Co přivádí české lékaře k hysterii?

02.05.2013 09:02

       [...]

       Za zdravotní stav dítěte zcela jednoznačně odpovídají jeho rodiče, a je proto logické, že si přejí mít právo rozhodovat o aplikaci lékařských zákroků s potenciálními závažnými riziky. To, že očkování nejsou zcela účinná, ale mohou být zároveň provázena celou řadou nežádoucích účinků (včetně těch nejvážnějších), je už laickou a částečně i odbornou veřejností konečně uznávaným názorem. Podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2001, je jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví mimo extrémních, např. válečných stavů možné provést pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo jejího zákonného zástupce. Tato úmluva by měla být nadřazena českému zákonu č. 258/2000 Sb. o povinnosti očkovat.

       Oficiální studie, které by srovnávaly dlouhodobý zdravotní stav naočkovaných a nenaočkovaných dětí, neexistují, těch několik nezávislých studií prokazuje vyšší nemocnost u očkovaných dětí. Rodiče odmítají očkování svých dětí zejména z důvodů nedůvěry v data, která poskytují firmy a instituce, které na očkování vydělávají. Násilné vynucování očkování tuto nedůvěru nadále prohlubuje.

 

       Viac na stránke AC24.cz.