Dočkáme sa odškodnenia?

11.07.2016 12:00

Mgr. Daniela Komanická, www.chodim-jinak.cz

 

    Tretí jún bol tohto roku prvýkrát vyhlásený za Mezinárodný deň poškodených očkovaním. Na Slovensku i po celom svete vyjadrili ľudia zapálením sviečok na verejných miestach podporu osobám, postihnutým očkovaním, i tým, čo im v neľahkom živote pomáhajú. Ich snahou je upozorniť na riziko nečakaných a nezriedka veľmi vážnych účinkov vakcinácie, o ktorých by mala byť verejnosť informovaná.

Bc. Daniela Komanická    Zdravotníckymi organizáciami a orgánmi štátnej moci bývajú prípady poškodenia v dôsledku očkovania nezriedka popierané a neriešené, čo prispieva k rozbíjaniu dôvery medzi lekárskou a tzv. laickou verejnosťou. V Spojených štátoch amerických či Nemecku sa stalo preto bežnou praxou odškodniť takto postihnuté osoby, a to i napriek tomu, že očkovanie tam nie je povinné. Aj v Českej republike už Strana zelených apelovala na neodkladné zriadenie fondu na odškodnenie osôb, ktorým nežiaduce účinky očkovania poškodili zdravie.

    Situácia na Slovensku sa však stále nerieši. Očkovanie ostáva povinným pod hrozbou pokuty v súhrnnej výške do 331 € na jednu „previnilú“ osobu, ktorou je najčastejšie rodič, a ktorá musí navyše platiť paušálne trovy za každé priestupkové konanie vo výške 16 €. Štát však napriek stanovenej povinnosti očkovať, ktorej plnenie represívnym spôsobom vymáha, doposiaľ neprevzal zodpovednosť za nežiaduce účinky s tým spojené. Hoci návrh legislatívy, ktorá by odškodnenia ujmy na zdraví v dôsledku očkovania zaviedla, bol v Národnej rade Slovenskej republiky v jednaní už najmenej dvakrát, väčšina poslancov NR SR ho zmietla zo stola.

    Riziká očkovania sa naďalej podceňujú a jeho nečakané dopady na ľudské zdravie sa obvykle nehlásia ani lekármi a lekárkami, ani rodičmi, ktorí často nevedia o možnosti nahlásiť ich aj bez lekárskej asistencie. V dôsledku toho sú údaje o nežiaducich účinkoch očkovania na Slovensku hrubo skreslené. Platba od poisťovne za každé vykonané očkovanie je finančnou motiváciou, ktorá má za následok vakcináciu aj v prípadoch, kedy z neho pacientka či pacient nemôže mať prínos. Vzdelávanie lekárskej obce o očkovaní zas býva financované spoločnosťami vyrábajúcimi vakcíny. Ide tak o hrubý konflikt záujmov, v dôsledku ktorého sa lekárska obec na kongresoch nemá ako dozvedieť o negatívach očkovania.

    Rodina dieťaťa, ktorému sa krátko po vakcinácii objavili vážne zdravotné problémy, je naplno vyťažená zvládaním novej situácie. Pri starostlivosti o dieťa, rehabilitácii a hľadaní liečby obvykle nemá silu ani peniaze na súdny proces, v rámci ktorého by sa domáhala odškodnenia. Strana zelených v Česku je presvedčená o tom, že práve štát sa má stať v takejto chvíli štandardom dôkladného, nepredpojatého pátrania po príčinách problémov i prípadného nároku na odškodnenie, ktoré sa vyrieši v rámci administratívneho procesu a súčasne nepostaví rodinu pred náročné súdne konanie.

    Dočkáme sa riešenia tejto závažnej situácie a odškodenia postihnutých očkovaním aj na Slovensku?

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.