Čo možno neviete o očkovaní — 28. časť (Vitalita 1/2014)

14.07.2014 20:12

Ing. Marián FILLO

 

<<< 27. časť       Obsah seriálu článkov       29. a 30. časť >>>

 

       Koncom minulého roka rozvírili mediálnu hladinu okolo očkovania stanoviská Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (SpB TK KBS), ako aj Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR (EK MZ SR). Obe stanoviská sú prudko jednostranné a nedostatočné, pričom veľkú časť etických problémov úplne opomínajú.

 

Spoločný rukopis?

       Hoci stanovisko EK MZ SR[1] je prekvapivo obšírnejšie, prepracovanejšie a akoby aj chápavejšie než striktné a stručné stanovisko SpB TK KBS,[2] oba stanoviská majú pár vecí spoločných:

  • oba stanoviská nie sú absolútne ničím podložené — neobsahujú nijaký zoznam použitej literatúry, žiadne odkazy na zdroje, štatistiky, jednoducho nič, z čoho by sa dalo zistiť, čo všetko autori stanovísk zvážili pri ich zostavovaní.
  • oba obsahujú niekoľko vyslovených lží, napr. oba popierajú prítomnosť častí buniek, získaných z umelého potratu, vo výslednej vakcíne, hoci v príbalovom letáku takto vyrobenej vakcíny výrobca sám priznáva bielkoviny a DNA z týchto buniek vo vakcíne.[3]
  • sponzori ÚZE FOaZOŠ SZU a ÚMEB n.f.v oboch komisiách figuruje prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.[4] Ten je zároveň šéfom Ústavu medicínskej etiky a bioetiky (ÚMEB) n.f.[5] i Ústavu zdravotníckej etiky (ÚZE) pri Slovenskej zdravotníckej univerzite,[6] pričom sponzormi ÚMEB sú Sanofi (výrobca vakcín) i Microsoft[7] (zakladateľom a spoluvlastníkom ktorého je Bill Gates, nadšený propagátor očkovania, hormonálnej antikoncepcie a depopulácie) a sponzormi ÚZE sú okrem iného aj výrobcovia vakcín Sanofi, Pfizer a GlaxoSmithKline.[8] To je kolosálny konflikt záujmov. Hoci sa prof. Glasa vyhlasuje za katolíckeho bioetika, jeho ústav je sponzorovaný výrobcami hormonálnej antikoncepcie,[9] ktorú však Katolícka cirkev prísne odmieta.[10]
  • oba stanoviská vo výsledku odporúčajú zachovať súčasnú formu povinného očkovania a držať sa jej zubami-nechtami. Celé to je vlastne len zúfalá snaha morálne obhájiť morálne neobhájiteľný status quo. O odškodňovaní obetí povinného očkovania ani čiarka.

       Stanovisko SpB TK KBS sa stretlo s vlnou odporu v podobe kritických komentárov Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania,[11] Spoločnosti sv. Bazila veľkého,[12] Jany Tutkovej z Centra pre bioetickú reformu,[13] poslanca NR SR Františka Mikloška,[14] ako aj mňa osobne.[15] Nebudeme teraz opakovať už napísané, ale pozrieme sa radšej na to, čo sa v žiadnom z vyššie zmienených stanovísk či komentárov nespomína.

 

Očkovanie proti pohlavne prenosným chorobám

       Úplne absurdne vyznieva povinné očkovanie proti chorobám, ktorými sa dá nakaziť len pri pohlavnom styku, a teda sú hrozbou takmer výlučne len pre promiskuitných ľudí a ich partnerov. Takéto očkovanie nedáva zmysel u stabilných partnerov, čo sú si navzájom verní. Naopak, povzbudzuje k nezodpovednému správaniu tých, čo by sa zdráhali len kvôli strachu z pohlavne prenosných chorôb, pričom im dáva falošnú ilúziu 100% ochrany pred týmito chorobami.

       Skutočnosť je však taká, že očkovanie jestvuje len proti dvom pohlavne prenosným chorobám: nákazlivá žltačka (infekčná hepatitída) typu B a ľudský papilómový vírus (HPV), ktorý sa podieľa na vzniku rakoviny krčka maternice. Proti ostatným (napr. syfilis či kvapavka) žiadne očkovanie nie je a aj keby bolo, žiadne očkovanie neochráni každého očkovaného a už vôbec nie nadosmrti. Očkovanie teda nie je zárukou, že sa človek danou chorobou nenakazí.

       Je etické proti takýmto chorobám očkovať povinne všetkých bez rozdielu, vrátane ľudí, vyznávajúcich prísne morálne zásady v oblasti pohlavného života?

