Čierny kašeľ sa vracia, lekári odporúčajú očkovanie

25.03.2013 15:00

       [...]

       „V ostatných rokoch sa objavuje čierny kašeľ tak v populácii adolescentov, ako aj u dospelých a starších, je to tým, že účinnosť vakcíny s vekom klesá, preto sa odporúča – tak ako pri tetane a záškrte, aby sa aj dospelí dávali preočkovávať v 15-ročných cykloch,“ vysvetľuje epidemiologička Ingrid Senajová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku.

       Jediným účinným prostriedkom prevencie čierneho kašľa je podľa epidemiológov očkovanie. „Očkujú sa dojčatá od 2. mesiacov veku tromi dávkami, preočkovanie sa robí v 6. roku a v roku 2010 sa zaviedlo aj povinné preočkovanie detí vo veku 13 rokov,“ hovorí Skalická. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ neuvažuje o zavedení povinného očkovania dospelých. „Podrobne však monitorujeme epidemiologickú situáciu vo výskyte tohto ochorenia,“ hovorí Martina Lidinská z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva.

 

       Viac na stránke spravy.pravda.sk.

       Viď tiež "Štúdia: Nečakane krátka trvácnosť ochranného účinku očkovania acelulárnou vakcínou proti čiernemu kašľu u starších detí počas severoamerickej epidémie".