Demonštrácia za slobodu v očkovaní v Košiciach v stredu 5.VI.2013 od 16:30

05.04.2013 16:30

streda 5. júna 2013 od 16:30 - Košice, Hlavná ul., pred OD Tesco - Demonštrácia za slobodu v očkovaní

       Pripravovaná novela Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia má odstrániť niekoľko legislatívnych rozporov súčasnej právnej úpravy povinného očkovania s Ústavou Slovenskej republiky a Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, na ktoré už niekoľko rokov upozorňujeme. Samotné povinné očkovanie však zostáva naďalej v rozpore s Ústavou SR i niekoľkými medzinárodnými zmluvami, záväznými pre SR. Novela teda odstráni len niekoľko formálnych nedostatkov, samotnú podstatu problému však vôbec nerieši.

       Novela nijak nezlepší situáciu rodičov, ktorí sa zdráhajú dávať očkovať svoje deti alebo seba samých. Práve naopak - podľa novely má lekár povinne hlásiť akékoľvek odmietnutie povinného očkovania už nielen na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ; bývalá okresná hygienická stanica), ale aj miesto-príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)? Čo s touto informáciou bude ÚPSVaR robiť? Odoberie Vám rodinné prídavky, keď odmietnete povinné očkovanie svojho dieťaťa? Zamietne Vám zdravotná poisťovňa žiadosť o kúpeľný pobyt, keď ste odmietli preočkovanie proti tetanu a záškrtu v 45 či 60 rokoch života? Zruší Vám podporu v nezamestnanosti? Nevyplatí Vám sociálna poisťovna nemocenské dávky? Možností je veľa a samotné informovanie ÚPSVaR o odmietnutí povinného očkovania môže mať nedozierne následky.

       Už dnes má byť podľa § 24 ods. 7 Zákona č. 355/2007 Z.z. súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti navštevovať kolektív, ktoré je vyžadované k prihláške do škôlky, aj údaj o povinnom očkovaní. Síce sa nikde nepíše, čo s tým má škôlka robiť, takže prípadné odmietnutie prijatia dieťaťa do škôlky čisto kvôli "chýbajúcemu" povinnému očkovaniu, je v zásade neprípustné, napriek tomu to však niektoré škôlky robia - bez akéhokoľvek právneho podkladu, čisto na základe informácie od pediatra.

       Informácia je nevyhnutným predpokladom diskriminácie, preto ak chceme byť čo najmenej diskriminovaní, je potrebné zaistiť, aby o nás mali úrady a iné ustanovizne čo najmenej informácií. Preto je potrebné postaviť sa na odpor proti pripravovanej novele Zákona č. 355/2007 Z.z., ktorá zvyšuje potenciál pre ďalšiu diskrimináciu a prenasledovanie občanov, ktorí odmietajú povinné očkovanie buď úplne, alebo čiastočne, alebo sa im nepáči príliš skorý nával priveľkého množstva vakcín do malého telíčka dojčaťa.

       Pripravovaná novela Zákona č. 355/2007 Z.z. je nepriateľská aj voči pediatrom, keďže zvyšuje ich administratívnu záťaž bez toho, že by to bolo akokoľvek zohľadnené v ich príjmoch, a - čo je ešte horšie - činí z nich nechutných udavačov, ktorí budú zákonom nútení vedome škodiť svojim pacientom resp. ich rodičom. Aký to bude mať vplyv na beztak už nie práve ideálny vzťah pediatrov s rodičmi, si každý ľahko domyslí. Je preto viac než žiaduce, aby sa na odpor proti tejto novele postavili aj detskí lekári, ktorých táto novela stavia na roveň spolupracovníkov ŠtB. Prečo by mali namiesto uzdravovania vypĺňať udavačské formuláre RÚVZ a ÚPSVaR?

       Je pritom verejným tajomstvom, že trh s plne hradeným povinným očkovaním detí na Slovensku ovláda jeden jediný výrobca vakcín - GlaxoSmithKline (GSK) - ktorý tiež sponzoruje prakticky všetky "vzdelávacie" podujatia o očkovaní v rámci tzv. kontinuálneho vzdelávania detských lekárov. Jeden jediný dodávateľ, ktorý je zároveň sponzorom všetkého "vzdelávania" v tejto oblasti - toť nebetyčný konflikt záujmov. Aby to nebolo málo, niekoľkých (najmenej troch) členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI) platí (či už priamo alebo prostredníctvom svojej PR agentúry Seesame) iný významný výrobca vakcín a tiež najväčšia farmaceutická firma na svete - Pfizer. Štátne úrady sú teda krajne nedôveryhodným zdrojom informácií, keďže sú skrz-na-skrz prelezené konfliktami záujmov. Vzdelávanie pediatrov potom aj vyzerá tak, ako by človek od sponzorovaného podujatia čakal: vakcíny sú do Neba vychvaľované, ale o ich nežiaducich účinkoch očkovania nie je vôbec reč, a ak predsa, tak len v zmysle ich popierania či bagatelizovania. O princípoch fungovania očkovacej látky, farmakokinetike a toxikológii jej jednotlivých zložiek nepadne ani slovo (a ak, tak jedine v zmysle popierania nebezpečnosti). Hlavnou náplňou týchto "školení" bývajú psychologické návody, ako presvedčiť váhajúcich a odmietajúcich rodičov, prípadne ako zatočiť s tými, čo sa presvedčiť nenechajú. "Odborníci", platení výrobcami vakcín, na týchto podujatiach vystupujú sťaby nezávislí výskumníci, lekári či vysokoškolskí profesori. Niet potom divu, že väčšia časť pediatrov má vo veci očkovania doslova vymyté mozgy. Argumentáciu druhej strany nikdy nečítali a sú inštruovaní k tomu, aby ju zmietli zo stola, čoby bláboly laikov, čo tomu nemôžu rozumieť. Nie sú vedení k samostatnému skúmaniu, uvažovaniu, dohľadávaniu si faktov, čítaniu najnovších štúdií..., ale len k papagájovaniu pôsobivých sloganov z reklamných letákov. Benito Mussolini nazval takéto tesné prepojenie korporácií a štátnej moci fašizmom.

 

Príďte preto aj Vy
povedať hlasné NIE „diktatúre vakcinariátu“,
NIE fašizmu v slovenskom zdravotníctve,
ÁNO slobodnému rozhodovaniu o svojom zdraví,
ÁNO úplne slobodnej voľbe v očkovaní
— bez sankcií, bez represie, bez diskriminácie!

 

 Demonštrácia za slobodu v očkovaní 
streda 5. júna/lipňa/června 2013
Košice, Hlavná ul.

(blízko Ústavného súdu SR, pred OD Tesco)