Články o očkovaní v číslach 4/2015 časopisov Dieťa, Meduňka, Vitalita a Zem & vek

11.04.2015 16:28

Ing. Marián Fillo

 

Dieťa č. 4/2015

    Mgr. Peter Tuhársky sa v aktuálnom čísle časopisu/mesačníka Dieťa v rámci svojho seriálu článkov „Hovorme o vede“ venuje už tretíkrát po sebe osýpkam v článku, nazvanom „Osýpky 3 — Kolektívna imunita“, na str. 40–42. Tentokrát sa zaoberá hypotézou o očkovaním vytvorenej kolektívnej imunite proti osýpkam. Uvádza málo známe fakty o výraznom rozdiele medzi imunitou voči osýpkam vytvorenou očkovaním a tou, ktorá vznikne prekonaním prirodzenej nákazy osýpkami, čo má však značné dopady na hypotetickú možnosť ochrany malého počtu „neočkovateľných“ ľudí zaočkovaním veľkej väčšiny obyvateľstva.

predná strana obálky časopisu Dieťa 4/2015    Mgr. Tuhársky sa zaoberá aj množiacimi sa prípadmi epidémií osýpok u vysoko (či dokonca 100%) zaočkovaných populácií a ďalšími zaujímavými faktami a súvislosťami. Pod článkom je rekordných 50 odkazov na zdroje (vedecké štúdie), čo naznačuje mimoriadne zodpovedný prístup Mgr. Tuhárskeho k tejto téme, nevídaný u našich (ale i zahraničných) vakci-celebrít. Článok rozhodne stojí za prečítanie, rovnako ako predchádzajúce dve časti, zverejnené v Dieťati č. 2/2015 a Dieťati č. 3/2014.

    Téme očkovania sa v Dieťati č. 4 na str. 26–30 venuje aj morálny teológ a bioetik ThDr. René Balák, PhD. v rámci 5. časti („Povinné očkovanie: Etika verzus legislatíva“) seriálu rozhovorov s ním, nazvanom „V kruhu rodiny“. Dr. Balák, ako obvykle, tne do živého a kladie našim vakci-celebritám, štátnym úradom a súdom veľmi nepríjemné, zato však vysoko naliehavé a legitímne otázky, ktoré nepriamo odhaľujú fatálnu neschopnosť a nekompetentnosť jedných, druhých aj tretích zodpovedne a v prospech jednotlivca i celej spoločnosti posudzovať otázku očkovania (tobôž plošného, dokonca povinného).

    Dr. Balák sa nebojí nazývať veci drsne a nekompromisne pravými menami, napr. hovoriť o „legislatívnom násilí“, či povedať, že vďaka legislatívne nariadenému povinnému očkovaniu „človek sa stáva hračkou štátnej totalitnej moci“. Je to opäť raz skvelý rozhovor, ktorý by sa mal stať povinným čítaním každého zodpovedného rodiča!

 

Meduňka č. 4/2015

    V aktuálnej Meduňke nájdete upravenú odpoveď prof. RNDr. Anny Struneckej DrSc., Mgr. Hanky Synkovej a mňa na defamačný článok Jiřího X. Doležala Biomatkám sklaplo, očkování zůstalo povinné. Pôvodnú verziu v Meduňke zverejnenej odpovede nájdete na našej stránke pod názvom:

 

Vitalita č. 4/2015

    V aktuálnej Vitalite nájdete druhý diel mojej trilógie článkov o pneumokokoch a očkovaní proti pneumokokom, ktorá však bola sľúbená už do čísla 3/2015. Žiaľ, vo februári (cz: únoru) som bol tak zahltený dianím na poli očkovania v Česku, že sa mi nepodarilo dodať redakcii Vitality článok do uzávierky marcového (cz: březnového) čísla Vitality, takže vychádza s mesačným oneskorením.

    Oproti článku, ktorý som redakcii Vitality poslal vo februári, však vyšiel článok o niečo dlhší a s ďalšími odkazmi na zdroje, takže pozdržanie jeho vydania má aj svoje pozitíva. Článok je už 41. časťou môjho seriálu „Čo možno neviete o očkovaní“.

 

Zem & vek č. 4/2015

    Do aktuálneho čísla časopisu/mesačníka Zem & vek do rubriky „Propaganda“ som napísal článok „Ako z vírusového komára urobiť somára“. Článok je o podarenej reklamnej kampani na Rotarix — vakcínu proti rotavírusom, ktorú vyrába GlaxoSmithKline (GSK). O výrobcom vakcín platených diskutéroch a ďalších prevratných metódach PR (angl. Public Relations, slov. Prefíkaná Reklama) v súvislosti s touto vakcnou som už (spolu s Janom Bergmannom) písal v článku:

    Teraz teda krátky popis tejto kauzy vyšiel aj na papieri.