Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

17.09.2011 09:43
Sumárny vzorec: Na2HPO4.2H2O
Schéma molekuly: Schéma molekuly dihydrátu hydrogenfosforečnanu sodného
CAS číslo: 10028-24-7
Ako vyzerá: biely kryštalický prášok
LD50: neznáma

 

Všeobecné informácie

       Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného (natrii hydrogenophosphas dihydricus) je biela tuhá práškovitá látka bez zápachu. Hydrogénfosforečnan sodný je silne hygroskopický a rozpustný vo vode. Je dostupný v bezvodej forme aj vo forme hydrátov. Používa sa ako protihrudkujúca látka v rôznych práškových výrobkoch. Spolu s dihydrogenfosforečnanom sodným sa používa ako laxatívum pri zápche a na čistenie čriev pred kolonoskopiou.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu.

       Mierne nebezpečný pri kontakte s pokožkou a očami (dráždivý), pri požití a vdýchnutí.

       Ako súčasť klyzmy či pri požití väčších dávok môže spôsobiť zvýšenie fosforečnanov v plazme, čo môže viesť k narušeniu hladiny vápnika a iných elektrolytov s následkami ako arytmia, zlyhanie obličiek až smrť.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava + schéma molekuly - približne 50 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.