Ďalšia veľká rana farmaceutickým firmám: Lieky na cholesterol sú vraj absolútne bezcenné

22.09.2016 00:00

    [...]

    Tretia významná štúdia za posledné dni, ktorá diskredituje farmaceutické firmy, bola publikovaná v Žurnále amerických lekárov a chirurgov (Journal of American Physicians and Surgeons) sa týka detských vakcín. Zistila, že skutočnosť je opäť raz úplne iná ako to, čo sa dlhé roky tvrdí rodičom pri očkovaní ich detí.

    Napríklad, úrady odporúčajú očkovať Hexa vakcínou (obrna, hepatitída B, záškrt, tetanus, čierny kašeľ a Heamophilus influenzae typ B) spolu s vakcínou proti pneumokokom. Táto kombinácia sa v súčasnosti podáva deťom počas prvého roka života až 3 krát! Skutočnosť je však taká, že uvedená kombinácia nebola nikdy testovaná na bezpečnosť, uvádza medicínsky výskumník Neil Z. Miller.

 

    Viac na stránke Badatel.net.