Čo v očkovacích látkach proti chrípke môže spôsobiť neplodnosť?

18.10.2010 00:56

Mercola.com - 15.X.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "What is In the Flu Vaccine that Can Cause Infertility?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Očkovacia látka proti chrípke Fluarix od firmy GlaxoSmithKline obsahuje, okrem iného, polysorbát 80 známy aj ako Tween 80.

       Štúdia na samičkách krysy vypracovaná na Slovensku zistila, že novo narodené krysy, ktorým bola vpichnutá táto látka v priebehu týždňa po narodení, utrpeli poškodenie vagíny a výstelky maternice, hormonálne zmeny, deformáciu vaječníkov a neplodnosť.

       Príbalový leták k Fluarixu hovorí, že výrobca nemôže zaručiť, že Vaša plodnosť nebude poškodená. Navyše, ak dôjde k zníženiu Vašej plodnosti, nedávno schválené zákony (v USA - pozn. prekl.) chrániace výrobcov očkovacích látok, Vám neumožnia hnať GlaxoSmithKline na zodpovednosť.

       Z článku na stránke Organic Health:

"Cítili by ste sa v pohode pri vedomí, že Vám pichnú očkovaciu látku obsahujúcu niečo, čo sa silne spája s neplodnosťou?

Nuž, ak sa dáte zaočkovať proti chrípke Fluarixom od firmy GlaxoSmithKline, alebo akoukoľvek inou očkovacou látkou obsahujúcou polysorbát 80, presne to sa Vám stane. Ak zvažujete očkovanie proti chrípke alebo akékoľvek iné očkovanie, mali by ste sa snáď informovať o tom, čo presne obsahuje daná očkovacia látka, pred tým, ako si ju necháte vpichnúť do svojho tela."

       V podobných správach si boli austrálski zdravotnícki predstavitelia vedomí nezvyčajných nežiadúcich účinkov očkovania proti chrípke tri týždne pred tým, ako s tým vyšli na verejnosť, a teraz odborníci požadujú lepší plán štátneho dozoru.

       Trvalo vyše 3 mesiace, kým sa jasne určila očkovacia látka Fluvax od firmy CSL ako pravdepodobný pôvodca zvýšeného počtu febrilných kŕčov medzi nedávno očkovanými deťmi.

       Prinajmenšom 100 hlásení febrilných kŕčov dostali austrálske úrady, ale oneskorená reakcia a zdržania v oficiálnych odpovediach federálnej a krajských vlád boli jednoducho neprijateľné, takže odborníci i verejnosť nielenže požadujú odpovede, ale žiadajú tiež zmenu v spôsobe hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania.

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu

       Už ste si možno uvedomili početné nebezpečenstvá, ktoré v sebe skrýva očkovanie proti chrípke.

       Kým prejdem k samotnému polysorbátu 80, chcel by som Vás upozorniť, že na trhu je viacero očkovacích látok proti chrípke a že očkovacie látky od rôznych výrobcov majú rôzne zloženie.

       Zloženie sa tiež odlišuje podľa toho, v ktorej časti sveta sa nachádzate. Napr. európske a americké očkovacie látky sa častokrát odlišujú v type použitých adjuvantov, keďže nie všetky zložky sú povolené vo všetkých krajinách.

       To celú vec komplikuje, keď máme pojednať o nebezpečnosti očkovania proti chrípke.

       Pokúsim sa byť čo najkonkrétnejší, ale majte na vedomí, že nižšie uvedené informácie o polysorbáte 80 a ďalších zložkách sa týkajú niektorých očkovacích látok proti chrípke, ale nie všetkých, a môžu sa týkať očkovacej látky určitého výrobcu v jednej krajine ale nie v inej krajine.

       Ak Vás zaujíma zloženie očkovacej látky, mal(a) by ste si ako spotrebiteľ(ka) prehodnotiť očkovacie látky dostupné v mieste, kde žijete.

       Zoznam schválených očkovacích látok v USA môžete nájsť tu. CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; niečo ako slovenský Úrad verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) ponúka tiež informácie o zložení očkovacích látok v tomto dokumente.

