Čo majú biotechnologické a očkovacie molochy spoločné: Utajovanie až do krajnosti, v spojení s vedeckými podvodmi, cenzúrou, vydieračstvom a tichými nekalými dohodami s oznamovacími prostriedkami

09.05.2016 12:26

Natrural News5.V.2016J. D. Heyes

 

    Pôvodný článok What the biotech and vaccine giants have in common: Extreme secrecy combined with scientific fraud, censorship, intimidation and media collusion
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: muž s ústami, prelepenými širokou lepiacou páskou    Najväčšie svetové biotechnologické a farmaceutické spoločnosti majú zjavne neobmedzené zdroje peňazí, takže si môžu v zásade kúpiť čokoľvek, čo sa im zachce — a viac, než po čomkoľvek inom, túžia po pokračovaní v predaji svojich výrobkov celému svetu. Pritom nič nedovedie tento nekonečný kruh predaja k dokonalosti lepšie než manipulácie oznamovacích prostriedkov (médií) a tak-zvané „oficiálne“ zdroje údajov, rovnako ako vládne úrady a akademické kruhy.

    Ako napr. poznamenáva Stredisko pre výskum globalizácie (angl. Center for Research on Globalization), biotechnologický priemysel s obľubou kričí „recenzované“ (angl. „peer-review“), keď aktivisti proti geneticky manipulovaným organizmom (GMO) odkazujú na vedecké analýzy a zistenia výskumu, aby presadili svoje požiadavky. Ale dokonca aj keď je takýto výskum zverejnený v recenzovanom časopise, tento priemysel vypustí svojich útočných štváčov (ako napr. Jon Entine), aby zdiskreditovali a zničili jednotlivých výskumníkov, metodológiu výskumu a čokoľvek iné, čo s danou štúdiou súvisí.

 

Iné „záujmy“ prevážili nad bezpečnosťou verejnosti

    Ako toto stredisko ďalej uvádza:

„Či už je výskum recenzovaný alebo nie, biotechnologickému priemyslu je to v podstae jedno. Dôležité je, že zistenia daného výskumu majú potenciál poškodiť záujmy priemyslu. Recenzné konanie každopádne slúži len kritike zo strany tohto priemyslu. Vyzerá to tak, že na kritiku tohto priemyslu sa veľmi nevyužíva. Napr. v USA vedci z Úradu na kontrolu potravín a liečiv (angl. Food and Drug Administration = FDA) sústavne varovali kontrolórov, že GMO plodiny môžu spôsobiť nepredpovedateľné a ťažko zistiteľné nežiaduce účinky, vrátane alergií, výroby jedov (toxínov), problémov s výživou a nových chorôb. Odporúčali vypracovať dlhodobé štúdie, ktoré by plne zhodnotili účinky GMO potravín na ďalšie plodiny, na ekosystém a zdravie zvierat i ľudí. Tieto varovania však boli ignorované.“

    A prečo? Pretože v takmer každom prípade finančné záujmy prevážia nad akýmkoľvek záujmom bezpečnosti verejnosti. Pre tento priemysel — a rovnako tak pre farmaceutických molochov, — ako si všimlo toto stredisko:

„To, čo skutočne zaváži, sú komerčné záujmy, politická stratégia a lobovanie, nie však veda.“

    Monsanto, Syngenta a ďalšie biotechnologické molochy uzatvárajú tajné nekalé dohody s vládnymi úradmi a úradníkmi, aby „vzdelávali“ (rozumej: manipulovali) verejnosť o GMO výrobkoch, zatiaľčo farmaceutické molochy robia to isté, keď sa snažia dostať na trh svoje vakcíny a iné liečivá, ktoré neboli poriadne zhodnotené alebo otestované.

