Dnes (sobota 21.IV.2012) začína Európsky debilizačný týždeň (Ad: Európsky imunizačný týždeň v roku 2012) - DOPLNENÉ

21.04.2012 14:33

Ing. Marián Fillo

 

Doplnené: článok bol pôvodne vydaný 21.IV.2012 v skorých ranných hodinách a doplnený o kapitolu "Čo mi na EIW vyslovene chýba" o 1433.

 

logo EIW 2012       Rok sa s rokom zišiel, a opäť tu máme Európsky debilizačný, pardón, imunizačný týždeň. Keď ide o debilizáciu, Slovensko jednoducho musí byť pri tom. Máme v tom, ostatne, už desaťročia trvajúcu tradíciu, ktorú doposiaľ najokatejšie vytvárala vláda jednej strany počnúc tzv. "víťazným" februárom 1948, ktorej stopy však možno vybadať už o poznanie skôr.

       Možno si poviete, že ten Fillo to už teraz vážne prepískol... Nuž ale čítajte ďalej, že či naozaj?

       Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) nájdeme k Európskemu debilizačnému týždňu 2012 krátky článok, ktorý je tak krátky, že ho sem skopírujem celý:

Európsky imunizačný týždeň v roku 2012

       V tomto roku bude Slovenská republika už po šiesty krát participovať na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v týždni od 21. 4. 2012 do 27. 4. 2012. Kampaň EIW, ktorú vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách. Cieľom realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO. Kľúčovým cieľom EIW je podpora dopytu po očkovaní. SZO v rámci EIW 2012 zdôrazňuje:

 • nutnosť podpory EIW zo strany zdravotníckych pracovníkov,
 • zabránenie šíreniu osýpok v Európe,
 • 10. výročie eradikácie poliomyelitídy v Euroregióne SZO.
   

       Aktivity EIW v SR sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je ÚVZ SR v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii aktivít EIW, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

 

Vypracoval: PhDr. Alexandra Žampachová, Odbor epidemiológie ÚVZ SR

Európsky imunizačný týždeň v roku 2012 v anglickom jazyku (pdf)

Komentár k článku na stránke ÚVZ SR

       Odhliadnuc od kozmetickej drobnosti, že Dr. Žampachová zrejme nevie, akého je pohlavia ("Vypracoval" je mužského, ale "Alexandra" i "Žampachová" sú ženského) a prekladateľskej nedôslednosti (EIW je anglická skratka avšak SZO je slovenská skratka - správne by malo byť buď všade EIT a SZO alebo všade EIW a WHO) vykazuje tento krátky článok mimoriadne vysokú koncentráciu preukázateľných bludov, ale i de facto priznaní k podlým úmyslom.

       Poďme sa na to pozrieť, vetu za vetou:

V tomto roku bude Slovenská republika už po šiesty krát participovať na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v týždni od 21. 4. 2012 do 27. 4. 2012.

       Namieste by skôr bolo napísať, že ÚVZ SR sa bude podieľať (Dr. Žampachová naozaj nevie preložiť do slovenčiny anglické slovo "participate"?) na EIW. ÚVZ SR je zbierkou samozvaných či menovaných indivíduí, z ktorých ani jedno nie je demokraticky zvolené, takže zamieňať si ÚVZ SR so Slovenskou republikou je prinajmenšom vyslovene nevhodné.

Kampaň EIW, ktorú vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách.

       Tu to máte, priatelia, čierne (resp. zelené) na bielom: EIW je kampaň za účelom zvýšenia zaočkovanosti. Asi netreba vysoké IQ na to, aby človek pochopil, že:

zvýšenie zaočkovanosti = vyšší obrat výrobcov vakcín.

       Môžeme teda povedať, že EIW je kampaňou za zvýšenie obratu výrobcov vakcín, a tým pádom aj za zvýšenie ich ziskov. Nie je to kampaň za lepšie zdravie, je to kampaň za zištné záujmy farmaceutického monster-biznisu.

