Čo ma zaujalo na programe VI. slovenského vakcinologického kongresu

15.01.2015 23:14

Ing. Marián Fillo

 

       Tohtoročný, VI. slovenský vakcinologický kongres (skrátene: vakci-kongres) vytŕča z radu nielen tým, že v pozvánke na kongres sú hneď 4 reklamy na konkrétne vakcíny, čo po minulé roky nebývalo. Výnimočný je aj program kongresu.

 

Štvrtok 15.I.2015

       Hneď prvý (úvodný, nultý) blok prednášok je označený ako „Prednášky podporené zo vzdelávacieho grantu spoločnosti GSK“. GSK je skratka GlaxoSmithKline, čo je výrobca vakcín, ktorý má faktický monopol na dodávky vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku. Predsedom bloku je MUDr. Peter Šebo ktorý je (alebo prinajmenšom bol) priamo zamestnancom GSK (ako Pharmacovigilance & Medical Manager). V rámci bloku prednášajú doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH a JUDr. Ivan Humeník, PhD. Ak niekto mal doposiaľ ešte nejaké pochybnosti o tom, či je doc. Krištúfková v konflikte záujmov, tak týmto činom už, myslím, o jej konflikte záujmov už nemôže byť najmenších pochybností. Dr. Humeník je medicínsky právnik, ktorý je v zásade naklonený povinnému očkovaniu. Vieme o tom, že zákony sa dajú vykladať tak aj onak, ten istý zákon aj dvoma úplne protichodnými spôsobmi, čo obzvlášť platí o právnej úprave povinného očkovania, ktorá je napísaná veľmi vágne (nepresne, nejednoznačne). Skúste si tipnúť, ako asi bude vykladať právnu úpravu povinného očkovania právnik, ktorého prednáška je „podporená zo vzdelávacieho grantu spoločnosti GSK“?

       Odkaz na texte tohto bloku prednášok vedie na Pozvánku na Sympózium GSK, kde je len zopakovaná jedna i druhá prednáška, hoci v programe vakci-kongresu sú uvedené iné názvy než v tejto pozvánke: „Názory na očkovanie“ a „Právne aspekty vakcinácie“ vs. „Postoj verejnosti k očkovaniu“ a „Právne aspekty očkovania“. Ale to je len kozmetický detail:

Sympózium GSK

       V 3. bloku („Problémy očkovania v pediatrickej praxi“) ma zaujali prednášky č. 4 až 7:

  1. K. Okáľová, T. Honzík: Kazuistika „postvakcinačnej encefalopatie“
  2. D. Hudáčková, I. Urbančíková: Hemofilová meningitída u očkovaného dieťaťa
  3. M. Kasarda: Opatrná zmena: emocionálne vydieranie, konšpiračné teórie a očkovanie
  4. T. Baška, K. Jánošíková, H. Hudečková: Názory na očkovanie na slovenských internetových diskusných fórach

       Prednášky č. 4. a 5. vzbudzujú dojem, že sa pediatri konečne dozvedia niečo o vážnych nežiaducich účinkoch očkovania (4.) a o tom, že očkovanie neraz nefunguje, tzn. človek ochorie na to, proti čomu je očkovaný (5.). Úvodzovky okolo „postvakcinačnej encefalopatie“ však vo mne vzbudzujú obavy, že zase raz pôjde len o popieranie akýchkoľvek vážnych nežiaducich účinkov očkovania. Ak má niekto prístup k prezentáciám, alebo si zhotovil(a) zvukový záznam z týchto prednášok, budem veľmi vďačný, keď mi ho/ich pošle.

