Dnes (sobota 21.IV.2012) začína Európsky debilizačný týždeň (Ad: Európsky imunizačný týždeň v roku 2012) - DOPLNENÉ

21.04.2012 14:33

Ing. Marián Fillo

 

Doplnené: článok bol pôvodne vydaný 21.IV.2012 v skorých ranných hodinách a doplnený o kapitolu "Čo mi na EIW vyslovene chýba" o 1433.

 

logo EIW 2012       Rok sa s rokom zišiel, a opäť tu máme Európsky debilizačný, pardón, imunizačný týždeň. Keď ide o debilizáciu, Slovensko jednoducho musí byť pri tom. Máme v tom, ostatne, už desaťročia trvajúcu tradíciu, ktorú doposiaľ najokatejšie vytvárala vláda jednej strany počnúc tzv. "víťazným" februárom 1948, ktorej stopy však možno vybadať už o poznanie skôr.

       Možno si poviete, že ten Fillo to už teraz vážne prepískol... Nuž ale čítajte ďalej, že či naozaj?

       Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) nájdeme k Európskemu debilizačnému týždňu 2012 krátky článok, ktorý je tak krátky, že ho sem skopírujem celý:

Európsky imunizačný týždeň v roku 2012

       V tomto roku bude Slovenská republika už po šiesty krát participovať na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v týždni od 21. 4. 2012 do 27. 4. 2012. Kampaň EIW, ktorú vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách. Cieľom realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO. Kľúčovým cieľom EIW je podpora dopytu po očkovaní. SZO v rámci EIW 2012 zdôrazňuje:

 • nutnosť podpory EIW zo strany zdravotníckych pracovníkov,
 • zabránenie šíreniu osýpok v Európe,
 • 10. výročie eradikácie poliomyelitídy v Euroregióne SZO.
   

       Aktivity EIW v SR sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je ÚVZ SR v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii aktivít EIW, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

 

Vypracoval: PhDr. Alexandra Žampachová, Odbor epidemiológie ÚVZ SR

Európsky imunizačný týždeň v roku 2012 v anglickom jazyku (pdf)

Komentár k článku na stránke ÚVZ SR

       Odhliadnuc od kozmetickej drobnosti, že Dr. Žampachová zrejme nevie, akého je pohlavia ("Vypracoval" je mužského, ale "Alexandra" i "Žampachová" sú ženského) a prekladateľskej nedôslednosti (EIW je anglická skratka avšak SZO je slovenská skratka - správne by malo byť buď všade EIT a SZO alebo všade EIW a WHO) vykazuje tento krátky článok mimoriadne vysokú koncentráciu preukázateľných bludov, ale i de facto priznaní k podlým úmyslom.

       Poďme sa na to pozrieť, vetu za vetou:

V tomto roku bude Slovenská republika už po šiesty krát participovať na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v týždni od 21. 4. 2012 do 27. 4. 2012.

       Namieste by skôr bolo napísať, že ÚVZ SR sa bude podieľať (Dr. Žampachová naozaj nevie preložiť do slovenčiny anglické slovo "participate"?) na EIW. ÚVZ SR je zbierkou samozvaných či menovaných indivíduí, z ktorých ani jedno nie je demokraticky zvolené, takže zamieňať si ÚVZ SR so Slovenskou republikou je prinajmenšom vyslovene nevhodné.

Kampaň EIW, ktorú vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách.

       Tu to máte, priatelia, čierne (resp. zelené) na bielom: EIW je kampaň za účelom zvýšenia zaočkovanosti. Asi netreba vysoké IQ na to, aby človek pochopil, že:

zvýšenie zaočkovanosti = vyšší obrat výrobcov vakcín.

       Môžeme teda povedať, že EIW je kampaňou za zvýšenie obratu výrobcov vakcín, a tým pádom aj za zvýšenie ich ziskov. Nie je to kampaň za lepšie zdravie, je to kampaň za zištné záujmy farmaceutického monster-biznisu.

       To ale sčítaného človeka nemôže prekvapiť. Bolo napr. preukázané, že v komisii WHO, ktorá rozhodovala o vyhlásení pandémie prasacej chrípky, mali prinajmenšom traja členovia finančné väzby na výrobcov vakcín a antivirotík, viď napr. v článku "BMJ: WHO swine flu advisers had drug company ties". Pritom je pozoruhodné, že dotknutým výrobcom vakcín v tomto prípade bola Úradom verejného zdravotníctva SR doslova milovaná firma GlaxoSmithKline (GSK),  dodávajúca všetky plne hradené povinné vakcíny pre deti na Slovensku i v Česku. GSK, spolu s ostatnými dodávateľmi prasaco-chrípkových vakcín, na vyhlásení pandémie prasacej chrípky rozprávkovo zarobil. Čo tam po tom, že jeho prasaco-chrípková vakcína Pandemrix spôsobila prudký nárast výskytu narkolepsie v krajinách, kde bola používaná? Zaplatia to jednotlivé štáty, lebo GSK si v dohodách o dodávkach "pandemických" vakcín vyjednal úplnú beztrestnosť.

       Pozoruhodné je tiež "posilnenie významu očkovania". Nerozumiem, ako môže byť význam očkovania posilnený reklamnou kampaňou, konanou v záujme výrobcov vakcín. Význam očkovania môže byť posilnený trebárs epidémiou záškrtu, ale nie reklamnou kampaňou.

Cieľom realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO.

       Tak toto už je vrchol drzosti, keď kampaň v prospech výrobcov vakcín, platená z našich daní, má za účel:

