Čo možno neviete o očkovaní — 42. časť (Vitalita 3/2016)

02.04.2016 21:08

Ing. Marián Fillo

 

<<< 41. časť       Obsah seriálu článkov       43. a 44. časť >>>

 

    Začiatkom roka sa u nás začali objavovať správy[1] o náramnom náraste počtu novorodencov s vrodenou mikrocefáliou v Brazílii, čo bolo pripísané rýchlo sa šíriacemu vírusu zika, kvôli ktorému Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila celosvetový stav núdze.[2] Veci sú však o poznanie zložitejšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať…

 

Čo je mikrocefália?

    Mikrocefália je vývinová porucha, spravidla vrodená, pri ktorej má bábätko príliš malú hlavu, a teda aj príliš malý mozog. V dôsledku toho má potom väčšinou aj nejaké mentálne postihnutia či neurologické poruchy. Ako príčiny mikrocefálie sa uvádzajú:[3]

  • kraniosynostóza (predčasné zrastenie lebečných kostí, takže mozog nemá kam rásť),[4]
  • abnormality v chromozómoch (poruchy v DNA), napr. Downov syndróm,
  • nedostatočný prísun kyslíka do mozgu plodu počas vnútromaternicového vývinu,
  • niektoré nákazy počas tehotenstva: toxoplazmóza, cytomegalovírus (CMV), ružienka (rubeola), ovčie kiahne (varicella), syfilis, ľudský vírus nedostatočnej imunity (HIV),
  • drogy, alkohol, ožiarenie, niektoré chemikálie a ťažké kovy (napr. ortuť alebo arzén),[5]
  • vážna podvýživa,
  • nezvládnutá fenylketonúria (neschopnosť spracovať aminokyselinu fenylalanín) u matky.

    Mikrocefália nie je niečo vyslovene nevýdané, ale vyskytuje sa v určitej miere prakticky v každej krajine. Slovensko vykazuje 3–8 prípadov mikrocefálie (pri zhruba 50.000 pôrodoch) ročne.[6] V USA býva ročne okolo 2.500 mikrocefálií na zhruba 4 milióny narodených detí.[7]

    Ani Brazília nie je výnimkou a pred rokom 2015 vykazovala okolo 150 mikrocefálií ročne.[8] Nedávno zverejnená štúdia, v ktorej výskumníci preskúmali staré zdravotné záznamy z brazílskych pôrodníc, však ukázala, že to je silne podhodnotené číslo, čiže pred rokom 2015 bol hlásený len zlomok skutočného počtu mikrocefálií.[9] Keďže v Brazílii sa rodia ročne zhruba 3 milióny detí (tri štvrtiny z pôrodnosti USA), aj v porovnaní s USA je 150 mikrocefálií ročne neuveriteľne nízke číslo. Navyše k 2.II.2016 bolo z 1.113 preskúmaných podozrení na mikrocefáliu len 404 potvrdených a 709 bolo zamietnutých (predčasne narodené deti, deti s nízkou pôrodnou váhou).[10]

    Dá sa teda povedať, že to v tej Brazílii nie je ani zďaleka tak horúce, ako sa to sprvoti javilo. Napriek tomu však spomínaní vedci potvrdili aj nárast (hoci nie tak strmý) prípadov závažnej mikrocefálie počínajúc októbrom či novembrom 2015.

 

Vírus zika

    Vírus zika je známy už od roku 1947,[11] kedy bol zistený u opíc v Ugande. Prvá nákaza u človeka bola zaznamenaná v roku 1952 taktiež v Ugande.[12] Medzitým sa rozšíril po Afrike, Ázii a Mikronézii, kde na ostrove Yap spôsobil v roku 2007 epidémiu[13] tak miernu, že kvôli tejto chorobe nikto nezomrel a nikto nepotreboval nemocničnú starostlivosť. Pritom sa nakazilo až 73% obyvateľov ostrova.

