Dni dobrých myšlienok a modlitieb (ad: IV. slovenský vakcinologický kongres)

10.01.2013 01:23

Milé čitateľky, vážení čitatelia,

 

       ako ste si mohli všimnúť aj na našej stránke, v tomto mesiaci (január/leden 2013) sa uskutoční IV. slovenský vakcinologický kongres vo Vysokých Tatrách. V jeho programe je aj blok prednášok "Pozitívna komunikácia očkovania". Pre mnohých z nás, čo máme skúsenosti s odmietnutím povinného očkovania, ktoré naši pediatri (slušne povedané) emocionálne nezvládli, ako aj s postupmi (či skôr výstupmi) na pojednaniach na RÚVZ ohľadne odmietnutia povinného očkovania, to znie prinajmenšom podozrivo. A má aj prečo, lebo súčasťou tohto bloku je prednáška, nazvaná "Internet a očkovanie: nástroj pozitívnej komunikácie a informačno-teroristickej dezinformácie".

       Nemusíme chodiť ako mačka okolo horúcej kaše a môžme si dovoliť byť trochu domýšľaví: ide aj (a na slovenské pomery hlavne) o naše aktivity tu na tejto stránke. Každému je asi jasné, že naše snahy informovať o odvrátenej strane očkovania, väčšinou navýsosť odborne, ale pravdivo, majú svoj účinok. Každý ho nazve podľa toho, ako zo svojho stanoviska tento účinok vidí. Pre niektoré subjekty je tento účinok obyčajných, pravdivých, vedecky a eticky podložených informácií "informačno-teroristickou dezinformáciou".

       Takže, priatelia, dopracovali sme sa k militantnému označeniu "teroristi" - informačno dezinformační. S takým niečím nesúhlasíme. Okrem iného aj preto, že teroristi nanucujú svoj spôsob všetkým nasilu a bezohľadne (podobnosť s povinnosťou očkovať všetkých a podľa jednotnej schémy s oporou v "zákone" je čisto nenáhodná). Ale aby človek našiel informácie o očkovaní z iného pohľadu, na to potrebuje samostatné úsilie a hľadanie. Takže zase jedno úplne scestné prirovnanie, ktoré nemá za úlohu veci lepšie objasniť, ale poškodiť a možno priblížiť čas, kedy pravdivá informácia alebo informácia v iných súvislostiach, než je oficiálne žiadúce, bude ako terorizmus postavená mimo zákon. Čo s tým?

       Máme teda pre vás, našich čitateľov, taký návrh: my nie sme žiadni teroristi, my sme ľudia. Len máme na očkovanie iný názor, než majú zástancovia povinného očkovania. Ide nám o to isté, čo proklamujú oni - o zdravie našich detí.

       Niektorí z tých odborníkov, čo budú na vakcinologickom kongrese v Tatrách, svoj názor na očkovanie majú (na počudovanie ešte stále) vytvorený úprimne a sú presvedčení, že bez povinného očkovania príde katastrofa nevídaných rozmerov. Iní zase niečo tušia, ale nedokážu si to pred sebou ani za svet priznať, lebo by nastala katastrofa nevídaných rozmerov pre nich osobne, keby mali uniesť svoj diel zodpovednosti - hoci len vo svojom svedomí. A sú aj takí, ktorým je všetko jedno, chcú len svoje postavenie, svoju kariéru, svoju moc a peniaze a účel svätí prostriedky.

       My však teraz máme príležitosť ukázať, že nehodláme len "bojovať" a nechať sa označovať za teroristov. Odložme všetky zbrane, aj keď ich používame len na obranu pred neprimeraným násilím zo strany štátnej/korporátnej moci. Odložme ich aspoň počas konania toho kongresu, teda 17., 18. a 19.I.2013 (štvrtok až sobota). Nájdime na ten čas v sebe silu poslať všetkým ľuďom na tom kongrese len a len dobré myšlienky (alebo modlitby) - každý podľa vlastného presvedčenia.  Zabudnime aj na to, že sú to neraz ziskuchtivci, zaslepenci, prospechári... Myslime na nich v dobrom ako na ľudské bytosti, ktoré majú svoju životnú úlohu a ktoré potrebujú priazeň ľudí, lásku, dobré vzťahy a uznanie.

       Nemajme obavu, dobro sa nedá zneužiť. Tieto dobré myšlienky (ale naozaj dobré, bezpodmienečne, bez toho, aby sme určovali, na čo "majú byť použité") a modlitby typu "nie moja, ale Tvoja vôľa, Pane, nech sa stane" budú každému na to ozajstné DOBRO. Dožičme im to. Je už len na každom z nich, keď BUDÚ vedieť, že sa za nich modlíme a že im dokážeme (aspoň niektorí z nás) priať ako ľuďom všetko Dobré (a vedieť to budú, lebo viacerí z nich sledujú tieto stránky), či budú ochotní zaradiť si nás medzi teroristov. My sme len ľudia, čo majú iné názory na vec. A usilujeme sa, ako najlepšie vieme, urobiť pre tieto názory miesto vo svete.

       Dajme si teda do kalendára (ale hlavne do srdca) poznámku na 17.,18. a 19.I.2013 - dnes budem v dobrom myslieť na (modliť sa za) účastníkov IV. slovenského vakcinologického kongresu. Pozrime si napríklad aj mená prednášajúcich, aby sme vedeli konkrétne mená. Niektorých iste poznáme aspoň z médií.

       Dajme si aj jednu hodinu, takú centrálnu, navyše, aby sa sila myšlienok sústredila povedzme na čas, kedy nás práve Dr. Kasarda bude označovať za teroristov, tzn. sobota 19.I.2013 o 900.

       Srdečne na toto "podujatie dobrých myšlienok a modlitieb" pozývame všetkých ľudí dobrej vôle.