 1. nárast zaočkovanosti = nárast obratu i ziskov výrobcov vakcín;
 2. elimináciu tzv. vakcinačných dier = zaočkovanie všetkých, čo aspoň trochu dýchajú = všetci sa majú (na Slovensku povinne) stať zákazníkmi nenažraných farmaceutických molochov a ich dílerov v bielych plášťoch;
 3. zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať = pretrvávajúce neinformovanie o (k očkovaniu) alternatívnych metódach prevencie prenosných ochorení (napr. vitamín C a D3) = pretrvávajúce neinformovanie o prenosných chorobách, proti ktorým nie sú schválené nijaké vakcíny (napr. žltačka typu C), hoci sa prenášajú rovnakým spôsobom, vyskytujú sa v obdobných množstvách a sú dokonca ešte nebezpečnejšie než očkovaním predchádzateľné (preventabilné) prenosné choroby (napr. žltačka typu C kontra žltačka typu B - proti typu B je očkovanie, o ktorom sa pomerne veľa hovorí, proti typu C očkovanie nie je a v médiách o type C niet takmer nijakej zmienky);
 4. odpoveď na "antivakcinačné aktivity", ktoré sú v skutočnosti prevažne len zúfalými výkrikmi rodičov očkovaním poškodených detí, v snahe domôcť sa aspoň akého-takého odškodnenia za neraz doživotné, rodinu finančne ruinujúce, očkovaním spôsobené zdravotné postihnutia, v snahe domôcť sa objektívneho a nezaujatého informovania o očkovaní, v snahe podeliť sa s ostatnými o svoje smutné skúsenosti a varovať ostatných, že sa to môže stať aj im, keďže Ústav pre večné zastieranie smutnej reality (ÚVZ SR) o tom informovať jednoducho nemieni;
 5. vyriešiť "problém všetkých krajín európskeho regiónu SZO", pričom týmto "problémom" je v skutočnosti pátranie po pravde, verejné zdieľanie osobných skúseností a snaha o zvýšenie bezpečnosti očkovania. Všetky tieto Bohu milé veci sú však pre ÚVZ SR (a WHO alias SZO) "problémom". Nuž niet divu - keď ide o biznis, založený na lži, tak pátranie po pravde je "problémom".
   

Kľúčovým cieľom EIW je podpora dopytu po očkovaní.

       Toto písala zamestnankyňa štátneho úradu, či marketingové oddelenie výrobcu vakcín? Alebo je to vlastne jedno a to isté? Je Odbor epidemiológie ÚVZ SR de facto marketingovým oddelením GSK & Co.? Má po tejto vete ešte niekto pochybnosti o tom, že podpora dopytu po očkovaní (= podpora predaja vakcín = zvyšovanie ziskov výrobcov vakcín) je hlavným a najdôležitejším skutočným účelom EIW?

SZO v rámci EIW 2012 zdôrazňuje:

 • nutnosť podpory EIW zo strany zdravotníckych pracovníkov,
 • zabránenie šíreniu osýpok v Európe,
 • 10. výročie eradikácie poliomyelitídy v Euroregióne SZO.
   

       Isteže, bez masívnej podpory radových dílerov, ktorí priamo prichádzajú do styku s koncovými zákazníkmi (pacientami) by celý tento mega-podvod nemohol fungovať.

       "Zabránenie šíreniu osýpok v Európe" je tiež na pováženie, keď zoberieme do úvahy pozitívne aspekty prekonania osýpok na drvivú väčšinu chorých detí. Biznis s astmou, alergiami či rakovinou (to všetko môže prirodzené prekonanie osýpok výrazne zredukovať) je skrátka tak veľký, že si farmaceutický priemysel nemôže dovoliť lacné a účinné zníženie výskytu týchto chorôb.

       Je pritom naozaj trápne pripomínať si vyhubenie vírusu detskej obrny v Euroregióne WHO, keď po spustení programu eradikácie detskej obrny počet prípadov akútnej chabej obrny (Acute Flaccid Paralysis = AFP) u detí v Indii od roku 1997 do roku 2011 vzrástol 20x. V Pakistane dokonca 24% z hlásených prípadov detskej obrny boli deti očkované 7x či viackrát a vyše 78% potvrdených prípadov detskej obrny boli deti očkované proti tejto chorobe!!! To len podčiarkuje fakt, ktorým už dlhé roky argumentujú odporcovia tohto mimoriadne nebezpečného očkovania, čo zanieslo medzi ľudí viaceré opičie vírusy, okrem iných aj SV40 a HIV/SIV. Očkovanie totiž pri znižovaní výskytu ochrnutí u detí nehrá nijakú pozitívnu úlohu, skôr naopak! Pakistanskí odborníci dokonca narovinu označili za hlavný problém podvýživu. A tú, samozrejme, nijaké očkovanie nemôže odstrániť a nijaká farmaceutická firma sa na jej odstraňovaní nenabalí.

 

Čo mi na EIW vyslovene chýba

       EIW by nemusela byť zlá myšlienka, keby sa k týždňu zvýšenej koncentrácie správ o očkovaní pristupovalo objektívne a všestranne. Napr. ÚVZ SR by si mohol vylepšiť svoje značne pošramotené meno hneď niekoľkými spôsobmi:

 • informovať verejnosť o tom, kde možno nájsť príbalové letáky očkovacích látok (a ďalších registrovaných medikamentov) - na stránkach https://www.adcc.sk/https://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov?page_id=242
 • pravdivo a úplne informovať o známych a potvrdených nežiaducich účinkoch očkovania (NÚO), ktoré možno nájsť v príbalových letákoch alebo ktoré vyplývajú z hlásení NÚO u nás i v zahraničí.
 • vyzývať všetkých rodičov, aby si pred očkovaním svojich detí pýtali od detského lekára príbalový leták vakcíny a aby si ho doma v pokoji prečítali a prípadné nejasnosti konzultovali s daným lekárom a/alebo odborníkmi v oblasti očkovania.
 • vyzývať a motivovať všetkých očkujúcich lekárov k hláseniu akýchkoľvek NÚO na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), a to aj v prípade, že sa daný lekár domnieva, že tie-či-oné zdravotné ťažkosti nespôsobilo očkovanie. To znamená: hlásiť na ŠÚKL a RÚVZ akékoľvek zhoršenie zdravia ľubovoľného druhu (vrátane úrazov), ktoré nastalo do niekoľkých týždňov po očkovaní a u autoimunitných ochorení až 2-3 roky po očkovaní. Zobrať si v tomto ohľade príklad z českého SÚKL, viď článok "Nežádoucí účinky po očkování".
 • vyzývať všetkých rodičov, aby v prípade, že ich detský lekár nechce hlásiť NÚO, hlásili NÚO na ŠÚKL i RÚVZ oni sami (rodičia). Následne pokutovať detských lekárov, ktorí napriek výslovnej žiadosti rodičov odmietli hlásiť NÚO na ŠÚKL či RÚVZ - je to totiž ich povinnosťou podľa platných právnych predpisov, viď §13 ods. 3 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.
 • zriadiť pracovnú skupinu pre sledovanie a výskum NÚO, ktorej členmi by boli aj (alebo hlavne) zástupcovia laickej verejnosti, ktorí zažili NÚO sami na sebe resp. u svojich detí.
 • kontrolovať obsah ťažkých kovov a iných jedov nielen v potravinách, ale aj v očkovacích látkach. To totiž v súčasnosti na Slovensku vôbec nikto nerobí, viď článok "ŠÚKL netestuje, či je vo vakcíne ortuť".
 • netváriť sa, že hlásené NÚO sú všetky, ktoré reálne nastali, ale otvorene verejne priznať, že sa v súčasnosti hlási len menej než 1% NÚO, viď článok "Nežiaduce účinky liekov, riziko farmakoterapie".
 • urobiť všetko pre to, aby hlásenosť NÚO dosiahla aspoň 10% skutočného počtu, aby sme mohli mať aspoň ako-tak reálny obrázok o nepriaznivých zdravotných dopadoch očkovania, z čoho by mohli následne vychádzať farmako-ekonomické analýzy a zmeny očkovacieho kalendára.
 • zmeniť systém hlásenia NÚO tak, aby boli prijímané akékoľvek hlásenia NÚO - aj také, ktoré pri súčasnom stave vedeckého poznania vyzerajú ako s očkovaním nesúvisiace. S odstupom času sa totiž môže ukázať, že s očkovaním predsa len súvisia, pričom ich ignorovanie v súčasnosti by viedlo k odďalovaniu účinných opatrení (napr. stiahnutie vakcíny z trhu alebo zmena očkovacieho kalendára) na zabránenie ďalším škodám v budúcnosti.
   