    Tieto spoločnosti používajú oznamovacie prostriedky, ako aj kľúčových reportérov — ako napr. Entine, — na propagandu a dezinformovanie o svojich výrobkoch. Sú to tie isté postupy, ako sa v súčasnosti používajú proti novému výbušnému dokumentárnemu filmu VAXXED: From Cover-up to Catastrophe („ZAOČKOVANÍ: Od zatĺkania po katastrofu“), ktorý sa zaoberá skutočnou súvislosťou očkovania s autizmom a vystupuje v ňom dokonca aj Dr. William Thompson, informátor zo Strediska na potláčanie a predchádzanie chorobám (angl. Centers for Disease Control and prevention = CDC), ktorý priznal, že jeho úrad ututlával túto súvislosť. Mocným pro-očkovacím silám sa zatiaľ podarilo cenzurovať tento film tým, že ho dokázali odstrániť zo zoznamu premietaných filmov na rôznych festivaloch, vrátane nedávno konaného filmového festivalu Tribeca. Premietanie na tomto každoročnom podujatí, ktorého spoluzakladateľom je hollywoodska veľká hviezda Robert De Niro, bolo zrušené, hoci De Niro má dokonca autistické dieťa a spočiatku sa o obsah tohto filmu veľmi zaujímal, v záujme spravodlivosti a vedy.

 

„Astroturfing“

    Mike Adams, vedúci vedeckého laboratória CWCLabs.com a redaktor Natural News, pôvodne oznámil:

„Dlho očakávaný a výbušný dokumentárny film … bol náhle stiahnutý z filmového festivalu Tribeca Roberta De Nira po ohromnom úsilí o cenzúru, podporovanom očkovanie pretláčajúcimi oznamovacími prostriedkami hlavného prúdu (mainstreamovými médiami) a farmaceutickým priemyslom platenými trolmi.“

    Adams napísal, že po tom, ako De Niro zaradil tento film na program festivalu, bol donútený zmeniť názor a stiahnuť ho z programu:

„Očkovací diktátori a vedeckí trolovia, ktorí požadujú bezvýhradnú poslušnosť voči podvodnej bájke o tom, že očkovanie je „bezpečné a účinné“, nemajú žiadnu toleranciu voči akejkoľvek inteligentnej diskusii o očkovaní.“

    Ľudia z oznamovacích prostriedkov, ktorí sú čestní voči svojim čitateľom a obyvateľstvu ako takému, vedia všetko o tejto taktike biotechnologických a farmaceutických molochov. Patrí medzi nich aj bývalá špičková investigatívna novinárka CBS Sharyl Attkisson, autorka knihy Stonewalled: My Fight for Truth Against the Forces of Obstruction, Intimidation, and Harassment in Obama's Washington („Neodpovedanie na otázky: Môj boj za pravdu proti moci obštrukcií, zastrašovania a obťažovania v Obamovom Washingtone“). V nedávnej prednáške na konferencii TED hovorila o propagandistických technikách, astroturfingu, umelej, platenej a kupovanej „realite“, ktorá nahrádza pravdu. Vo svojej prednáške povedala:

„Astroturfing sa snaží zmanipulovať vás, aby ste zmenili váš názor, tým, že vzbudí dojem, že ste úplný mimoň, hoci ním v skutočnosti nie ste. Medzi príznačné rysy astroturfingu a propagandy patrí silné výrazivo ako napr. šarlatán, pomätenec, blázon, pseudo, paranoik či konšpirátor. Buďte na pozore, keď nejaká záujmová skupina rieši určitý problém vyvolávaním sporov alebo útočením na ľudí, osobnosti a organizácie okolo daného problému namiesto zaoberania sa faktami. To by mohol byť astroturfing.“

    Stredisko pre výskum globalizáce ďalej poznamenáva:

„Má veda padnúť ako obeť vonkajších tlakov? Claire Robinson a Jonathan Latham argumentujú, že pokým nezavedieme prudké reformy, recenzné konanie, ktoré mnohí považujú za kľúčovú vlastnosť vedy, sa pozoruhodným spôsobom zvrhne. Pôvodne začalo ako strážca akosti a nezávislosti, ale stáva sa čoraz viac nástrojom, skrz ktorý jeden pohľad na vec, a to korporátna veda, nadobúda konečnú moc.

    Ako Don Huber, profesor rastlinných chorôb na Purdue University, naznačil: zverejňovať zistenia výskumu, ktoré nie sú v rozpore s cieľmi kľúčových komerčných záujmov, môže byť náročné. Keď zvážime do tejto veci zapojených hráčov s obrovskou mocou, z ktorých mnohí majú vplyv na obsah časopisov a úspešne infiltrovali dôležité štátne úrady, veľká časť vedy a diskusie je manipulovaná a ovládaná nekalými záujmami komerčných ziskov.“

 

Zdroje: