Čo možno neviete o očkovaní — 16. časť (Vitalita 12/2012)

05.01.2013 02:54

Ing. Marián FILLO

 

<<< 15. časť       Obsah seriálu článkov       17. časť >>>

 

balenie Infanrix Hexa       V októbri tohto roku médiami zarezonovalo stiahnutie z trhu niektorých šarží vakcíny Infanrix Hexa a v súvislosti s tým aj úmrtie trojmesačného chlapčeka začiatkom tohto roku tri dni po očkovaní práve tou stiahnutou šaržou. „Odborníci“ sa tvárili, že nikde nie je žiadny problém, že vakcíny sú na 100% v poriadku, neboli však schopní odpovedať na niekoľko zásadných otázok.

 

Stiahnutie dokonale nezávadného medikamentu?

       Možno aj vám napadlo: prečo by kto sťahoval z trhu vakcínu, keď je dokonale nezávadná a keď podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)[1] „pacienti ohrození nie sú“? To predsa nedáva zmysel! Údajne sa po vyše roku od výroby zistilo, že niektoré komponenty výrobného prostredia boli kontaminované baktériou Bacillus cereus, vakcíny však údajne zaručene nie sú kontaminované. Keď sa však na oficiálne vyjadrenie výrobcu[2] (GlaxoSmithKline = GSK) pozrieme bližšie, uvidíme, že zas až tak veľmi presvedčený o nezávadnosti svojich vakcín nie je:

„V záujme bezpečnosti pacientov spoločnosť GSK iniciatívne pristúpila k prísnemu preventívnemu opatreniu – stiahnutiu šarže vakcíny, ktorá obsahuje predmetné komponenty.“

logo GlaxoSmithKline (GSK)       Ako by mohlo byť v záujme pacientov stiahnutie dokonale nezávadného medikamentu? A čoho prevenciou je toto stiahnutie? Na tieto otázky doposiaľ nikto neodpovedal, hoci som sa na to pýtal priamo GSK.

       Ešte podozrivejší je fakt, že výrobca na svojej stránke v otázkach a odpovediach k tomuto stiahnutiu uvádza, čo spôsobuje Bacillus cereus v tráviacej sústave („môže u ľudí vyvolať nezávažné a spontánne odoznievajúce infekcie pochádzajúce z jedla“), lenže to je v tomto prípade šumafuk. Vakcína Infanrix Hexa (ľudovo hexavakcína) sa totiž nekvapká bábätkám do pusy (ako napr. vakcína proti rotavírusom), ale pichá sa do stehna. Do tráviacej sústavy sa teda nedostane a preto nám môže byť jedno, čo by bacil spôsobil v tráviacej sústave. Čo však spôsobuje mimo ňu?

       Tento zoznam nepovažujte za vyčerpávajúci: fatálna (smrteľná) bakteriálna peritonitída (zápal pobrušnice), nekrotizujúca (odumieranie bunkového tkaniva spôsobujúca) fascitída (zápal väzív), bakterémia (premnoženie sa choroboplodných baktérií v krvi), ochorenie podobné gangréne (hnilobnému rozpadu bunkového tkaniva), meningitída (zápal mozgových blán), opuch mozgu, periodontitída (zápal podporných tkanív zubov), s katétrom spojené infekcie ciev, endokarditída (zápal srdcového svalu), osteomyelitída (zápal kosti), pneumónia (zápal pľúc), absces (hnisavý zápal) na mozgu, panoftalmitída (hnisavý zápal celého oka), endoftalmitída (zápal vnútorných tkanív oka), keratitída (zápal očnej rohovky).

       Vyzerá to ako „nezávažné a spontánne odoznievajúce infekcie“?