       Lenže náš ÚVZ SR (a jemu podriadené RÚVZ) dokopy nič z toho nerobí. Prečo? Lebo je to Ústav pre večné zastieranie smutnej reality, a prinajmenšom jeho Odbor epidemiológie so skutočným verejným zdravím nemá prakticky nič do činenia, keď takmer úplne ignoruje NÚO, ktorých celkový rozsah na Slovensku už dávno prekročil celkové škody, páchané na Slovensku očkovaním preventabilnými prenosnými ochoreniami. ÚVZ SR tak do nemoty opakuje pre čoraz väčšiu časť obyvateľstva čoraz menej uveriteľnú bájku o výbornej bezpečnosti u nás používaných vakcín, o nevyhnutnej potrebe očkovania všetkých detí tak veľa vakcínami v tak nízkom veku, o tom, že sa nám - prepočítané na peniaze - očkovanie vysoko oplatí atď.

       Robí cirkus z dvoch prípadov osýpok ročne (ktoré navyše neskončili ani úmrtím, ani trvalým poškodením zdravia), ale 150 prípadov detskej cukrovky (doživotná diagnóza, skracujúca život o 15-20 rokov) ročne mu je úplne ukradnutých. Z 1000 prípadov čierneho kašľa je strašná epidémia (hoci nikto nezomrel a drvivá väčšina z chorých navyše bola proti čiernemu kašľu očkovaná), ale ročne vyše 20 tzv. nevysvetlených náhlych úmrtí dojčiat (ktoré "ako na potvoru" nastávajú pár dní po očkovaní s 3x až 6x vyššou pravdepodobnosťou než v iný čas) a (neraz aj život ohrozujúce) alergie u vyše 30% detskej populácie sú mu úplne fuk.

       Nemôžem si pomôcť, ale pri zvážení všetkého vyššie uvedeného musím skonštatovať, že ÚVZ SR kope za výrobcov vakcín, nie za radových občanov. Prinajmenšom Odbor epidemiológie ÚVZ SR sa zjavne stará nie o blaho národa, ale v prvom (a možno aj poslednom) rade o tučné zisky nenažraných farmaceutických molochov. Tak mi to aspoň vyplýva z toho, ako sa Odbor epidemiológie ÚVZ SR navonok správa.

       A ako to vidíte Vy?

 

Spomienka na EIW 2011

       Viď tiež komentár k demagogickému pamfletu, vydanému v rámci minulého ročníka (2011) Európskeho debilizačného týždňa:

 


Napísanie, korektúry a zverejnenie tohto komentára zabralo autorovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Dnes (sobota 21.IV.2012) začína Európsky debilizačný týždeň (Ad: Európsky imunizačný týždeň v roku 2012)

Európsky imunizačný týždeň

Ria | 02.05.2012

https://llp.cz/2012/04/analyza-rozkryva-enormni-vliv-farmaceutickych-firem-na-ockovani-deti-v-CR

smutne

:-( | 29.04.2012

Pan Fillo, preco mate v sebe tolko zla? Preco musite pouzivat hanlive vyrazy, preco zosmiesnujete, preco zovseobecnujete, preco hadzete vsetkych do jedneho vreca? Preco si myslite, ze vasa pravda je absolutna? Preco si myslite, ze ste odbornik na ludske telo? Viete, ze ludske telo je jedinecne a nicim nenapodobitelne a ze mozme len predpokladat a dufat, ze zareaguje tak, ako si zelame? Ze v medicine /klasickej/ neplati, ze dva a dva su vzdy styri? Ze existuju lekari, ktori robia svoju pracu v ramci svojho presvedcenia najlepsie ako vedia? A ze ich nie je malo? Ze Zlo a nenavist, ktorymi je tato stranka nasiaknuta, vam mozu uskodit ovela viac ako vakcina? Je tato zloba fakt nutna?

Re:smutne

Ing. Marián FILLO | 30.04.2012

Zaujímavé, že si o sebe myslíte, že mi vidíte do duše.
Pritom to ale vôbec nie je pravda, lebo sa vo svojich úsudkoch zásadne mýlite.
Viac ich nemá zmysel komentovať, ostatne - je to mimo tému tohto článku (EIW 2012).

Viem, že ľudské telo je jedinečné a ničím nenapodobiteľné, a preto je totálnym nezmyslom čo len pokúšať sa zostaviť jednotný plošný povinný očkovací kalendár.

Poznám aj niekoľko vskutku poctivých lekárov, ktorí nezaspali dobu, ale živo sa zaujímajú o nové poznatky lekárskej vedy (a nie primitívne reklamné slogany v štýle EIW 2012), čítajú zahraničné lekárske časopisy, sú pre nich podstatné fakty a jasná logika a nie ničím nepodložené dogmy typu "očkovanie je bezpečné a účinné" atď., ale musím, žiaľ, konštatovať, že takí lekári sú (prinajmenšom na Slovensku) v zúfalej menšine. Poznám snáď vyše 10 takých a s niekoľkými z nich aj osobne spolupracujem.

Mňa len nesmierne fascinuje, že keď pomenujem veci pravým menom (napr. že EIW 2012 je skrz-na-skrz len a len reklamou farmaceutického monster-biznisu), tak to niekto označí za "zlobu". Hovoriť pravdu (dokonca jasne preukázateľnú pravdu) je pre Vás "zloba"?

Kazím Vám kšefty, alebo čo Vás k takémuto úplne prekrútenému obviňovaniu vedie?