       Som presvedčený, že dôvody proti očkovaniu proti chrípke sú silné a nezáleží veľmi na tom, o ktorej očkovacej látke je reč, ak ide o to, či Vám môže spôsobiť zdravotné ťažkosti. VŠETKY očkovacie látky Vám môžu ublížiť rôznymi spôsobmi.

 

Nebezpečenstvá polysorbátu 80 (Tweenu 80)

       Polysorbát 80, známy aj ako Tween 80, je detergentom (látka s výraznou čistiacou a pracou schopnosťou - pozn. prekl.) používaným na prenos určitých liekov a chemikálií skrz hematoencefalickú (krvno-mozgovú) bariéru.

       Tohtoročná očkovacia látka proti sezónnej chrípke Fluarix, vyrábaná firmou GlaxoSmithKline, obsahuje polysorbát 80, rovnako ako Agriflu od firmy Novartis. Očkovacia látka Gardasil proti HPV (Human Papilloma Virus, ktorý údajne spôsobuje rakovinu krčka maternice - pozn. prekl.) a množstvo iných očkovacích látok pre deti, ktoré môžu mať vážne nežiadúce účinky, tiež obsahuje polysorbát 80.

       Túto látku tiež môžete nájsť v ľubovoľnej očkovacej látke obsahujúcej adjuvant MF59, ktorý sa skladá z polysorbátu 80 a skvalénu, čo je ďalšia nebezpečná zložka. Skvalén je adjuvant používaný v očkovacích látkach v Európe a iných krajinách, ale nebol schválený FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA - pozn. prekl.) ako zložka očkovacích látok predávaných v USA. Viac podrobnejších informácií o skvaléne môžete nájsť v tejto správe.

       Štúdia zatracujúca polysorbát 80, na ktorú odkazuje Organic Health, je slovneská štúdia zverejnená v časopise Food and Chemical Toxicology (Toxikológia potravín a chemikálií; toxikológia = náuka o jedoch) v roku 1993. Výskumníci vpichli samičkám krýs Tween 80 (v 1%, 5% alebo 10% vodnom roztoku) na štvrtý až siedmy deň po narodení.

       Zistili, že Tween 80 urýchlil dospievanie krýs, predĺžil menštruačný cyklus, znížil váhu maternice a vaječníkov a spôsobil poškodenia výstelky maternice svedčiace o chronickej estrogénovej stimulácii. Vaječníky krýs boli tiež poškodené, s degeneratívnymi folikulami a bez corpora lutea (množstva endokrinného tkaniva vylučujúceho progesterón, ktoré sa formuje okamžite po ovulácii).

       Takéto vážne deformácie vaječníkov môžu viesť k neplodnosti. Otázkou je, či tieto účinky nastávajú aj u ľudí. Nanešťastie, v tejto oblasti nebol zatiaľ vykonaný dostatočný výskum.

       Namiesto toho, aby poriadne vyhodnocovali nebezpečenstvá jednotlivých zložiek očkovacích látok, zdá sa, že výrobcovia očkovacích látok naplno využívajú svoju vládou posvätenú imunitu voči zodpovednosti za spôsobené škody.

       Môžete si všimnúť, že príbalové letáky ku všetkým očkovacím látkam proti chrípke jednoducho hovoria: "nebol vyhodnotený karcinogénny alebo mutagénny potenciál či zníženie plodnosti." (karcinogénny = rakovinnotvorný; mutagénny = spôsobujúci genetické mutácie - pozn. prekl.)

       Koniec príbehu.

       Alebo nie?

       Nemyslíte, že by ste mali požadovať DÔKAZ, že niečo, čo si máte dať vpichnúť do tela každý rok (od 6. mesiacov života až po hrob), Vás neučiní neplodnou/neplodným, alebo nespôsobí Alzheimerovu chorobu či iné vážne choroby?

       Zamyslite sa nad tým na chvíľku... Čo v skutočnosti tieto zložky očkovacích látok vo Vašom tele robia? A koľko ročných dávok týchto jedov zvládne Vaše telo, kým začne protestovať?