       Zo stiahnutia jednej šarže jednej vakcíny v jednej krajine (na Slovensku) sa nakoniec vykľulo stiahnutie pár desiatok šarží[3] troch vakcín v celkovo 19 krajinách.[4] Zaujímavé je, že o tomto už slovenské médiá „zabudli“ informovať. Nijakému novinárovi z mienkotvorných médií tiež nebolo divné, prečo sa sťahuje údajne nezávadná vakcína. Alebo mali všetci zakázané do toho rýpať? Nuž, GSK je nepochybne štedrý inzerent a z niečoho treba žiť, všakže?

 

Úmrtie bábätka 3 dni po očkovaní sťahovanou vakcínou

       Keď sa Katka z Oravy, mamička nebohého Maroška, ktorý zomrel tri dni po prvom očkovaní vakcínami Infanrix Hexa, Synflorix a Rotarix (všetky vyrába GSK), dozvedela, že sťahujú jednu šaržu Infanrixu Hexa, skontrolovala, ktorou šaržou bol očkovaný. A bola to práve sťahovaná šarža!

       O dva týždne sa jej prípad dostal do médií. Predstavitelia verejného zdravotníctva, ktorí mali čo robiť, aby ako-tak utíšili rozbúrenú verejnosť po stiahnutí jednej šarže hexavakcíny, sa poponáhľali so svojím stanoviskom,[5] ktoré je tak úplne nehorázne – klamstvo na klamstve:

„Vakcína, ktorou bol Maroško zaočkovaný nespôsobila ani infekciu – zápal mozgových blán, pretože testy potvrdili, že nebola kontaminovaná, ani opuch mozgu, pretože je to neživá očkovacia látka, ani pokles imunity, pretože očkovaním sa imunitný systém stimuluje, teda podporuje a nepotlačuje.“

       Po prvé: Vakcína nemohla byť testovaná na kontamináciu, pretože už bola aplikovaná a obal, ihla i injekčná striekačka boli po použití vyhodené. Otestovaná mohla byť len iná vakcína tej istej značky a možno aj tej istej šarže. Keby bolo v celej výrobnej dávke napr. 100 bacilov a vyrobilo sa z nej 10.000 vakcín, tak aj keby boli bacily rovnomerne rozmiestnené, je tu 99% šanca, že test náhodne vybranej vakcíny z danej výrobnej dávky dopadne negatívne – neodhalí kontamináciu. Aj keby použitá ihla a striekačka z Maroškovej vakcíny boli podrobené testu, nemusela by v nich byť zistená kontaminácia, lebo všetky baktérie mohli byť vpichnuté a v mikrokvapôčkach, čo zostali v ihle a striekačke, už nemuseli žiadne zostať. Akékoľvek testy teda nie sú zárukou, že Maroškova vakcína nebola kontaminovaná.

       Po druhé: Štúdia nemeckých súdnych lekárov,[6] ktorá skúmala bábätká, zomrelé niekoľko dní po očkovaní hexavakcínou, zistila u týchto detí práve spomínaný opuch mozgu – u všetkých! Takže to, že vakcína nie je živá, očividne nie je dôkazom, že nemôže spôsobiť opuch mozgu:

Okrem neuropatologických a histologických abnormálnych nálezov mali všetky tieto deti nezvyčajný opuch mozgu, čo ich odlišuje od ostatných prípadov náhleho úmrtia dojčiat.“

       Po tretie: Očkovanie skutočne imunitu stimuluje (podnecuje). Ale ako? Stimuluje tvorbu protilátok. Špecifická imunita človeka má dve zložky: bunkovú (celulárnu, Th1) a protilátkovú (humorálnu, Th2).[7] Tieto dve zložky sa navzájom dopĺňajú, ale fungujú ako hojdačka: raz je hore jedna, raz druhá, ale nikdy nie obe súčasne.[8] Ak teda očkovanie podporuje tvorbu protilátok, vychyľuje tým imunitu z rovnováhy smerom k Th2. Na zvládnutie vírusov však potrebujeme v prvom rade Th1 zložku. Človek, vychýlený k Th2, má zásadný problém s vírusmi. Maroško však dostal spolu s neživými očkovacími látkami, ktoré aktivujú Th2 zložku, živú vírusovú vakcínu proti rotavírusom (Rotarix)! Jedna vakcína teda vyrobila prevahu Th2, to však znemožňuje úspešne zvládnuť druhú vakcínu, na čo treba prevahu Th1.