       To ale sčítaného človeka nemôže prekvapiť. Bolo napr. preukázané, že v komisii WHO, ktorá rozhodovala o vyhlásení pandémie prasacej chrípky, mali prinajmenšom traja členovia finančné väzby na výrobcov vakcín a antivirotík, viď napr. v článku "BMJ: WHO swine flu advisers had drug company ties". Pritom je pozoruhodné, že dotknutým výrobcom vakcín v tomto prípade bola Úradom verejného zdravotníctva SR doslova milovaná firma GlaxoSmithKline (GSK),  dodávajúca všetky plne hradené povinné vakcíny pre deti na Slovensku i v Česku. GSK, spolu s ostatnými dodávateľmi prasaco-chrípkových vakcín, na vyhlásení pandémie prasacej chrípky rozprávkovo zarobil. Čo tam po tom, že jeho prasaco-chrípková vakcína Pandemrix spôsobila prudký nárast výskytu narkolepsie v krajinách, kde bola používaná? Zaplatia to jednotlivé štáty, lebo GSK si v dohodách o dodávkach "pandemických" vakcín vyjednal úplnú beztrestnosť.

       Pozoruhodné je tiež "posilnenie významu očkovania". Nerozumiem, ako môže byť význam očkovania posilnený reklamnou kampaňou, konanou v záujme výrobcov vakcín. Význam očkovania môže byť posilnený trebárs epidémiou záškrtu, ale nie reklamnou kampaňou.

Cieľom realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO.

       Tak toto už je vrchol drzosti, keď kampaň v prospech výrobcov vakcín, platená z našich daní, má za účel:

 1. nárast zaočkovanosti = nárast obratu i ziskov výrobcov vakcín;
 2. elimináciu tzv. vakcinačných dier = zaočkovanie všetkých, čo aspoň trochu dýchajú = všetci sa majú (na Slovensku povinne) stať zákazníkmi nenažraných farmaceutických molochov a ich dílerov v bielych plášťoch;
 3. zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať = pretrvávajúce neinformovanie o (k očkovaniu) alternatívnych metódach prevencie prenosných ochorení (napr. vitamín C a D3) = pretrvávajúce neinformovanie o prenosných chorobách, proti ktorým nie sú schválené nijaké vakcíny (napr. žltačka typu C), hoci sa prenášajú rovnakým spôsobom, vyskytujú sa v obdobných množstvách a sú dokonca ešte nebezpečnejšie než očkovaním predchádzateľné (preventabilné) prenosné choroby (napr. žltačka typu C kontra žltačka typu B - proti typu B je očkovanie, o ktorom sa pomerne veľa hovorí, proti typu C očkovanie nie je a v médiách o type C niet takmer nijakej zmienky);
 4. odpoveď na "antivakcinačné aktivity", ktoré sú v skutočnosti prevažne len zúfalými výkrikmi rodičov očkovaním poškodených detí, v snahe domôcť sa aspoň akého-takého odškodnenia za neraz doživotné, rodinu finančne ruinujúce, očkovaním spôsobené zdravotné postihnutia, v snahe domôcť sa objektívneho a nezaujatého informovania o očkovaní, v snahe podeliť sa s ostatnými o svoje smutné skúsenosti a varovať ostatných, že sa to môže stať aj im, keďže Ústav pre večné zastieranie smutnej reality (ÚVZ SR) o tom informovať jednoducho nemieni;
 5. vyriešiť "problém všetkých krajín európskeho regiónu SZO", pričom týmto "problémom" je v skutočnosti pátranie po pravde, verejné zdieľanie osobných skúseností a snaha o zvýšenie bezpečnosti očkovania. Všetky tieto Bohu milé veci sú však pre ÚVZ SR (a WHO alias SZO) "problémom". Nuž niet divu - keď ide o biznis, založený na lži, tak pátranie po pravde je "problémom".
   

