Cocoon Strategy — očkovaním matky a ostatných osôb chránime dieťa pred infekciou (Dieťa 12/2012)

17.02.2015 23:59

mesačník Dieťa12/2012, 1.XII.2012doc. MUDr. Darina Chovancová, DrSc.

 

Čierny kašeľ — aktuálny problém v súčasnosti

„Práve som sa vrátila so svojím štvormesačným synčekom z nemocnice. Takmer mesiac sme boli hospitalizovaní s diagnózou čierny kašeľ, dokonca hrozilo, že Dávidko skončí na JIS na umelej pľúcnej ventilácii. Kašeľ mal aj manžel a nakoniec som ochorela aj ja. Ako je to možné? Veď sme boli v detstve proti čiernemu kašľu očkovaní.“

Elena z Bratislavy

       Čierny kašeľ (divoký alebo dávivý), latinsky pertussis, patrí medzi vysoko nákazlivé ochorenia (v priemere 80 % priamych kontaktov ochorelo). Vyvoláva ho bacil Bordetella pertussis, ktorý osídľuje dýchacie cesty a spôsobuje ich zápal s tvorbou hlienov. Šíri sa kvapôčkovou nákazou. Inkubačná doba je asi 7 až 10 dní. Pred zavedením očkovania patril čierny kašeľ k najčastejším ochoreniam u detí, v treťom svete ešte aj v súčasnosti podľa SZO zomiera ročne na toto ochorenie viac ako 200 000 detí. Po zavedení očkovania celobunkovou vakcínou v 40-tych rokoch 20. storočia nastal dramatický pokles výskytu čierneho kašľa. Nová tzv. acelulárna vakcína, ktorá v súčasnosti aj u nás nahradila pôvodnú očkovaciu látku, má oveľa menej nežiaducich účinkov. V posledných rokoch vo svete, ale aj na Slovensku významne narastá počet ochorení na čierny kašeľ. V Českej republike zaznamenali štvornásobný vzostup výskytu čierneho kašľa, na Slovensku až päťnásobný. Ochoreli najmä neočkované deti do veku pol roka, ale aj staršie deti, dospievajúci, ale aj dospelí. Tieto trendy súvisia s poklesom protilátok proti čiernemu kašľu, preto je vhodné doplniť očkovací kalendár o tzv. booster dávky u starších a adolescentov acelulárnou vakcínou.

obálka časopisu Dieťa č. 12/2012       Pre ochorenie býva typický prudký nádych pripomínajúci hlas kohúta. Dojčatá znášajú ochorenie oveľa ťažšie, nemajú dobre vyvinutý reflex kašľania, preto sa často dusia. Kašeľ sa opakuje a končí vykašlaním hlienu alebo vracaním. Záchvatov môže byť v najhoršom štádiu aj niekoľko desiatok, čo znemožňuje spánok, dieťa sa nevie najesť a je celkovo vyčerpané. Ochorenie niekedy býva komplikované zápalom pľúc alebo zápalom stredného ucha. U dospelých sa čierny kašeľ môže prejaviť ako dráždivý suchý kašeľ, väčšinou bez teploty. Hoci očkovanie výrazne znížilo výskyt čierneho kašľa, ukazuje sa, že už po piatich rokoch nastáva pokles ochrannej hladiny protilátok, preto je nutné dospievajúcich preočkovať. Ani dospelí nemajú proti čiernemu kašľu dostatočnú imunitu, preto, ak ochorejú, môžu byť zdrojom infekcie pre svoje okolie.

       Štádiá čierneho kašľa:

  1. Katarálne štádium (trvá 1–2 týždne): príznaky sú podobné ako pri prechladnutí — teplota, kašeľ, vodnatý výtok z nosa, kýchanie. Kašeľ pretrváva dňom aj nocou.
  2. Paroxyzmálne alebo záchvatové štádium (4–6 týždňov): Kašeľ je pri záchvatoch veľmi intenzívny, sprevádza ho hlasné štekavé nadýchnutie, vracanie po kašli, krvácanie do spojoviek a často vyžaduje hospitalizáciu.
  3. Rekonvalescencia (trvá 2 až 6 týždňov). Príznaky postupne ustupujú, výnimočne trvajú až 6 mesiacov, ale aj dlhšie.