 

za redakciu www.slobodaVockovani.sk
Eva Juhárová a Ing. Marián Fillo

 

Niekoľko vysvetliviek

 

Čo to je terorizmus

       Podľa anglického etymologického slovníka je teror "veľký strach, hrôza", odvodené od slova terrere (terorizovať), čo znamená "napĺňať strachom, zastrašovať". Možno teda povedať, že cieľom terorizmu, čoby metodológie zastrašovania, nie je ani tak nejaká obrovská hmotná škoda či obete na životoch (ničivé násilie), ale skôr vyvolanie strachu u podstatnej časti cieľového obyvateľstva s úmyslom donútiť cieľovú skupinu, aby sa správala tak, ako si to terorista praje, čo by sama od seba nerobila, keby zastrašovaná (terorizovaná) nebola.

       V tomto zmysle sa zástancom povinného očkovania priam ponúka označiť nás za teroristov kvôli tomu, že vďaka nášmu informovaniu sa ľudia boja povinného očkovania viac, než keby sme boli ticho. Čím ďalej, tým viac sa však ukazuje (napr. aj z uniknutého dôverného dokumentu, ktorý poslal výrobca vakcín štátnemu úradu), že to, čím "strašíme", nie je žiadny výmysel, ale čistá realita. Je podľa Vás informovanie o overiteľných skutočnostiach, o reálnych skúsenostiach s očkovaním či o najnovších štúdiách ohľadne rizík očkovania "strašením"? Samozrejme, ak ste doposiaľ žili v presvedčení, že povinné očkovanie je dokonale bezpečné, tak tieto informácie vo Vás asi vyvolajú určité obavy či strach z očkovania. Ale bez ohľadu na to: označili by ste sprostredkovanie pravdivých informácií za terorizmus?

       Druhá stránka mince je, že priamo na tejto stránke nájdete napr. aj návod na to, ako sa so strachom popasovať. To znamená, že si uvedomujeme, že strach je zlý radca, a že sa snažíme pomôcť vám - čitateľom - vysporiadať sa s ním. A to je v podstate anti-terorizmus, teda nie šírenie a vyvolávanie, ale naopak zbavovanie ľudí strachu (za predpokladu, že sami iniciatívne chcú).

       A teraz sa pozrime na to, čo každá jedna reklama na očkovanie (a popritom aj mnoho článkov v médiách, ktoré nie sú označené ako reklama) využíva a vyvoláva: strašenie prenosnými ochoreniami s následnou ponukou skvelého riešenia - očkovania. Strach je marketingovou metódou výrobcov vakcín (a nielen vakcín, ale trebárs aj trezorov, bezpečnostných dverí, poplašných zariadení atď.). Reklama na vakcíny je z definície teroristická (vyvolávajúca strach). Keby ste totiž z daného ochorenia nemali žiadny strach, nemali by ste dôvod dať sa zaočkovať. Aby výrobca predal vakcínu, musí vo Vás vyvolať strach. V tomto ohľade je Váš praktický lekár v podstate dealerom (predajcom) výrobcu vakcín, takže ak Vás chce ukecať na očkovanie, používa v podstate tie isté teroristické (strach vzbudzujúce) marketingové metódy, ako výrobca vakcín.

 

Kto je Dr. Kasarda

       PhDr. Martin Kasarda, PhD. vystupuje na rôznych podujatiach o očkovaní ako zamestnanec Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Témy jeho prednášok pre očkujúcich (či iných) lekárov sú (okrem zmienenej plánovanej prednášky "Internet a očkovanie: nástroj pozitívnej komunikácie a informačno-teroristickej dezinformácie") napr. aj:

       Počas vystúpení pre očkujúcich lekárov Dr. Kasarda zásadne neuvádza (zamlčiava), že je spoločníkom public relations (PR) agentúry (dalo by sa povedať "sofistikovanej reklamnej agentúry"; skratku PR by sme mohli v slovenčine rozložiť na Prefíkaná Reklama) SnowBall Communications. s.r.o., ktorá sa na svojom webe pýši tým, že pracuje pre GlaxoSmithKline (a okrem toho ešte pre troch ďalších výrobcov vakcín: Abbott, Baxter a Novartis). Keďže platí "náš zákazník, náš pán", môžeme to zhrnúť tak, že pánom Dr. Kasardu je GlaxoSmithKline (GSK) - výrobca všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku.

       GlaxoSmithKline je skutočne veľká ryba. Príjmy GSK za rok 2011 činili 27,4 miliardy britských libier, čo je v prepočte aktuálnym kurzom cca 33,6 miliardy €. Pre porovnanie: daňové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v roku 2011 činili 8,7 miliardy €. GSK teda za rok inkasuje takmer 4x viac než Slovenská republika vyzbiera na daniach a pre túto (nepochybne veľmi bohatú a teda aj mocnú) firmu pracuje firma Dr. Kasardu.

       Úlohou Dr. Kasardu (aj v rámci jeho prednáškovej činnosti pre nič netušiacich lekárov) teda je hájiť záujmy firmy, ktorá ho platí (GSK, Abbott, Baxter, Novartis), nie záujmy radových občanov, ani záujmy poctivých lekárov. V tomto duchu sa treba pozerať na jeho prezentácie, plné manipulácií a demagógií, v ktorých v rámci hesla "zlodej kričí: Chyťte zlodeja!" práve manipulácie a demagógie vyčíta nám. Tým nechcem povedať, že by nikto z odmietačov očkovania nikdy nepoužil manipuláciu či demagógiu. Žiaľ, neraz treba naprávať a upozorňovať na zjavné chyby typu "prianie bolo otcom myšlienky" aj vo výrokoch neočkovačov, takže niektoré výčitky Dr. Kasardu sú v jednotlivých prípadoch občas aj oprávnené. Je však na pováženie, že Dr. Kasarda "vidí smietku v cudzom oku, nevidí však brvno v oku vlastnom", tzn. vyčíta nám práve to, čo robí on sám. A keďže je za to platený, zdá sa, že nejde o nedopatrenie, ale že to robí úmyselne.

       Zrejme ani nemá nejaké morálne zábrany verne slúžiť firme s nesmierne pochybným morálnym profilom, keďže sa na verejnosti vôbec netají tým, že je neznaboh. Napr. na blogu kníhkupectva Martinus napísal:

"Tak, ako je dôkazom účinnosti očkovania výrazný pokles chorobnosti, s ktorým vy nesúhlasíte, lebo si myslíte iné, načo máte právo, ale to by sme sa zasa dostali k tomu, že sú ľudia, ktorí si myslia, že z panny sa mohlo narodiť batoľa a mŕtvola po troch dňoch odcupitala do neba. Takže verte svojim."

 

O čo ide GSK

       Nalejme si čistého vína: akcionárov GSK (a takmer žiadnej inej farmaceutickej firmy) nezaujíma národné zdravie ani zdravie jednotlivých pacientov, ale dividendy, a teda zisky firmy, ktorej sú akcionármi. Vedenie firmy na čele s výkonným riaditeľom (CEO) je v zásade povinné počúvať akcionárov, takže rovnako tak záujmom vedenia je v prvom (druhom, treťom, ..., desiatom, ...) rade peňažný ZISK. Firme ide len a len o prachy a tomu sa všetko aj podriaďuje. Síce firmou vyrábané medikamenty majú aj nejaké účinky (žiaduce i nežiaduce - častokrát viac tie druhé), ale cieľom firmy, ktorá sleduje v prvom rade zisk, pochopiteľne nie je uzdraviť pacienta (tým by prišla o zákazníka), ale skôr udržať si ho čo najdlhšie, ideálne až do smrti v čo najvyššom veku - pokým z neho tečú nejaké peniaze - pri čo najväčšom množstve každodenne hltaných tabletiek.

       Na webe firmy síce nájdete kaleráby typu "Byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie", či vychvaľovanie sa ľudomilskými (filantropickými) počinmi, ktoré majú vzbudiť dojem, že ide o vysoko zodpovednú firmu, pre ktorú je zdravie a uzdravenie pacienta na prvom mieste, ale o to tu práve ide - o budenie dojmu.

       Celá firemná filantropia je v prípade kategorizovaných medikamentov na predpis niečím úplne scestným, keďže sú to výrobky, hradené zo zdravotného poistenia, takže firma vlastne ryžuje na tom, že každý rok platíme do zdravotných poisťovní čoraz väčšie odvody, ktoré z veľkej časti idú do vrecka aj GSK, pričom firma blahosklonne z pôvodne verejných peňazí niečo málo utrúsi na nejaké (aspoň naoko) "charitatívne a verejnoprospešné aktivity". Pamätajme na to, pri správach o darcovstve farmaceutických firiem, čo vyrábajú medikamenty hradené poisťovňou, že ide do značnej miery len o prerozdeľovanie našich vlastných peňazí, ktoré sme ako výpalné zaplatili do každým rokom čoraz nenažranejších zdravotných poisťovní. To, čo GSK (či iná firma) niekomu darovala, pochádza do značnej miery z toho, čo sme GSK (či inej firme) zaplatili zo zdravotného poistenia nad oprávnené náklady, takže naše zdravotné poistenie by mohlo byť oveľa nižšie, než je, keby sa zamedzilo preplácaniu očividne predražených medikamentov. Keby totiž predražené neboli, GSK by si žiadnu filantropiu vo veľkom štýle nemohol dovoliť. Ekonomická logika nepustí.

       Môžete si, pravda, povedať, že by GSK nemusel ani tú trošku utrúsiť a mohol si nechať všetko pre seba, takže môžeme byť vlastne radi, že aspoň čosi z neho kvapne "tým, ktorí to potrebujú". Omyl! Za celou filantropiou GSK netreba hľadať nič iné než snahu budiť dobrý dojem, ktorý následne prispieva k udržiavaniu alebo rastu obratu a zisku firmy. Z hľadiska firmy teda ide v podstate o chladný kalkul.

       Na druhú stranu o uzdravenie pacienta ziskuchtivej farmaceutickej firme rozhodne ísť nemôže, pretože uzdravený pacient je strateným zákazníkom. Rovnako tak nejde ziskuchtivej firme o verejné zdravie, pretože čím viac ľudí je chorých, tým väčšie zisky firma má. Jedna moja kamarátka, čo svojho času pracovala pre Pfizer - inú veľkú (vlastne najväčšiu) rybu, mi rozprávala o tom, ako sa pri každej chrípkovej či inej epidémii manažéri vytešovali, aké budú mastné odmeny, keďže sa predalo veľa medikamentov. Pfizer, GSK ani ďalšie veľké ryby teda logicky NEMAJÚ ZÁUJEM ZAMEDZIŤ EPIDÉMIÁM, ale naopak čím viac čím väčších epidémií, tým lepšie pre nich.

       PR agentúra (ako je aj tá Kasardova) má teda za úlohu vytvoriť u väčšiny obyvateľstva (alebo aspoň u podstatnej časti cieľovej skupiny) zásadne klamlivý dojem, že firma je zodpovedná a ide jej v prvom rade o uzdravenie pacienta. Táto "dobrá povesť" (renomé) potom veľkým dielom prispieva k rastu obratu a ziskov, hoci kvalita ide neraz bokom (čím nižšia kvalita, tým nižšie výrobné náklady a tým vyššie zisky) a o zodpovednosti sotva môže byť reč, keď GSK vedome zamlčiava nežiaduce účinky medikamentov s neraz fatálnymi následkami, a to zjavne zo ziskuchtivosti, keďže čím skôr sa pacienti dozvedia o potenciálne veľmi nebezpečných nežiaducich účinkoch, tým skôr prestanú daný medikament používať a tým skôr tiež klesne výrobcovi obrat z daného medikamentu.

 

Vojnové štváčstvo

       Tým, že nás Dr. Kasarda obviňuje v našej vynútenej neprítomnosti (tzn. o nás bez nás) z "myšlienkového terorizmu", vlastne rozpútava vojnu. Vyžíva sa vo vyhrocovaní situácie, vo vzbudzovaní temných emócií. Chce poštvať lekárov proti nám, očierniť nás, urobiť z nás teroristov, ktorí si nezaslúžia zľutovanie a s ktorými sa treba vysporiadať čo najrýchlejšie, rázne a tvrdo. Nehovorí to takto na rovinu, ale po ovocí spoznáš strom a presne tento efekt to vyvoláva v dôverčivých poslucháčoch, čo nebetyčný konflikt záujmov Dr. Kasardu doposiaľ ešte neprekukli.

