Diskusia o právnej stránke očkovania v Košiciach v stredu 16.X.2013 od 15:30

16.08.2013 15:30
Čo: diskusia „Očkovanie“
v rámci série diskusií „Universitatis disputatione 2013“
Kde: Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ)
Kováčska 30, miestnosť P13 (2. posch.)
Košice
MAPKA
Kedy: v stredu 16.X.2013
od 1530
Kto: MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH — riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice Košice
JUDr. Ivan Humeník, PhD. — advokát, odborník na medicínske právo
Mgr. Adriana Jesenková, PhD. — Katedra aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ
Ing. Marián Fillo — šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk
Vstup: zdarma