       Teraz nemáme veľa ďalších dôkazov, že konkrétne polysorbát 80 môže priamo spôsobiť neplodnosť. Neplodnosť spôsobujúce očkovacie látky zvyknú obsahovať ľudský choriový gonadotropín (hCG). To však neznamená, že krysia štúdia z roku 1993 nie je náznakom, že polysorbát 80 môže poškodiť Vašu plodnosť, a neznamená to, že je bezpečné ho používať.

       Vieme tiež, že polysorbát 80 môže spôsobiť anafylaktický šok. Jedna štúdia z roku 2005 dospela k záveru, že "polysorbát 80 je široko používané rozpúšťadlo, ktoré môže spôsobiť vážne neimunologické anafylaktické reakcie."

       Výskumníci skúmajúci rakoviny vyšetrovali tiež niektoré účinky Tweenu 80. Jedna štúdia pátrajúca po účinkoch Tweenu 80 na metabolizmus určitých rakovinových buniek v skúmavke, zistila, že táto látka spôsobuje značné zvýšenie priepustnosti bunky. Rozpustné nukleotidy a aminokyseliny boli použitím Tweenu 80 odstránené, a príjem kyslíka sa znížil o 50%, nehovoriac o ďalších účinkoch.

       Aj keď toto samo o sebe nemá do činenia so zapríčinením neplodnosti, je jasné, že polysorbát 80 spôsobuje značnú priepustnosť buniek, čím dovoľuje čomukoľvek inému, čo ešte je v danej očkovacej látke, vstúpiť do Vašich buniek.

 

Prečo môže byť očkovanie tak nebezpečné

       Predpokladaný zámer očkovania je pomôcť Vám vybudovať si imunitu voči potenciálne škodlivým organizmom, ktoré spôsobujú choroby. Avšak Váš imunitný systém je už prirodzene navrhnutý na vysporiadanie sa s mikroorganizmami útočiacimi na Vaše telo.

       Väčšina choroboplodných organizmov vstupuje do Vášho tela skrz sliznice v nose, ústach, pľúcnej sústave alebo tráviacom trakte - nie skrz striekačku. Tieto sliznice majú svoj vlastný imunitný systém zvaný IgA. Je to iný systém než ten, ktorý sa aktivuje pri očkovaní. Váš IgA imunitný systém je prvou obrannou líniou Vášho tela. Jeho úlohou je poraziť útočiace organizmy pri ich vstupných bodoch, čím sa zníži alebo úplne odstráni potreba aktivácie imunitného systému celého tela.

       Avšak keď sa vírus vstrekne v očkovacej látke, obzvlášť ak je sprevádzaný adjuvantami, obíde sa tým Váš IgA imunitný systém a imunitný systém Vášho tela dostane poriadne zabrať, aby sa vysporiadal s očkovaním.

       Adjuvanty môžu spustiť nežiadúce imunitné odpovede, keďže môžu spôsobiť prehnanú reakciu Vášho imunitného systému na organizmus, proti ktorému ste očkovaní.

       Nenechajte sa pomýliť: vstrekovanie organizmov do Vášho tela, aby vybudili imunitu, je v rozpore s prírodou a očkovanie nesie obrovský potenciál vážnych poškodení zdravia.

 

Čo si vedome a dobrovoľne vstrekujete do tela spolu so známymi jedmi?

       Hlavnou "aktívnou" zložkou očkovacej látky je buď mŕtvy vírus/baktéria alebo živý vírus/baktéria, ktorý bol oslabený (urobený menej škodlivým).

