Dejiny nám ukazujú, že detskú obrnu vyvolalo pôsobenie pesticídov a že vymizla vďaka obmedzeniu používania pesticídu DDT

12.07.2012 11:27

NaturalNews.com - 25.VI.2012 - Jonathan Benson

 

       Pôvodný článok "History shows polio caused by pesticide exposure, then was eradicated by decline in DDT use"
       z angličtiny preložila Ing. Mgr. Andrea Droščínová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - vakcína, naťahovaná z ampulky, a malý chlapec v pozadí       Jeden z najčastejších argumentov, ktorý sa často používa na obhajobu očkovania, je, že práve očkovacie látky vyhubili epidemické vírusy z minulosti, akými sú detská obrna a pravé kiahne. Ale nedávny investigatívny článok, ktorý uverejnil Jeffry John Aufderheide na stránke VacTruth.com, vysvetľuje nielen prečo je toto tvrdenie nepravdivé, ale tiež prečo v prvom rade práve pesticídy môžu byť zodpovedné za vyvolanie epidémií týchto chorôb.

       Ako súčasť série článkov o detskej obrne, Aufderheide cituje niekoľko štúdií, ktoré poukazujú na to, že rozšírené používanie chemických pesticídov, ako je dichlórdifenyltrichlóretán (DDT) a heptachlór po druhej svetovej vojne v skutočnosti rozpútali epidémie vírusových chorôb naprieč celými USA.

       Tento graf jasne ukazuje, že výroba a používanie pesticídov v polovici 20. storočia priamo súvisí s epidémiami detskej obrny, vrátane najhoršej epidémie detskej obrny v nám známych dejinách, ku ktorej došlo v roku 1952. Kliknutím na graf ho zobrazíte v plnej veľkosti v novom okne resp. na novej záložke:

Graf výroby DDT v porovnaní s výskytom detskej obrny.

       Podľa správy, zostavenej ministrom vnútra USA, ktorá bola predložená 85. kongresu v roku 1958, detská obrna sa stala vážnym problémom až po 40. rokoch 20. storočia, kedy chemické spoločnosti začali vyrábať veľké množstvo DDT, heptachlóru, dieldrínu, tetraetyl-pyrofosfátu (TEPP), malatiónu, benzén-hexachloridu (BHC) a ďalších pesticídnych chemikálií, ktoré mali byť použité na poľnohospodárskych plodinách. Do tej doby detská obrna nebola ani zďaleka tak nebezpečná alebo problematická, ako si o nej veľa ľudí myslí.

       Keď sa DDT a ďalšie pesticídy nakoniec prestávali používať, počty prípadov detskej obrny sa taktiež začali znižovať, čo naznačuje, že očkovanie nemusí byť hlavným dôvodom vymiznutia detskej obrny. Zlepšenia v hygiene, ktoré sa zdravotnícke úrady sotva kedy unúvajú vôbec spomenúť, tiež zohrali svoju úlohu pri vymiznutí detskej obrny.

 

Mlieko s obsahom pesticídov tiež zodpovedné za epidémie detskej obrny

       Mnoho ľudí v 50. rokoch 20. storočia ochorelo v dôsledku konzumácie mlieka, kontaminovaného pesticídmi, ktorého muselo byť v nasledujúcich rokoch potichu stiahnuté z pultov obchodov veľké množstvo. Toto kontaminované mlieko bolo tiež známe ako hlavný prenášač detskej obrny, a bolo priamo zodpovedné za šírenie tejto choroby, až kým sa znečisťujúce pesticídy napokon prestali používať a kým neboli zdroje mlieka uzdravené.

       Zaujímavé je, že epidémie chorôb, vyvolané mliekom, spôsobili, že bola zavedená povinnosť pasterizovať mlieko. Za šírenie choroby však boli zodpovedné pesticídy a odolnosť vírusu detskej obrny voči nim, a nie skutočnosť, že mlieko bolo tepelne neupravené. Napriek tomu dodnes pretrváva presvedčenie, že surové mlieko je už zo svojej podstaty nebezpečné, zatiaľčo málokto naozaj chápe úlohu, ktorú zohralo pesticídmi kontaminované mlieko v šírení chorôb, obzvlášť detskej obrny.

       Práve v čase, keď sa nebezpečné pesticídy prestali používať a zlepšila sa kanalizácia, začalo sa s očkovaním proti detskej obrne, ktoré údajne odstránilo chorobu. Presné načasovanie tohto strategického začiatku očkovania sa neskôr využilo pre tvrdenie, že očkovanie, a nie zlepšenie v poľnohospodárstve a hygiene, bolo dôvodom vymiznutia detskej obrny.

 

Revizionistický dejepis naďalej živí mýtus, že očkovaniu vďačíme za vymiznutie choroby

       Dlhoročné ovplyvňovanie vládnych a zdravotníckych úradov farmaceutickými firmami a výrobcami očkovacích látok viedlo k tomu, že mýtus o vymiznutí chorôb vďaka očkovaniu zvíťazil. Ak však máme povedať pravdu, bolo preukázané, že očkovanie proti detskej obrne v skutočnosti spôsobuje mnoho z príznakov ochrnutia, spojených s detskou obrnou. Pozrime sa na Indiu, kde od zavedenia plošných očkovacích kampaní proti detskej obrne po celej krajine došlo k 1200%-nému nárastu s očkovaním spojenej paralytickej detskej obrny (VAPP). (https://www.naturalnews.com/035588_polio_vaccine_India_paralysis.html, po slovensky: https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-ockovacia-kampan-proti-detskej-obrne-sposobila-v-indii-12-nasobny-narast-smrtelneho-paralytickeho-ochorenia/)

       Rozhodne si prečítajte celý Aufderheidov článok "7 Trivia Facts About Polio" ("7 malých faktov o detskej obrne"), aby sa vám otvorili oči na skutočnosti okolo tejto známej choroby: https://vactruth.com/2012/06/03/7-trivia-facts-about-polio

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu, grafická úprava, preklad obrázku, kontrola a štúdium odkazov) zabrali šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.