       To je v podstate diplomatickejšia aplikácia vojenskej psychológie, ktorej cieľom je vykresliť nepriateľa ako nie človeka, ale ako niekoho, koho možno bez zľutovania a bez výčitiek svedomia zabiť. V našom prípade našťastie (aspoň zatiaľ a aspoň u nás) nejde o vyslovené vraždenie neočkovačov, ale prinajmenšom o čo najväčšie skomplikovanie života tým, ktorí ohrozujú zisky GSK, keďže podkopávajú povinné očkovanie, ktoré je pre GSK zlatou baňou. Je to síce aplikácia v inej rovine, ale principiálne ide o také isté vojnové štváčstvo, aké sa bežne praktizuje pred rozpútaním vojny a počas nej.

       Dr. Kasarda (a ďalší jemu podobní) sa teda svojím vystupovaním snaží zabrániť ďalšiemu rastu našej utešene rastúcej vakci-skeptickej menšiny - ešte kým je dosť malá na to, aby sa dala potlačiť represiou. Keď nás bude 10% či 20%, už to dosť dobre možné nebude. Pritom je príznačné, že hoci sám vyzýva k očkovaniu proti osýpkam, on osobne sa zjavne očkovať nedal.

 

Čo s tým?

       Verím tomu, že Dr. Kasarda má aj svoje dobré/svetlé stránky, v tomto prípade však máme očividne do činenia s tými temnými. Čo je horšie, je na strane tých, čo majú peniaze a moc.

       Treba teda zobrať rozum do hrsti a prakticky dokázať tým lekárom, ktorých Dr. Kasarda oslovuje, že nemá pravdu v tom, čo o nás hlása. Nenechať sa vyprovokovať a už vôbec nie k násilným činom typu tragédia v Pakistane.

       Žiaľ, sotva sa nám podarí informovať všetkých poslucháčov vakcinologického kongresu a ďalších podujatí o kolosálnom konflikte záujmov Dr. Kasardu, ale keď už nič iné, môžeme sa aspoň modliť za (resp. v dobrom myslieť na) to, aby sa nenechali zmanipulovať jeho vojnovým štváčstvom, aby v nás neprestali vidieť ľudí, ktorí majú síce svoje nedostatky, ale i svoje svetlé stránky, a (ak Boh dá) aby pochopili, že na odmietanie povinného očkovania máme svoje veľmi dobré a oprávnené dôvody, nerobíme to z rozmaru, ale pre zdravie seba a svojich detí, čo je aj (aspoň deklarovaným) záujmom ich - detských lekárov.

       Preto by sme aj my k nim mali pristupovať ako k ľuďom, chápať ich postoje a pohnútky, aj keď s mnohými možno nesúhlasíme a sme presvedčení, že sa mýlia. Nie je predsa naším cieľom znepriateliť si všetkých lekárov, ale naopak - odstrániť fanatizmus a vyhrotené vášne, podnietiť vecnú diskusiu a objektívny prieskum následkov očkovania. A k tomu nám šírenie nenávisti voči všetkým lekárom bez rozdielu rozhodne nepomôže. Pravda, mnohí sú ľahko podplatiteľní, nejednému ide viac o peniaze než o blaho pacienta, niektorí sú vyslovene necitliví či bezohľadní, ale nie sú všetci takí a ak budeme všetkých paušálne odsudzovať, zahatáme si cestu k tým poctivým a otvoreným pravde - aj keby ich bola len malá menšina. Keďže sme v menšine, každý spojenec je dobrý a obzvlášť spojenec z radov lekárov.

       Preto vás prosíme, milé čitateľky a vážení čitatelia, aby sme sa oslobodili od nenávisti, zloprajnosti a ďalších negatívnych emócií (čo aj pochopiteľných), lebo nám bránia v dosiahnutí nášho cieľa - slobodnej voľby v očkovaní a poznaniu pravdy o očkovaní, - aby sme neprestali byť ľuďmi, aj keď sa nám možno stala veľká krivda, aby sme sa nenechali nachytať a neskočili na rozpútavanie temných vášní v podaní Dr. Kasardu a jemu podobných, aj keď sa možno cítime byť v práve či dokonca túžime po pomste tým, čo nám (možno nevedomky) ublížili. Nevyzývame tým k nečinnosti, ale k aktívnemu, inteligentnému a mierumilovnému hájeniu si vlastných prirodzených práv a slobôd a odporu voči diktatúre.

       A tých z nás, čo to v túto chvíľu ešte nedokážu, lebo ich rany sú ešte príliš čerstvé a pod., prosíme, aby sa aspoň zdržali zlostných komentárov pod týmto článkom. Vopred srdečne ďakujeme.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorom približne 7 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Dni dobrých myšlienok a modlitieb (ad: IV. slovenský vakcinologický kongres)

Deň dobrých myšlienok

ferko | 15.01.2013

NIE NECHCEM VAKCÍNU, nechajte si ju pre seba Pán doktor:), keď ste presvedčený že Vám prospeje pichnite si ju, pichnite si všetky, ktoré ste mi odporučil Pán doktor :)

Sebaobrana

filip | 15.01.2013

Za lepší nápad,ako sa za šialených vakcinacistov modliť,považujem zdokonaliť sa v sebaobrane pred nimi.
Z videa je jasné,že oni zmeny nie sú schopní.

https://www.youtube.com/watch?&v=tFIiicNWGIk

totalita s demokraciou nevymrela

jm | 14.01.2013

Ked uz si trufli na onalepkovanie informacii teroristickymi, nie je daleko doba, ked takto oznacia ich siritelov. A potom uz bude uplne jednoduche vsetko antiockovacie info zablokovat.

Vdak Bohu za to, ze je tu zatial aspon tolko demokracie, ze sa tieto info sirit mozu.

Mimochodom fandit si, ze komunizmus bol totalitny, je podla mna chybou. Kto chce, zabezpeci si totalitu v kazdom rezime. Pokial viem, vsade je viac-menej kritizovanie ockovania vo verejnych cenzurovane.

no co by sme chceli...

ela | 13.01.2013

... v state, kde po vyse 20tich rokoch zuri komunisticka vlada, ze tu budu v zdravotnictve nekomunisticke praktiky?? asi musi cela generacia komunistov, s prepacenim, vykapat, aby prisla sloboda... :( smutne...