       Očkovanie teda „podporilo“ imunitu dvomi vyslovene protichodnými spôsobmi, čím ju v skutočnosti skôr značne ochromilo. Situáciu potom využil dovtedy na uzde držaný meningokok, ktorý následne spôsobil invazívne ochorenie, a to skončilo úmrtím. Korunu tomu nasadili imunitu potláčajúce (imunosupresívne) „lieky“, ktorými lekári chceli potlačiť prudkú imunitnú reakciu chlapčeka na očkovanie.[9] Krátkozraké myslenie (ne)kompetentných patológov potom označilo za príčinu úmrtia meningokoka, ale vôbec neodpovedalo na otázku, prečo sa odtrhol z reťaze meningokok, ktorý až do očkovania nespôsoboval žiaden problém. Vôbec sa nepozastavovali ani nad imunosupresívami, ktoré zrejme dokonali dielo skazy. „Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nedošlo k žiadnemu pochybeniu zo strany lekárov,“ píše na svojej stránke[10] GSK. Načo potom vôbec živíme úrad, ktorý nie je schopný odhaliť ani tak zásadné a očividné chyby, akými je očkovanie zároveň živými i neživými vakcínami, ako aj podanie imunosupresív po očkovaní živou vakcínou???

 

Úmrtia po hexavakcíne v Nemecku

       Úmrtia po očkovaní hexavakcínou v kombinácii s vakcínami proti pneumokokom a rotavírusom (čo bol aj Maroškov prípad) pritom nie sú vôbec ojedinelé. Len za tento rok priniesli médiá obdobné správy z Belgicka[11] i Portugalska.[12] Pritom aj samotná hexavakcína už krátko po uvedení na trh okolo roku 2000 pritiahla pozornosť výrazne zvýšeným výskytom „nevysvetliteľných“ úmrtí dojčiat, tentokrát v Nemecku.

       Len za 8 rokov (2000–2007) bolo v Nemecku hlásených 100 úmrtí po očkovaní hexavakcínami.[13] Pôvodne totiž boli dve: okrem Infanrixu Hexa od GSK aj Hexavac od firmy Sanofi Pasteur. Ten však bol pomerne rýchlo stiahnutý z trhu údajne kvôli nízkej účinnosti jednej zo zložiek vakcíny. Pravým dôvodom stiahnutia však oveľa skôr bola neúnosne vysoká úmrtnosť Hexavacom očkovaných bábätiek. Hexavakcíny v Nemecku vyvolali tak veľkú aféru, že sa veci musel venovať štátny Výskumný ústav Roberta Kocha (Robert Koch Institut = RKI). V štúdii TOKEN, ktorá bola (vrchol „nezávislosti“) sponzorovaná obomi výrobcami hexavakcín, bol zistený 3x vyšší výskyt „nevysvetliteľných“ úmrtí dojčiat počas 2 týždňov po očkovaní hexavakcínou než kedykoľvek inokedy, u nedonosených detí dokonca 6x vyšší.[14]

       Štúdia bola zverejnená 2 roky po pôvodne oznámenom termíne, pričom sponzori (výrobcovia) mali prístup k výsledkom štúdie ešte pred jej zverejnením. Tým sa vysvetľuje, prečo sa zverejnenie tak oneskorilo: bolo treba vymyslieť, ako zistené údaje zaonačiť tak, aby sa nemuselo s nemilou pravdou von. A tak priradili jednotlivým úmrtiam rôzne váhy – úmrtia krátko po očkovaní mali cca 2,5x nižšiu váhu než úmrtia s očkovaním nespájané.[15] Tým sa podarilo ako-tak aj vyhovieť výrobcovi, aj upokojiť vyšetrovania sa dožadujúcu verejnosť. Len pravda akosi prišla skrátka…

       A tak, ako GSK neodpovedal na moje priame otázky[16] ohľadne stiahnutia Infanrixu Hexa, ani RKI neodpovedal na otázky k štúdii TOKEN.[17] K tomu mi napadá len jedno: Kto mlčí, ten svedčí.