 

Podpora amorálnych farmaceutických firiem

       Málokto sa zamýšľa nad tým, že keď podrobí seba či svoje deti povinnému očkovaniu, podporí tým výrobcu vakcíny. Otázkou však je, či naozaj chcete podporiť povinným očkovaním svojho dieťaťa de facto monopolného dodávateľa vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku, firmu GlaxoSmithKline, ktorá je známa svojím úplatkárstvom,[16] ghost-writingom (zverejneňovaním „štúdií“, ktoré vypracoval výrobca alebo ním poverená agentúra pod menom uznávaných vedcov, ktorí možno tieto „štúdie“ ani nevideli a ktorí za túto duchovnú prostitúciu dostali tučné odmeny),[17] nekorektnými nábormi do klinických štúdií,[18] ilegálnymi obchodnými praktikami,[19] zatajovaním nežiaducich účinkov očkovania,[20] zverejnením prekrútených údajov vo vedeckom časopise,[21] či rekordnými pokutami za nekalý marketing a neinformovanie užívateľov liekov na cukrovku o rapídnom zvýšení rizika infarktu.[22]

       Je etické, keď nás štát núti finančne podporovať firmu s takýmto (a)morálnym profilom?

 

Nedostatočné testovanie očkovacích látok

       Propagátori očkovania sa zaklínajú tým, že očkovacie látky sú podrobované mnohonásobne dôkladnejšiemu testovaniu a kontrole kvality než bežné lieky:[23]

„Kvalite vakcín sa venuje mimoriadna pozornosť, ktorá je pre ich špecifické vlastnosti väčšia, než u iných liekov.“

       V skutočnosti to však je presne naopak.[24] Na stránke EDQM[25] (European Directorate for Quality of Medicines & Healthcare) sa možno dočítať, akým testom sú podrobené jednotlivé výrobné dávky každého druhu vakcíny. Márne by ste tam hľadali testy na nebezpečné jedy, ako sú azbest, ortuť či olovo, alebo testy na vírusové kontaminácie. Niet potom divu, že niekoľko rokov boli na trhu vakcíny proti rotavírusom s obsahom prasacích cirkovírusov (PCV-1 a PCV-2)[26] a niekoľko desiatok rokov vakcíny proti detskej obrne s obsahom rakovinotvorného vírusu SV40.[27] Očkovanie takto otestovanými (či skôr neotestovanými) vakcínami je vyslovene ruskou ruletou.

       Druhou stránkou mince je, že ani tí, čo majú byť očkovaní, nie sú pred očkovaním poriadne otestovaní, aby sa vylúčili prípadné zdravotné problémy, ktoré by ako-tak bezpečnému očkovaniu bránili (tzv. kontraindikácie), čo môžu byť napr. alergie na ľubovoľnú zo zložiek vakcíny.

       Je etické povinne podávať niečo, čo nebolo poriadne otestované, takmer všetkým ľuďom, vrátane tých, o ktorých nevieme (lebo ich netestujeme), že im daná vakcína takmer isto vážne ublíži?

 

Povinné očkovanie ako nepriznaný pokus

       Z vyššie uvedeného vyplýva, že vlastne každé jedno očkovanie je lekárskym pokusom.[28] Nie je to stávka na istotu, ako keď na pneumokoka nasadíte klasický penicilín.

       To ale znamená, že očkovanie by sa malo riadiť predpismi pre lekárske pokusy, predovšetkým Norimberským kódexom,[29] ktorý požaduje (okrem iného) vyhýbať sa pokusom na ľuďoch v prípade, keď k požadovanému poznatku možno dospieť inak alebo keď hrozí úmrtie či trvalé poškodenie zdravia (čo u očkovania hrozí), minimalizovať možné utrpenie účastníkov, dôkladne informovať účastníkov o možných rizikách ešte pred podpísaním informovaného súhlasu s účasťou na pokuse, dobrovoľný súhlas účastníkov pokusu — bez nátlaku, podvádzania, zavádzania, preháňania, vydierania či vyhrážania sa, umožniť účastníkovi kedykoľvek z pokusu odstúpiť…

       Spĺňa povinné očkovanie na Slovensku tieto kritériá? Ak nespĺňa, nielenže je neetické, ale je vlastne aj nacistické, keď si uvedomíme, že Norimberský kódex vznikol ako reakcia na zverstvá nacistických „lekárov“ hlavne (ale nielen) v koncentračných táboroch.

(článok pokračuje pod červeným rámčekom)

! ! ! ! ! ! !

Napísanie tohto článku zabralo tvorcovi www.slobodaVockovani.sk niekoľko hodín (a nadobudnutie v článku uplatnených poznatkov ďalších niekoľko desiatok až stoviek hodín), ktoré nevenoval obstarávaniu obživy pre seba a vlastnú rodinu, čiže komerčnej zárobkovej činnosti. Okrem dobrovoľných darov za jeho činnosť na poli všeľudovej osvety o očkovaní (ktorá pohlcuje takmer všetok jeho pracovný čas) nemá žiadne ďalšie významnejšie príjmy.