A kedy sa dočkáme nejakého VECNÉHO LOGICKÉHO ARGUMENTU?
Zatiaľ samé trápne útoky na osobu autora.
Na nič viac sa nezmôžete?

Re:Re:smutne

:-( | 01.05.2012

Nevidim Vam do duse, vidim len slova, ktore su plne zla. Nehovorim o obsahu, ale o forme. Nazvat niekoho vakcinacistom nie je zloba? Debilizacny tyzden? Vidim len zovseobecnovanie-zato, ze mam iny nazor, mi kazite ksefty? Lekari, ktori su za ockovanie zaspali dobu? Necitaju zahranicne lekarske casopisy? Nezaujimaju sa o nove poznatky? Kolko poznate osobne lekarov, ze si dovolite tvrdit, ze ti poctivi su v zufalej mensine? Vidim len zosmiesnovanie-poukazovat na ludske chyby /v textoch/ nic ine ani nie je. Vy sa snad nikdy nemylite? Polozila som len niekolko otazok, ani na jednu ste, okrem jednej, neodpovedali. V medicine logicky vecny argument neexistuje, kedze klasicka medicina je zalozena iba a len na statistike. Ohanat sa studiami, ktore aj tak neplatia na 100% populacie je opät a znovu iba statistika. Co mna nesmierne fascinuje, je vasa bohorovnost, s ktorou vydavate vase argumenty za absolutnu pravdu. Co je to jasne preukazatelna pravda? Pravda ma rozne odtiene a da sa povedat na mnoho sposobov. To je vsetko, co som chcela mojim predchadzajucim prispevkom povedat.

Re:Re:Re:smutne

Súhlas | 02.05.2012

Úplny súhlas s týmto príspevkom. Napriek tomu, že moje deti sú očkované, som za to aby očkovanie bolo dobrovoľné a len na zvážení rodičov. No po prečítaní tohoto článku som ostala sklamaná a znechutená zároveň. Zbytočne ostro volené slová a upozorňovanie na veci, ktoré s očkovaním nemajú nič spoločné (ako "vypracoval/a a pod). Neviem, či je to ten najšťastnejší spôsob ako sa dopracovať k slobode.

Re:Re:Re:Re:smutne

Ria | 03.05.2012

Milý/á súhlas..ak sa smiem spýtať koľko rokov majú tvoje deti, že si presvedčená že si za vodou? K slobode sa nedopracuješ ak budeš nadstavovať aj druhé líce.

Re:Re:Re:Re:Re:smutne

A. | 03.05.2012

Milá Ria, nikde som nenapísala, že som presvedčená, že sme za vodou, neviem, kde to tam vidíte, napísala som len, že moje deti sú očkované. Ale vysloviť, resp. napísať niečo také na toto fórum sa asi nehodí. Škoda, myslela som, že tu ide o dosiahnutie slobody v očkovaní, nie absolútneho neočkovania, evidentne som sa mýlila, ok, veď máte právo mať aj extrémistickú antiočkovaciu stránku, no nech sa to tu nevolá sloboda v očkovaní, lebo to navodzuje pocit tolerancie k iným názorom, pre ktoré tu vidím nie je miesto. Ale pomaly sa už prestávam čudovať, prečo sa odborníci (alebo ako sa tu zvyknú označovať „odborníci“) odmietajú zúčastniť diskusie so zástupcami neočkovacieho tábora. Zo strachu to určite nebude. Teraz neobhajujem ani jednu stranu, vo vzájomnom opovrhovaní ani jedna nezaostáva. Vlastne ani neviem prečo som tu prispela ja, no radšej už takú chybu neurobím, aby mi tu niekto naznačoval katastrofickú budúcnosť svojich detí. Všetko dobré úprimne želám, nech svoje rozhodnutie nikto z nás neoľutuje.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:smutne

Ria | 04.05.2012

Milá A, beriem nenapísala ste, že ste presvedčená, že ste za vodou. No z Vášho znechutenia z článku mi to tak vyplynulo. Kapitola "Čo mi na EIW vyslovene chýba" Vás nezaujala? Vaše sklamanie na jednej strane, poukazanie na ostro volené slová a prehliadnutie celej podstaty článku na strane druhej čo má s očkovaním spoločné všetko vnímam ako strkanie hlavy do piesku, čo nie je podľa mňa ten najšťastnejší spôsob ako sa dopracovať k slobode.
Preto som Vám položila tú otázku. Nie preto že Vaše deti sú očkované. Tá otázka neznamená netoleranciu k inému názoru. Aj moje deti sú očkované. V naivnej viere ochrániť ich pred hrôzostrašnými smrteľnými chorobami, ktoré číhajú na každom rohu hlavne z reklamných letákov, médií a časopisov naznačujúcich katastrofickú budúcnosť našich detí, ak ich nedáme zaočkovať každou vakcínou, ktorá sa objaví na trhu som im vlastnou nevedomosťou o vakcínach dopomohla k zničeniu prirodzenej imunity. Za mojich detských čias bola povinnosť proti 5 ochoreniam, moje deti už dostali proti 11 plus nepovinný bonus hep.A.
Nerada by som opakovala tú istú chybu z donútenia a nevedomosti a preto som za slobodu v očkovaní, nech sa každý rozhodne sám podľa svojho vedomia, svedomia a poznania. Myslím, že Vaša obava z absolútneho neočkovania je tak trochu extrémistická, silne proočkovacia. Nepredpokladám potenciál Slovenska stať sa raritou vo vesmíre.
Tolerancia k iným názorom je slabou stránkou hlavne proočkovacích odborníkov popierajúcich nežiadúce účinky vakcín v príbalových letákoch, poškodenia zdravia a to podstatné, že vakcíny poškodzujú prirodzenú imunitu (nešpecifickú aj špecifickú) a z toho prameniace chronické ochorenia. Preto si myslím, že sa odmietajú zúčastniť diskusie. Vzájomná tolerancia je založená na priznaní chýb a omylov, a to že sa ich vakcinačný priemysel dopustil až až v mene mýtu o kolektívnej imunite, nie je jednoduché priznať. Na to si budeme musieť ešte chvíľu počkať, ale to čo môžeme urobiť je vzdelávať sa a informovať, a ochránniť naše deti pred nebezpečnými ihlami skôr ako sa celý vakcinačný podvod zrúti.
Som prekvapená ako jedna otázka dokáže vyvolať v človeku pocit ohrozenia a jedinou obranou nie je nič iné, než obvinenie z extrémizmu a netolerancie. No čo už všetci sme boli obeťami mýtu nielen očkovacieho, niekto sa zobudí skôr a ten druhý neskôr.
Aj ja Vám želám z úprimného srdca slobodu a zdravie.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:smutne

A. | 04.05.2012

Milá Ria, vy ste prekvapená? Tak nabudúce rozmýšľajte skôr než niečo napíšete. Vy ste ma odsúdili, zaškatuľkovali na základe dvoch viet, lebo som si dovolila niečo skritizovať. Vôbec nie som silne proočkovacia, som jednoznačne za dobrovoľné očkovanie tak, ako som napísala. A vôbec som nehovorila o podstate článku, ale o forme a štýle, akým je napísaná, tak ako tu bolo už podotknuté v príspevku vyššie. Neviem, na čo je dobré uchyľovať sa k expresívnym hanlivým výrazom, ak s niečím nesúhlasím, vždy sa to dá vyjadriť aj slušne. Takto sa akurát pomaly, ale isto dostaneme ešte na nižšiu úroveň než používajú tí „najveľkohubejší najproočkovacejší“. Neočkovači, aj keby mali úplne vo všetkom pravdu, budú ešte veľmi dlho ťahať za kratší koniec, bohužiaľ aj vďaka takémuto spôsobu prezentácie. Je jednak úplne kontraproduktívna a jednak úplne odstraší ľudí, ktorí aj keď sami očkujú seba a svoje deti, no nemajú problém s tým, že by podporili myšlienku nepovinného očkovania. A neobávam sa, že by sa na Slovensku prestalo očkovať, písala som o tom, že hoci sa táto stránka nazýva „sloboda v očkovaní“, akýkoľvek názor, ktorý nie je nastavený jednosmerne proti očkovaniu, je tu, na tomto fóre „zotretý“, a to niekedy veľmi vulgárnym spôsobom(nemyslím konkrétne Vás). Čítajte prosím poriadne. Ešte raz všetko dobré. A.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:smutne

Ria | 04.05.2012

Milá A, ja som Vás nezaškatulkovala, moja prvá reakcia na Vás bola otázka, uznávam bola podaná nie zrovna citlivo. Na základe tej otázky si myslíte, že som Vás odsúdila? Neodsúdila som Vás. Prečítala som si, že očkujete a záleží Vám na dobrovoľnosti očkovania, a preto som Vám napísala, k slobode sa nedopracuješ ak budeš nadstavovať aj druhé líce. A za tým si stojím.
A na to ste spustila spŕšku obviňovania z extrémizmu a netolerancie atď., tak som Vám to v ďalšom príspevku vysvetlila. Môžete kritizovať čo chcete, je to Vaše právo nikto Vám ho neberie.
Ja napríklad oceňujem formu a štýl akým je článok napísaný, lebo ako inak vyjadriť podstatu?? Ja tam nič hanlivé a neslušné nevidím, je pravdou že ten nadpis mohol p.Fillo zvoliť iný napr. EIW na vymývanie mozgov alebo niečo podobné, ale stále je to to isté.
Viete ako sa hovorí, na veľkú dieru veľká záplata, na tom nie je nič kontraproduktívne. Neočkovači budú vždy ťahať za kratší koniec, ale nie kvôli spôsobu prezentácie, ale kvôli nenažranosti farmaceutického molocha. Nemusíte tak trdohlavo trvať na presvedčení, že iný názor, ktorý nie je nastavený jednosmerne proti očkovaniu je "zotretý". Veď je to o práve na názor. Skúste sa zamyslieť ako sa asi cítia rodičia, ktorým očkovanie poškodilo deti, a niektoré aj zomreli ako sú nemilosrdne ignorovaní, zosmiešňovaní, zavádzaní a ešte z nich robia aj blbov na fórach aj v médiach, a bez hanby donekonečna a dokola je nám verklíkovaná jediná svatá pravda "vakcíny sú bezpečné, inak by si nikto nedovolil ich pichať našim dietkám".
Aj Vám všetko dobré

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:smutne

A. | 04.05.2012

Ria, ak čítate túto stránku pravidelne (čo ja čítam), je tu dosť veľa reakcií v diskusných príspevkoch práve z radu neočkujúcich, za ktoré sa môžu hanbiť. Teraz ma nezaujíma, že veď aj očkujúci, ako sama píšete, robia z nešťastných rodičov blbov atď...nepopieram (ale ja to nerobím)..otázkou je, či na to treba odpovedať takým istým, často ešte horším spôsobom. Na čo to je dobré? Vyrieši sa tým niečo? Vráti to dieťaťu, ktoré utrpelo ujmu po očkovaní zdravie, alebo dokonca život? Keď tu budeme jedni z druhých robiť navzájom hlupákov a urážať sa? O rozvádzaní pravopisných chýb či uvedomovania si vlastného pohlavia v nejakej pozvánke už ani nehovorím. Ja sama by som asi nešla do žiadnej otvorenej diskusie, lebo by som tu nerada potom našla kompletnú analýzu celého svojho prejavu aj osobnosti, ešte aj toho čo mám v gatiach, ak to už mám tak povedať. Áno, neočkujúci ťahajú za kratší koniec, pretože hŕstka ľudí bohužiaľ v porovnaní s farmaceutickými gigantmi nezmôže nič. A keď sa bude ešte aj vyjadrovať posmešne a opovržlivo, veľký brat ho s radosťou rozpučí ako otravný hmyz. Zmenilo sa to tu totiž z boja ZA slobodu v očkovaní. ktorého princípom by mal byť aspoň na začiatok pokus o nájdenie nejakého hoci malého kompromisu, na zurvalý boj PROTI očkovaniu a celej klasickej medicíne vôbec. Z čoho musí byť každému jasné, že v dnešnej dobe (a ešte asi nejaký ten rok do budúcnosti) je vopred prehratý...a potom sa bude začínať ešte ťažšie. Trochu taktu a diplomacie by nezaškodilo..len to som mala na mysli.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:smutne

Ing. Marián FILLO | 22.07.2012

To sa teda mýlite. My tu bojujeme proti debilizácii, nie proti očkovaniu ako takému.

Tá debilizácia je totiž podkladom pre zavádzanie čoraz väčšieho počtu povinných očkovaní bez akéhokoľvek rozumného opodstatnenia.

Podstatou článku je nazvať klamstvo klamstvom a označiť debilizáciu za debilizáciu. To nie je nič proti očkovaniu či modernej medicíne, to je niečo proti úplne prekrútenému spôsobu, akým sa o očkovaní (dez)informuje. A v zásade je to za slobodu, keď sa veci pomenujú pravým menom, nie proti slobode.

