Dojmy a postrehy zo seminára v Nitre 10.V.2011

11.05.2011 04:16

Ing. Marián FILLO

 

       Seminár o povinnom očkovaní v Nitre v utorok 10.V.2011 bol pôvodne plánovaný ako širšia diskusia s odborníkmi na očkovanie o povinnom očkovaní a o možnostiach, rizikách a prínosoch prípadného prechodu na plne dobrovoľné očkovanie. Usporiadateľ seminára, firma Vogus s.r.o., pozval do diskusie niekoľko desiatok hlavných a krajských odborníkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorých odbornosť viac či menej súvisí s očkovaním, všetkých členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu, ministra zdravotníctva, hlavného hygienika (tzn. riaditeľa Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)) i vedúcich odborov epidemiológie na ÚVZ SR a Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre a troch susedných RÚVZ (Topoľčany, Trnava, Nové Zámky). Zo všetkých zmienených odborníkov sa ozvala jedine pani doktorka z topoľčianskeho RÚVZ, ktorá navyše nechcela nič prezentovať.

       Čím to je? Nezaujíma spomínaných odborníkov očkovanie? Alebo je prechod na plne dobrovoľné očkovanie, či dokonca akýkoľvek dialóg o takomto možnom prechode, ideologicky neprípustný? Alebo si odborníci nevedia nájsť čas na verejnú diskusiu o tejto téme? Alebo je pod ich úroveň baviť sa o očkovaní s ľuďmi, čo nemajú titul MUDr.? Alebo ich nezaujímajú akcie, na ktorých nemožno dostať kredity od SACCME? Alebo im chýbajú švédske stoly a spoločenská zábava financovaná výrobcami vakcín?

       Každopádne, na seminár prišlo niekoľko lekárov a týmto by som im rád poďakoval za to, že aspoň trochu hájili česť slovenských odborníkov na očkovanie. Tí totiž vo svojej drvivej väčšine túto výzvu na dialóg - na spoločné hľadanie obojstranne vyhovujúcich riešení, - úplne odignorovali, a to aj napriek veľkej snahe usporiadateľa.

       Konferenčná sála hotela Zobor v Nitre budila polo-plný dojem. Prišlo odhadom čosi cez 30 ľudí (nepočítajúc usporiadateľov), čo nie je zas tak málo, keď zvážime, že v ten deň bolo v Nitre nesmierne pekné počasie, ktoré lákalo ísť k vode, alebo vychutnávať si jar a kvitnúce stromy a kvety niekde na terase pri pive či kofole. :-)

       Sebakriticky otvorene priznávam, že svoju úvodnú prezentáciu som pripravoval na poslednú chvíľu a už vôbec nehrozilo, že by som pred samotným seminárom stihol generálku s následným vychytaním chybičiek, takže miestami som asi k niektorým otázkam hovoril príliš veľa alebo príliš pomaly, čo vo výsledku skrátilo čas na diskusiu. Pri repríze sa mi, dúfam, podarí tieto nedostatky odstrániť.

       Diskusia bola veľmi živá, hlavne keď sa s kritickými poznámkami k mojej prezentácii ozvali dvaja lekári (gynekológ a (zrejme) detská lekárka). Miestami až tak živá, že to prestávalo byť únosné. :-) Pozoruhodné bolo vystúpenie jednej pani, čo za minulého režimu pracovala vo výskume, pričom spolu s kolegami testovali sa dali zaočkovať experimentálnou vakcínou proti Q-horúčke, a na zdravie cca tretiny zaočkovaných to malo vskutku neblahý dopad.

       Okrem mojej prezentácie odznel aj video-rozhovor s MUDr. Petrom Hrabčákom, v ktorom tento ostro kritizuje systém plošného povinného očkovania a vyslovuje názor, že odbiť nežiaduce účinky očkovania zmienením miernej teploty a lokálnych reakcií v mieste vpichu (čo je na Slovensku dennodenná prax) je silne nedostačujúce.