Kľúčovým cieľom EIW je podpora dopytu po očkovaní.

       Toto písala zamestnankyňa štátneho úradu, či marketingové oddelenie výrobcu vakcín? Alebo je to vlastne jedno a to isté? Je Odbor epidemiológie ÚVZ SR de facto marketingovým oddelením GSK & Co.? Má po tejto vete ešte niekto pochybnosti o tom, že podpora dopytu po očkovaní (= podpora predaja vakcín = zvyšovanie ziskov výrobcov vakcín) je hlavným a najdôležitejším skutočným účelom EIW?

SZO v rámci EIW 2012 zdôrazňuje:

 • nutnosť podpory EIW zo strany zdravotníckych pracovníkov,
 • zabránenie šíreniu osýpok v Európe,
 • 10. výročie eradikácie poliomyelitídy v Euroregióne SZO.
   

       Isteže, bez masívnej podpory radových dílerov, ktorí priamo prichádzajú do styku s koncovými zákazníkmi (pacientami) by celý tento mega-podvod nemohol fungovať.

       "Zabránenie šíreniu osýpok v Európe" je tiež na pováženie, keď zoberieme do úvahy pozitívne aspekty prekonania osýpok na drvivú väčšinu chorých detí. Biznis s astmou, alergiami či rakovinou (to všetko môže prirodzené prekonanie osýpok výrazne zredukovať) je skrátka tak veľký, že si farmaceutický priemysel nemôže dovoliť lacné a účinné zníženie výskytu týchto chorôb.

       Je pritom naozaj trápne pripomínať si vyhubenie vírusu detskej obrny v Euroregióne WHO, keď po spustení programu eradikácie detskej obrny počet prípadov akútnej chabej obrny (Acute Flaccid Paralysis = AFP) u detí v Indii od roku 1997 do roku 2011 vzrástol 20x. V Pakistane dokonca 24% z hlásených prípadov detskej obrny boli deti očkované 7x či viackrát a vyše 78% potvrdených prípadov detskej obrny boli deti očkované proti tejto chorobe!!! To len podčiarkuje fakt, ktorým už dlhé roky argumentujú odporcovia tohto mimoriadne nebezpečného očkovania, čo zanieslo medzi ľudí viaceré opičie vírusy, okrem iných aj SV40 a HIV/SIV. Očkovanie totiž pri znižovaní výskytu ochrnutí u detí nehrá nijakú pozitívnu úlohu, skôr naopak! Pakistanskí odborníci dokonca narovinu označili za hlavný problém podvýživu. A tú, samozrejme, nijaké očkovanie nemôže odstrániť a nijaká farmaceutická firma sa na jej odstraňovaní nenabalí.

 

Čo mi na EIW vyslovene chýba

       EIW by nemusela byť zlá myšlienka, keby sa k týždňu zvýšenej koncentrácie správ o očkovaní pristupovalo objektívne a všestranne. Napr. ÚVZ SR by si mohol vylepšiť svoje značne pošramotené meno hneď niekoľkými spôsobmi:

