podľa Epidemiologického informačného systému však boli v roku 2010 na Slovensku tri prípady ružienky:
  https://www.epis.sk/AktualnyVyskyt/PrenosneOchorenia/Grafy/Rok5Tyzden52.aspx
 8. udivuje ma, že k výskytu mumpsu nepíšete nič o aktuálnej epidémii mumpsu v Česku (najviac okolo Ústí nad Labem a Plzne), ktorá zúrila hlavne medzi deťmi a dospievajúcimi, proti mumpsu plne zaočkovanými. Dovolím si krátky citát z novín:
  „Důvody náhlého vzestupu příušnic u očkované populace jsou zcela jednoznačné. Je to selhání očkování,“ říká lékař Jan Vavrečka, který se dlouhodobě zabývá problematikou vakcín. „Buď protilátky v těle očkovaných osob ani nezačaly dostatečně fungovat, nebo příliš brzy fungovat přestaly, nebo se vyskytl nový sérotyp původce nemoci, proti kterému vakcína zkrátka vůbec nechrání.
  https://relax.lidovky.cz/priusnice-se-vraci-ockovani-selhalo-dbb-/ln-zdravi.asp?c=A111014_073921_ln_domov_pta
 9. ak je naozaj pravda, že neočkované dieťa určite ochorie, ak sa napr. v nákupnom centre ocitne v blízkosti človeka chorého na osýpky, znamená to teda, že prakticky všetky deti do 15. mesiaca života (Priorixom sa nesmie skôr očkovať) by mali mať zakázaný vstup do nákupných centier? Alebo opačne: na vstupe by mala byť kontrola na osýpky a chorých by nemali vpustiť dnu?
 10. alternatívy k očkovaniu (ktoré buď zabránia chorobe alebo výrazne zmiernia jej priebeh) v skutočnosti jestvujú. Konkrétne u osýpok je to vitamín A, viď napr.:
  https://summaries.cochrane.org/CD001479/vitamin-a-for-measles-in-children
  Vaša nevedomosť v tejto otázke ma udivuje o to viac, že WHO si je súvislosti nedostatku vitamínu A s vážnymi komplikáciami osýpok vedomá už najmenej od roku 1987. Citujem:
  "Globally, it is estimated that 140–250 million children under five years of age are affected by vitamin A deficiency. These children suffer a dramatically increased risk of death, blindness and illness, especially from measles and diarrhoea."
  https://www.who.int/vaccines/en/vitamina.shtml
 11. máte v popise práce boj proti infekčným chorobám a vôbec neviete, či a ako sa dajú liečiť?
 12. na otázku "Koľko % zaočkovaných ochorie pri kontakte s nositeľom patogénu?" ste mi vlastne vôbec neodpovedali, hoci ste svojou akože-odpoveďou popísali stranu a pol. Stačilo napísať koľko % u osýpok, koľko % u mumpsu a koľko % u ružienky. Alebo snáď chcete tvrdiť, že nikto zaočkovaný neochorie? To by ale bolo v ostrom rozpore ako so stránkou írskeho úradu verejného zdravotníctva:
  https://www.immunisation.ie/en/ChildhoodImmunisation/YourQuestionsAnswered/#do_vaccines_always
  ktorá uvádza 95% úspešnosť MMR vakcíny, tzn. 5% je stále náchylných ochorieť (škoda, že to tam nie je rozpísané zvlášť na osýpky, zvlášť na mumps a zvlášť na ružienku), a tiež s niekoľkokrát pozorovanými epidémiami osýpok u vysoko zaočkovaných populácií (niekde dokonca 100%), viď napr.:
  https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00000359.htm
  Citujem: "The outbreak involved 16 high school students, all of whom had histories of measles vaccination after 15 months of age documented in their school health records."
 13. tvrdíte, že očkovanie proti osýpkam "vytvára ochranu proti ochoreniu prakticky na celý život, neposúva riziko ochorenia do dospelosti".
  Renomovaný český odborník na vakcíny a bývalý zamestnanec výrobcu vakcín Sevac/Sevapharma RNDr. Marek Petráš však píše niečo iné:
  "Protektivní účinnost očkování proti spalničkám zůstává minimálně po dobu 15 let vysoká, tj. 90-95%. Provádí-li se očkování dvěma dávkami, minimalizuje se sekundární selhávání a téměř 99% ochranný účinek přetrvává až po dobu 30 let."
  https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/MMR.htm
  V prípade priemernej dĺžky života cez 70 rokov teda o doživotnej imunite nemôže byť vôbec reč. Čo sa mumpsu týka, je to ešte oveľa horšie (viď tamtiež):