       Väčšina očkovacích látok proti sezónnej chrípke obsahuje nebezpečne vysoké množstvo ortuti vo forme thimerosalu, smrtiaceho konzervantu, ktorý je 50x jedovatejší než obyčajná ortuť. Po užití príliš vysokej dávky môže thimerosal spôsobiť dlhodobé imunitné, zmyslové (senzorické), neurologické, pohybové (motorické) a behaviorálne (správania sa) dysfunkcie. Taktiež môže zvýšiť u dospelých pravdepodobnosť vzniku neurologických problémov ako je Alzheimerova choroba alebo demencia. Pozn. prekl.: treba pochváliť kompetentné slovenské orgány, že na túto sezónu schválené očkovacie látky proti chrípke nie sú

       Thimerosal však nie je jedinou obavou vo vzťahu k očkovaniu proti chrípke. Sú tu tiež nebezpečenstvá adjuvantov ako skvalén alebo hliník. Hliníkové adjuvanty sú schválené a používané v očkovacích látkach proti chrípke v USA, zatiaľčo v iných krajinách je povolené pridávať do očkovacích látok skvalén.

       Ďalšie jedovaté látky, ktoré možno nájsť v rôznych očkovacích látkach proti chrípke:

  • etylénglykol (nemrznúca kvapalina)
  • Triton X100 (detergent)
  • formaldehyd - známy karcinogén
  • neomycín a streptomycín (antibiotiká)
  • glutaman sodný (zvýrazňovač chuti - spôsobuje poškodenia mozgu)
  • fenol (kyselina karbolová)
  • hliník (nervový jed spôsobujúci (nielen) Alzheimerovu chorobu)
  • polysorbát 80 (Tween 80) - spôsobuje vážne alergické reakcie, vrátane anafylaxie
     

       Ak chcete zistiť, ktoré očkovacie látky obsahujú ktoré zložky, pozrite si tento zoznam CDC.

 

Možno by ste mali prehodnotiť očkovanie proti chrípke túto sezónu

       Tento rok by ste mali mať na pamäti, že očkovacia látka proti sezónnej chrípke bude obsahovať ako dva bežné kmene chrípky, tak aj kontroverzný pandemický kmeň prasacej chrípky H1N1.

       Ako ste už možno počuli, očkovacie látky proti prasacej chrípke spôsobili veľmi nezvyčajný a vážny zdravotný problém u detí a mládeže v Európe, zvaný narkolepsia.

       Austrália tiež dočasne zakázala očkovať deti do 5 rokov tohtoročnou očkovacou látkou proti sezónnej chrípke kvôli nezvyčajne vysokému počtu nežiadúcich účinkov.

       Príčiny zvýšenej reaktivity jednozložkových i kombinovaných očkovacích látok proti chrípke v Austrálii a Európe sú stále neznáme... Avšak radím Vám, aby ste nevyčkávali, kým sa zistia mechanizmy spôsobujúce tieto problémy, a vážne prehodnotili známe i neznáme riziká očkovania proti chrípke.

       Nielenže očkovanie proti chrípke nefunguje, ale keď nastane vážny problém, nemáte žiadne právne prostriedky, keďže Kongres (parlament v USA - pozn. prekl.) udelil imunitu voči obžalobám nielen výrobcom Tamiflu a Relenzy (za poškodenia spôsobené ich použitím proti prasacej chrípke), ale aj všetkých ďalších očkovacích látok proti prasacej chrípke a "príslušných adjuvantov".

 

Vitamín D a chrípka

       Jestvuje toľko pádnych dôkazov, že sa domnievam, že optimalizácia hladiny vitamínu D je jednou z úplne najlepších stratégií vyhýbania sa nákazám VŠETKÉHO druhu, a nedostatok vitamínu D je pravdepodobne PRAVOU príčinou sezónnosti chrípky - nie samotného chrípkového vírusu.

       Edgar Hope Simpson bol jedným z prvých, čo objavili spojitosť medzi nedostatkom slnečného žiarenia a sezónnou chrípkou. Potom bol v roku 2006 v časopise Epidemiology and Infection zverejnený článok Dr. Johna Cannella "Epidemic Influenza and Vitamin D" ("Epidemická chrípka a vitamín D"), ktorý predstavuje hypotézu, že chrípka je iba prejavom nedostatku vitamínu D. Pokračoval v ďalšej štúdii zverejnenej v časopise Virology Journal v roku 2008.