 • informovať verejnosť o tom, kde možno nájsť príbalové letáky očkovacích látok (a ďalších registrovaných medikamentov) - na stránkach https://www.adcc.sk/https://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov?page_id=242
 • pravdivo a úplne informovať o známych a potvrdených nežiaducich účinkoch očkovania (NÚO), ktoré možno nájsť v príbalových letákoch alebo ktoré vyplývajú z hlásení NÚO u nás i v zahraničí.
 • vyzývať všetkých rodičov, aby si pred očkovaním svojich detí pýtali od detského lekára príbalový leták vakcíny a aby si ho doma v pokoji prečítali a prípadné nejasnosti konzultovali s daným lekárom a/alebo odborníkmi v oblasti očkovania.
 • vyzývať a motivovať všetkých očkujúcich lekárov k hláseniu akýchkoľvek NÚO na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), a to aj v prípade, že sa daný lekár domnieva, že tie-či-oné zdravotné ťažkosti nespôsobilo očkovanie. To znamená: hlásiť na ŠÚKL a RÚVZ akékoľvek zhoršenie zdravia ľubovoľného druhu (vrátane úrazov), ktoré nastalo do niekoľkých týždňov po očkovaní a u autoimunitných ochorení až 2-3 roky po očkovaní. Zobrať si v tomto ohľade príklad z českého SÚKL, viď článok "Nežádoucí účinky po očkování".
 • vyzývať všetkých rodičov, aby v prípade, že ich detský lekár nechce hlásiť NÚO, hlásili NÚO na ŠÚKL i RÚVZ oni sami (rodičia). Následne pokutovať detských lekárov, ktorí napriek výslovnej žiadosti rodičov odmietli hlásiť NÚO na ŠÚKL či RÚVZ - je to totiž ich povinnosťou podľa platných právnych predpisov, viď §13 ods. 3 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.
 • zriadiť pracovnú skupinu pre sledovanie a výskum NÚO, ktorej členmi by boli aj (alebo hlavne) zástupcovia laickej verejnosti, ktorí zažili NÚO sami na sebe resp. u svojich detí.
 • kontrolovať obsah ťažkých kovov a iných jedov nielen v potravinách, ale aj v očkovacích látkach. To totiž v súčasnosti na Slovensku vôbec nikto nerobí, viď článok "ŠÚKL netestuje, či je vo vakcíne ortuť".
 • netváriť sa, že hlásené NÚO sú všetky, ktoré reálne nastali, ale otvorene verejne priznať, že sa v súčasnosti hlási len menej než 1% NÚO, viď článok "Nežiaduce účinky liekov, riziko farmakoterapie".
 • urobiť všetko pre to, aby hlásenosť NÚO dosiahla aspoň 10% skutočného počtu, aby sme mohli mať aspoň ako-tak reálny obrázok o nepriaznivých zdravotných dopadoch očkovania, z čoho by mohli následne vychádzať farmako-ekonomické analýzy a zmeny očkovacieho kalendára.
 • zmeniť systém hlásenia NÚO tak, aby boli prijímané akékoľvek hlásenia NÚO - aj také, ktoré pri súčasnom stave vedeckého poznania vyzerajú ako s očkovaním nesúvisiace. S odstupom času sa totiž môže ukázať, že s očkovaním predsa len súvisia, pričom ich ignorovanie v súčasnosti by viedlo k odďalovaniu účinných opatrení (napr. stiahnutie vakcíny z trhu alebo zmena očkovacieho kalendára) na zabránenie ďalším škodám v budúcnosti.
   

       Lenže náš ÚVZ SR (a jemu podriadené RÚVZ) dokopy nič z toho nerobí. Prečo? Lebo je to Ústav pre večné zastieranie smutnej reality, a prinajmenšom jeho Odbor epidemiológie so skutočným verejným zdravím nemá prakticky nič do činenia, keď takmer úplne ignoruje NÚO, ktorých celkový rozsah na Slovensku už dávno prekročil celkové škody, páchané na Slovensku očkovaním preventabilnými prenosnými ochoreniami. ÚVZ SR tak do nemoty opakuje pre čoraz väčšiu časť obyvateľstva čoraz menej uveriteľnú bájku o výbornej bezpečnosti u nás používaných vakcín, o nevyhnutnej potrebe očkovania všetkých detí tak veľa vakcínami v tak nízkom veku, o tom, že sa nám - prepočítané na peniaze - očkovanie vysoko oplatí atď.