Re:no co by sme chceli...

lulik | 15.01.2013

Tak... a navyse, aj keby komunisti vykapali, tak potom su tu skorumpovanci, ktori budu robit tak, ako im zdroj financii prikaze.

Re:no co by sme chceli...

filip | 15.01.2013

To by bolo dobre,keby to bolo také jednoduché-vykapú komunisti a bude sloboda...
Je to trochu ináč:

https://www.spolocnyblok.org/?p=4981#comment-1082

Senior

Helena | 12.01.2013

Teraz som objavila článok ktorý som čítala v angl. že ho niekto preložil do češtiny:
https://www.orgo-net.blogspot.cz/2013/01/ockovane-deti-jsou-petkrat-nachylnejsi.html

Re:Senior

stara mama | 12.01.2013

áno, odporúčam si to prečítať, aj z mojho najbližšieho okolia a skúseností možem toto potvrdiť !!!

Re:Senior

stara mama | 12.01.2013

Tak TOTO si určite PRECITAJTE : https://mdiva.aktuality.sk/clanok/28785/ockovanie-je-obrovsky-podvod-a-na-hiv-existuje-liek-tvrdi-popredny-ex-farmaceut/

Re:Re:Senior

Helena | 13.01.2013

Ďakujeme za link. Prečítala som si článok a aj ďalšie priradené články. Veru 4 knihy o farmabiznise ktoré som prečítala by malo byť povinným čítaním. Lenže aj ja som sa neskoro zobudila, som obeť očkovania - alergik.

Senior

Helena | 12.01.2013

Teraz som prečítala dnešný článok o očkovaní na www.infowars.com a čítam blogy pod týmto článkom.
Nad jedným blogom som nevedela či mám plakať alebo sa smiať - bloger píše: "Musím sa ísť dať zaočkovať, musím získať svoju dávku formaldehydu, ortuťe, polysorbate 80 a aspartamu."

Čím viac očkovaní, tým bližšie k autoimunite

ďurino | 12.01.2013

Japonská štúdia nechtiac dokázala, že ak počet očkovaní prekročí istú hranicu, zákonite nastane autoimunitná reakcia!

https://www.auria.sk/blog/studia-s-nicivymi-dosledkami-pre-ockovanie-zatial-mimo-pozornosti

Re:Čím viac očkovaní, tým bližšie k autoimunite

Ing. Marián FILLO | 13.01.2013

To je pekný kúsok, Ďuri.

Vďaka za upozornenie.

osypky

Iskander | 12.01.2013

Dalsi dokaz ze virus osypok zabija rakovinove bunky = paradoxne ockovanim o tuto moznost prichadzame... https://www.bild.de/ratgeber/gesundheit/krebs/masern-viren-fressen-krebs-28011504.bild.html

Pozdrav účastníkom "kongresu"

filip | 12.01.2013

https://www.auria.sk/blog/studia-ukazuje-97-percent-deti-ktore-ochoreli-na-mumps-pocas-jeho-prepuknutia-v-roku-2009-bolo-predtym-ockovanych

Re:Pozdrav účastníkom "kongresu"

stara mama | 12.01.2013

súhlasím, aj moja dcéra v minulosti očkovaná tiež vyfasovala mums, vtedy toho bola plná škola. Je fakt, že takéto jasné veci lekári prehliadajú??? Veď to musia vidieť priamo vo svojej praxi, pokiaľ nie sú slepí !

Senior

Helena | 11.01.2013

https://www.naturalnews.com/038648_flu_pandemic_vaccines_shots.html
V tomto článku sa píše, že väčšina ľudí čo teraz schytala chripku bola zaočkovaná proti chrípke (je to článok z USA).

Je to dobrý!

Klára | 11.01.2013

Po přečtení "prezentace" pana Kasardy mohu říci jen jediné: Je to dobrý! (Tedy ne ta "prezentace", ale to, že mají strach. Cituji: Infoterorismus: ...zasadiť psychologický úder verejnosti tak, aby verejnosť zmenila svoje chovanie).

Celé to je známka toho, že rodiče už přemýšlejí, že nás je již více, co chceme mít možnost volby, že se zvyšuje počet lidí, kteří odmítají byznys ve zdravotnictví... Já se teda rozhodně pomodlím a budu dál vykonávat aktivity za právo volby.. Je to na dobré cestě. Veřejnost mění svoje chování...

Prekvapenie

Danculik | 11.01.2013

Sice uz roky pracujem vo farma biznise, ale som uprimne prekvapena,ze cloveka s takou formou prezentacii pustia na seriozne odborne podujatie.... Modlitba za zdravy rozum a ludsky pristup v tomto pripade je jasnou demagogiou, ale tesim sa,ze su este ludia, ktori nestracaju zdravy rozum...

Re:Prekvapenie

Světlana | 11.01.2013

Dobrý den,jistě jste majitelem zdravého rozumu a něco už jste zažil.Jestli jste překvapen už nyní-bude zajímavé co to s Vámi udělá později.

Re:Prekvapenie

Světlana | 11.01.2013

Vážená pisatelko "Danculik"-odpovídala jsem Vám-jako byste byla muž.Slova jako demagogie a zdravý rozum jsem brala jako slovník nějakého muže...Logiku a selský rozum uznávám,ale bez lidského rozměru to plně nefunguje. Zkoušela jste někdy myslet srdcem?

Re:Re:Prekvapenie

Danculik | 11.01.2013

Mila Svetlana,moj komentar bol mysleny takto, po precitani prezentacie Dr.Kasardu som ostala prekvapena ako je mozne,ze vystupuje znovu tento rok,lebo obsah prednasky hranicil az na hrane psychiatrickej diagnozy.... Slovo demagogia som pouzila preto, lebo priamym poznanim tohto prostredia mam pocit,ze uz zdravy rozum prestava byt samozrejmostou (bohuzial).Na druhej strane sa tesim, ze rodicia rozmyslaju nad tym,co sa povinne pausalne picha im malinkym detickam. Apropo, myslim aj srdcom, a co sa tyka nazoru na ockovanie, tak som v svojom okoli vnimana, ze som sa pomaly zblaznila, ze ako clovek v odbore nie som naklonena tomu, co sa tu deje...tak asi tolko.

