Čo sa pýtať politikov pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky 2016?

19.01.2016 11:16

Ing. Marián FILLO

 

    Milé čitateľky, vážení čitatelia,

budova Národnej rady Slovenskej republiky    voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prebehnú v sobotu 5.III.2016, sa blížia míľovými krokmi a už nám zostáva len zhruba mesiac a pol. Reálne nám hrozí drastické pritvrdenie farmaceuticko-vakcinacistickej diktatúry, ako to ukázal aj letný pokus jedinej vládnej strany zatvárať všetkých liečiteľov do väzenia až na 8 rokov, ktorý však našťastie nevyšiel.

    Nevyšiel však možno iba preto, lebo sa červení zľakli, že by im také niečo mohlo veľmi výrazne poškodiť v nadchádzajúcich voľbách. Po voľbách však bude situácia výrazne iná a budú si to môcť dovoliť. Pripomeňme si, že istá nemenovaná finančná skupina vlastní celý rad zdravotníckych zariadení hlavného prúdu (a k tomu ešte zdravotnú poisťovňu a najväčšiu slovenskú sieť lekární) a štátostrana sa s touto finančnou skupinou zrejme intenzívne kamaráti. Netreba veľkú fantáziu na to, aby si človek predstavil, že si táto finančná skupina u štátostrany objedná zákon, ktorý jej naženie ďalších pacientov, ktorí by sa inak obrátili na liečiteľov. Alebo že si taký zákon objedná farmaceutická firma, ktorá má ročný obrat párkrát väčší než sú príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorú bylinkári pripravujú o kšeft.

    Preto by bolo vhodné nevoliť takých, čo sa už jasne prejavili, ako to so zdravotníctvom myslia. Ale koho voliť? To by nám mohol pomôcť zistiť prieskum medzi kandidujúcimi politickými stranami. Zostavil som zoznam otázok, ktoré by bolo dobré opýtať sa každej kandidujúcej strany resp. jednotlivých kandidátov na poslancov, v podstate dotazník.

    Budem veľmi rád, ak mi v prieskume pomôžete a budete sa pýtať pri ľubovoľnej príležitosti kandidátov na poslancov (resp. ústredí politických strán a hnutí) tieto otázky a preposielať mi odpovede, ktoré budem rád zverejňovať na www.slobodaVockovani.sk.

    Tu sú otázky:

 


1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    a) zrušíte očkovaciu povinnosť ako takú
    b) zmenšíte rozsah povinného očkovania
    c) necháte povinné očkovanie bezo zmeny
    d) pridáte ďalšie povinné očkovania (napr. proti HPV alebo proti ovčím kiahňam)
    e) iné... (uveďte)
2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)
    b) znížite ich
    c) necháte ich v súčasnej podobe
    d) sprísnite ich (vyššia pokuta, obmedzenia typu neprijatie neočkovaných do škôlky apod.)
    e) iné... (uveďte)
3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    a) podporíte ich (viď ďalšia otázka)
    b) ponecháte súčasný stav
    c) obmedzíte ich
    d) úplne ich zakážete
    e) iné... (uveďte)
4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    a) nijak
    b) založíte a budete financovať príslušné školy
    c) uzákoníte úhradu zdravotnej poisťovne za výkony a liečivá týchto liečebných smerov
    d) spustíte informačnú kampaň vo verejnoprávnych (prípadne aj súkromných) médiách na podporu týchto smerov
    e) iné... (uveďte)
5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    a) homeopatia
    b) osteopatia
    c) tradičná čínska medicína
    d) psychosomatika
    e) chiropraxia
    f) bylinkárstvo/fytoterapia
    g) všetky, ktoré sú zavedené a osvedčené v zahraničí
    h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch
    i) iné... (uveďte)
6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    a) povinná štátna skúška
    b) povinný doklad o vzdelaní na štátom uznanej škole
    c) povinné absolvovanie štátom uznaného školenia
    d) nijak
    e) iné... (uveďte)


 

    Odpovede posielajte, prosím, na sloboda.v.ockovani@gmail.com s predmetom správy (subjectom) „Voľby 2016“ a s uvedením politickej strany a prípadne aj osoby, ktorá odpovedala na otázky (ak pôjde o vyjadrenie konkrétneho kandidáta, nie strany ako celku).

    Na prípadnú spoluprácu sa teší a za pomoc vopred ďakuje

Ing. Marián FILLO
šéfredaktor
www.slobodaVockovani.sk