Dokázané: Očkovanie počas tehotenstva ohrozuje matku aj dieťa

15.11.2013 00:00

       [...]

       FAKT: Nie sú k dispozícii žiadne zverejnené štúdie, ktoré by sa zaoberali a dokumentovali zmeny na mozgu, v imunitnom systéme a chromozomálnej integrity tak tehotných žien, ako aj ich detí pred a po podaní týchto vakcín.

       FAKT: Neboli vykonané žiadne porovnávacie štúdie sledujúce zdravotný stav žien, ktorým boli podané vakcíny a tých, ktorým vakcíny podané neboli. Rovnako neexistujú porovnávacie štúdie zaoberajúce sa zdravím detí pri pôrode a počas prvého roka života.

 

       Viac na stránke Bádateľ.sk & Kampaň za pravdu v medicíne.