Čo robiť pri zdravotných komplikáciách (nielen) po očkovaní?

23.04.2010 13:30

Ing. Marián Fillo

 

       Prakticky všetky alopatické liečivá (presnejšie: látky, o ktorých ich výrobcovia tvrdia, že sú liečivé) majú svoje nežiadúce účinky. Tie sa nemusia prejaviť u všetkých jedincov, čo ich požijú resp. na ktorých sú aplikované. U rôznych jedincov môžu byť nežiadúce účinky rôzne, u niektorých aj žiadne, resp. žiadne navonok viditeľné. Nežiadúce účinky sa totiž môžu prejaviť niekedy až po rokoch od podania daného liečiva.
       Za registráciu a vytváranie štatistík okolo nežiadúcich účinkov liečiv je na Slovensku zodpovedný Štátny Ústav pre Kontrolu Liečiv (ŠÚKL). ŠÚKL je tiež povoľovacím úradom, keďže na každé alopatické liečivo predávané na slovenskom trhu treba najprv od tohto úradu dostať povolenie (registráciu). Niektoré povolenia/registrácie liečiv sú automatické - stačí, že ich povolí európsky úrad EMEA (European MEdicines Agency, niekedy tiež EMA). Databázu na Slovensku registrovaných liekov nájdete na stránke: https://www.sukl.sk/sk/servis/vyhladavanie-databazy. Keďže však je táto databáza pomerne neprehľadne spracovaná, odporúčame tiež výrazne prehľadnejšie urobenú stránku https://nobelplus.sk.

       Pred akýmkoľvek očkovaním si najprv od lekára, ktorý bude očkovanie vykonávať, vyžiadajte presný názov očkovacej látky a dôkladne si prečítajte nielen (pomerne stručný) príbalový leták (= "Príbalové informácie pre pacienta (PIL)"; napr. https://nobelplus.sk/web/humanne-lieky/detail/bcg-vaccine-ssi-671.html pre vakcínu proti TBC), ale aj (a to hlavne) "Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)" (napr. https://nobelplus.sk/web/humanne-lieky/spc/bcg-vaccine-ssi-spc-671.html pre vakcínu proti TBC). Najdôležitejšími časťami SPC sú "4. Klinické vlastnosti" (vrátane častí 4.1, 4.2, ..., 4.9) a "6.1 Zoznam pomocných látok". O nežiadúcich účinkoch pomocných látok by sme Vás radi v budúcnosti informovali tiež v rámci tejto rubriky.

       Pred samotným očkovaním skontrolujte, či ide skutočne o tú vakcínu, ktorej meno vám lekár nahlásil. Ak nie, nedajte sa (svoje dieťa) očkovať a najprv si naštudujte údaje o tejto inej vakcíne. Vždy si opíšte číslo výrobnej dávky (šaržu) a akýkoľvek údaj, ktorý by mohol byť použitý pri prípadnom vyšetrovaní nežiadúcich účinkov.

       V prípade, že po podaní očkovacej látky (vakcíny) pozorujete u seba (resp. Vášho partnera, dieťaťa apod.) nápadné zmeny, zapisujte si, nahrávajte, foťte všetko, čo sa Vám nepozdáva. V prípade vážnych príznakov (dusenie sa, "zmodranie", omdlievanie, výrazne zvýšený tep atď.) okamžite zavolajte/vyhľadajte rýchlu zdravotnícku pomoc. Privolaným/vyhľadávaným zdravotníkom nahláste, že ide o následky očkovania a trvajte na tom, aby toto zapísali do lekárskej správy/nálezu či podobných dokumentov. Keď budete z najhoršieho vonku, čo najrýchlejšie (kým máte všetko v živej pamäti) si spíšte všetky Vaše pozorovania a usporiadajte ich podľa času. Následne nahláste tento prípad nežiadúcich účinkov očkovania na ŠÚKL: https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch. Okrem nahláseni na ŠÚKL ich môžete poslať aj nám a my ich radi uverejníme, keďže sa domnievame, že tieto informácie môžu byť užitočné iným čitateľom našich stránok.