Co by přineslo dobrovolné očkování?

26.08.2010 09:58

       [...]

       Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP:
       Přechod na dobrovolné očkování je logický krok, který nás s rozvojem demokracie čeká. Nejsem si však zcela jistý, zda česká populace je na něho již dostatečně vyzrálá. Ta nevyzrálost je dána nedostatkem srozumitelných a objektivních informací o významu očkování. Přitom v případě očkování se jedná o víc než o ochranu zdraví v rámci rodiny. Jde také o prevenci vůči svému okolí, sousedům, spolupracovníkům, ostatním dětem v kolektivních zařízeních.

       [...]

       Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv:

       Není důvod si myslet, že by přechodem na dobrovolné očkování bylo ohroženo veřejné zdraví. Důkazem toho jsou fungující systémy dobrovolného očkování v celé řadě evropských států, kde nikdy očkování povinné nebylo a nebo se ze systému povinného očkování přešlo na dobrovolné.

 

       Viac na stránke Medical Tribune CZ.