       PhDr. Martin Kasarda, PhD. má zase raz pod menom uvedené iba to, že je z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale už nie to, že je z reklamnej agentúry Snowball Communications, ktorá (ak to nerobí dodnes) dlhé roky pracovala pre GSK. Snowball Communications sa preslávili svojou  reklamnou kampaňou na vakcínu Rotarix proti rotavírusom  (na ktorú nesmie chýbať reklama v závere pozvánky na tohtoročný vakci-kongres):

Dovoľte mi predstaviť sa: Som rotavírus

Keď sme si na jeseň roku 2007 zadali do press-monitoringu slovo rotavírus, nenašli sme žiaden odkaz a na webe to boli len špeciálne medicínske správy. Skúste to spraviť dnes, po pol roku intenzívnej práce s novinárskou obcou a verejnosťou. Hoci je rotavírusová infekcia špecifickou záležitosťou, ktorá sa týka najmenších detí, pre nášho klienta GlaxoSmithKline sme pripravili takú intenzívnu a cielenú public relations kampaň (od web stránok a tlačovej konferencie po aktívnu prácu s diskusnými priestormi na internete a buzz marketingom), že dnes je slovo rotavírus známe tam, kde má byť – medzi mamičkami potenciálne ohrozenej skupiny detí. Ale nezdvihla sa len znalosť, výrazne stúpla aj zaočkovanosť proti rotavírusovej gastroenteritíde.

       Detaily tejto nepochybne úspešnej reklamnej kampane, zahŕňajúcej aj (zatajene) platených diskutérov, popisuje prezentácia (prípadová štúdia) Dagmar Cvečkovej. Je to mimoriadne zaujímavé „počteníčko“, vrelo odporúčam.

       Takže Dr. Kasarda zase raz zatajil svojim poslucháčom, že je (alebo prinajmenšom bol) plateným reklamným agentom výrobcu vakcíny a zase raz sa tvári ako nezávislý odborník na masmédiá.

 

Piatok 16.I.2015

       V „Posterovej sekcii“ ma zaujali Z. Kalinová, M. Halánová, L. Čisláková a L. Čechová so svojím dielom „Názory súčasných a budúcich rodičov na očkovanie v SR − dotazníková štúdia“. Dúfam, že výsledky svojho prieskumu budú prezentovať aj verejne, nielen v kruhu účastníkov vakci-kongresu.

       Podobne ma zaujali E. Malobická, J. Zibolenová, T. Červeňová a H. Hudečková s prieskumom „Názory obyvateľov mesta Martin na očkovanie – prieskum za roky 2010 – 2014“. Bolo by celkom zaujímavé dozvedieť sa, ako rýchlo sa nakláňajú názory verejnosti v prospech neočkovania v priebehu času — či ide o krivku lineárnu alebo exponenciálnu apod. :-)

       V 5. bloku prednášok (Novinky v očkovaní proti HPV) vyzerá zaujímavo prednáška „Aké zmeny v cirkulácii HPV typov nastali po zavedení plošného očkovania v USA a v UK“. Je totiž nesmierne naivné myslieť si, že najviac nákaz budú spôsobovať stále tie isté typy, proti ktorým je stavaná aktuálne používaná vakcína. Prevládajúce kmene sa aj vďaka očkovaniu menia a už po pár rokoch sa vymenia natoľko, že očkovanie danou vakcínou sa stane vysloveným vyhadzovaním peňazí za niečo, čo neprinesie prakticky žiadny úžitok. Volá sa to „náhrada sérotypov“ (angl. „serotype replacement“). V USA už k tomu očividne došlo, pretože výrobca vakcíny Gardasil (u nás sa predáva pod značkou Silgard) proti štyrom typom HPV (6, 11, 16 a 18) už vyvinul novú vakcínu Gardasil 9 proti 9 typom HPV (navyše aj proti 31, 33, 45, 52, 58). Tá u nás zatiaľ nie je dostupná, ale to je asi len otázka času. Máme sa teda na čo tešiť. :-)

       Na rozdiel od USA však na Slovensku možno bolo toto očkovanie od začiatku úplne na nič, keďže u nás nikto nesleduje na celoštátnej úrovni, ktoré typy HPV majú aké zastúpenie na celkovom počte rakovín krčka maternice prípadne iných druhov rakoviny. Možno sa teda kmene 16 a 18 (kmene 6 a 11 nespôsobujú rakovinu, ale len neškodné genitálne bradavice) u nás vyskytovali len minimálne (ak vôbec) a očkovanie teda nebolo nič platné, podobne ako na Jamajke.

