Čo možno neviete o očkovaní — 24. časť (Vitalita 9/2013)

22.12.2013 16:45

Ing. Marián Fillo

 

<<< 23. časť       Obsah seriálu článkov       25. časť >>>

 

       V súčasnej „dobe vakcinačnej“ nie je núdza aj o vakcíny proti vyslovene banálnym chorobám. O očkovaní proti chrípke už bola reč, tak si teraz posvietime na očkovanie proti ovčím kiahňam.

 

Ovčie kiahne – čo je to za chorobu?

       Drvivá väčšina čitateľov tohto článku ovčie kiahne prekonala, tak to možno vyznie ako nosenie dreva do lesa, ale pre poriadok a pre tých niekoľko málo z vás, čo ste túto chorobu neprekonali, najskôr pár slov o tom, ako prebieha.

Ovčie kiahne
Chlapec s ovčími kiahňami
Zdroj: Wikimedia Commons

       Ovčie kiahne sú vysoko nákazlivou vírusovou chorobou, ktorej najtypickejším (niekedy aj jediným) prejavom sú typické vyrážky, ktoré môžu svrbieť. U dospelých môže dôjsť aj k nevoľnosti, strate chuti do jedla, svalovej bolesti či bolesti hlavy. V počiatkoch sa môže objaviť aj horúčka, spravidla úmerná veľkosti vyrážok. Rozhodne neodporúčam takúto horúčku akokoľvek zrážať – len tým predĺžite (samo)liečbu. Na svrbiace vyrážky možno použiť antiseptické (protibakteriálne) mastičky či olejčeky, ako napr. zinkové, nechtíkové či čajovníkové (tea tree).[1] Ak by si totiž dieťa začalo svrbiace vyrážky škrabať a rozškrabalo si ich až do krvi, mohlo by dôjsť k nežiaducej nákaze.

       Ovčie kiahne sa prenášajú vzduchom, typicky kašľom a kýchaním, ale aj priamym kontaktom s vyrážkou chorého. Ten je infekčný (nakazenia iných schopný) deň-dva pred objavením sa vyrážok, až do puknutia poslednej vyrážky.[2]

       Pôvodcom ovčích kiahní je varicella zoster vírus (VZV) zo skupiny herpes vírusov.[3] Ten istý vírus v neskoršom veku u tých, čo prekonali ovčie kiahne, môže spôsobiť podstatne náročnejší pásový opar. Deje sa tak v prípade, že sa človek už dlhší čas nestretol s deťmi, chorými na ovčie kiahne, takže jeho imunita nebola takýmto spôsobom prirodzene občerstvovaná. V USA si takto vďaka plošnému očkovaniu proti ovčím kiahňam vyrobili epidémiu pásového oparu u starších ľudí.[4] Deti prestali mávať nákazlivé ovčie kiahne a ich starí rodičia si už nemali na čom pocvičiť imunitu proti tomuto vírusu. Odpoveďou farmaceutického priemyslu na tento problém, spôsobený očkovaním, bola vakcína proti pásovému oparu, ktorá má prakticky totožné zloženie s vakcínou proti ovčím kiahňam.

       Vážnejšie komplikácie ovčích kiahní sú u detí zriedkavé (menej než 1 prípad na 10.000 detí bez komplikácií),[5] horšie to je u dospelých, kde môže dôjsť k vážnejším komplikáciám až u 28% ochorení na ovčie kiahne (viac než každý štvrtý prípad).[6] Ochorenie tehotnej ženy na ovčie kiahne by mohlo skončiť vrodenou chorobou / zdravotným postihnutím ešte nenarodeného dieťaťa. Preto je veľmi rozumné snažiť sa prekonať ovčie kiahne ešte v detstve, ideálne medzi 3. narodeninami a začiatkom puberty. V prvom a druhom roku života je totiž tiež zvýšené riziko komplikácií.

 

Očkovacie látky proti ovčím kiahňam

       Na Slovensku sú dostupné dve: jedna je samostatná očkovacia látka Varivax od firmy Merck, Sharp & Dohme (MSD), druhá je štvorkombinácia proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam Priorix Tetra od firmy GlaxoSmithKline (GSK). Zvláštne je, že GSK na Slovensku neponúka aj svoju samostatnú vakcínu proti ovčím kiahňam Varilrix, ktorú predáva napr. v USA. GSK stojí aj za stránkou www.OvcieKiahne.sk.