Re:Re:Re:Prekvapenie

Světlana | 12.01.2013

Děkuji Vám za větší rozvedení původně napsaného!Myslím,že to má cennou výpovědní hodnotu.

Přidávám se k modlitbě

Světlana | 11.01.2013

Všichni jsme jako mocné kapky v moři vody.Ovlivňujeme přinejmenším svoje nejblizší okolí./Je to jako když prší a kolem každé kapky se vytvoří soustředné kruhy,které se rozlévají dál a dál...tak je to s naším vlivem jednání-s jeho dosahem-/
Mohu druhému přát,aby se vnitřně naladil na mír a dobro v sobě,které pak projeví ve svém myšlení a chování./Když si ale přeji nějakou změnu,tak tou změnou musím být nejdříve já a takto ji nabídnout okolí.Začínám od sebe a posiluje mě pak to,že ty změny častokrát i vidím./Tedˇsi ale udělám čas na tatranský kongres a vědomě jim něco konstruktivního popřeji/.
Myslím,že jejich ochota-či neochota-dívat se na věci z jiné perspektivy,je ovlivněna jejich vnitřní odvahou.Přejme jim odvahu a sílu uvidět věci v dalším spektru možností./Pokud bychom nahlédli do dětství některých lidí ,asi bychom se divili jakou manipulací byli vychováni.Kdo nebyl svým okolím respektován v dětství-často si tento model přenese do dospělosti. Nerespektuje jiné názory.../Kdo chce manipulovat,tak atˇto dělá-já to s ním hrát nebudu.Já autorita-Vy autorita.

Re:Přidávám se k modlitbě

Eva Juhárová | 11.01.2013

Krásny príspevok, pani Svetlana a ďakujem za Vašu ochotu pripojiť sa :-) Súhlasím s Vami, sila k zmene prichádza z odvahy pozrieť sa na veci novými očami.

Ďakujem všetkým, ktorí sa pridajú. Toto je naša prvá "spoločná akcia".
A tiež je o neuveriteľnej odvahe.

Re:Re:Přidávám se k modlitbě

Světlana | 12.01.2013

Napadlo mě ještě přidat myšlenku mé sestry-ta říká:"Víš, jsem jako matka mědvědice.Pro mě v některých chvílích platí pouze jeden zákon:Přežít a ochránit svá mládˇata.Strach tu nemá místo."

Jedna banda

Rodič Z. | 11.01.2013

Prišlo mi až nevoľno, ked som si všimol v predsedníctve dve mená vedľa seba: Svetozár Dluholucký a Pavol Gibala....ktorý sedí na št. úrade kontroly liečiv a cez neho prechádza nahlasovanie nežiadúcich účinkov vakcín !!!!Majú to podchytené na všetkých frontoch, aby sa vážne než. účinky ani nedostali do štatistík, ani na verejnosť... To je neskutočné a som presvedčený, že tu ide o riadnu manipuláciu s údajmi, hláseniami a utajovaním skutočností.. a teda o podvody....

Re:Jedna banda

J.N. | 11.01.2013

V predsedníctve Pavol Gibala? A nie je to očividný konflikt záujmov? Ako môže organizácia ktorá vykonáva dozor nad vakcínami (teda všetci vieme že nevykonáva, ale akože oficiálne to tak je) mať človeka v predsedníctve takého kongresu ktorý je zameraný na marketing predaja? (veď ich program to jasne hovorí, budú sa baviť o tom ako čo najlepšie psychologicky pôsobiť na ľudí aby to stále brali a ich produktom bezvýhradne verili)

Re:Re:Jedna banda

Ing. Marián FILLO | 13.01.2013

Samozrejme, že to je konflikt záujmov.
Ale celý ten kongres sám o sebe je jedným obrovským konfliktom záujmov.

Ako môžu lekári dostať kredity za niečo, čoho hlavným sponzorom je GSK? Veď to je ako tie reklamné seansy pre dôchodcov. Zaplatia im obed, aby počúvali reklamné drísty. A niektorých z nich sa im podarí zdebilizovať natoľko, že si kúpia super-predraženú vec na splátky a potom nemajú z čoho zaplatiť nájom. Lenže tu, žiaľ, tým skutočne okradnutým nie je poslucháč (lekár), ale jeho pacient - radový občan, ktorý má na kongres zamedzený prístup.

Re:Re:Re:Jedna banda

bebatka | 15.01.2013

vdaka Bohu za tuto krasnu iniciativu. hned idem rozposielat linky :o))
len, aby Vas nechytali za gramatiku, tak pysit sa je s tvrdym "i"...v odseku o kasardovi...opravte. krasny clanok, vela zmysluplnych info. pridame sa k modlitebnej iniciative, aj postnej, ak treba.

Re:Re:Re:Re:Jedna banda

Ing. Marián FILLO | 16.01.2013

Ďakujem za upozornenie.
Už som to opravil.

Re:Jedna banda

Lulik | 15.01.2013

No parada... takze vsetko ciste, jasne a transparentne, vsakze.... kokso, toto je iny skorumpovany Slovakistan!

Senior

Helena | 11.01.2013

Očkované deti sú 5 x viac náchylné na choroby ako neočkované
https://www.naturalnews.com/038647_vaccinated_children_disease_risk_unvaccinated.html

Senior

Helena | 10.01.2013

Pred pár mesiacmi som klebetila s pani magistrou z lekárne ktorú mám pri byte. Povedala mi, že sa musela zúčastniť prednášky o očkovaní a pošepkala mi, že veru ona by sa zaočkovať nedala.

Senior

Helena | 10.01.2013

https://tv.naturalnews.com/v.asp?v=D8756933F8BCF9A3BA95FAF226FB814E
Zaujímavé video o vakcínach s Dr. Bob DeMaria. Zdôrazňuje, že je dôležité aby sme mali v poriadku imunitný systém. Máme znížiť príjem cukru, mliečnych výrobkov a výrobkov zo pšenice.