       V 6. bloku prednášok „Možnosti očkovania proti vzdušným nákazám I.“ je zaradená prednáška „Pět let zkušeností s 10-valentní pneumokokovou polysacharidovou konjugovanou vakcínou ‒ souhrn poznatků z praxe i rozsáhlého klinického testování“ Tomáša Mrkvana, priameho zamestnanca GSK. Aj táto prednáška je (pochopiteľne) „podporená zo vzdelávacieho grantu spoločnosťi GSK“, rozumej: je to vyslovená platená reklama výrobcu vakcíny. Pritom treba dodať že vakcína proti pneumokokom od GSK — Synflorix — je v slovenských podmienkach principiálne neúčinná, pretože v nej zastúpené kmene pneumokokov tvorili napr. v roku 2012 len 18,4% zachytených otestovaných vzoriek pnemokokov, čo je smiešne nízke číslo. Je to zhruba polovica z priemernej účinnosti placeba (napr. čistej vody, o ktorej veríte, že je liekom, aj keď v nej v skutočnosti nie je žiadna účinná látka), čiže to možno uzavrieť tak, že Synflorix od GSK je vysloveným plytvaním verejnými zdrojmi. Prednáška T. Mrkvana to zrejme bude mať za účel nejak zahmliť, aby tento očividný fakt nebil lekárom až tak do očí. Zaujímavé tiež je, že text k tejto prednáške v programe vakci-kongresu odkazuje na Stretnutie s odborníkmi, ktorými sú traja ľudia z GSK a navyše k nim ešte doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MPH, autor seriálu článkov „Imunitný šlabikár“ v časopise Dieťa, ktorý následne vyšiel aj knižne:

Stretnutie s odborníkmi GSK

       Tým doc. Jeseňák definitívne potvrdil, že pracuje pre GSK, čo sa, pravda, dalo tušiť už z jeho predchádzajúcej knihy Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí. Totiž keď ju otvoríte, prvé, čo na vás vybafne, bude logo GSK. Stojí za poriadne zváženie, či dáte na rady tohto odborníka, keď bude reč o výrobkoch GSK, napr. o všetkých na Slovensku povinných očkovaniach detí.

 

Úmrtie bábätka na čierny kašeľ

       V 7. bloku („Možnosti očkovania proti vzdušným nákazám II. ‒ Pertussis“) sa zrejme poslucháči dozvedia podrobnosti medializovaného prípadu 7-týždňového bábätka, čo na Gemeri umrelo na čierny kašeľ, a to v prednáške „Pertussis ako príčina úmrtia u 7 týždňového dojčaťa“ na ktorej sa podieľali K. Králinský, O. Petrík, L. Maďarová, B. Takáč, A. Strečková, E. Bottková, C. Klement, I. Halajová, B. Ťažký, T. Tuhársky. Skúsim si zaprorokovať: záverom zrejme bude, že sa na Slovensku nedostatočne očkuje proti čiernemu kašľu, nepoužíva sa vyslovene nefunkčná tzv. „zakukľovacia stratégia“ (cocoon strategy), a že odmietači povinného očkovania sú zlí, zlí, zlí! Fuj! A majú na rukách krv tohto bábätka-neboráčika!