       Za najrizikovejšiu zo všetkých vakcín bola doposiaľ považovaná vakcína proti pravým kiahňam. Oficiálne sa u nej udávajú 2 úmrtia z milióna očkovaných.[18] Keď si však prepočítame 100 úmrtí v Nemecku za 8 rokov pri priemerne 700.000 narodených deťoch ročne, dostaneme 12,5 úmrtí na 700.000 = cca 17,86 úmrtí na milión očkovaných hexavakcínou. To znamená, že hexavakcína je takmer 9x smrtonosnejšou vakcínou než doteraz najobávanejšie očkovanie proti pravým kiahňam, pričom sme zanedbali, že ani zďaleka nie všetky nežiaduce účinky očkovania lekári hlásia príslušným úradom.

       Doprajete svojmu dieťaťu toto „dobrodenie medicíny“? Voľba je na vás!

 

Zdroje

[1]  https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/bezpecnostne-opatrenia-a-upozornenia/statny-ustav-nariadil-stiahnutie-jednej-sarze-vakciny-infanrix-hexa-pacienti-ohrozeni-nie-su?page_id=3170

[2]  https://gsk.sk/novinka_10102012.html

[3]  https://www.slobodavockovani.sk/news/infanrix-hexa-stahuju-z-trhu-aj-v-kanade-a-spanielsku/

[4]  https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/16/rischio-contaminazione-vaccino-esavalente-ritirato-in-19-paesi-non-in-italia/384291/

[5]  https://www.ockovanieinfo.sk/clanok-sk-1-74-bSpolocne-vyhlasenie-vyborov-odbornych-spolocnosti-SLS-k-medializovanej-kauze-Maroska-ktory-zomrel-3-dni-po-ockovanib

[6]  https://www.slobodavockovani.sk/news/nevysvetlene-pripady-nahleho-umrtia-dojciat-kratko-po-podani-sestzlozkovej-vakciny-hexavakciny-/

[7]  https://primar.sme.sk/c/4117327/zlozenie-imunitneho-systemu.html

[8]  https://www.nutraceutica.sk/sk/nutraceutika_pri_ochoreniach/oslabena_imunita/vyznam_th1_th2_rovnovahy_imunity.aspx

[9]  https://www.slobodavockovani.sk/news/smrt-po-ockovani-infanrix-hexa-synflorix-rotarix/

[10]  https://gsk.sk/novinka_22102012.html

[11]  https://vactruth.com/2012/01/19/baby-dies-after-first-shots/

[12]  https://www.abc.es/20120321/sociedad/abci-muerte-vacuna-portugal-201203211840.html

[13]  https://www.slobodavockovani.sk/news/vyse-100-mrtvych-po-ockovani-dojciat-hexavakcinou/

[14]  https://ehgartner.blogspot.sk/2011/03/token-studie-dreifach-erhohtes.html

[15]  https://www.slobodavockovani.sk/news/triky-rki-ake-nebezpecne-je-ockovanie-babatiek-v-skutocnosti-/

[16]  https://www.slobodavockovani.sk/news/nezodpovedane-otazky-okolo-infanrixu-hexa-a-stiahnutia-jednej-sarze/

[17]  https://ehgartner.blogspot.sk/2011/08/rki-bitte-melden-offene-fragen-zur.html

[18]  https://virus.emedtv.com/smallpox-vaccine/smallpox-vaccine-side-effects-p2.html

 

<<< 15. časť       Obsah seriálu článkov       17. časť >>>

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 5 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.