Koho akože uspokojí, keby som zvolil miesto "debilizácie" nejaký diplomatický magľajz, ktorý však vôbec nevystihne podstatu veci? Komu to pomôže? Obetiam očkovacieho matrixu, ktoré si myslia, že sú v pohode, keď očkujú? Takí ale túto stránku nečítajú. Presvedčeným neočkovačom to určite nepomôže. Samotným debilizátorom taktiež nie, lebo tí si v prvom rade potrebujú natvrdo uvedomiť, akú hroznú vec robia. No a tí nerozhodní si prečítajú celý článok, zvážia uvedené fakty, pozrú si zdroje a skonštatujú, že som to presne vystihol, hoci možno dosť drsným spôsobom.

Takže tá diplomacia je v tomto prípade úplne o ničom. A súvis s prípadnou prehrou či výhrou vidím úplne inak. Čo je, myslím, na hnutí za slobodnú voľbu v očkovaní podstatné, je morálna integrita. A tá sa neuchováva a už vôbec nezískava robením diplomatických ústupkov na úkor pravdy, na úkor presného vystihnutia podstaty veci.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:smutne

Ing. Marián FILLO | 22.07.2012

Za príspevky diskutérov zodpovedajú diskutéri samotní, nie redakcia. Nebolo by teda fér pripisovať za ich obsah vinu redakcii.

Druhá vec: podľa Vás teda nemám označiť očividnú reklamu (= debilizáciu) za reklamu (debilizáciu), tzn. natvrdo pomenovať vec pravým menom, ale mám len nejak diplomaticky hovoriť o "nie celkom výstižnom popise podstaty veci" alebo nejakej podobnej "nehanlivej" omáčke? Takto si predstavujete činnosť novinára - že nenapíše priamo nejaký trefný postreh, len z dôvodu, aby tým - nedaj Bože! - niekoho neurazil?

To, že v materiáli WHO k EIW ide o očividnú debilizáciu, vyslovene bije do očí. Pozrela ste si ho vôbec? A ja to akože nemám na rovinu povedať, ale len nejak diplomaticky "nehanlivo" zaretušovať? Ale veď to by potom môj komentár stratil svoj hlavný zmysel, ktorým je poukázať na to, že sa tu z prostriedkov daňových poplatníkov platí preukázateľne lživá reklama pre výrobcov vakcín!

Bezočivá drzosť týchto vydridušských firiem a ich predĺženej ruky - skorumpovanej WHO a štátnych zdravotníckych orgánov - si zaslúži patričné pomenovanie a ja sa teda domnievam, že v tomto prípade som naozaj nič neprehnal. Ani štipku.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:smutne

Ing. Marián FILLO | 22.07.2012

Nechápem, čo je extrémistické na tom, že nazvem reklamnú kampaň reklamnou kampaňou. Keďže prakticky každá reklamná kampaň je de facto cielenou debilizáciou, nazval som reklamný "imunizačný" týždeň debilizačným týždňom. Cieľom je zvýšiť predaj vakcín. Oni sa tým nijak netaja. Nejde o žiadne verejné zdravie, ale len o predaj vakcín. Čiže komerčná reklama = debilizácia.

Domnievam sa, že to je 100% fakticky správne a formálne taktiež primerané vyjadrenie.

Nerozumiem teda Vašim ďalekosiahlym záverom ohľadne neochoty "odborníkov" diskutovať s odporcami povinného očkovania či ohľadne môjho údajného extrémizmu.

Sloboda v očkovaní je skutočne našim cieľom, vrátane slobody úplne odmietnuť očkovanie. Nevyhnutnou súčasťou slobody však je aj objektívna informovanosť a s tým súvisiace označovanie klamstiev za klamstvá a reklám za reklamy.

Takže (podľa mňa vyslovene trefné) označenie EIW za "Európsky debilizačný týždeň" vôbec nejde proti slobode ani proti duchu tejto stránky, ale keďže pomenúva vec pravým menom, je naopak ďalším krokom k vytúženej slobode, a vôbec nie extrémizmom.

Re:Re:Re:Re:smutne

Ing. Marián FILLO | 22.07.2012

To, že Dr. Žampachová nevie, akého je rodu, je úplne podružná vec, ktorá vôbec nie je nosnou témou článku. Pokojne si to odmyslite.

A čo je "zbytočne ostré"? Že ide zo strany WHO/ÚVZ SR o systematickú debilizáciu? Veď to je z celého toho materiálu WHO úplne očividné. Stačí si ho prečítať.

Re:Re:Re:smutne

Ria | 03.05.2012

Milá pani, a v tom je tragédia klasickej medicíny, ako sama píšete "klasicka medicina je zalozena iba a len na statistike". Odborníci lekári opierajúci sa o štatistiku tak strácajú zmysel pohľadu na ľudské telo ako jedinečné a ničím nenapodobiteľné. A práve z pohľadu klasickej medicíny na ľudské telo ako štatistické číslo, pramení výhovorka "ze mozme len predpokladat a dufat, ze zareaguje tak, ako si zelame"? Nezdá sa Vám, že sa hráte na bohov?? Ja to tak vidím. Nehrajte sa prosím na nich! Dva a dva sú a vždy musia byť len štyri. A v preventívnej zdravotnej starostlivosti t.j. v očkovaní ZVLÁŠŤ.

Re:Re:Re:Re:smutne

:-( | 03.05.2012

Mila Ria, napisala som, ze klasicka medicina je zalozena na statistike. Nijako z toho nevyplyva, ze odbornici sa na cloveka nepozeraju ako na individuum, jedinecne a nicim nenapodobitelne. V konecnom dosledku je to vzdy o cloveku a jeho pristupe. Ja to vidim jednoducho inak ako vy a nevidim rozdiel medzi odbornikmi, ktori sa opieraju o svoje skusenosti, studie a odbornu lietaraturu a p. Fillom, ktory robi presne to iste. Dva a dva v medicine budu styri, pokial clovek pride na vsetky suvislosti a principy fungovania ludskeho tela, ktore momentalne este nepozna. To neznamena, ze budem opovrhovat celou klasickou medicinou a ze lekar, ktory vam predpise antibiotika, sa hra na boha. Tak prosim, nezovseobecnujte.

Re:Re:Re:Re:Re:smutne

Ing. Marián FILLO | 22.07.2012

To by sa ale tí "odborníci" museli naozaj opierať o štúdie a odbornú literatúru, čo je však neraz len zbožným prianím, viď napr. takého vychyteného prof. Dluholuckého:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ad-reakcia-prof-dluholuckeho-na-reportaz-z-xvii-vakcinacneho-dna-sr/

Mimochodom: neopovrhujem celou klasickou medicínou. Keby áno, tak by som nemohol "bohorovne uvádzať" štúdie, vypracované "klasicky" vyškolenými lekármi.

