Čo je vlastne očkovanie?

05.10.2011 00:00

       [...]

       Očkovanie sa nazýva tiež vakcináciou. To je odvodené od latinského názvu kravy (vacca). Do ľudského tela (organizmu) lekári zavlečú oslabený výrus tuberkulúzy(TBC) z chorej kravy. Tento zásah vzbudí spravidla obranný chod (imunitnú reakciu), ktorej cieľom je vybudovanie si obrany voči ľudskému TBC. Výhodou je, že to spravidla tak aj účinkuje a nevýhodou je, že detský organizmus vo veku troch dní po narodení (!) je vystavený tak mimoriadnym zásahom do imunity a chodu, že to môže mať dlhodobé následky. Najlepšie by bolo, ak by sme si mohli prečítať pravdivé nejaké štatistické výsledky o týchto lekárskych zákrokoch. Nevýhodou je, že komplikácie, ktoré hlásia lekári, pravdepodobne predstavujú len malý zlomok ich skutočného počtu. Je to ako keď sa počas základného vojenského výcviku dokazoval šikan – štatistika ho takmer nezaznamenala, ale vojaci o tom vedeli svoje. Máme hlásené dokonca odmietnutie očkovania detí samotnými lekármi, ktorí ale po čase pod nátlakom nadriadených deti dali očkovať, získali však čas, ktorý bol z ich hľadiska dôležitý pre nenarušený vývoj dieťaťa.

 

       Viac na stránke Blog.Eugenika.