       Výrobca priznáva vo Varivaxe tieto zložky: 25 mg sacharóza (repný/trstinový cukor), močovina, 12,5 mg hydrolyzovaná želatína, 3,2 mg chlorid sodný (kuchynská soľ), chlorid draselný, 0,5 mg glutaman sodný (zvýrazňovač chuti, excitotoxín, nebezpečný pre mozgové bunky), 0,45 mg hydrogenfosforečnan sodný, 0,08 mg dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrogenfosforečnan sodný (fosfáty), neomycín (antibiotikum), kyselina etyléndiamíntetraoctová (EDTA), sérum z hovädzieho plodu (časť krvi umelo potrateného teľaťa), zvyšky ľudských buniek MRC-5 (vrátane DNA; bunková kultúra, pochádzajúca z umelo potrateného bábätka).[7]

       Glutaman sodný vie poriadne zatočiť s nervovými bunkami. Normálne sa používa na prenos nervových vzruchov, ale keď ho je v mozgu priveľa, vzrušuje nervové bunky až tak, že ich to zabije. To sa nazýva excitotoxicita.[8] Zvyšky ľudských buniek sú potenciálne nebezpečné jednak kvôli riziku autoimunity, keď imunitný systém v snahe vysporiadať sa s galibou v mieste vpichu vakcíny začne tvoriť protilátky aj proti tam prítomným zvyškom ľudských buniek, vpravených do tela vakcínou, jednak kvôli riziku mutácií, spôsobených fragmentami DNA, ktoré sú vo vakcíne tiež prítomné. Týmito mutáciami vysvetľuje vznik autizmu z vakcín proti ružienke, ovčím kiahňam a žltačke typu A americká výskumníčka Dr. Theresa Deisher.[9] Obavy vzbudzuje aj sérum z umelo potrateného teľaťa, zrejme použité ako živná pôda pre bunkovú kultúru. Kto vie, čo všetko plávalo v krvi použitých nedonosených teliat, čo by mohlo byť pre človeka potenciálne nebezpečné?

       Štvorvakcína Priorix Tetra od GSK je vlastne zmesou vakcín Priorix a Varilrix. Priorix sa bežne používa v povinnom očkovaní detí na Slovensku, ale Varilrix u nás nemá platnú registráciu. Podľa výrobcu Priorix Tetra obsahuje: aminokyseliny, laktóza, sorbitol (14 mg), mannitol, síran neomycínu, živná pôda M199,[10] bližšie nešpecifikovaný hovädzí materiál.[11] Živná pôda M199 pritom obsahuje rôzne vitamíny a aminokyseliny,[12] vrátane voľnej kyseliny glutámovej, od ktorej je už len malý krôčik ku glutamanu sodnému,[13] ako aj polysorbát 80, ktorý poškodzuje ženské pohlavné orgány.[14] Je zvláštne, že oficiálny zoznam zložiek Priorixu Tetra je taký krátky, keď pôvodné vakcíny Priorix[15] a Varilrix[16] podľa výrobcu obsahujú navyše aj fenolovú červeň, chlorid sodný, chlorid draselný, chlorid vápenatý, síran horečnatý, dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu disodného, ľudský albumín a polyalkoholy. Okrem toho – čo už výrobca nepriznáva, ale vyplýva to zo spôsobu výroby – vakcína obsahuje aj zvyšky ľudských buniek, pochádzajúcich z umelo potrateného bábätka (vrátane fragmentov DNA), viď vyššie.