Tiež teda prosím, aby ste nezovšeobecňovala.

Re:Re:Re:smutne

Ing. Marián FILLO | 22.07.2012

Áno, je to skutočne debilizačný týždeň. Ako sa nakoniec ukázalo, za celou vecou stojí sponzor olympijských hier - GlaxoSmithKline:
https://www.slobodavockovani.sk/news/poplasne-spravy-o-hroziacich-epidemiach-osypok-na-slovensku-su-zrejme-dielom-pr-agentury-pracujucej-pre-glaxosmithkline/
https://www.slobodavockovani.sk/news/olympijske-ockovaci-silenstvi-sportovci-jsou-pobizeni-aby-se-nechali-ockovat/

Zástancovia/propagátori vakcinácie sú vakcinacisti. Vakcinacista je slovo odvodené od vakcinácie zámenou koncovky "-ia" za koncovku "-ista". S čím máte problém?

A prečo takéto vyjadrenia nazývate "zlobou"??? Pomenúvam veci pravými menami. To predsa nie je zloba, ale naopak záslužný čin, obzvlášť za situácie, kedy sa na nás takmer odvšadiaľ valia lži.

Lekárov poznám naozaj dosť na to, aby som si mohol dovoliť o nich tvrdiť (spolu s niekoľkými lekármi, ktorí sú medzi ostatnými lekármi bielymi vranami), že sa v drvivej väčšine prípadov naozaj nezaujímajú o nové poznatky nečítajú lekárske časopisy (a už vôbec nie v angličtine, v tých slovenských totiž aj tak takmer nič súce nie je) a poctivosť treba medzi nimi hľadať ako ihlu v kope sena.

Vedecké štúdie spomínam preto, aby som ukázal, že sú to sami vedci, ktorí uvádzajú rozporuplné tvrdenia o očkovaní, takže spor o očkovaní v skutočnosti nie je medzi laikmi a lekármi/vedcami, ako sa nám to vakcinacisti snažia naznačiť, ale v prvom rade a predovšetkým medzi samotnými lekármi a vedcami navzájom.

To nie je bohorovnosť, to je fakt. Aj keby niektoré z tých štúdií neboli 100% platné na všetkých, stále platí, že očkovanie je v samotných vedeckých kruhoch značne rozporuplnou otázkou a rozhodne nepanuje ani vo vedeckých ani v lekárskych kruhoch názorová jednota na očkovanie, čo sa nám vakcinacisti snažia natĺcť do hláv. To je jednoducho klamstvo.

A na osobné útoky neodpovedám. Je to pod moju úroveň. Skúste vecné argumenty. O tých sa môžeme baviť.

Re:smutne

Lucia | 01.05.2012

Nahraďte oslovenie "Pan Fillo" za napríklad "Vážení odborníci" (Mudr, Prof, CSc atď) a úplne ste to trafili

Re:Re:smutne

:-( | 01.05.2012

Presne tak Lucia. Tak ako sa to tyka pana Filla, sa to tyka aj mnohych odbornikov. Ale plati to aj naopak a bohuzial pan Fillo svojimi reakciami spada presne do ich kategorie.

Re:Re:Re:smutne

Ing. Marián FILLO | 22.07.2012

To by chcelo bližšie vysvetliť.

odbornik

Elannor | 25.04.2012

Mňa si viacerí "odborníci" pinkali medzi sebou vyše 2 rokov, kým som nenatrafila na skutočnú odborníčku, z ktorej som mala pocit, ze je lekárkou z presvedčenia a nie len v záujme zisku...
Prosím Vás, odpovedzte mi, že ak ste skutočný ODBORNÍK (nevyvraciam, že takí existujú), prečo neprídete na diskusiu, prečo neuvediete zdroje, prečo žiadny z Vás nie je ochotní pripustiť, že vakcíny sú pre niekoho nebezpečné? - Viď fondy na odškodnenie obetí očkovania v niektorých krajinách...
tu neide o "vojnu" s p. Fillom, tu ide o to, že p. Fillo pomáha rodičom a poskytuje im infomácie, ktoré sa dajú overiť...
Dajte nám aj vy také a môže sa rozbehnúť debata.

lekár z poza hraníc

lekár z poza hraníc | 24.04.2012

Vidím pán Fillo, že máte energie ( na ktorú sa vám ešte naviac vami oklamaní rodičia finančne skladajú ) na rozdávanie a tak vám odporúčam : Obráťte svoje odpory voči vakcinátorom smerom aj von za hranice Slovenska. Veď imunizáciou sa zaoberajú odborníci-lekári na celom svete a tí ( ešte vami neotrávení ) si to s vami iste radi rozdajú v tých vašich duchaplných diskusiách. a konečne uspokoja vaše diskusia -chtivé pudy, keď naši odborníci v diskusii s vami nevidia zmysel.Veď nie je nič zmysluplnejšie, než diskutovať s fanatickým laikom o nesmrteľnosti chrústa. Alebo na to nemáte jazykovú výbavu ? V tom prípade zarýpte aspoň do kolegov v ČR (kde odpadá jazyková bariéra) ktorí vaše ego možno uspokoja, alebo potvrdia to, čo je v tomto probléme normálne : vykašlú sa na vaše -zdravému rozumu nič nehovoriace aktivity - a odporučia vás daňovej kontrole ohľadne regulérnosti príjmov o ktoré si za každým svojím nezmyselným príspevkom žiadate.

Re:lekár z poza hraníc

lekár z poza hraníc? | 24.04.2012

Zdochýňajúca kobyla!!!!!!!!!!!! Vidím..

Re:lekár z poza hraníc

fofo | 24.04.2012

Si ty chlape normálny ? čo píšeš? Spamätaj sa, slušní lekári bez hraníc si to ocenia. Nemiešaj skutočných lekárov bez hraníc s "lekármi bez hraaníc"vraždiacich detí..

Re:lekár z poza hraníc

Lucia | 24.04.2012

Prosím Vás, Vy ostaňte radšej za tými hranicami, takých doktorov ako Vy tu máme až až. A nepíše sa "z poza", ale spoza. Kto Vám dal diplom a za čo vlastne?

Re:lekár z poza hraníc

Ing. Marián FILLO | 25.04.2012

Ďalší úbožiak, čo nie je schopný poskladať jediný LOGICKÝ a FAKTAMI PODLOŽENÝ, VECNÝ ARGUMENT?

