Čo by ste mali vedieť o chrípke

07.10.2011 15:15

       [...]

       Na chrípku antibiotiká nezaberajú. Organizmus si s vírusom musí poradiť sám. Môžeme mu pomôcť prísunom tekutín, tabletkami proti horúčke, vitamínmi a oddychom v posteli. Lepšie je však chrípke predchádzať. Najúčinnejšia prevencia je očkovanie.

       Očkovanie proti chrípke nie je povinné a každý sa môže rozhodnúť, či sa dá zaočkovať a znížiť tak riziko toho, že ochorie na chrípku, bude absentovať v práci, prenesie chrípku na svojich príbuzných a kolegov, či dokonca že môže na chrípku zomrieť. Očkovanie sa odporúča všetkým, u ktorých je vysoké riziko, že chrípka bude mať u nich ťažký priebeh. To sú najmä:

 • tehotné ženy
 • pacienti s chronickým ochorením dýchacieho systému, najmä astmou, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, alebo iným chronickým ochorením pľúc
 • pacienti s chronickým ochorením srdcovo-cievneho systému
 • diabetici
 • osoby s oslabenou imunitou
 • onkologickí pacienti
 • obézni ľudia
 • ľudia starší ako 65 rokov
 • ľudia umiestnení v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti
 • zdravotnícki pracovníci
 • cestujúci do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky
 • športovci, ktorí sa pripravujú sa na vrcholové podujatie konané v čase predpokladanej epidémie

 

       Viac na stránke Webnoviny.sk.

       Viď tiež článok "Štúdia: Deti očkované proti chrípke majú 3x vyššie riziko hospitalizácie kvôli chrípke" a ďalšie články v tomto prehľade.