Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

14.01.2012 18:30
Sumárny vzorec: Na2HPO4.12H2O
Schéma molekuly: Schéma molekuly dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného
CAS číslo: 10039-32-4
Ako vyzerá: biele kryštály
LD50: 430 mg/kg (myš, intraperitoneálne)

 

Všeobecné informácie

       Biela tuhá kryštalická látka bez zápachu, ľahko rozpustná vo vode, takmer nerozpustná v alkohole.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.

       Mierne nebezpečný pri kontakte s pokožkou (dráždivý, prechádza kožou), pri kontakte s očami (dráždivý), pri požití a vdýchnutí. Požitie veľkého množstva môže ovplyvniť správanie/centrálny nervový systém. Pri požití výrazného množstva fosforečnanu môže dôjsť k hypokalcémii a nervovým poruchám.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 40 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.