Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

05.04.2012 04:14
Sumárny vzorec: NaH2PO4.2H2O
Schéma molekuly: Schéma molekuly dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného
CAS číslo: 13472-35-0
Ako vyzerá: biely kryštalický prášok
LD50: 8290 mg/kg (potkan, orálne)
>5008 mg/kg (myš, intraperitoneálne)

 

Všeobecné informácie

       Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (natrii dihydrogenophosphas dihydricus) je biela tuhá kryštalická látka, rozpustná vo vode, nerozpustná v alkohole. Používa sa ako laxatívum a spolu s inými fosforečnami sodíka ako pufračné činidlo.

 

Bezpečnosť

       Dráždi pokožku, oči a dýchacie cesty.

       Ako súčasť klyzmy či pri požití väčších dávok môže spôsobiť zvýšenie fosforečnanov v plazme, čo môže viesť k narušeniu hladiny vápnika a iných elektrolytov s následkami ako vracanie, letargia, hnačka, kŕče, kóma, arytmia, zlyhanie obličiek až smrť.

       Intravenózne podávanie fosforečnanov je nebezpečné. Vyskytli sa po ňom hypokalcémia, pokles tlaku, šok, srdcový infarkt, tetánia, zlyhanie obličiek a smrť. Fosforečnany by sa nemali podávať pacientom s oslabenou funkciou obličiek, hyperfosfatémiou a so zásaditým pH moču kvôli možnému vzniku kameňov.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava + kontrola odkazov - približne 35 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.