       Robí cirkus z dvoch prípadov osýpok ročne (ktoré navyše neskončili ani úmrtím, ani trvalým poškodením zdravia), ale 150 prípadov detskej cukrovky (doživotná diagnóza, skracujúca život o 15-20 rokov) ročne mu je úplne ukradnutých. Z 1000 prípadov čierneho kašľa je strašná epidémia (hoci nikto nezomrel a drvivá väčšina z chorých navyše bola proti čiernemu kašľu očkovaná), ale ročne vyše 20 tzv. nevysvetlených náhlych úmrtí dojčiat (ktoré "ako na potvoru" nastávajú pár dní po očkovaní s 3x až 6x vyššou pravdepodobnosťou než v iný čas) a (neraz aj život ohrozujúce) alergie u vyše 30% detskej populácie sú mu úplne fuk.

       Nemôžem si pomôcť, ale pri zvážení všetkého vyššie uvedeného musím skonštatovať, že ÚVZ SR kope za výrobcov vakcín, nie za radových občanov. Prinajmenšom Odbor epidemiológie ÚVZ SR sa zjavne stará nie o blaho národa, ale v prvom (a možno aj poslednom) rade o tučné zisky nenažraných farmaceutických molochov. Tak mi to aspoň vyplýva z toho, ako sa Odbor epidemiológie ÚVZ SR navonok správa.

       A ako to vidíte Vy?

 

Spomienka na EIW 2011

       Viď tiež komentár k demagogickému pamfletu, vydanému v rámci minulého ročníka (2011) Európskeho debilizačného týždňa:

 


Napísanie, korektúry a zverejnenie tohto komentára zabralo autorovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Dnes (sobota 21.IV.2012) začína Európsky debilizačný týždeň (Ad: Európsky imunizačný týždeň v roku 2012)

Re:Re:smutne

:-( | 01.05.2012

Presne tak Lucia. Tak ako sa to tyka pana Filla, sa to tyka aj mnohych odbornikov. Ale plati to aj naopak a bohuzial pan Fillo svojimi reakciami spada presne do ich kategorie.

Re:Re:Re:smutne

Ing. Marián FILLO | 22.07.2012

To by chcelo bližšie vysvetliť.

odbornik

Elannor | 25.04.2012

Mňa si viacerí "odborníci" pinkali medzi sebou vyše 2 rokov, kým som nenatrafila na skutočnú odborníčku, z ktorej som mala pocit, ze je lekárkou z presvedčenia a nie len v záujme zisku...
Prosím Vás, odpovedzte mi, že ak ste skutočný ODBORNÍK (nevyvraciam, že takí existujú), prečo neprídete na diskusiu, prečo neuvediete zdroje, prečo žiadny z Vás nie je ochotní pripustiť, že vakcíny sú pre niekoho nebezpečné? - Viď fondy na odškodnenie obetí očkovania v niektorých krajinách...
tu neide o "vojnu" s p. Fillom, tu ide o to, že p. Fillo pomáha rodičom a poskytuje im infomácie, ktoré sa dajú overiť...
Dajte nám aj vy také a môže sa rozbehnúť debata.

lekár z poza hraníc

lekár z poza hraníc | 24.04.2012

Vidím pán Fillo, že máte energie ( na ktorú sa vám ešte naviac vami oklamaní rodičia finančne skladajú ) na rozdávanie a tak vám odporúčam : Obráťte svoje odpory voči vakcinátorom smerom aj von za hranice Slovenska. Veď imunizáciou sa zaoberajú odborníci-lekári na celom svete a tí ( ešte vami neotrávení ) si to s vami iste radi rozdajú v tých vašich duchaplných diskusiách. a konečne uspokoja vaše diskusia -chtivé pudy, keď naši odborníci v diskusii s vami nevidia zmysel.Veď nie je nič zmysluplnejšie, než diskutovať s fanatickým laikom o nesmrteľnosti chrústa. Alebo na to nemáte jazykovú výbavu ? V tom prípade zarýpte aspoň do kolegov v ČR (kde odpadá jazyková bariéra) ktorí vaše ego možno uspokoja, alebo potvrdia to, čo je v tomto probléme normálne : vykašlú sa na vaše -zdravému rozumu nič nehovoriace aktivity - a odporučia vás daňovej kontrole ohľadne regulérnosti príjmov o ktoré si za každým svojím nezmyselným príspevkom žiadate.