Ak sa (dlhodobo stagnujúci) mesačný úhrn vyzbieraných dobrovoľných darov v blízkej dobe významnejšie nezvýši, dôjdu mu aj posledné úspory a jeho ďalšia činnosť na tomto poli už nebude ekonomicky možná na rádovo mesiace až roky (a možno vôbec).

Stránka www.slobodaVockovani.sk (a rovnako tak jej hlavný tvorca Ing. Marián FILLO) nemá nijakých bohatých sponzorov ani z korporátnej sféry, ani ju neplatí štát či samospráva, ani akékoľvek treťosektorové fondy.

Bez dobrovoľných peňažných darov od vás — čitateľov a podporovateľov — nemôže prežiť viac než niekoľko málo mesiacov odo dneška a potom nadobro ZANIKNE BEZ NÁHRADY.

Zvážte preto, prosím, Vašu prípadnú peňažnú podporu tejto stránke a jej hlavnému tvorcovi, ktorý sa okrem jej tvorby venuje bez nároku na honorár aj vystupovaniu v TV a rozhlase (hlavne Slobodný vysielač), písaniu článkov do novín a časopisov (hlavne Vitalita a Zem&vek), osobnému telefonickému/e-mailovému poradenstvu k zdravotnej i právnej stránke očkovania, zastupovaniu štátom obvinených občanov odmietajúcich povinné očkovanie na priestupkových konaniach, osobným stretnutiam s jednotlivými rodičmi, verejným prednáškam a besedám ai.

Bližšie údaje k možnostiam peňažnej podpory nájdete na pod-stránke:
O nás / Kontakty / Podporte nás.

Za akúkoľvek podporu (aj 50 centov mesačne je lepších ako nič) vopred srdečne ďakujeme.

! ! ! ! ! ! !

 

Neblahé následky plošného očkovania

       Málokto sa zaoberá tým, že plošné očkovanie zničilo pôvodnú prirodzenú kolektívnu imunitu bez toho, že by vytvorilo novú — umelú. Vo Vitalite 8/2013[30] sme si ukázali, že očkovaním vytvorená kolektívna imunita je prinajmenšom na Slovensku čistý mýtus — buď kvôli tomu, ako je vakcína navrhnutá, alebo kvôli tomu, že je zaočkovaná príliš malá časť obyvateľstva.

       Zo začiatku však plošné očkovanie proti bežným detským chorobám (čierny kašeľ, osýpky, príušnice, ružienka, ovčie kiahne) radikálne znížilo ich výskyt, čo ale malo za následok, že sa prerušil (alebo aspoň výrazne obmedzil) kolobeh príslušného vírusu či baktérie. Ten je však nevyhnutný na udržanie prirodzenej kolektívnej imunity, ktorá vzniká prirodzeným prekonaním danej choroby vo veku, kedy je jej prekonanie najmenej problematické, čo býva spravidla približne od 2 do 10 rokov. Prirodzená kolektívna imunita totiž počíta s tým, že matky prekonali príslušné choroby a opakovane sa s nimi stretávali (aspoň raz za niekoľko rokov), takže majú vytvorený dostatok slizničných protilátok IgA, čo sú tie jediné, ktoré sa prenášajú materským mliekom. Ak dojčia svoje bábätká dosť dlho (ideálne aspoň dva roky), tak ich tým chránia pred príslušnými chorobami v čase, keď by tieto choroby mohli mať vážnejší (dokonca život ohrozujúci) priebeh.

       Dnes však vďaka očkovaniu dorástlo nové pokolenie čerstvých mamičiek, ktoré už tieto choroby neprekonali, a teda nemôžu pred nimi chrániť svoje bábätká dojčením. Tí najviac ohrození (dojčatá do roka, prípadne ešte batoľatá do 2 rokov) sú teda vďaka plošnému očkovaniu oveľa viac ohrození než boli pred jeho zavedením. Proti osýpkam, príušniciam a ružienke sa očkuje až od 15. mesiaca života a proti čiernemu kašľu síce prvá dávka v 3. mesiaci, ale až dva týždne po druhej dávke v 5. mesiaci[31] možno hovoriť o akej-takej hladine protilátok (aj to len u cca 80% očkovaných),[32] takže očkovanie proti čiernemu kašľu nijak nechráni deti najrizikovejších prvých 5 mesiacov.

       Je etické v rámci „prevencie“ riziko najrizikovejšej skupiny neznížiť, ale dramaticky zvýšiť?

