Demencia už zasahuje aj 40-nikov, keďže ortuť z vakcín spôsobuje pomalé degeneratívne poškodenie mozgu

29.11.2016 17:21

Natural News6.VIII.2015David Gutierrez

 

    Pôvodný článok Dementia now striking people in their 40s as mercury from vaccines causes slow, degenerative brain damage
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: injekčná striekačka a kvapky ortuti    Demencia a ďalšie neurologické choroby mozgu zasahujú čoraz mladších ľudí. Zistila to nová štúdia, vykonaná výskumníkmi z Bournemouthskej univerzity v Anglicku, zverejnená v časopise Surgical Neurology International (Medzinárodná chirurgická neurológia). Tieto choroby dosiahli „takmer epidemických“ rozmerov, hovoria títo výskumníci, a dosiahli ich tak rýchle, že na vine musia byť predovšetkým činitele životného prostredia. Vedúci výskumník Colin Pritchard povedal:

„Taký rýchly nárast za tak krátky čas je známkou tichej alebo dokonca „skrytej“ epidémie, u ktorej musia činitele životného prostredia hrať prvé husle, a určite to nebude iba starnutím. Moderný život vytvára mnohoraké znečistenia životného prostredia, ale zmeny v ľudskej chorobnosti, vrátane neurologických chorôb, sú značné a poukazujú na vplyvy životného prostredia.“

 

Úmrtnosť sa viac než zdvojnásobila

    Títo výskumníci porovnali výskyty neurologických chorôb mozgu v 21 západných krajinách v rokoch 1989 až 2010. Zistili, že k roku 2010 bol priemerný vek nástupu demencie o 10 rokov nižší než v roku 1989. Navyše úmrtnosť na neurologické choroby sa značne zvýšila u ľudí vo veku 55–74 rokov a u ľudí nad 75 rokov sa takmer zdvojnásobila.

    Tieto zmeny sa prejavili vo všetkých 21 krajinách, ale v USA to zašlo jednoznačne najďalej. V USA sa počet úmrtí na neurologické poruchy u mužov nad 74 rokov medzi rokmi 1989 a 2010 strojnásobil a u žien toho istého veku dokonca takmer späťnásobil. Po prvýkrát v zaznamenaných dejinách dnes ženy v USA zomierajú viac na neurologické choroby než na rakovinu.

    Rozbor týchto výskumníkov preukázal, že tieto zistenia nemožno jednoducho vysvetliť zlepšením liečby iných chorôb. Pritchard povedal:

„Zásadné je, že sa tak nedeje len preto, že by ľudia žili dlhšie a dostali choroby, ktoré by predtým nedostali, lebo by zomreli skôr, než by sa ich dožili. Starší ľudia sú jednoducho viac chorí na neurologické choroby než kedykoľvek predtým.“

    Namiesto toho musia byť na vine predovšetkým zmeny životného prostredia, ktoré sa udiali za uplynulé dve desaťročia. Pritchard povedal:

„Zmeny životného prostreda za ostatných 20 rokov zahŕňajú zvýšenú spotrebu ropných výrobkov — letecká doprava, zoštvornásobenie motorových vozidiel, insekticídy, nárast takmer všadeprítomného elektromagnetického žiarenia atď.

    Tieto výsledky nebudú vítanou správou, pretože mnoho ľudí, čo majú krátkozraké zištné záujmy, ich bude chcieť ignorovať.“

 

Spojitosť s očkovaním?

    Mohol by príjem ortuti z vakcín hrať úlohu v rastúcom výskyte demencie s nástupom v pomerne nízkom veku? Do roku 2001 sa konzervant thiomersal, obsahujúci ortuť, používal v mnohých vakcínach pre deti. Dokonca aj dnes sa táto látka stále používa v niektorých vakcínach pre dospelých a tiež vo vakcínach proti chrípke, podávaných deťom i dospelým. (V rozvojových krajinách sa doposiaľ používa vo väčšine vakcín pre deti — pozn. prekl.)

    V štúdii, ktorú zverejnil v roku 2010 časopis Journal of Alzheimer's Disease (Časopis o Alzheimerovej chorobe), výskumníci vyhodnotili 100 starších pokusných a klinických štúdií účinkov ortuti na bunky, zvieratá a ľudí. Zistili, že dlhodobé vystavenie sa ortuti vytvorilo mnohé z tých zmien, ktoré vidíme u Alzheimerovej choroby, vrátane zmätenosti a porúch pamäti alebo poznávacej (kognitívnej) činnosti. Výskumník Richard Deth povedal:

„Ortuť jasne prispieva k neurologickým problémom, ktorých výskyt narastá ruka v ruke s nárastom hladín ortuti. Vyzerá to tak, že tieto dve veci sú spojené.“

    Hliník, ktorý je ďalšou bežnou zložkou vakcín, bol tiež spojený s demenciou. Napr. štúdia, zverejnená v roku 2009 v časopise American Journal of Epidemiology (Americký epidemiologický časopis), zistila, že ľudia s najvyšším obsahom hliníka v ich pitnej vode mali aj najvyššie riziko demencie. Klinické štúdie tiež priamo spojili hliník s poškodením mozgu.

    Hliník i ortuť sú tiež rozšírené v životnom prostredí kvôli znečisteniu z iných zdrojov. Uhoľné elektrárne sú svetovo najvýznamnejším zdrojom znečistenia ortuťou a hlavným prispievateľom ku znečisteniu rybieho mäsa ortuťou. Zubné plomby z amalgámu sú tiež významným zdrojom ortuti u ľudí.

 

Zdroje

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.