 

Nežiaduce účinky očkovania

       Zoznam nežiaducich účinkov očkovania Varivaxom je priam monumentálny (v hranatých zátvorkách [] uvádzam názov v laickej slovenčine):

       abnormalita pery, abnormálna chôdza, abnormálne sny, akné, akútna konjunktivitída [zápal očných spojiviek], anafylaxia (vrátane anafylaktického šoku) [život ohrozujúca alergická reakcia] a súvisiace prejavy ako angioneurotický edém, faciálny edém a periférny edém, anafylaxia u jedincov s alergiou alebo bez nej v anamnéze, anorexia [nechutenstvo], apatia [nevšímavosť, nechuť reagovať na dojmy z prostredia], aplastická anémia [chudokrvnosť kvôli nedostatočnej tvorbe krviniek v kostnej dreni], aseptická meningitída [nebakteriálny zápal mozgových blán], asténia [telesná slabosť, vysilenie]/únava, ataxia [porušenie koordinácie telesných pohybov], atopická dermatitída [zápalové ochorenie kože], Bellova paréza [(čiastočné) ochrnutie tváre], bolesť bedra, dolnej končatiny alebo šije, bolesť brucha, bolesť hlavy, bolesť kostrového svalstva, bolesť ucha, bolesť/citlivosť/bolestivosť, bronchitída [zápal priedušiek], cerebrovaskulárna [mozgovomiechová] príhoda, červené potničky, chrípka, dermatitída [zápalové ochorenie kože], drsnosť/suchosť, edém/opuch, ekchymóza [bodkovité krvácanie na slizniciach a seróznych blanách] v mieste podania, ekzém [lišaj] v mieste podania, ekzém [lišaj], emocionálne zmeny, encefalitída [zápal mozgu], erytém [začervenanie kože, spravidla spôsobené zápalom] v mieste podania, erytém [začervenanie kože, spravidla spôsobené zápalom], extravazácia [vystúpenie telových kvapalín z ciev], faryngitída [zápal hltana], febrilné a afebrilné kŕče [kŕče, (ne)spojené so zmenou telesnej teploty], gastroenteritída [súčasný zápal žalúdka a tenkého čreva], Guillainov-Barrého syndróm [postupne sa šíriace ochrnutie], hematochézia [krvavá stolica], hematóm [krvná podliatina, modrina], Henoch-Schönleinova purpura [podkožné krvácanie, spôsobené zápalom ciev], herpes simplex [opar], herpes zoster [pásový opar], hnačka, horúčka, hypersomnia [nadmerná spavosť], impetigo [zápalové pľuzgieriky vyvolané stafylokokom alebo streptokokom], indurácia [zatvrdnutie], infekcia dýchacích ciest, infekcia horných dýchacích ciest, infekcia kože, infekcia, insomnia [nespavosť], kandidóza [ochorenie osôb spôsobené kvasinkami Candida], kašeľ, kongescia [nával krvi do] dýchacích ciest, kongescia [nával krvi do] pľúc, konjunktivitída [zápal očných spojiviek], kontaktná dermatitída [zápalové ochorenie kože], kontúzia [pomliaždenie], krvácanie v mieste venepunkcie [nabodnutia], krvácanie z nosa, kýchanie, lieková vyrážka, lymfadenitída [zápal miazgových uzlín], lymfadenopatia [bližšie nešpecifikované ochorenie miazgových uzlín], multiformný erytém [ochorenie kože s mnohými prejavmi], myalgia [bolestivé stuhnutie svalov], nadúvanie, nauzea [nevoľnosť], nazálna kongescia [nával krvi do nosu], nejedovaté bodnutie/uštipnutie, nepokoj, nervozita, nevoľnosť, ochorenie podobné chrípke, opuch a vyrážka podobná ovčím kiahňam (medián v mieste podania 2 lézie), opuch viečka, osýpky, otitída [zápal ucha], ovčie kiahne, parestézia [porucha citlivosti], plač, pľuzgierik, pneumónia [zápal pľúc], pneumonitída [zápal vmedzereného pľúcneho tkaniva], pocit tepla, podráždenie oka, podráždenosť, poruchy spánku, pruritus [svrbenie], rinitída [zápal nosovej sliznice, nádcha], sčervenanie, sekundárne bakteriálne infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane impetiga a celulitídy [zápalu podkožného bunkového tkaniva], sinusitída [zápal prínosových dutín], sipot, slzenie, somnolencia [chorobná spavosť], Stevensov-Johnsonov syndróm [závažné ochorenie pokožky a/alebo slizníc, spojené s odumieraním vrchnej vrstvy pokožky], stuhnutosť, teplo na dotyk, transverzálna myelitída [zápalové ochorenie miechy], trauma [zranenie, úraz], tremor [triaška], trombocytopénia [chorobný úbytok krvných doštičiek] (vrátane idiopatickej trombocytopenickej purpury (ITP)), úpal, urtikária [žihľavka], vertigo [závrat], vírusová infekcia, vírusový exantém [vyrážka], vracanie, vred v ústach, vyrážka podobná osýpkam/ružienke, vyrážka podobná ovčím kiahňam (celkový medián 5 lézií), vyrážka podobná žihľavke, vyrážka s geometrickým vzorom, vyrážka, výtok z nosa, zápal stredného ucha, zápal, zdurenie, zmena farby.