Aedes aegypti    Vírus zika roznáša hlavne komára Aedes aegypti. Ten istý komár šíri aj pôvodcov ďalších chorôb — horúčky dengue, čikunguňa a žltej zimnice.[14] Okrem toho prenášajú vírus zika aj komáre Aedes albopictus a ďalšie druhy rodu Aedes. Sú to tropické a subtropické komáre, takže v našich končinách sa vyskytujú len veľmi výnimočne, v Južnej Európe sa už však zabývali.[15] Popri nich bol vírus zika zistený aj u komárov Mansonia uniformis, Anopheles coustani a Culex perfuscus, nie je však zatiaľ dokázané, či ho dokážu aj úspešne šíriť.[16]

    Zhruba 80% ľudí, nakazených vírusom zika, nemá žiadne príznaky choroby. Zvyšok má horúčku, vyrážky, zápal spojiviek a/alebo bolesti kĺbov a hlavy. Choroba trvá nanajvýš týždeň.[17] Je to teda niečo slabšie než bežná chrípka (myslím ozajstnú chrípku, nie prechladnutie). A čo je najdôležitejšie: nikdy pred rokom 2015 nebola zaznamenaná ani mikrocefália, ani žiadna iná neurologická porucha, spôsobená vírusom zika — za celých 68 rokov, čo je tento vírus známy.

    V sobotu 6.II.2016 to korunoval kolumbijský prezident Juan Manuel Santos vyhlásením, že v jeho krajine je najmenej 25.600 nakazených vírusom zika, z toho 3.177 tehotných žien, ale ani stopy po mikrocefálii.[18] To činí z vírusu zika tú najmenej pravdepodobnú príčinu mikrocefálie zo všetkých mysliteľných príčin.

 

Čo keď nie vírus zika?

    Málokto vie, že Brazília je svetovo najväčším spotrebiteľom pesticídov (herbicídov, insekticídov a fungicídov). Napr. za rok 2013 Brazília spotrebovala o tretinu viac pesticídov než svetová dvojka USA. Pritom sa v Brazílii stále používajú aj také pesticídy, ktoré už inde z bezpečnostných dôvodov boli zakázané.[19] Na pesticídy ako možnú príčinu mikrocefálie poukazujú skupiny argentínskych a brazílskych lekárov PCST[20] resp. Abrasco.[21] Obe zhodne upodozrievajú insekticíd pyriproxyfén, ktorý sa v roku 2014 začal pridávať do nádrží s vodou[22] — obľúbených-to liahní komárov, — aby poškodzoval larvy a znemožňoval tak množenie komárov.[23] To sa ale dá oveľa bezpečnejšie dosiahnuť tým, že sa do týchto nádrží dajú ryby, ktoré komárie larvy požerú. Osvedčilo sa to v inej latinsko-americkej krajine — Salvádore.[24] Pyriproxifén pôsobí ako „detský“ hormón, ktorý nedovolí larvám dospieť, takže súvislosť so zaostalým vývinom mozgu u mikrocefálie je zrejmá.

    PCST tiež poukazuje na chudobu a podvýživu ako na významný činiteľ, zvyšujúci výskyt vrodených vád, a to hlavne na prevažne vidieckom a chudobnom severovýchode Brazílie.

    Niektorí ekológovia upodozrievali zo spôsobovania mikrocefálie geneticky modifikovaných (GM) komárov, ktorých v Brazílii vypúšťa britská firma Oxitec.[25] Má ísť iba o komárích samcov, ktorí sú upravení tak, aby ich potomstvo nebolo životaschopné. Háčik je v tom, že ak sú larvy takýchto komárov v prostredí, kde je dostatok antibiotika tetracyklín, životaschopné budú.[26] A to je zrejme aj prípad Brazílie, kde sa vo veľkom chová hovädzí dobytok na americké hamburgery a antibiotikami sa v krmive pre tento dobytok naozaj nešetrí. Okolo GM komárov v Brazílii je ešte veľa otázok, ktoré neboli zodpovedané, napr. ani to, či skutočne znižujú výskyt horúčky dengue, čo bol hlavný dôvod ich nasadenia.[27] Nie je známe ani to, ako konkrétne by GM komáre mohli spôsobiť mikrocefáliu, takže táto teória je málo pravdepodobná.

    Spomedzi prenosných chorôb, ktoré môžu spôsobiť mikrocefáliu, sa v Brazílii vo zvýšenej miere vyskytuje toxoplazmóza[28] i CMV.[29] Zvýšil sa však za uplynulý rok nejak výrazne počet ochorení na tieto dve choroby, aby sa to prejavilo citeľným nárastom mikrocefálií? Nevyzerá to tak. Ružienka je v Brazílii už takmer vyhubená, ale na severovýchode Brazílie, teda práve tam, kde je najviac prípadov mikrocefálie, bola nedávno (2013–2015) epidémia osýpok.[30] Odpoveďou bolo hromadné očkovanie predovšetkým detí do 5 rokov, ale aj dospelých, čo ešte neboli očkovaní a osýpky ani neprekonali. Očkovalo sa vakcínou, ktorá obsahuje síce oslabené, ale stále funkčné vírusy osýpok, príušníc a ružienky (angl. Measles, Mumps, Rubella = MMR). MMR vakcína sa preto zo zrejmých dôvodov nesmie podávať tehotným a odporúča sa neotehotnieť aspoň mesiac po očkovaní touto vakcínou.[31] Koľko však bolo zaočkovaných dievčat a žien, ktoré možno ešte nevedeli že sú tehotné (prvé týždne po počatí), alebo otehotneli príliš skoro po očkovaní? Ale aj keby žiadna, ak bolo zaočkované dieťa tehotnej ženy, mohlo ju nakaziť vírusom z tejto vakcíny.[32]