Re:lekár z poza hraníc

lekár z poza hraníc? | 24.04.2012

Zdochýňajúca kobyla!!!!!!!!!!!! Vidím..

Re:lekár z poza hraníc

fofo | 24.04.2012

Si ty chlape normálny ? čo píšeš? Spamätaj sa, slušní lekári bez hraníc si to ocenia. Nemiešaj skutočných lekárov bez hraníc s "lekármi bez hraaníc"vraždiacich detí..

Re:lekár z poza hraníc

Lucia | 24.04.2012

Prosím Vás, Vy ostaňte radšej za tými hranicami, takých doktorov ako Vy tu máme až až. A nepíše sa "z poza", ale spoza. Kto Vám dal diplom a za čo vlastne?

Re:lekár z poza hraníc

Ing. Marián FILLO | 25.04.2012

Ďalší úbožiak, čo nie je schopný poskladať jediný LOGICKÝ a FAKTAMI PODLOŽENÝ, VECNÝ ARGUMENT?

Ale nech!

Naozaj nie je potrebné, aby som si vybavoval účty so zahraničnými vakcinacistami, pretože na to je za hranicami dostatok mojich kolegov. Viď napr. tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-spoznajte-cely-pribeh-lekari-zdravotne-sestry-a-vedci-o-ochrane-vas-a-vasich-deti-/

Do mojej jazykovej výbavy by som - byť na Vašom mieste - nerýpal. Stavím sa, že som preložil do slovenčiny viac odborných lekárskych článkov než Vy ste vôbec čítal.

Daň z darovania bola zrušená v r. 2004.

Ešte máte nejaký osobný problém (komplexy menejcennosti apod.), ktorý si potrebujete kompenzovať úplne od veci príspevkami (samé "argumentum ad hominem", chýba akýkoľvek vecný argument)???

Zdravý rozum ste totiž neprejavil ani štipkou. Práve naopak, celý Váš príspevok je v duchu "VERÍM v očkovanie". To je sektárstvo, nie zdravý rozum, aby sme sa rozumeli.

Re:lekár z poza hraníc

fofo | 28.04.2012

len tak pre obraz

https://www.zvedavec.org/komentare/2012/01/4785-farmaceuticka-firma-pokutovana-za-smrt-14-deti.htm

odborník

odbornik | 24.04.2012

Som rovnaký anonym, ako všetci tí, ktorí do vami určenej anonymnej diskusie píšu, ja som nezvolil tento anonymný spôsob diskusie, len sa prispôsobujem

Re:odborník

Ing. Marián FILLO | 24.04.2012

Naozaj sa nemusíte prispôsobovať.
Ja tu nie som anonymne, tak prečo Vy - môj kritik - ste?

Za čo sa hanbíte?

výstižné a pravdivé

Ria | 23.04.2012

Pán Fillo, ako pravidelná čitateľka Vášho webu sa Vám chcem poďakovať za šírenie osvety aj odvrátenej stránky očkovania. Opäť raz ste zaťal výstižne a pravdivo do živého, takpovediac do osieho hniezda.
Máte môj obdiv, z Vašej práce je cítiť poslanie a hlbokú úctu k zdraviu a životu svojich spoluobčanov.
Vďaka Vašej odhodlanosti a sile prekonávať ataky neprajníkov som presvedčená, že dnes Vám ďakujú stovky detí a ich rodičov. S pozdravom

smutné

odborník | 23.04.2012

Toľko nenávisti , čo dokáže chrliť jeden človek je až neuveriteľné. Prečo to ale robíte ? Nehnevajte sa, ale s vašim presviedčaním je to ako s vierou: protiargumenty odborníkov sú voči presviedčaniu viery zbytočné. Ja, ako odborník v očkovaní sa preto v tomto prípade ( s vami a vašim hnutím ) držím hesla : " Kto chce kam, pomôžme mu tam ". Nestojí mi zato, aby som vám sypal svoje vedomosti získané štúdiom medicíny a dlhoročnou praxou pod nos. Bolo by to hádzanie perál sviniam.