Ale nech!

Naozaj nie je potrebné, aby som si vybavoval účty so zahraničnými vakcinacistami, pretože na to je za hranicami dostatok mojich kolegov. Viď napr. tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-spoznajte-cely-pribeh-lekari-zdravotne-sestry-a-vedci-o-ochrane-vas-a-vasich-deti-/

Do mojej jazykovej výbavy by som - byť na Vašom mieste - nerýpal. Stavím sa, že som preložil do slovenčiny viac odborných lekárskych článkov než Vy ste vôbec čítal.

Daň z darovania bola zrušená v r. 2004.

Ešte máte nejaký osobný problém (komplexy menejcennosti apod.), ktorý si potrebujete kompenzovať úplne od veci príspevkami (samé "argumentum ad hominem", chýba akýkoľvek vecný argument)???

Zdravý rozum ste totiž neprejavil ani štipkou. Práve naopak, celý Váš príspevok je v duchu "VERÍM v očkovanie". To je sektárstvo, nie zdravý rozum, aby sme sa rozumeli.

Re:lekár z poza hraníc

fofo | 28.04.2012

len tak pre obraz

https://www.zvedavec.org/komentare/2012/01/4785-farmaceuticka-firma-pokutovana-za-smrt-14-deti.htm

odborník

odbornik | 24.04.2012

Som rovnaký anonym, ako všetci tí, ktorí do vami určenej anonymnej diskusie píšu, ja som nezvolil tento anonymný spôsob diskusie, len sa prispôsobujem

Re:odborník

Ing. Marián FILLO | 24.04.2012

Naozaj sa nemusíte prispôsobovať.
Ja tu nie som anonymne, tak prečo Vy - môj kritik - ste?

Za čo sa hanbíte?

výstižné a pravdivé

Ria | 23.04.2012

Pán Fillo, ako pravidelná čitateľka Vášho webu sa Vám chcem poďakovať za šírenie osvety aj odvrátenej stránky očkovania. Opäť raz ste zaťal výstižne a pravdivo do živého, takpovediac do osieho hniezda.
Máte môj obdiv, z Vašej práce je cítiť poslanie a hlbokú úctu k zdraviu a životu svojich spoluobčanov.
Vďaka Vašej odhodlanosti a sile prekonávať ataky neprajníkov som presvedčená, že dnes Vám ďakujú stovky detí a ich rodičov. S pozdravom

smutné

odborník | 23.04.2012

Toľko nenávisti , čo dokáže chrliť jeden človek je až neuveriteľné. Prečo to ale robíte ? Nehnevajte sa, ale s vašim presviedčaním je to ako s vierou: protiargumenty odborníkov sú voči presviedčaniu viery zbytočné. Ja, ako odborník v očkovaní sa preto v tomto prípade ( s vami a vašim hnutím ) držím hesla : " Kto chce kam, pomôžme mu tam ". Nestojí mi zato, aby som vám sypal svoje vedomosti získané štúdiom medicíny a dlhoročnou praxou pod nos. Bolo by to hádzanie perál sviniam.

Re:smutné

Lucia | 23.04.2012

prepáčte mi, ale možem sa spýtať ktorý lekár je podla Vás odborník? Mňa lekári dostali do nemocnice pretože sa predháňali v predpisovaní liekov a ja ako slepo veriaca som ich aj povinne konzumovala. Moju mamu dostali na cintorín , pretože pani doktorka stará panna na onkológii robí pokusy na 40 kilových ludoch až do ich úplného konca. Mudr Pediater mi chcel 5 ročného syna očkovať MMR vakcínou a ešte mal dôležitú prednášku o osýpkach v dospelom veku. MMR vakcína sa nedáva v 5rokoch ale až v 11tich. Odborníci jak sviňa sú tí doktori. Vela zdaru a ešte viac odbornej a najmä cudzojazyčnej literatúry Vám prajem

Re:smutné

fofo | 23.04.2012

Nám nahádzali (žeby sviňám) odborníci také "perly", že keby som si neprečítal príbalové letáky vakcín, zožral by som miesto perál pomyje.

Re:smutné

Stefan | 23.04.2012

p.odbornik,
pridite na besedu p. Filla a tam argumentujte - nie svojim titulom, ale nezavislymi studiami s placebom (solnym roztokom a nie srackami s obsahom hliniku).
Dajte vediet, na ktoru besedu pridete, rad sa tam zastavim a vypocujem si vas.
Obavam sa, ze ste odbornik ako ostatni, ohanate sa iba diplomom, ale nepriznate, ze vas na medicine o ockovani naucili iba ockovaci kalendar.
Ak ste odbornik za akeho sa vydavate, pridite na takuto besedu.
Odbornici su vzdy pozvani na taketo besedy, a presvedcte rodicov o svojej pravde.
Musim vas ale upozornit, ze chceme pocut argumenty podlozene realnymi studiami bez konfliktu zaujmov a s vyssie spomenutymi podmienkami.
Ja cakam na takehoto odbornika uz cez 2 roky.

Re:smutné

Ing. Marián FILLO | 24.04.2012

Pokiaľ ste naozaj odborník, tak by snáď nemal byť problém, keby ste zverejnil svoje meno, priezvisko a všetky tituly, školu, ktorú ste vyštudoval a všetky k téme relevantné stáže, školenia atď. Aby sme mohli naozaj posúdiť, či ste odborník, alebo sa na odborníka len hráte.

Lenže Vy ste to neurobil a píšete anonymne, zrejme sa za niečo hanbíte.

Takže opäť zas tu máme "kritika-odborníka", ktorý nie je schopný poskladať ANI JEDEN JEDINÝ solídny odborný argument, ale len útočí na osobnosť oponenta (známy-to logický prešľap, zvaný "argumentum ad hominem").

Fakt trapas.

Re:smutné

didul | 24.04.2012

Ako ste my vy odbornici pomohli, ked som za vami po ockovani prisla a plakala s dietatom na rukach???????
Vy odbornik...

:(((

pre vnímavých čitateľov | 22.04.2012

https://www.badatel.sk/images/kpm/Biologicke_zbrane.html
Bez komentára.

100% súhlas

Jozef šišulák | 21.04.2012

Plne súhlasím s autorom a je smutné a vrcholne trápne až servilné správanie "štátneho " orgánu voči výrobcom vakcín,ktorím ide vyložene len o zisky z predaja vakcín a nad následkami tejto genocídy ľudstva si pilátsky umývajú ruky a ešte sa budú tváriť ako pomáhajú zachranovať životy.

Záznamy: 1 - 40 zo 40

Pridať nový príspevok