Re:Senior

ferko | 10.01.2013

v prvom rade treba znížiť príjem vakcín, až vylúčiť...tí ktorí majú imunitný systém zaťažený vakcínami, samozrejme musia vylučovať všetko možné ...aby bol imunitný systém konečne v poriadku treba povedať NIE...nechcem vakcínu...keď vidím tie deti ako plačú pri vakcinácii je mi do plaču...jasne hovoria NIE..nechcem vakcínu!

na to stále myslím...na vakcíny

Infoterorizmus?

J.N. | 10.01.2013

...aktivity angažovaných aktivistov...atď, ten odkaz v článku je na nejaký materiál ku prednáške? Čo je to preboha? Nie je ten pán doktor Kasarda nejaký blázon? Alebo teda slušne povedané psychiatrický pacient? Lebo ono ten jeho materiál tak vyznieva...a to chodia na tie jeho prednášky kapacity to počúvať? To mu lekári dovolia?

Re:Infoterorizmus?

ferko | 10.01.2013

Dr. Hnízdil by ho zdiagnostikoval :))
Ale sa mi len zdá alebo naozaj?...na tom obrázku DNA je čert s rohami a niečo z nej kradne alebo pridáva, sa to podobá na Pectore :)))..až ma zamrazilo.

Re:Re:Infoterorizmus?

J.N. | 10.01.2013

myslím že pod pectore sa skrýva jeden z PR-pracovníkov, ktorý úkolovo píše v "mamičkovskom" jazyku, oni totiž skúšajú všetky fronty, a tak platení ľudia z firemného oddelenia vzťahov s verejnosťou sa vydávajú za nestranné mamičky, ktoré akože idú hľadať pravdu, nápadné je, že stále zdôrazňujú že oni samé sú laici, že sú ako ostatní diskutujúci, t.j. "mamičky z ľudu" , ktoré nechcú nič viac len hľadať pravdu.

Je to rafinovaná finta.

Re:Re:Re:Infoterorizmus?

bralenka | 11.01.2013

Presne ták. Prečo by mamička z ľudu, ktorá súhlasí so všetkým, čo jej doktor a štát povie, zisťovala všetky proti a hádala by sa do zbláznenia na všetkých možných fórach za doktora a štát? jedine platený človek. ale už som jej to písala, bránila sa ako čert. ale jednoznačne je to nezodpovedná matka, ak matka, žena je. pretože trčať celý deň na nete, aby som niečo také robila pre "dobrovolnú" osvetu je na prinajmenšom na zahlásenie na sociálku za zanedbávanie dieťaťa.

Kasarda si niečo kompenzuje

Lucia M. | 10.01.2013

No nedalo mi a prečítala som si tú Kasardovu prezentáciu "Infoterorizmus" a hned prvé čo ma napadlo: ten chlap si tým niečo kompenzuje. A nemožem napísať čo, lebo Marián by to zmazal :))))))))))))))))))))))))

Re:Kasarda si niečo kompenzuje

stara mama | 10.01.2013

apropó, dá sa čakať aj niečo iné od človeka z MASMEDIÁLNYCH KOMUNIKACII Kasardu ??? Myslím, že na to ako vymieľať mozgy je na slovo vzatý odborník...,

ako za komunizmu

J.N. | 10.01.2013

Ono to bude s tým vakcinačným kongresom ako so zjazdmi KSČ za komunizmu, čím ďalej tým väčšia pretvárka...aj efektom...

Kým zo začiatku možno boli aj nadšení komunisti, pravda sa dala možno zo začiatku tajiť, dalo sa manipulovať s informáciami, dalo sa pred ľuďmi všeličo zatušovať, ale neskôr, už väčšina komunistov vedela, že všetko je len tak akože, všetky tie reči a prednášky sú jalové...oni sa len tvárili akoby všetkému tomu verili, so zotrvačnosti, kvôli funkciám...

---myslím, že to sa deje i dnes medzi lekármi, mnohí sú už informovaní a vedia svoje ale navonok, ale bohužiaľ nechcú byť kompromitovaní svojimi vlastnými výrokmi z minulosti, nie je im pohodlné povedať, že sa mýlili, alebo že nevedeli čo mohli už vedieť, dodržú to dekórum tiahnucej karavány...je len otázka času, kedy sa začnú vo väčšom rozsahu prejavovať "odpadlíci", a až vtedy ak ich bude väčšina sa to zlomí, a zrazu budú všetci hovoriť: áno, my sme to už dávno hovorili, že nemožno ľudí nútiť, my sme už dávno hovorili, že situáciu treba prehodnotiť.

Aj také vysoké intelektuálne skupiny fungujú princípom davu, na tom sa nič nezmení.

Či pomôže modlitba? Môžme veriť...nemusíme, je to jedno.

Všetko je len otázka času a väčší zmysel má modliť sa aby Boh dal pánu Fillovi dobrého zdravia aby vydržal robiť osvetu čo najdlhšie, lebo to je boj na dlhé trate, aj na dĺžku nielen jedného ľudského života...

Spätne sa vidia tie zjazdy KSČ a celé tá propaganda ako nesmierne groteskná, ale treba si stále pripomínať ako táto dobrovoľná a vypočítavá schizofrénia myslí (nehovoriac o kázaní vody a pití vína) dokázala držať tak dlhé roky totalitný režim.

Komunisti nezvládli informačnú dobu, nezvládli túžbu ľudí po konzume, nezvládli ekonomiku...farmafirmy naopak, to zvládajú veľmi dobre - ale v čom vidia nebezpečie, (ktoré komunisti riešili pretvárkou, ale ukázalo sa iba ako dočasné riešenie), je fenomén informačnej doby - t.j. že veľké množstvo ľudí, medzičasom vzdelaných ako nikdy predtým, si vie správne vyhľadať, posúdiť a správne spracovať informácie - ktoré sa priečia so záujmami farmafiriem.

Farmafirmy zistili, že nestačí reklama, že je nutné platiť public relations, a nielen to, sú nútení už lekárov priamo kupovať...

Je len otázkou, či je toto počiatočná fáza výhry farmafiriem nad zdravým ľudským rozumom alebo fáza konečná, že sa konečne vlády prinútené vôľou občanov odhodlajú túto korupciu potlačiť...