Re:smutné

Lucia | 23.04.2012

prepáčte mi, ale možem sa spýtať ktorý lekár je podla Vás odborník? Mňa lekári dostali do nemocnice pretože sa predháňali v predpisovaní liekov a ja ako slepo veriaca som ich aj povinne konzumovala. Moju mamu dostali na cintorín , pretože pani doktorka stará panna na onkológii robí pokusy na 40 kilových ludoch až do ich úplného konca. Mudr Pediater mi chcel 5 ročného syna očkovať MMR vakcínou a ešte mal dôležitú prednášku o osýpkach v dospelom veku. MMR vakcína sa nedáva v 5rokoch ale až v 11tich. Odborníci jak sviňa sú tí doktori. Vela zdaru a ešte viac odbornej a najmä cudzojazyčnej literatúry Vám prajem

Re:smutné

fofo | 23.04.2012

Nám nahádzali (žeby sviňám) odborníci také "perly", že keby som si neprečítal príbalové letáky vakcín, zožral by som miesto perál pomyje.

Re:smutné

Stefan | 23.04.2012

p.odbornik,
pridite na besedu p. Filla a tam argumentujte - nie svojim titulom, ale nezavislymi studiami s placebom (solnym roztokom a nie srackami s obsahom hliniku).
Dajte vediet, na ktoru besedu pridete, rad sa tam zastavim a vypocujem si vas.
Obavam sa, ze ste odbornik ako ostatni, ohanate sa iba diplomom, ale nepriznate, ze vas na medicine o ockovani naucili iba ockovaci kalendar.
Ak ste odbornik za akeho sa vydavate, pridite na takuto besedu.
Odbornici su vzdy pozvani na taketo besedy, a presvedcte rodicov o svojej pravde.
Musim vas ale upozornit, ze chceme pocut argumenty podlozene realnymi studiami bez konfliktu zaujmov a s vyssie spomenutymi podmienkami.
Ja cakam na takehoto odbornika uz cez 2 roky.

Re:smutné

Ing. Marián FILLO | 24.04.2012

Pokiaľ ste naozaj odborník, tak by snáď nemal byť problém, keby ste zverejnil svoje meno, priezvisko a všetky tituly, školu, ktorú ste vyštudoval a všetky k téme relevantné stáže, školenia atď. Aby sme mohli naozaj posúdiť, či ste odborník, alebo sa na odborníka len hráte.

Lenže Vy ste to neurobil a píšete anonymne, zrejme sa za niečo hanbíte.

Takže opäť zas tu máme "kritika-odborníka", ktorý nie je schopný poskladať ANI JEDEN JEDINÝ solídny odborný argument, ale len útočí na osobnosť oponenta (známy-to logický prešľap, zvaný "argumentum ad hominem").

Fakt trapas.

Re:smutné

didul | 24.04.2012

Ako ste my vy odbornici pomohli, ked som za vami po ockovani prisla a plakala s dietatom na rukach???????
Vy odbornik...

:(((

pre vnímavých čitateľov | 22.04.2012

https://www.badatel.sk/images/kpm/Biologicke_zbrane.html
Bez komentára.

100% súhlas

Jozef šišulák | 21.04.2012

Plne súhlasím s autorom a je smutné a vrcholne trápne až servilné správanie "štátneho " orgánu voči výrobcom vakcín,ktorím ide vyložene len o zisky z predaja vakcín a nad následkami tejto genocídy ľudstva si pilátsky umývajú ruky a ešte sa budú tváriť ako pomáhajú zachranovať životy.

Záznamy: 21 - 40 zo 40

Pridať nový príspevok