       A teraz fakty: prvýkrát sa proti čiernemu kašľu očkuje podľa Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. „najskôr v prvom dni desiateho týždňa života“. Takže toto bábätko ešte nemohlo byť očkované. Aktuálne používaná vakcína (Infanrix) je v zmysle tvorby (údajne) dostatočného množstva protilátok účinná podľa oficiálnych údajov u 80%–85% očkovaných cca mesiac po očkovaní. Pritom treba najmenej dve dávky vakcíny na aspoň akú-takú ochranu u tých, čo patria medzi tých šťastných 80%–85%. Druhá dávka sa na Slovensku podáva až v piatom mesiaci, tzn. najskôr v 17. týždni života bábätka. Očkovanie však nezaberá okamžite, ale spravidla trvá až dva týždne od očkovania, kým sa protilátky vytvoria. Takže o nejakej ochrane očkovaním môžeme hovoriť len u nanajvýš 85% (v tom najoptimistickejšom scenári) očkovaných bábätiek nie skôr než v 19. týždni života. Inak povedané: toto nebohé bábätko by nemalo ochranu očkovaním skôr než 3 mesiace po tom, ako zomrelo, a cca 4 mesiace po tom, ako sa nakazilo, aj to s nanajvýš 85% pravdepodobnosťou.

       A čo je najdôležitejšie: toto bábätko nemuselo umrieť, keby jeho matka prekonala čierny kašeľ a opakovane sa s ním raz za niekoľko rokov stretávala, čo by sa s najvyššou pravdepodobnosťou stalo, keby nikdy nijaké plošné očkovanie proti čiernemu kašľu nebolo na Slovensku zavedené. Prečo? Lebo prirodzené prekonanie čierneho kašľa vedie k tvorbe protilátok (imunoglobulínov) typu A (IgA) na slizniciach, k čomu pri očkovaní injekčnou vakcínou (ktorá obchádza sliznice) pochopiteľne nedochádza. Očkovanie vytvára najprv IgM, ktoré však pomerne rýchlo zmiznú, a následne IgG, ktoré môže dieťa získať od matky ešte pred pôrodom cez placentu. Lenže tieto IgG od matky sa pomerne rýchlo stratia a po 2 mesiacoch od pôrodu sú už prakticky nedetekovateľné (nieto ešte dostatočné). Lenže očkovanie nevytvorí protilátky skôr než v polke 5. mesiaca života! A z presne toho istého dôvodu je dosť naivné myslieť si, že pomôže očkovanie tehotných žien pár týždňov pred pôrodom proti čiernemu kašľu (a tetanu a záškrtu, keďže samostatná vakcína zatiaľ nie je dostupná). V skutočnosti také očkovanie dramaticky zvyšuje riziko potratu. Naproti tomu, keď sa ešte vôbec proti čiernemu kašľu neočkovalo, drvivá väčšina matiek prekonala čierny kašeľ a raz za niekoľko rokov sa s ním stretávala v opakovaných vlnách, čo jej obnovovalo obranu voči tejto chorobe. Vďaka tomu mali vtedajšie matky nielen IgG, ale aj IgA, a sú to práve IgA, ktoré sa prenášajú materským mliekom. Ak matka dojčila dieťa aspoň rok (čo pred takými 100 rokmi bývalo dobrým zvykom), prežilo bábo najrizikovejšie obdobie pod ochranou materských protilátok. Po prvých narodeninách už čierny kašeľ v zásade nepredstavuje ohrozenie života. Dnes vďaka plošnému očkovaniu len veľmi málo čerstvých mamičiek má IgA proti baktérii čierneho kašľa (Bordetella pertussis), keďže vďaka očkovaniu čierny kašeľ neprekonali. A ak áno, tak sa s ním spravidla nestretávajú dosť často na to, aby mali stále dostatok protilátok. A tak je väčšina malých bábätiek na Slovensku prvé vyše 4 mesiace (tzn. v najrizikovejšom období života) proti čiernemu kašľu nijak nechránených, a to len a len vďaka očkovaniu. Takže hlavným vinníkom úmrtia tohto bábätka je plošné očkovanie proti čiernemu kašľu. Myslíte, že sa tento jednoduchý logický dôsledok overiteľných faktov dozvedia aj účastníci vakci-kongresu?