    Na prelome rokov 2014 a 2015 tiež v Brazílii zaviedli plošné preočkovanie tehotných žien vo 27. až 36. týždni tehotenstva proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (TdaP).[33] Hoci obdobné pokusy v USA či Veľkej Británii vraj nepreukázali zvýšené riziko pre matku a dieťa,[34] v Brazílii môže mať to isté očkovanie oveľa horšie dopady z niekoľkých dôvodov. V Brazílii sa používajú očkovacie látky, vyrábané miestnym závodom Instituto Butantan v licencii od firmy GlaxoSmithKline.[35] Je to teda brazílska verzia vakcíny Boostrix. Pokiaľ sa v rámci úspory nákladov brazílske vakcíny balia do viac-dávkových liekoviek (vakcína pre 10 či 50 ľudí v jednej ampulke), budú zrejme konzervované thiomersalom, čo je zlúčenina ortuti, a tá podľa WHO spôsobuje mikrocefáliu. Európske Boostrixy sú každopádne v jedno-dávkovom balení, a teda bez konzervantu. Tiež je možné, že technológia výroby a kontrola kvality v Brazílii nebude až tak pokročilá, čiže brazílsky Boostrix nebude až tak čistý ako európsky a obsahuje navyše nejaké významné kontaminácie.

    Ale aj keby nie, je možné, že postihnuté brazílske ženy majú zvýšenú genetickú náchylnosť na poškodenia očkovaním. To by sa dalo overiť štatistikou potvrdených mikrocefálií podľa rasy resp. etnickej skupiny. Ak v nej bude mať nejaká rasa či etnická skupina výrazne vyššie zastúpenie, než by zodpovedalo podielu na počte narodených detí, poukazovalo by to na genetické faktory.

    Isté je, že vo vedeckej literatúre bol popísaný prípad mikrocefálie, spôsobenej očkovaním proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu.[36]

    Bolo by však chybou myslieť si, že treba nájsť jednu jedinú príčinu. Naopak: je veľmi pravdepodobné, že príčin bude viac a zvýšený výskyt mikrocefálie v Brazílii je výslednicou viacerých vplyvov. Najpravdepodobnejším vinníkom však — logicky vzaté — bude to, čo sa krátko pred začiatkom tejto epidémie v Brazílii prudko zmenilo a v Kolumbii nie: insekticíd vo vodných zdrojoch, hromadné očkovanie MMR vakcínou po epidémii osýpok a/alebo očkovanie tehotných žien TdaP vakcínou.

    Viac k vírusu zika a možným príčinám mikrocefálie nájdete na adrese:
https://www.slobodaVockovani.sk/clanky/temy/zika/

 

Zdroje:

[1]  https://www.webnoviny.sk/zdravie/clanok/1026762-hygienici-varuju-pred-zika-virusom-prenasaju-ho-komare/

[2]  https://www.noviny.sk/c/zahranicie/who-vyhlasila-pre-virus-zika-stav-nudze

[3]  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/microcephaly/basics/causes/con-20034823

[4]  https://www.kraniosynostoza.cz/

[5]  https://www.who.int/emergencies/zika-virus/microcephaly/en/

[6]  https://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2012/zs_1303.pdf
https://data.nczisk.sk/publikacie/zs1203.pdf

[7]  https://www.sfgate.com/news/medical/article/Brazil-270-of-4-120-suspected-microcephaly-cases-6787928.php

[8]  https://style.hnonline.sk/veda-139/postihnutych-virusom-zika-sa-rodi-stale-viac-nieco-sa-muselo-stat-hovori-epidemiolog-1053645

[9]  https://www.slobodavockovani.sk/news/pripady-mikrocefalie-v-brazilii-su-starsie-nez-epidemia-virusu-zika-ukazala-studia/

[10]  https://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/22032-saude-investiga-3-670-casos-suspeitos-de-microcefalia-no-pais