Re:ako za komunizmu

Ing. Marián FILLO | 11.01.2013

Tá podobnosť s komunizmom je naozaj nápadná.

Hráme tu však o čas, pretože na jednej strane sú snahy o represiu, ktoré silnejú a na druhej strane je množstvo odmietačov povinného očkovania, ktoré sa blíži ku kritickému bodu.

Otázka je, čo nastane skôr - či tvrdá represia, ktorá odmietačov zastraší a potlačí, alebo dosiahnutie kritického bodu odmietačov povinného očkovania.

Ako by to teoreticky mohlo vyzerať, si môžete pozrieť na reálnom príklade z Pakistanu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/pakistan-ked-vladne-timy-zaklepu-na-dvere-skoly-stoja-pred-dilemou-ci-im-ne-maju-dovolit-ockovanie-skolakov-proti-detskej-obrne-bez-suhlasu-rodicov/

Takže ak nechceme skončiť ako Pakistan, tak sa musíme všetci, čo chceme slobodnú voľbu v očkovaní, poriadne snažiť, a nemôže to byť v rovine one man show so mnou v hlavnej úlohe (hoci robím, čo je v mojich silách), lebo jedného nepriateľa (to akože mňa) možno zlikvidovať ešte pomerne ľahko, ale keď ich je 100.000, navyše roztrúsených a pomiešaných s ovčanmi, tak to už je prakticky nemožné.

Re:Re:ako za komunizmu

J.N. | 11.01.2013

Marián, posledná veta, ten preklep, ukazuje prečo je to tak ťažké. Je stále veľa ovčanov, nie občanov :)

Re:Re:Re:ako za komunizmu

Ing. Marián FILLO | 13.01.2013

To nebol preklep, ale úmysel, hoci B a V sú na klávesnici bezprostredne vedľa seba, takže to ako preklep vyzerá.

Tak vzhľadom k tomu, že tu ide už skutočne o život, výhliadky na transformáciu ovčanov na občanov nie sú až tak zlé. Aspoň dúfam. :-)

Zbytočné!

filip | 10.01.2013

Máte na mysli niečo takéto:
https://dolezite.sk/Komentar_Modlitba_za_daromneho_politika_99.html

Je to zbytočné,lebo ide o túto skupinu:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PCFkBqL3Dlc#!

teroristi

mira | 10.01.2013

Ze teroristi. clenovia kongresu by sa tak mali nazyvat, oni nam vnucuju vakciny!!!!!

vakci-brain-washing

Ing. Marián FILLO | 10.01.2013

Každopádne sa treba modliť za to, aby si radoví detskí lekári - aj napriek intenzívnemu vymývaniu mozgov - udržali aspoň tie zvyšky zdravého rozumu, čo ešte majú (česť výnimkám, ktoré zdravým rozumom prekypujú), a nepodľahli propagande resp. prekukli ju.

velmi zaujimava vec

Kristina Lipovska | 10.01.2013

Fascinuje ma jedna vec; ked podla nasich lekarov deti nemaju neziaduce ucinky po ockovani, preco potom existuje Centrum na očkovanie detí s kontraindikáciami a reakciami po očkovaní?

Re:velmi zaujimava vec

bralenka | 10.01.2013

na odpálkovanie rodičov, ktorí tam prídu s nádejou..

Re:velmi zaujimava vec

stara mama | 10.01.2013

to je veľmi dobrá otázka...., jedna vec je istá, že môže byť a x Vakcinačných kongresov, náš názor na očkovanie už ťažko niečo zmení !!!

téma príspevku lekárov z kramárov z tohto kongresu: ako zaočkovať onkologického pacienta

bralenka | 10.01.2013

tak dosť čo vakcinácia urobila z malej onkologického pacienta, ešte sú schopní v tom pokračovať. to im tak veľmi skrz tie premnožené zhubné nádory dojčiat-neuroblastómy na kramároch ubudlo očkovancov a premietlo sa to do rozpočtu??? čím chcú tie detičky ešte napchať??? na jednej strane sa tvária ako záchrancovia a strane druhej ho znova zaplavia toxínmi, ktoré chorobu spôsobili???

Re:téma príspevku lekárov z kramárov z tohto kongresu: ako zaočkovať onkologického pacienta

Ing. Marián FILLO | 10.01.2013

No vidíš, Alenka,

aj v tomto ohľade (očkovanie onko-pacientov) sa treba modliť za zdravý rozum.

Inak správne otázky kladieš.

Mor ho!

ferko | 10.01.2013

v tú sobotu v čase prednášky toho falošného mesiáša si budem čítať veľdielo, nadčasový odkaz Sama Chalupku Mor ho!

Re:Mor ho!

bralenka | 10.01.2013

ja si budem čítať ako správny terorista návod na odpálenie výbušniny :-)))) len neviem, kto je autorom...
ale určite sa pripájam k modleniu za prinavrátenie rozumu epidemiológom, lekárom a väčšiu úctu k zdraviu a nie k peniazom

Re:Re:Mor ho!

Ing. Marián FILLO | 10.01.2013

Áno, Alenka,

aj tak to bolo myslené - modlitba za zdravý rozum a tiež za ľudský prístup.

Pisem si...

tsss | 10.01.2013

***

Re:Pisem si...STV, PIA, SOB

fireman | 12.01.2013

...tak v tieto dni budem radsej pozitivne mysliet na slobodu v ockovani a vsetkych rodicov, ktori vam fandia, a nemaju na krku zvonce..... kaslem na pana Dr. G.S.Kasarda...na toho by musela mysliet aspon polovica vsetkych svatych aj s dvoma troma stovkami anjelov....aby sa prebral zo svojho sna...ale ved....na kazdeho raz dojde...
...co sa tyka zlomoveho bodu MY BUDEME PRVI !!!!!!! na to nikdy nezabudaj Marian !!!!! ...uz nas nemaju kam zatlacit...my uz sme v koncoch aj s "vystrnganou slobodou" a vsetkymi jej vy-dobytkami od 89teho...
...a mimochodom Marian...aj Ghandi bol sam na cele tisicov....a dnes je nesmrtelny...

Záznamy: 1 - 59 zo 59

Pridať nový príspevok