       V 8. bloku („Pripravenosť na návrat očkovaním eliminovaných chorôb I.“) sa náležitá pozornosť venuje momentálne na Slovensku aktuálnej epidémii príušníc (mumpsu), ktorá sa vyskytuje v drvivej väčšine prípadov u očkovaných osôb. Zaujímavo znie aj prednáška A. Kološovej „Pripravme sa na osýpky“. Vyzerá to tak, že po vzore príušníc, ktorých epidémia takmer výlučne u očkovaných sa najprv objavila v Česku a s oneskorením pár rokov u nás. Ak nastane rovnaký scenár u osýpok, tak sa môžeme tešiť o také 2–3 roky na epidémiu osýpok na Slovensku, pretože v Česku už epidémia osýpok začala v minulom roku, opäť hlavne u očkovaných, o čom je nasledujúca prednáška P. Kosinu a Š. Rumlarovej „Zdravotničtí pracovníci a epidemie spalniček v roce 2014“. A ak to ešte nie je každému úplne jasné, pre istotu podčiarkujem, že odmietači očkovania naozaj nemôžu ani za jednu, ani za druhú epidémiu, rovnako tak nemôžu ani za epidémiu čierneho kašľa. Drvivá väčšina chorých vo všetkých troch epidémiách sú totiž očkované osoby.

 

Sobota 17.I.2015

       Značne nebezpečne znie v 9. bloku („Očkovanie proti alimentárne prenosným nákazám“) hneď prvá prednáška E. Striežovej: „Môže očkovanie dvojročných ovplyvniť chorobnosť na vírusovú hepatitídu typu A?“ To vyzerá ako snaha o nové povinné očkovanie. Pozor na to! Pritom hepatitída typu A je u detí prakticky neškodné ochorenie. Zvyšok bloku sa venuje očkovaniu proti rotavírusom, čo je pochopiteľné, keď je v pozvánke reklama na vakcínu Rotarix proti rotavírusom.

       V 10. bloku („Varia“) bude P. Jarčuška v rámci svojej prednášky „Možnosti vakcinácie proti herpes zoster“ zrejme básniť o vakcíne Zostavax „proti pásovému oparu“, na ktorú je reklama hneď na 2. strane pozvánky na vakci-kongres, keďže to je v túto chvíľu jediná na tento účel schválená vakcína na Slovensku. Pritom ide o riešenie očkovaním ďalšieho problému, ktorý bol vyvolaný očkovaním. Takže dobabrali niečo očkovaním a ako to naprávajú? Zase len očkovaním. Nad tým človeku rozum zastáva… Inak prof. Jarčuška pre notorických čitateľov www.slobodaVockovani.sk nie je žiadnou neznámou. Už sme o ňom písali, keď predal dušu Pfizeru a ospevoval jeho vakcínu Prevenar 13 proti pneumokokom. Tentokrát pre zmenu predal dušu Mercku (resp. MSD = Merck Sharp & Dohme).

       Pozoruhodne znejú názvy ďalších troch prednášok z tohto bloku:

  1. E. Šoltýsová, V. Šebeková, A. Žáková: Atrofia zrakového nervu po očkovaní
  2. J. Daňo, O. Grollmusz: Dva krát meraj, raz strihaj
  3. M. Elešová: Závažná komplikácia po podaní desenzabiličnej liečby

       Všetky títo prednášajúci sú zamestnancami Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Doposiaľ boli s ÚDZS vo vzťahu k nežiaducim účinkom očkovania zlé skúsenosti, ale možno tieto dámy a títo páni príjemne prekvapia a priznajú trpkú pravdu o očkovaní. Kiež by!

 

       Toľko moje postrehy k programu tohtoročného vakci-kongresu. V samostatnom článku sa venujem všetkým štyrom reklamám, čo sa ocitli ako v pozvánke, tak v programe vakci-kongresu 2015.