Čo som povedal TV Markíza na mikrofón a čo v správach neodznelo (Ad: „Nezaočkované deti sú hrozbou: Lokálne epidémie šíria vraj oni“)

06.04.2016 21:33

Ing. Marián Fillo

 

 logo TV Markíza    V pondelok 4.IV.2016 sa mi opäť dostalo pár sekúnd v prime time vo vysielaní celoštátnej TV Markíza. Bolo to tak, že počas stretnutia s istými rodičmi mi zavolala reportérka TV Markíza, že či by som im o cca hodinu nemohol poskytnúť rozhovor, tak som súhlasil. Rozhovor s rodičmi sa však natiahol dlhšie, než som pôvodne čakal, takže som na dohodnuté miesto dorazil cez pol Žiliny na bicykli bez toho, že by som mal kedy ísť domov sa prezliecť, takže som nebol zrovna v gala — na rozdiel od mojich oponentov — MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec PhD. MPH a doc. MUDr. Zuzana Krištúfková PhD. MPH.

    Celé to bolo v podstate o komentovaní článku Vedci potvrdili: Neočkovaní sú zodpovední za šírenie osýpok a čierneho kašľa z 1.IV.2016, ktorý na prvý pohľad človeka, zorientovaného v otázke očkovania, pôsobí ako nepodarený prvo-aprílový žart. :-)

    Keďže som v tej rýchlosti zabudol zapnúť si diktafón, nemám celý rozhovor nahratý a môžem len loviť v pamäti. Ak by teda niekto dokázal vytiahnuť z Markízy celý záznam a porovnal ho s tým, čo teraz napíšem, nutne tam narazí na rozdiely vo formuláciách, keďže budem len parafrázovať, lebo si nepamätám presne od slova do slova, čo som povedal. Bol by som vďačný, keby niekto z Markízy zverejnil celé video a ušetril mi túto prácu.

 

Čo všetko som povedal reportérke TV Markíza v pondelok 4.IV.2016 cca o 1330

    Otázky boli tri. Prvá otázka sa týkala najnovej štúdie, ktorej účelom bolo zas a znovu napľuť neočkujúcim ľuďom do tváre. Konkrétne som komentoval túto pasáž článku z Trendu:

„Z 970 prípadov sa až u 574 pacientov dokázalo, že neboli zaočkovaní napriek tomu, že boli na vakcínu spôsobilí. Z tohto počtu až 70,6 percent pacientov ako dôvod uviedli „nemedicínske výnimky“, teda náboženské a osobné dôvody.“

    Z toho totiž vyplýva, že len 405 z 970 ľudí, chorých na osýpky, bolo neočkovaných z „nemedicínskych dôvodov“. 405 je 41,75% z 970, je to teda menšina. Naproti tomu 396 (= 970 − 574) chorých na osýpky bolo očkovaných proti osýpkam. To znamená, že pomer očkovaných k neočkovaným z „nemedicínskych dôvodov“ je približne 1:1. Je preto nefér zvaľovať všetku vinu len na neočkovaných, keď za šírenie choroby môžu podľa uvedených údajov očkovaní a neočkovaní prakticky totožnou mierou.

    Druhá otázka bola o tom, či sa nebojím návratu očkovaním predchádzateľných chorôb, keď sa znižuje zaočkovanosť.

    Na to som povedal, že treba rozlišovať medzi týmito chorobami. Niektoré (ako záškrt a tetanus) sú veľmi nebezpečné a vysoko smrteľné, avšak nákaza nimi je veľmi nepravdepodobná. U tetanu kvôli radikálnej zmene životného štýlu za ostatných 100–150 rokov smerom od poľnohospodárstva ako zdroja obživy pre >95% obyvateľstva k dnešným možno 2–3% obyvateľov, zamestnaných v poľnohospodárstve, navyše už spravidla bez konských či volských záprahov, za použitia traktorov, kombajnov a inej techniky, kde k zraneniam, pri ktorých hrozí nákaza tetanom, dochádza len minimálne. Návrat vysokého výskytu tetanu je teda prakticky vylúčený.

    U záškrtu zase platí, že sa vyskytuje vo významnejšom množstve prakticky výlučne v zaostalých krajinách ako napr. India, Pakistan či Bangladéš, a to bez ohľadu na mieru zaočkovanosti. Záškrt by nám teda reálne hrozil len pri poklese životnej úrovne niekde na úroveň Pakistanu či Bangladéša. Toto zatiaľ nehrozí (aj keď pri pohľade na súčasnú i predchádzajúce slovenské vlády môže mať človek oprávnené obavy), takže v túto chvíľu nie je dôvod báť sa ani záškrtu.

    Na druhú stranu tu máme choroby, ktoré sa kedysi označovali za „bežné detské choroby“, hoci niektoré z nich už nie sú dnes vôbec bežné. Ide o choroby, ktoré sú prakticky neškodné pre drvivú väčšinu chorých, pokiaľ ochorejú v primeranom veku. Z tých, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje, ide o čierny kašeľ, osýpky, príušnice a ružienku.

    Týchto chorôb sa taktiež nebojím, ale z úplne iného dôvodu než u záškrtu či tetanu: ich priebeh je spravidla bez väčších problémov, pokiaľ je dieťa dobre živené (nielen energeticky, ale aj čo do vitamínov a stopových prvkov, dôležitých pre imunitný systém) a nevykonávajú sa na ňom kontraproduktívne zákroky, ako napr. zrážanie horúčky.

    Spomenul som tiež, že napr. vykazovaný výskyt čierneho kašľa sa na Slovensku už 6 rokov (od roku 2010) drží na približne rovnakej úrovni (okolo 1.000 prípadov ročne), pričom medzitým zaočkovanosť poklesla o niekoľko percent, ale na počet hlásených prípadov čierneho kašľa to očividne žiadny badateľný vplyv nemalo.

    Tretia otázka sa týkala načasovania zverejnenia spomínanej štúdie príhodne krátko pred plánovanou premiérou filmu Vaxxed: From Cover-Up To Catastrophe (Zaočkovaní: Od zatĺkania ku katastrofe), o ktorom je v dotknutom článku na Trende taktiež reč. Musím priznať, že toto nenapadlo mne, ale reportérke, a v podstate som jej dal za pravdu.

    Spomínam si, že som to prirovnal k našim ostatným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky spred presne mesiaca, kedy sa tiež rôzne kompromitujúce informácie na politických oponentov vyťahovali príhodne krátko pred voľbami.

    Tiež som spomínal, o čom vlastne je celý tento film, teda že je o podvode v americkom Úrade verejného zdravotníctva (CDC) pri štúdii, ktorá údajne vyvrátila súvislosť očkovania MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) s autizmom, hoci v skutočnosti v štúdii získané údaje túto súvislosť naopak potvrdzovali, a to najviac zo všetkých v skupine černošských chlapcov, hoci aj u iných skupín obyvateľstva mali očkovaní pomerne vyšší výskyt autizmu než neočkovaní.

 

Tristný zostrih

    Výsledný zostrih, odvysielaný v Televíznych novinách na TV Markíza v pondelok 4.IV.2016 večer, nenecháva nikoho na pochybách — je z neho jasné, že účelom spotu bolo prispieť svojou troškou k pro-očkovacej propagande. Je to zrejmé jednak z toho, že skutočne podstatné (pre „vaxxerov“ kompromitujúce) časti toho, čo som povedal na mikrofón, neboli odvysielané, jednak z toho, že moji oponenti boli dvaja (teda dvaja na jedného), jednak z toho, že dokopy mali oveľa viac vysielacieho času než ja. Ostatne, posúďte sami (video je na konci článku):

    Musím však zároveň dodať, že z vyslanej reportérky som mal dobrý dojem, že chápe, o čom je reč a na preukázateľne propagandistickú správu z Trendu sa pozerá kritickými očami, takže problém bol pravdepodobne niekde vyššie v štruktúre TV Markíza, nie vo vyslanej reportérke, ktorej prístup sa mi javil byť úplne korektný.