       Jeho zistenia boli potvrdené minulý rok ďalšou štúdiou - doteraz najväčšou a najreprezentatívnejšou svojho druhu - ktorej sa zúčastnilo 19.000 občanov USA. Štúdia zistila, že ľudia s najnižšou hladinou vitamínu D mali výrazne viac nachladení a prípadov chrípky. V záveroch štúdie sa vedúci výskumník Dr. Adit Ginde vyjadril:

"Zistenia našej štúdie potvrdzujú dôležitú úlohu vitamínu D v prevencii bežných nákaz dýchacieho ústrojenstva, ako sú nachladnutia alebo chrípka. Jedinci s bežnými pľúcnymi chorobami, ako je astma alebo emfyzéma, môžu byť obzvlášť náchylní na nákazy dýchacieho ústrojenstva spôsobené nedostatkom vitamínu D."

       Navyše k tomu sa ukázalo, že vitamín D má výrazný dopad na takmer všetky chronické choroby, takže, ako vidieť, optimalizácia hladiny vitamínu D môže byť vskutku zásadná pri predchádzaní chrípke, ako aj predchádzaní vážnym a možno až smrteľným komplikáciám chrípky.

 

Čo môžete urobiť hneď teraz

       Vyzývam Vás, aby ste sa informovali o riziku chrípky a očkovania proti nej, a aby ste sa postarali o svoje zdravie a znížili alebo odstránili riziko nákazy chrípkou. Kľúrom k tomu je udržať si silný imunitný systém nasledovaním týchto pokynov:

Vyzývam Vás

       Neuhýbajte tejto výzve. Dostali sme ich "do pohybu".

       Povedzte to každému - Vašim priateľom, Vašej rodine. S trochou úsilia môžete dosiahnuť značný pokrok vo veci zachovania Vašej slobody činiť dobrovoľné rozhodnutia o zdraví, ovplyvňujúce budúcnosť Vás i Vašich detí.

       Jedným z hlavných cieľov NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.) je zachovanie Vašej slobodnej voľby v tom, či a kedy sa dať očkovať. Súčasťou tohto poslania je boj za Vaše právo činiť informované DOBROVOĽNÉ rozhodnutia o očkovaní od roku 1982.

       Počas nadchádzajúceho Týždňa uvedomenia si rizík očkovania spustí NVIC stránku s právnym poradenstvom, ktorá Vám dá prostriedky potrebné na podniknutie opatrení na ochranu zákonnej výnimky z povinného očkovania zo zdravotných, náboženských či filosofických dôvodov vo Vašom štáte (týka sa USA - pozn. prekl.).

 

Týždeň uvedomenia si rizík očkovania (1.-6.XI.2010)

       V rámci dlho pripravovaného spoločného úsilia o zvýšenie verejného povedomia o dôležitých problémoch očkovania v týždni od 1. do 6. novembra 2010 zverejní Mercola.com a NVIC sériu článkov a rozhovorov o očkovaní. Tento týždeň bude tiež zameraný na finančnú zbierku pre potreby NVIC, neziskovej charitatívnej organizácie, ktorá pracuje už vyše 25 rokov na predchádzaní poškodeniam zdravia a úmrtiam z očkovania a ochrane informovaného (ne)súhlasu s očkovaním.

       Týždeň uvedomenia si rizík očkovania (1.-6.XI.2010) na stránkach Mercola.com a NVIC bude nasledovať po mesiac dlhom úsilí o uvedomenie si rizík očkovania v októbri 2010, ktoré bolo nedávno ohlásené rodičmi zdôrazňujúcimi nežiadúce účinky Gardasilu.

       6-týždňové zameranie sa na problémy s očkovaním túto jeseň pomôže zvýšiť povedomie mnohých občanov USA, ktorý si nie sú vedomí, že môžu zohrať aktívnu úlohu v predchádzaní poškodeniam zdravia a úmrtiam z očkovania, a že môže chrániť zákonné právo na slobodnú voľbu v očkovaní.

       A nezabudnite, že vždy môžete navštíviť stránky Vaccines.Mercola.com a NVIC.org pre najnovšie správy o očkovaní a ďalšie dôležité informácie z tejto oblasti.