 

Cocoon stratégia — očkovanie matky a okolia

„Som v 8. mesiaci tehotnosti. Počula som, že by bolo vhodné, aby som sa nechala zaočkovať proti čiernemu kašľu, lebo jeho výskyt pomaly narastá. U malých detí do 6. mesiaca to vraj môže byť aj život ohrozujúce ochorenie. Aké sú u nás možnosti očkovania?“

Marta z Popradu

       Proti čiernemu kašľu sú deti očkované v priebehu prvého roku života 3-krát v podobe hexavalentnej vakcíny (proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, obrne, invazívnym hemofilovým ochoreniam a hepatitíde typu B), vo veku 6 rokov sú preočkované proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. Posledné štúdie ukázali, že dospievajúci jedinci a dospelí nemajú napriek očkovaniu v detstve imunitu proti čiernemu kašľu a môžu predstavovať smrteľný zdroj infekcie pre najmenších. V očkovacom kalendári pre SR na rok 2012 sa tento fakt odráža v odporúčaní tzv. booster dávok spočívajúcich v preočkovaní 13-násťročných detí kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu spolu s detskou obrnou (poliomyelitídou) a v dospelosti každých 15 rokov je vhodné s preočkovaním proti tetanu aplikovať aj preočkovanie proti čiernemu kašľu. Takáto booster dávka sa odporúča u dospelých, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi mladšími ako 12 mesiacov alebo u mladých žien, ktoré plánujú materstvo (prípadne koncom druhého trimestra alebo v treťom trimestri) alebo po pôrode.

       Práve tento postup ochráni najzraniteľnejšiu populáciu, t.j. najmenšie deti, ktoré ešte nemajú protilátky, pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z čierneho kašľa. Tento postup je z hľadiska ochrany najmenších veľmi potrebný, lebo všeobecne je známe, že u dospelých, ktorí kašlú, je 100-násobne podhodnotená diagnostika čierneho kašľa! Ide často o atypický priebeh ochorenia, preto diagnostika nie je nasmerovaná na potvrdenie čierneho kašľa. Ako sme už spomínali, cocoon stratégia znamená cielené očkovanie, ktoré predstavuje v podstate ochranu detí pod 12 mesiacov pred čiernym kašľom. Pred 3. mesiacom dojča nie je proti čiernemu kašľu očkované, čím je týmto ochorením vo vysokej miere ohrozené.

       Epidemiologické štúdie ukázali, že najmenšie deti ochoreli až v 83% od člena rodiny. Preto každý, kto príde do kontaktu s takýmto malým dieťaťom, by mal byť preočkovaný booster dávkou. Ide nielen o rodičov, starých rodičov, súrodencov, ale aj o zdravotníkov. Hoci odborníci v Kanade vypočítali, že pokiaľ by sme ochránili 1 dojča pred úmrtím z dôvodu komplikácií čierneho kašľa, musíme zaočkovať asi 1 milión dospelých, 100 000 očkovaných dospelých zabráni hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti 1 dojčaťa. Napriek týmto číslam efektívnosť cocoon stratégie potvrdzuje posledná epidémia čierneho kašľa v Kalifornii, kde výskyt ochorení u detí pod 6 mesiacov dosiahol až 435 na 100 000 osôb. Zavedenie cocoon stratégie v Kalifornii spôsobilo, že po prvý raz od roku 1991 už žiadne dojča v roku 2011 na čierny kašeľ nezomrelo. Túto stratégiu podporuje aj Americká pediatrická akadémia a nedávno podobný projekt očkovania dospelých a zdravotníkov spustila aj najväčšia pôrodnica v Čechách – ÚPMD (Ústav péče pro matku a dítě) v pražskom Podolí.

       Verím, že vás náš článok nevystrašil. Je dôkazom, že moderné poznatky vo vakcinológii sú v prospech ochrany zdravia a života. Napriek mnohým odporcom očkovania, ktorí síce problematiku očkovania neovládajú, ale pasujú sa za odborníkov, je zrejmé, že prevencia viacerých život ohrozujúcich infekcií spočíva v očkovaní.

doc. MUDr. Darina Chovancová, DrSc.

 

Poznámka redakcie www.slobodaVockovani.sk:

       Na tento článok vyšli v mesačníku Dieťa dve reakcie: