Články o očkovaní v mesačníkoch Vitalita, Dieťa a Zem&vek 7/2014

13.07.2014 11:24

Ing. Marián Fillo

 

       Aktuálne (júlové) čísla mesačníkov Vitalita, Dieťa a Zem&vek predstavujú opäť raz štedrú nádielku článkov o očkovaní.

 

Vitalita 7/2014

obálka mesačníka Vitalita č. 7/2014       sa na str. 26–27 venuje autizmu v súvislosti s očkovaním. V úvode definuje, čo sa dnes chápe pod pojmom „autizmus“ a „poruchy autistického spektra“. Následne načiera do dejín autizmu a potom sa venuje prvému významnejšiemu poukazu na súvislosť očkovania s týmito psychiatrickými diagnózami, tzn. knihe americkej aktivistky za slobodné informované rozhodnutia o očkovaní Barbary Loe Fisher a amerického historika medicíny Harrisa L. Coultera z r. 1985. V závere vyvracia lživé tvrdenie médií hlavného prúdu (mainstreamu), že najnovšia austrálska štúdia definitívne vyvrátila možnú súvislosť očkovania s autizmom, poukážuc pritom na podvody v samotnej tejto štúdii, ako aj v dvoch štúdiách, o ktoré sa táto nová štúdia (vlastne meta-analýza) opiera.

       Pri sadzbe Vitality, žiaľ, zaúradoval tlačiarenský škriatok, takže poznámky pod čiarou sú v článku (počnúc č. 11) zle očíslované. Kontroloval som originál, poslaný do redakcie, a v ňom je to v poriadku, takže to bude v poriadku aj niekedy v auguste 2014, keď článok uverejníme v plnom znení na www.slobodaVockovani.sk.

       Týmto však nebola vo Vitalite téma očkovania v súvislosti s autizmom vyčerpaná, ale bude pokračovať v najmenej dvoch nasledujúcich číslach.

 

Dieťa 7/2014

obálka mesačníka Dieťa č. 7/2014       Mgr. Peter Tuhársky na str. 34–35 podrobne rozoberá vyššie zmienenú austrálsku meta-analýzu, ktorá v skutočnosti o vzťahu očkovania k autizmu absolútne nič nedokazuje. Vysvetľuje, čo to je meta-analýza, ako sa taká meta-analýza robí a v ktorých ohľadoch urobili austrálski meta-analytici zásadné pochybenia, vedúce k vyslovene mylným záverom. Dúfam, že v ďalších číslach sa autor povenuje ďalším — aspoň tým najcitovanejším — vedeckým podvodom kolo autizmu a očkovania.

       Šéfredaktorka Ing. Renáta Krausová sa na str. 36–37 venuje úplne neuveriteľnému výroku slovenskej vakci-celebrity doc. MUDr. Zuzany Krištúfkovej, že na (nakoniec neúspešnú) liečbu slovenského dieťaťa z infekcie (údajne) očkovaním preventabilným kmeňom pneumokoka bolo vynaložených 40 miliónov €. Upútavku na tento článok (vlastne úryvok z neho) sme priniesli v samostatnom článku 40 miliónov eur za liečbu jedného nezaočkovaného dieťaťa?. Okrem vyjadrenia zdravotných poisťovní, že tak vysoká suma na liečbu jedného človeka je vyslovený nezmysel (ako som správne podotkol vo svojom komentári „Komentár doc. MUDr. Zuzany Krištúfkovej, PhD. k relácii „Informačná vojna“ na Slobodnom vysielači v nedeľu 8.VI.2014“), prináša článok aj vyjadrenie psychológa-odborníka na komunikačné stratégie, ktorý rozoberá vychytralú komunikačnú taktiku doc. Krištúfkovej. Vďaka tejto analýze je takmer isté, že z jej strany išlo o cielené úmyselné klamstvo/zavádzanie, čo som tiež dobre tipoval vo svojom komentári.

 

Zem&vek 7/2014

obálka mesačníka Zem&vek č. 7/2014       Ani Marián Benka v rozhovore s MUDr. Ludmilou Elekovou sa na str. 48–55 téme autizmu a očkovania nevyhol. Rozoberajú spolu odklon Dr. Elekovej od medicíny hlavného prúdu (mainstreamovej), „pásovú výrobu“ u všeobecného lekára, ktorý má na pacienta v priemere len pár minút, možnosti liečby autizmu, dejiny očkovania v Česko-Slovensku... Dr. Eleková tiež vysvetľuje základné princípy očkovania a ich úskalia, poukazuje na podvody vo vedeckých štúdiách, ktorých účelom bolo rozptýliť obavy z očkovania, spomína aj rastúcu toxickú záťaž životného prostredia, potrebu zdravej črevnej mikroflóry ai.