       Je to neuveriteľné, ale všetkých týchto 124 nežiaducich účinkov nájdete v slovenskom príbalovom letáku Varivaxu.[17] Nebudem vás už unavovať nežiaducimi účinkami Priorixu Tetra, v ktorom sú okrem vírusu ovčích kiahní ešte tri ďalšie živé (aj keď oslabené) vírusy. Upozorním len na výskum, podľa ktorého bolo po súčasnom očkovaní proti ovčím kiahňam, osýpkam, príušniciam a ružienke oveľa viac komplikácií, než keď sa očkovalo zvlášť MMR (osýpky, príušnice, ružienka) a zvlášť ovčie kiahne.[18]

       Zásadnou otázkou je: Ktorý rodič, čo je aspoň trochu pri zmysloch, by dovolil očkovať svoje dieťa takouto vakcínou aj po prečítaní si príbalového letáku? A sú detskí lekári, čo veselo očkujú proti ovčím kiahňam, vyslovenými sadistami, alebo len nečítali príbalový leták? Neviem, čo z toho by vlastne bolo horšie. Veď riziko očkovania Varivaxom je zjavne oveľa horšie než riziko ovčích kiahní (obzvlášť v detstve), ani nehovoriac o riziku očkovania Priorixom Tetra.

 

Zdroje

[1]  https://medicine-naturally.com/natural-solutions-for-treating-chickenpox

[2]  https://en.wikipedia.org/wiki/Chickenpox

[3]  https://en.wikipedia.org/wiki/Herpesviridae

[4]  https://www.slobodavockovani.sk/news/preco-sa-na-usa-ruti-epidemia-pasoveho-oparu/

[5]  Christine Ziebold, Rüdiger von Kries, Robert Lang, Josef Weigl, Heinz J. Schmitt: „Severe Complications of Varicella in Previously Healthy Children in Germany: A 1-Year Survey“, Pediatrics, 2001, 108(5):E79

[6]  M. Carolina Danovaro-Holliday, Ely R. Gordon, Aisha O. Jumaan, Charles Woernle, Randa H. Judy, D. Scott Schmid, Jane F. Seward: „High Rate of Varicella Complications among Mexican-Born Adults in Alabama“, Clin Infect Dis, 2004, 39(11):1633–1639

[7]  https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/varivax/varivax_pi.pdf

[8]  https://www.eurosiva.org/Archive/Vienna/abstracts/Speakers/SUREDA.htm

[9]  https://www.slobodavockovani.sk/news/potvrdene-regresivny-autizmus-nie-je-genetickeho-povodu/

[10]  https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=178363

[11]  https://www.gsk.com.au/resources.ashx/vaccineproductschilddataproinfo/462/FileName/D5E35CAFAB7434A7D409C7F36DBD296A/PRIORIX_TETRA_-_approved_PI_007.pdf

[12]  https://www.slobodavockovani.sk/news/medium-199/

[13]  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/04/21/msg-is-this-silent-killer-lurking-in-your-kitchen-cabinets.aspx

[14]  https://www.naturalnews.com/033406_vaccines_polysorbate_80.html

[15]  https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=137609

[16]  https://www.gsk.ca/english/docs-pdf/product-monographs/Varilrix.pdf

[17]  https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=188635

[18]  https://www.slobodavockovani.sk/news/kombinovana-vakcina-mmrv-zvysuje-riziko-febrilnych-zachvatov/

 

<<< 23. časť       Obsah seriálu článkov       25. časť >>>

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 6 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.