[11]  https://en.wikipedia.org/wiki/Zika_virus#History

[12]  https://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/

[13]  Duffy MR1, Chen TH, Hancock WT, Powers AM, Kool JL, Lanciotti RS, Pretrick M, Marfel M, Holzbauer S, Dubray C, Guillaumot L, Griggs A, Bel M, Lambert AJ, Laven J, Kosoy O, Panella A, Biggerstaff BJ, Fischer M, Hayes EB: „Zika virus outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia“, NEJM, 2009, 360(24):2536–2543

[14]  https://www.cdc.gov/chikungunya/resources/vector-control.html

[15]  https://en.wikipedia.org/wiki/Aedes

[16]  Ayres CFJ: „Identification of Zika virus vectors and implications for control“, Lancet Infect Dis, 4.II.2016

[17]  https://www.cdc.gov/zika/symptoms/index.html

[18]  https://www.nytimes.com/aponline/2016/02/06/world/americas/ap-zika-virus.html

[19]  https://www.reuters.com/investigates/special-report/brazil-pesticides/

[20]  „Report from Physicians in the Crop-Sprayed Towns regarding Dengue-Zika, microcephaly, and mass-spraying with chemical poisons“, 2016, Physicians in the Crop-Sprayed Towns,
https://www.reduas.com.ar/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=109

[21]  https://www.abrasco.org.br/site/2016/02/nota-tecnica-sobre-microcefalia-e-doencas-vetoriais-relacionadas-ao-aedes-aegypti-os-perigos-das-abordagens-com-larvicidas-e-nebulizacoes-quimicas-fumace/

[22]  Abad-Franch F, Zamora-Perea E, Ferraz G, Padilla-Torres SD, Luz SL: „Mosquito-disseminated pyriproxyfen yields high breeding-site coverage and boosts juvenile mosquito mortality at the neighborhood scale“, PLoS Negl Trop Dis, 2015, 9(4):e0003702

[23]  https://www.slobodavockovani.sk/news/argentinski-a-brazilski-lekari-podozrievaju-insekticid-proti-komarom-ako-pricinu-mikrocefalie/

[24]  https://www.bbc.com/news/world-latin-america-35529348

[25]  https://orgo-net.blogspot.sk/2016/01/epicentrum-sireni-viru-zika-je-ve.html

[26]  https://www.oxitec.com/health/florida-keys-project/

[27]  https://www.arbiternews.com/2014/04/17/gm-mosquitoes-to-protect-world-cup-from-dengue/

[28]  Dubey JP, Lago EG, Gennari SM, Su C, Jones JL: „Toxoplasmosis in humans and animals in Brazil: high prevalence, high burden of disease, and epidemiology“, Parasitology, 2012, 139(11):1375–1424

[29]  Almeida LN, Azevedo RS, Amaku M, Massad E: „Cytomegalovirus seroepidemiology in an urban community of São Paulo, Brazil“, Rev Saude Publica, 2001, 35(2):124–129

[30]  https://exodus.ie/HealthNewsDetail.aspx?reportId=72023

[31]  https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/priorix-spc-20915.html

[32]  https://www.slobodavockovani.sk/news/studie-ukazuju-ze-ockovani-jedinci-siria-choroby-mali-by-byt-nedavno-ockovani-v-karantene-aby-sa-predislo-epidemiam/

[33]  https://www.blog.saude.gov.br/34736-ministerio-da-saude-disponibiliza-no-sus-vacina-contra-coqueluche-para-gestantes.html

[34]  Munoz FM, Bond NH, Maccato M, Pinell P, Hammill HA, Swamy GK, Walter EB, Jackson LA, Englund JA, Edwards MS, Healy CM, Petrie CR, Ferreira J, Goll JB, Baker CJ: „Safety and immunogenicity of tetanus diphtheria and acellular pertussis (Tdap) immunization during pregnancy in mothers and infants: a randomized clinical trial“, JAMA, 2014, 311(17):1760–1769

[35]  https://www.butantan.gov.br/producao/vacinas/Paginas/default.aspx

[36]  Gowda VK, Vignesh S, Madivala BV, Mamatha, Kumar P, Ramaswamy P, Gowda SH: „Atypical vanishing white matter disease with microcephaly and hepatosplenomegaly provoked after diphtheria pertussis tetanus vaccination“, Journal of Pediatric Neurology, 2014, 12(3):167–170

 

<<< 41. časť       Obsah seriálu článkov       43. a 44. časť >>>