 

Génové inžinierstvo pri výrobe vakcín

       Pri výrobe prakticky všetkých dnes používaných vakcín proti nákazlivej žltačke typu B (vrátane dojčatám bežne podávanej hexavakcíny Infanrix Hexa), proti HPV a tiež niektorých vakcín proti rotavírusom a meningokokom sa používa génové inžinierstvo. Dopady tohto „hrania sa na Boha“ zatiaľ nevieme ani len odhadnúť, keďže to robíme príliš krátko, ale pokusy s kŕmením potkanov GMO obilninami ukazujú, že sa máme čoho báť. Podrobnejšie v časopise Zem & vek 8/2013.[33]

       Je etické používať pri výrobe vakcín postupy, ktorých dopady ešte poriadne ani len netušíme, ale jestvuje mnoho dobrých dôvodov domnievať sa, že predstavujú obrovské riziko?

 


[1]  https://www.health.gov.sk/Clanok?eticke-aspekty-povinneho-ockovania-uznesenie-43-51-EK

[2]  https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/stanovisko-k-niektorym-etickym-aspektom-povinneho-ockovania

[3]  https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/varivax/varivax_pi.pdf

[4]  https://www.health.gov.sk/Clanok?zoznam-clenov-etickej-komisie-ministerstva-zdravotnictva-sr

[5]  https://www.bioetika.sk/o-nas/pracovnici-a-spolupracovnici

[6]  https://www.szu.sk/index.php?id=99&menu=46&kgid=201&idpart=4&iddp=5

[7]  https://www.bioetika.sk/sponzori

[8]  https://www.bioetika.sk/projekty#bioeticka-tablicka-2014

[9]  https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/27798/SPC
https://www.gsk-india.com/docs/PressReleases2005/GSK%20launches%20the%20low%20dose%20pill%20Bangalore.pdf

[10]  https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/stanovisko-k-predaju-a-vydaju-pripravkov-hormonalnej-antikoncepcie

[11]  https://rizikaockovania.sk/spravy/stanovisko_kbs_2013.html

[12]  https://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/rozbor-vyjadreni-neetickej-subkomisie-o-povinnom-ockovani.html

[13]  https://www.postoy.sk/povinne_ockovania_moralne_ci_nemoralne

[14]  https://jozefmiklosko.blog.sme.sk/c/342155/V-15-statoch-EU-nie-je-ockovanie-povinne.html

[15]  https://www.slobodavockovani.sk/news/spb-tk-kbs-kontra-vatikan-ad-stanovisko-subkomisie-pre-bioetiku-teologickej-komisie-konferencie-biskupov-slovenska-k-niektorym-etickym-aspektom-povinneho-ockovania

[16]  https://english.people.com.cn/102775/207834/index.html

[17]  https://www.psychologytoday.com/blog/mad-in-america/201012/the-glaxosmithkline-ghostwriting-documents-part-two

[18]  https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/kinder-impfstudie-in-argentinien-richter-verurteilt-glaxosmithkline-zu-geldstrafe-a-807111.html

[19]  https://www.naturalnews.com/036499_Glaxo_whistleblower_bribery.html

[20]  https://vran.org/in-the-news/can-infanrix-hexa-kill-babies

[21]  https://www.pharmatimes.com/article/13-06-12/GSK_sacks_China_R_D_chief_over_data_fraud.aspx

[22]  https://www.cbsnews.com/news/glaxosmithkline-agrees-to-3-billion-settlement-with-justice-department-in-largest-sum-of-its-kind-over-health-care-fraud

[23]  https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/vakciny/zabezpecenie-kvality-vakcin?page_id=3186

[24]  https://www.tichavoda.sk/file/TestovanieOckovacichLatok.pdf

[25]  https://www.edqm.eu/en/Human-OCABR-Guidelines-1530.html

[26]  https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2010/05/second-rotavirus-vaccine-found-contain-porcine-circovirus

[27]  S. G. Fisher, L. Weber, M. Carbone: „Cancer risk associated with simian virus 40 contaminated polio vaccine“, Anticancer Res, 1999, 19(3B):2173—2180

[28]  https://www.nvic.org/informed-consent.aspx

[29]  https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code

[30]  https://www.slobodavockovani.sk/news/co-mozno-neviete-o-ockovani-23-cast-vitalita-8-2013

[31]  https://www.sch.edu.au/health/factsheets/joint/?reswhooj.htm

[32]  https://www.immunisation.ie/en/ChildhoodImmunisation/YourQuestionsAnswered/#do_vaccines_always_work

[33]  https://www.slobodavockovani.sk/news/vakciny-vyrobene-pomocou-genoveho-inzinierstva-zem-vek-8-2013

 

<<< 27. časť       Obsah seriálu článkov       29. a 30. časť >>>