Deti na Spiši ochoreli na žltačku a tuberkulózu

16.04.2014 00:00

       [...]

       Na tuberkulózu v letanovskej osade ochorela 23-ročná žena, jej dve deti a synovec, žijúci v spoločnej domácnosti. Ide o dve deti vo veku 1,5 roka a jedno 4–ročné. Ďalší prípad bol nahlásený u 29-ročného muža zo Spišskej Novej Vsi a 40–ročného muža zo Sloviniek.

       Kým do konca roka 2011 bolo očkovanie proti tuberkulóze povinné, od začiatku roka 2012 to už tak nie je. Ako zdôraznila regionálna hygienička, malé deti bez očkovania sú viac vystavené riziku prenosu ochorenia hlavne od starších osôb. Problémom sú práve lokality s nižším hygienickým štandardom.

 

       Viac na stránke Novoveský Korzár.sk.

 

Komentár šéfredaktora

       Jedna vec je, že povinné očkovanie neznamená, že ho všetci absolvujú. Obzvlášť u členov divokejších rómskych komunít je zaočkovanosť hlboko podpriemerná, tzn. napriek povinnému očkovaniu neboli ani zďaleka všetci zaočkovaní. A v takomto prípade to spravidla nebýva kvôli vysokej informovanosti rodičov o hrozbách očkovania, ale skôr kvôli tomu, že prevenciu prenosných ochorení akosi „majú na háku“.

       Druhá vec je, že očkovanie „proti tuberkulóze“ (v skutočnosti: očkovanie baktériami kravskej tuberkulózy, tzn. Mycobacterium bovis, známymi tiež ako Calmetteov a Guérinov bacil = Bacille Calmette-Guérin = BCG, podľa francúzskych bakteriológov: Léon Charles Albert Calmette a Jean-Marie Camille Guérin) je prinajmenšom tromi spôsobmi výnimočné medzi ostatnými očkovaniami:

  1. nepodnecuje až tak (ak vôbec) protilátkovú, ale hlavne (prípadne výlučne) bunkovú (bunkami sprostredkovanú) špecifickú imunitu,
  2. prakticky vôbec neznižuje chorobnosť na tuberkulózu (ba dokonca ju skôr mierne zvyšuje), ako zistili dve rozsiahle štúdie v Indii (Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report, Bull World Health Organ, 1979, 57(5):819–827; Fifteen year follow up of trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention, Indian J Med Res, 1999, 110:5669)
  3. je to jediná schválená vakcína, obsahujúca živé baktérie

       Spomínané vedecké štúdie v Indii zistili nulovú ochranu proti tuberkulóze u dospelých a veľmi malú (27%, čo je pod úrovňou placeba, ktorá sa uvádza v priemere okolo 35%) úroveň ochrany u detí.

       Tvrdenia regionálnej hygieničky zo Spišskej Novej Vsi teda akosi nedávajú zmysel, jedine ak v kontexte primitívnej pro-očkovacej ideológie typu „zaočkovaný proti niečomu = chránený proti tomu“, ktorá však u očkovania BCG vakcínou zlyháva na celej čiare (niežeby inde nezlyhávala, ale u BCG zlyháva mimoriadne).

       Takže očkovanie ako prevencia je u tuberkulózy úplne od veci, nežiaduce účinky očkovania vysoko prevažujú nad ochranným účinkom očkovania a u dospelých prakticky žiadny ochranný účinok očkovanie BCG vakcínou nemá. Nostalgia za zrušeným plošným očkovaním teda vôbec nie je na mieste, skôr by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako inak predchádzať tuberkulóze v rómskych komunitách, tzn. predovšetkým ako v nich zlepšiť hygienu a odstrániť podvýživu (či už energetickú, alebo vitamínovú).

 

       Viď tiež článok Nákazlivá žltačka typu A a očkovanie proti nej.