  "Séroprevalentní sledování potvrdilo minimální séropozitivitu přetrvávající po dobu 12 let. Protilátky sice mohou perzistovat i déle než 12-15 let, nicméně jejich hladiny mohou klesat až na polovinu, bez ohledu na časnou nebo pozdní revakcinaci."
  To vlastne vysvetľuje tú českú epidémiu mumpsu u mladistvých - po 12-15 rokoch od očkovania v 1,5 roku už nie sú proti mumpsu chránení a očkovanie im vykonalo vyslovene medvediu službu: v čase, keď mohli prekonať mumps viac-menej bez problémov, neochoreli, ale ochoreli až vo veku, keď už je mumps oveľa nebezpečnejší.
  Proti ružienke (viď tamtiež) očkovaním vytvorené protilátky tiež nevydržia dokonca života.
  Odkiaľ ste teda vzali "ochranu prakticky na celý život"?
  Pro-vakcinačná ideológia zvíťazila nad vedeckými faktami?
 14. tvrdíte, že živé, oslabené vírusy vo vakcíne "navodia stav imunity bez toho, aby dieťa ochorelo". Napriek tomu sa však v príbalovom letáku Priorixu dočítame:
  "V zriedkavých prípadoch nie je možné vylúčiť ochorenie podobné príušniciam so skrátenou inkubačnou dobou. V jednotlivých prípadoch bol po očkovaní kombinovanou vakcínou proti príušniciam, osýpkam a rubeole hlásený prechodný, bolestivý opuch semenníkov.
  V zriedkavých prípadoch bol po očkovaní Priorixom hlásený syndróm podobný osýpkam."
  https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=137609
  Inak povedané: Priorix môže spôsobiť osýpky i mumps, a to dokonca vrátane orchitídy.
  Čítali ste vôbec príbalový leták, keď tvrdíte niečo, čo je s ním v ostrom rozpore?
 15. čo sa vakcinačnej záťaže týka, tvárite sa, ako keby vakcína Priorix obsahovala len vodu a živé atenuované vírusy osýpok, mumpsu a ružienky. Podľa príbalového letáku však Priorix obsahuje aj:
  • aminokyseliny
  • laktózu
  • sorbitol (14 mg)
  • mannitol
  • neomycín (vo forme síranu)
  • fenolovú červeň
  • chlorid sodný
  • chlorid draselný
  • chlorid vápenatý
  • síran horečnatý
  • dihydrogenfosforečnan draselný
  • dodekahydrát hydrogenfosforečnanu disodného
  O tom, ako pôsobia v ľudskom tele (obzvlášť v tele batoľaťa) tieto chemické zlúčeniny a akú záťaž to pre očkovanú osobu predstavuje, však nepíšete vôbec nič.
 16. môžete mi doložiť údaj, že "organizmus dieťaťa má schopnosť odpovedať na 10.000 antigénov súčasne" nejakou vedeckou štúdiou, ktorá to reálne v praxi zmerala u dieťaťa do 1 roka? Teoretické matematické modely ani pokusy na zvieratách ma nezaujímajú, lebo môžu vychádzať z mylných predpokladov resp. človek práve v tomto ohľade môže byť od zvierat odlišný.
 17. chemické zloženie vakcín a jeho vplyv na účinnosť a bezpečnosť očkovania je mimo predmet vášho záujmu?
 18. Ústavný súd nevydal nález, pretože v tejto veci nebol zatiaľ podaný podnet na Ústavný súd. Podnet na ÚS môže podať občan len v prípade, že Najvyšší súd SR rozhodol v jeho neprospech na základe (podľa mienky tohto občana) protiústavného zákona. V súčasnosti je podaných niekoľko žalôb proti RÚVZ/ÚVZ SR na prvostupňové súdy, pričom o žiadnej ešte nerozhodoval Najvyšší súd SR. O protiústavnosti pomerne nového zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. teda ešte nemohlo byť začaté konanie na ÚS, keďže poškodení ešte nemohli podať podnet. Odhliadnuc od toho, RÚVZ je štátnym orgánom a teda "môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon". Výhovorka, že protiústavnosť musí byť vyhlásená ÚS, teda neobstojí, lebo RÚVZ ako štátny orgán je povinný konať iba na základe ústavy a v jej medziach. Má teda sám zvažovať, či jeho konanie je v súlade s ústavou a nie čakať na nález ÚS. Je pritom logické, že nejaký zákon sa nestáva zo sekundy na sekundu protiústavným vydaním nálezu ÚS v Zbierke zákonov, ale protiústavným je už od svojho schválenia. Nález ÚS len protiústavnosť potvrdzuje a činí ju právne záväznou, presnejšie: záväzne ruší protiústavné ustanovenia daného právneho predpisu.
   

Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Doplňujúce otázky, na ktoré RÚVZ Nitra neodpovedal ani po roku a pol

Ukazkova Demagogia - skolsky priklad pre studenta zurnalistiky

Peter Šoltysik | 22.09.2013

ako media pracuju s informaciami a Lzou ...

To kedysi Emil Pales vyvsetloval ako sa dnes robi praca v mediach.Fakt je to ukazkovy skolsky priklad ako oklamt cloveka.Ked som robil v agenta v poistovni tak nas to ucili ako to robit aby ste doviedli klienta k podpisu zmluvy .Musite vzdy pracovat s jeho podvedomim ktore v konecnom vysledku rozhodne. Robi sa to tak ze Zoberiete 8 pravdivych vyrokov a tvrdeni a primiesate k tomu jednu ci dve LZI a klamstva ktore si clovek uz nevsimne alebo nema moznost overit.Celkovy vysledok je LOZ a PODVOD. Smedji su toho ukazkovym prikladom. Brrrrrrrrr.............Posudte sami :

Kto stoji na cele slovenskej Antiockovacej Lobby ?
Komu doveruju slovenski rodicia?

https://www.pinterest.com/pin/443815738249707704/

https://www.pinterest.com/pin/443815738249707704/

Re:Ukazkova Demagogia - skolsky priklad pre studenta zurnalistiky

filip | 23.09.2013

Chýba už len veľkým "WANTED". (dokedy?)
Aj spomínaná súdna sieň bola krásnou ukážkou starostlivosti "slobodných médií" o názory dezorientovaného stáda.
Divák, poznajúci príbalový leták v ktorom je medzi nežiadúcimi účinkami aj cukrovka,zbytočne čakal,že to supermama rozmerov 5XL v úlohe "obhajkyne" použije ako argument.Pritom výrobca,ktorý výrobok testoval,musí vedieť lepšie čo môže spôsobiť,než MUDr,ktorý sa ho učil len aplikovať.

Re:Ukazkova Demagogia - skolsky priklad pre studenta zurnalistiky

Jozef Andráši | 23.09.2013

Šoltysík, už tu prestaň vypisovať tie sprostosti.

Re:Re:Ukazkova Demagogia - skolsky priklad pre studenta zurnalistiky

Peter Šoltysik | 23.09.2013

Dakujem Andrasi . Fajn spatna vazba.
Takze som trafil presne ,
kedze argument nemas .-keby si mal napises nieco zmysluplne.

Re:Re:Re:Ukazkova Demagogia - skolsky priklad pre studenta zurnalistiky

stara mama | 23.09.2013

Máte pravdu, bolo tam veľa takých zarážajúcich vecí a to ma len utvrdilo v tom, že neočkovať NIKDY, ináč budete bojovať z celou tou lekárskou a byrokratickou príšerou, ktorá veľmi dobre vie, že proti nej nič nezmôžete.

Senior

Helena | 21.09.2013

https://www.naturalnews.com/042159_flu_shot_vaccine_myths_influenza.html
Prečo sa nemáme dať zaočkovať proti chrípke.
Tieto vakcíny vôbec nezaberajú, zničia imunitu...
Oveľa viac pomôže vitamín D, superpotraviny...ako spirula, cesnak, medicínske hríby, treba piť veľa čistej vody, dostatok odpočinku - toto pomôže omnoho viac ako očkovanie proti chrípke.

Ako hliník hazarduje s vaším zdravím

mama | 21.09.2013

https://www.badatel.sk/kpm/ako-hlinik-hazarduje-s-vasim-zdravim-plus-10-sposobov-ochrany/

Senior

Helena | 20.09.2013

Zaujímavý článok:
https://blogs.naturalnews.com/disease-vaccinations-and-lies/
Choroba, očkovania a klamstvá.

Tip

Anet | 20.09.2013

Dnes 21:00 - 23:00 Farmaceutická mafia. Hosť: Ing.Filip Rázga PhD, pracovník SAV
https://www.slobodnyvysielac.sk/program/m3/p6
Prip. Neskor v archive...

Re:Tip

stara mama | 20.09.2013

počúvame, vďaka za tip, pekný večer všetkým.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok