Čo možno neviete o očkovaní — 5. časť (Vitalita 1/2012)

06.02.2012 22:07

Ing. Marián FILLO

 

<<< 4. časť       Obsah seriálu článkov       6. časť >>>

 

       Rakovina krčka maternice (RKM) je strašiakom mnohých žien a dievčat, a tak niet divu, že ich ani pomerne vysoká cena (stovky €) neodradí od očkovania proti HPV, ktoré je častokrát nesprávne označované za očkovanie proti RKM.

 

Proti HPV, nie proti rakovine krčka maternice!

       V skutočnosti ide o očkovanie proti ľudskému papilómovému vírusu (Human Papilloma Virus = HPV). Zatiaľ totiž nebolo a ani nemohlo byť dokázané, že toto očkovanie naozaj chráni pred RKM, lebo očkovacie látky proti HPV sú na trhu od roku 2006, avšak inkubačná doba rakoviny krčka maternice je vyše 10 rokov (výnimočne menej).

       To, čo sa v klinických skúškach týchto vakcín testovalo, bolo zníženie/zvýšenie výskytu tzv. pred-rakovinových (prekanceróznych) lézií (poškodení, porúch) na povrchu krčka maternice u očkovaných i neočkovaných osôb. Predrakovinové lézie sa rozdeľujú podľa štádií na CIN1 – ľahšie, CIN2 – stredne ťažké a CIN3 – ťažké. CIN1 môže a nemusí prejsť do CIN2/3, CIN2/3 môže a nemusí prejsť do RKM.

 

Rôzne kmene HPV

       V súčasnosti poznáme vyše 150 rôznych kmeňov HPV. Z nich len 18 je rakovinotvorných, teda vysoko rizikových či pravdepodobne vysoko rizikových: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 a 82. Z týchto 18 kmeňov sú schválené vakcíny len proti dvom.

       Vakcína Gardasil (na Slovensku sa predáva pod obchodným menom Silgard) od firmy Merck, Sharp & Dohme (MSD) je síce namierená proti štyrom kmeňom (6, 11, 16 a 18), ale dva z toho (6 a 11) nie sú rakovinotvorné. Vakcína Cervarix od firmy GlaxoSmithKline (GSK) je namierená len proti dvom kmeňom (16 a 18), i keď na základe tzv. krížovej imunity vraj do istej miery chráni aj pred kmeňmi 31, 33 a 45.

       Odhaduje sa, že kmene 16 a 18 spôsobujú 70% všetkých nádorov krčka maternice vo svetovom meradle. Je to uvedené v príbalových letákoch oboch vakcín už od ich schválenia v USA a EÚ v r. 2006/2007. Je však otázne, ako sa dospelo k tomuto odhadu, lebo napr. na Slovensku nejestvuje celoštátna štatistika podielov jednotlivých kmeňov HPV na RKM. Zastúpenie rôznych kmeňov HPV však môže byť u nás výrazne odlišné, než „sa odhaduje“. Tak je to napr. na Jamajke, kde najčastejšími pôvodcami RKM nie sú kmene 16 a 18, ale kmene 45 a 58. Celé očkovanie proti HPV na Slovensku je možno len úplne zbytočným hazardom so životmi a zdravím mladých žien a dievčat – bez akéhokoľvek prínosu pre ne. Pravda, výrobcovia vakcín a očkujúci lekári na tom zarobia, čo je možno ten hlavný dôvod, a nie skutočná snaha zabrániť úmrtiam žien na RKM.

       Tiež si treba uvedomiť, že ak toto očkovanie naozaj funguje, tak výskyt kmeňov 16 a 18 bude postupne klesať prinajmenšom tam, kde sa ženy a dievčatá dávajú hojne očkovať proti HPV. O takých 10–15 rokov však logicky bude podiel kmeňov 16 a 18 výrazne nižší než 70%, čiže toto očkovanie bude mať čoraz menší význam. Pokým nebude na trh uvedená univerzálna vakcína proti všetkým osemnástim rakovinotvorným typom HPV, akékoľvek očkovanie proti HPV sa časom vždy stane zbytočným a nezmyselným. Tento dej sa odborne nazýva výmena sérotypov (serotype replacement) a bol zaznamenaný napr. u pneumokokov, kde sa po pár rokoch plošného očkovania proti 7 kmeňom pneumokokov síce znížil ich výskyt, vzrástol však výskyt iných kmeňov (spomedzi celkovo vyše 90 kmeňov), a to vrátane multirezistentného kmeňa 19A, ktorý je odolný voči niekoľkým typom antibiotík. Vo výsledku sme si teda týmto plošným očkovaním skôr pohoršili než polepšili a je veľkým otáznikom, či to u HPV nebude presne tak isto.

       Pozoruhodné je tiež, že u oboch vakcín proti HPV očkovanie ZVYŠUJE výskyt CIN 2/3 u osôb, ktoré v minulosti boli nakazené HPV kmeňmi 16 a/alebo 18, a to o 44,6% u Gardasilu a o 32,5% u Cervarixu.

       Práve z tohto dôvodu sa pôvodne odporúčalo očkovať proti HPV len dievčatá pred začiatkom pohlavného života. Slabý odbyt vakcín však viedol výrobcov k rozširovaniu indikačných skupín a k snahe presadiť očkovanie proti HPV do povinného očkovania, a to aj na Slovensku! Postupne sa toto očkovanie začalo (navzdory možnému zvýšeniu rizika RKM) odporúčať aj ženám do 26 rokov, potom aj ženám do 40 rokov a najnovšie aj chlapcom a mužom, lebo zrovna kmene HPV 16 a 18 vraj majú významný podiel na rakovine konečníka, penisu, či dokonca hlavy a krku, kam sa údajne dostanú počas orálneho sexu.

 

Ako vzniká RKM?

       Za hlavnú príčinu RKM sa považuje HPV, avšak HPV nebol potvrdený v úplne všetkých prípadoch RKM. Nie je teda vylúčené, že RKM vznikne aj bez nákazy vírusom HPV. K nákaze v oblasti pohlavných orgánov môže v zásade dôjsť len priamym telesným kontaktom. Vírus je pomerne krehký a mimo tela hostiteľa prežíva len niekoľko sekúnd na suchu a pár minút vo vlhkom prostredí. Nákaza nepriamym kontaktom (skrz nejaký predmet) je teda prakticky vylúčená.

       V drvivej väčšine prípadov sa človek nakazí pri pohlavnom styku, výnimočne sa však môže nakaziť aj novorodenec od matky pri prechode pôrodnými cestami počas fyziologického pôrodu.

       Dôsledné používanie kondómov znižuje riziko nákazy HPV o zhruba 70%.

       Z uvedeného vyplýva, že najúčinnejšou prevenciou HPV je sexuálna vernosť. V ideálnom prípade by manželia mali byť sebe navzájom prvými (a poslednými) sexuálnymi partnermi. Vtedy je nákaza HPV v zásade nemožná. Očkovanie proti HPV teda svojím spôsobom nabáda k promiskuite tým, že poskytuje falošnú istotu: „Nedostanem RKM, ani keď budem striedať partnerov, lebo som proti RKM zaočkovaná.“

       Okolo 90% nákaz HPV odoznie do 2 rokov bez akýchkoľvek problémov. Zo zvyšných 10% môže a nemusí vzniknúť RKM. Popri nákaze HPV sú dalšími faktormi, zvyšujúcimi riziko RKM, fajčenie (2x vyššie riziko), nákaza HIV či chlamýdiami, stres, nevhodná strava, hormonálna antikoncepcia, predčasný začiatok pohlavného života ženy (cca pred 20-kou, keďže sliznice u mladších dievčat sú ešte imunitne nezrelé), umelý potrat (s následným poškodením slizníc), oslabená imunita a výskyt RKM v rodine (geneticky podmienená náchylnosť).

 

Ako sa brániť RKM?

       V prvom rade sa treba vyhnúť čo najväčšiemu počtu z vyššie uvedených rizikových faktorov. Riziko RKM paradoxne klesne aj v prípade, že sa žena NEDÁ zaočkovať proti HPV, ak bola v minulosti nakazená kmeňom HPV 16 alebo 18.

       Očkovanie proti HPV poskytuje len obmedzenú ochranu na obmedzený čas. Podľa Dr. Diane Harper, odborníčky na HPV, ktorá pomáhala pri vývoji oboch vakcín proti HPV, bola u Gardasilu preukázaná účinnosť po 5 rokoch len proti kmeňu HPV 16 (nie však proti kmeňom 6, 11 a 18). U Cervarixu bola zatiaľ preukázaná účinnosť okolo 8 rokov (možno to bude viac) proti obom kmeňom (16 i 18). Očakáva sa však, že ochranný účinok nebude trvať viac než 10–15 rokov, čo znamená, že dievčatá očkované v 12 rokoch (odporúčaný vek) budú potrebovať najmenej 2 preočkovania Cervarixom a oveľa viac preočkovaní Gardasilom, ak im očkovanie proti HPV vôbec má byť niečo platné.

       Naproti tomu nežiaduce účinky očkovania proti HPV sú neprehliadnuteľné. Len v samotných USA bolo hlásených vyše 20.000 vážnych nežiaducich účinkov očkovania (NÚO) proti HPV, z toho niekoľko desiatok úmrtí. Pritom úroveň hlásenia NÚO sa v USA odhaduje na 1% až 10%. Reálne teda ide o najmenej stovky tisíc vážnych NÚO a stovky úmrtí po očkovaní proti HPV, čo je oveľa viac, než je v USA prípadov RKM.

       Pravidelné každoročné cytologické vyšetrenia (a prípadné následné opatrenia) pomohli znížiť úmrtnosť na RKM o 99% a výskyt RKM o 80%. Tzv. LBC (Liquid Based Cytology) testy ponúkajú vyššiu mieru spoľahlivosti, tzn. dávajú menej falošne pozitívnych či falošne negatívnych výsledkov, sú však o niečo drahšie.

       Ak vzniknú CIN2/3, je možné chirurgickým zákrokom (LEEP alebo konizáciou) poškodené bunkové tkanivo odstrániť. V Thajsku úspešne používajú oveľa lacnejšiu a menej invazívnu metódu, pri ktorej sa predrakovinové lézie lokálne zmrazia.

 

Zdroje

 

<<< 4. časť       Obsah seriálu článkov       6. časť >>>

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku trvalo autorovi približne 6 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.